Tato zařízení podporují učebnu: kodek EQ, kodek plus, kodek pro, SX80, místnost 55 Dual, místnost 70, místnost 70 G2, MX700, MX800, MX800 Dual.

Učebna je vybavena dvěma fotoaparáty a jedním nebo více obrazovkami. Maximální počet obrazovek závisí na typu zařízení.

Učebna se přizpůsobí třem režimům Room: místní prezentující , vzdálený prezentující a diskusní režim. Režim lze snadno měnit za chodu tak, aby vyhovoval typu školení, které provádíte.

  • Místní prezentující : prezentující je v místnosti.

  • Vzdálený přednášející : volá prezentující.

  • Diskuse : pro diskuse mezi různými weby a s místním prezentují v místnosti.

Změna režimu Room během schůzky

Správce může nebo nemusí nastavovat prostor pro přepnutí mezi místním systémem přednášejícího a vzdáleným systémem prezentujícího . Pokud automatické přepínání není povoleno, můžete pomocí dotykového zařízení přepínat mezi režimy Room ručně.

Automatické přepínání zahrnuje:

  • Režim místního předvádějícího se používá, když je prezentující zjištěn v místním stadiu.

  • Pokud není k dispozici prezentující žádný prezentující na místním stupni, použije se vzdálený režim přednášejícího .

K volbě režimu diskuse vždy používejte dotykový ovladač.

Ručně přepínat mezi režimy Room

  1. Klepněte na učebnu zařízení.

  2. Klepněte na režim, který chcete změnit: Místní přednášející, Vzdálený přednášející nebo Diskuze. Aktuální režim je zvýrazněn.