Opret en undergruppesession - Mødedeltagere


Brugere, der deltager i en undervisningssession fra Webex Meetings-app til iOS og Android, kan ikke oprette underundergruppe sessioner, selv hvis de er tildelt til det.

1

I panelet Undergruppesession i det primære sessionsvindue skal du vælge Tildeling af undergruppe. Vælg Manuelt, og tilføj derefter en undergruppesession.

2

Tilføj en session ved at vælge Tilføj session eller knappen +.

3

Indtast et nyt navn for undergruppesession, eller brug standardnavnet.

4

Marker navnet på undergruppesessionen.

5

Marker navnene på de Ikke tildelte deltagere, som du vil tilføje til undergruppesessionen, og vælg derefter knappen >>.

6

(Valgfri) For at se yderligere valgmuligheder skal du vælge ikonet valgmuligheder.

7

(Valgfri) For at tillade deltagere at deltage i undergruppesessionen uden en invitation skal du markere Tillad andre deltage i undergruppesession uden invitation.

8

(Valgfri) For at begrænse antallet af deltagere i undergruppesessionen skal du markere Begræns antallet af deltagere, som kan deltage i denne session. Derefter skal du skrive eller vælge flere deltagere i feltet.

9

Vælg OK.

Din undergruppesession starter automatisk, og hver besøgende modtager en invitation til at deltage. Den besøgende kan vælge Ja eller Nej. For undergruppesessionsdeltagere vises undergruppesessionsvinduet, der angiver navne på præsentationsværten og deltagere i undergruppesessionen, i panelet Undergruppesession. Den viser også et chatpanel, hvor deltagerne kan chatte med andre deltagere. Dit navn vises i panelet Undergruppesession i det primære sessionsvindue.

Start en undergruppesession, der blev oprettet for dig

Inden du begynder

Du kan ikke starte en Undergruppesession, hvis du deler programmer, desktop, webbrowser eller ekstern computer i den primære session. Når en Undergruppesession starter, kan du ikke dele i den primære session.

1

I meddelelsesfeltet, som du modtager, når en anden person opretter en undergruppesession for dig, skal du vælge Ja.

2

(Valgfri) Hvis du vil starte undergruppesessionen senere, skal du vælge Nej. Du kan starte undergruppesessionen til enhver tid ved at vælge sessionsnavnet eller dit navn på panelet Undergruppesession og derefter vælge Start.

Deltag i en undergruppesession


Mødedeltagere, der kun deltager via telefon, kan ikke tildeles til underundergruppe sessioner, fordi deres lyd ikke vil blive overført fra hoved sessionen.

Præsentationsværten bestemmer, om en deltager kan deltage i en undergruppesession, enten ved at invitere deltagere, eller ved at tillade deltagerne, at deltage uden en invitation.

På panelet Undergruppesession skal du markere navnet på den undergruppesession, som du vil deltage i, og derefter vælge Deltag.

Forlad og deltag igen i en undergruppesession

Hvis du er en deltager i en undergruppesession, frem for præsentationsvært, kan du forlade en session og vende tilbage til den senere.

 • I panelet Undergruppesession skal du vælge Forlad undergruppesession.

 • Fra menuen Undergruppesession skal du vælge Deltag i undergruppesession.

Brug en lydkonference i undergruppesessioner

Du kan kommunikere med deltagere i en undergruppesession ved hjælp af computeren eller telefonen. Alle valgmuligheder for lydkonferencer, som værten opsætter på den primære session, gælder for den praktiske undergruppesession. Lydkonferencekontroller fungerer som i den primære session.


 • Når en deltager, der allerede har tilsluttet sig den primære lydkonferencesession slutter sig til en undergruppesession, skiftes de automatisk fra den primære sessions lydkonference til undergruppesessionens lydkonference. Deltagere kan ikke deltage i en lydkonference i den primære session, når de er tilsluttet en undergruppesession lydkonference.

 • Hvis lydkonference ikke er tilgængelig, eller ikke er startet for den primære session, før den undergruppesessionen er startet, deaktiveres lydkonferencer også for undergruppesessioner.

 • Når en deltager, der er i undergruppesessionens lydkonference, forlader en undergruppesession, afbrydes de automatisk fra undergruppesessionens lydkonference. Deltageren vender tilbage til den primære session og kan deltage i den primære lydkonference ved at vælge Deltag i lydkonference i menuen Lyd.

Administrer, hvem der kan deltage i undergruppesessionen


Hvis du vælger planlægningsvalgmuligheden for at understøtte mere end 500 mødedeltagere for denne session, er antallet af deltagere, der kan deltage i en undergruppesession stadig begrænset til 100.

1

I panelet Undergruppesession i det primære sessionsvindue skal du vælge Tildeling af undergruppe. Vælg Manuelt, og tilføj derefter en undergruppesession.

2

Tilføj en session ved at vælge Tilføj session eller knappen +.

3

Indtast et nyt navn for undergruppesession, eller brug standardnavnet.

4

Marker navnet på undergruppesessionen.

5

Marker navnene på de Ikke tildelte deltagere, som du vil tilføje til undergruppesessionen, og vælg derefter knappen >>.

6

(Valgfri) For at se yderligere valgmuligheder skal du vælge ikonet valgmuligheder.

7

(Valgfri) For at tillade deltagere at deltage i undergruppesessionen uden en invitation skal du markere Tillad andre deltage i undergruppesession uden invitation.

8

(Valgfri) For at begrænse antallet af deltagere i undergruppesessionen skal du markere Begræns antallet af deltagere, som kan deltage i denne session. Derefter skal du skrive eller vælge flere deltagere i feltet.

9

Vælg OK.


 

Når du starter sessionen, hvis du har angivet flere deltagere, der kan deltage sessionen, er det kun det antal deltagere, der kan deltage i sessionen, selvom kommandoen Tillad flere deltagere at deltage i denne session uden invitation er valgt.

Tildel rollen som præsentationsvært til en anden deltager

1

På panelet undergruppesession på deltagerlisten skal du vælge navnet på den deltager, som du vil overføre rollen som præsentationsvært til.

2

På undergruppesessionspanelet skal du vælge Gør til præsentationsvært.

Præsentationsværtindikatoren vises ved siden af deltagerens navn.


 

Du kan ikke videregive præsentationsværtens rolle, når de deler en applikation, desktop eller en webbrowser.

Præsentere oplysninger i en undergruppesession

Præsentation og deling af oplysninger i en undergruppesession virker på samme måde som præsentation af oplysninger i den primære session. Den eneste forskel er, at du vælger hvilket indhold eller software, du vil dele fra menuen Del i vinduet Undergruppesession.

I en undergruppesession kan du vælge at dele

 • Dokumenter eller præsentationer

 • Et whiteboard i vinduet Undergruppesession

 • En webbrowser

 • Din desktop

 • En applikation

 • UCF-multimedier

Give ekstern kontrol til en deltager i en undergruppesession


En deltager, som har ekstern kontrol over din desktop, kan køre alle programmer og tilgå alle filer på din computer, som du ikke har beskyttet med en adgangskode.

1

Når du deler, skal du vælge Tildel Kontrol på panelet Sessionskontroller.

2

På den viste menu skal du pege på Overdrag styring af tastatur og mus for det, du deler, og derefter vælge den deltager, som du vil tildele ekstern kontrol.

Når deltageren tager kontrol, er musemarkøren ikke længere aktiv.


 
 • Du kan genvinde kontrollen over en delt applikation til enhver tid ved at klikke med din mus.

 • Hvis en deltager anmoder om ekstern kontrol, vises en anmodning ved siden af din ​​musemarkør.

Afslut din undergruppesession

Gør ét af følgende:

 • På siden Lynstart skal du vælge Afslut undergruppesession.

 • Luk vinduet Undergruppesessionsadministration ved at vælge knappen Luk i øverste højre hjørne af vinduet.

 • I menuen Fil i vinduet Undergruppesession skal du vælge Afslut undergruppesession.

 • I panelet Undergruppesessioner i det primære vindue Session skal du vælge Afslut undergruppesession.

Genstart en undergruppesession

Så snart en undergruppesession er slut, forbliver den i panelet Undergruppesession og kan genstartes af præsentationsværten når som helst.

Inden du begynder

Du kan ikke genstarte en Undergruppesession, hvis du deler programmer, desktop, webbrowser eller ekstern computer i den primære session. Når en Undergruppesession starter, kan du ikke dele i den primære session.

1

I panelet Undergruppesession skal du markere den undergruppesession, du vil genstarte.

2

Vælg pil ned på knappen Start.

3

Vælg, om du vil genstarte denne undergruppesession med de samme mødedeltagertildelinger som før, eller med nye tildelinger udført automatisk.

Del indhold fra din undergruppesession i den primære session

Hvis undervisningssessionens præsentationsvært eller vært sender dig en anmodning om at dele undergruppesessionsindhold, vises dialogboksen Del. Indholdet, du deler i din undergruppesession, vises på en liste.

1

Vælg det indhold, som du vil dele i den primære undervisningssession. Hold Shift-tasten nede for at markere mere end ét valg.

2

Vælg OK.

Undervisningsleder åbner først det delte indhold, og viser det derefter i indholdsvisningen. Mødedeltagere kan derefter se det delte indhold i deres indholdsvisning.

Du kan dele indholdet i hovedsessionen på samme måde, som du gjorde i undergruppesessionen.