Učebna je vybavena dvěma kamerami a jednou nebo více obrazovkami. Maximální počet obrazovek závisí na typu zařízení pro místnosti.

Učebna je přizpůsoben třem režimům místnosti: místní přednášející, vzdálený přednášejícídiskuze. Režim lze snadno měnit za chodu tak, aby vyhovoval typu školení, které provádíte.

 • Místní přednášející: Prezentující je v místnosti.

 • Vzdálený přednášející: Přednášející volá.

 • Diskuze: Pro diskuse mezi různými pracovišti s místním přednášejícím v místnosti.

Uspořádání učebny versus briefingové místnosti

Uspořádání Učebna je flexibilnější než uspořádání Briefingová místnost, pokud jde o počet obrazovek a jejich rozvržení. Režim Učebna navíc podporuje více produktů.

Učebna

 • Podporované produkty: Codec Plus, Codec Pro, SX80, Room 55 Dual, Room 70, Room 70 G2, MX700, MX800 a MX800 Dual

 • Můžete použít libovolný počet obrazovek, které zařízení pro místnosti podporuje (obvykle dvě nebo tři). Pokud výchozí chování nevyhovuje vašim požadavkům, můžete pomocí nastavení monitoru nakonfigurovat rozložení na obrazovkách.

Briefingová místnost

 • Podporované produkty: Codec Pro, SX80, Room 70 G2, MX700, MX800 a MX800 Dual

 • Nastavení vyžaduje tři obrazovky a rozvržení na obrazovkách je předem nakonfigurováno (a pevně nastaveno) tak, aby odpovídalo danému scénáři.

Změna režimu místnosti během konference

Správce může, ale nemusí nastavit místnost tak, aby se automaticky přepínala mezi režimy místní přednášejícívzdálený přednášející. Pokud není automatické přepínání povoleno, musíte pro přepínání mezi režimy místnosti použít ovladač Touch 10.

Automatické přepínání zahrnuje:

 • Režim místního přednášejícíhose používá, když je na místní scéně detekován přednášející.

 • Režim vzdáleného přednášejícího se používá v případě, že na místní scéně není detekován žádný přednášející.

Pokud chcete použít režim Diskuze, musíte jej vždy zvolit ručně pomocí ovladače Touch 10.

Přepínání mezi různými režimy místnosti pomocí ovladače Touch 10

 1. Klepněte na položku Učebna na ovladači Touch 10.
 2. Klepněte na režim, který chcete změnit: Místní přednášející, Vzdálený přednášející nebo Diskuze. Aktuální režim je zvýrazněn.
1

Klepněte na položku Učebna na ovladači Touch 10.

2

Klepněte na režim, který chcete změnit: Místní přednášející, Vzdálený přednášející nebo Diskuze. Aktuální režim je zvýrazněn.

Vyberte režim místnosti v uživatelském rozhraní ovladače Touch 10