Ara Oluşturma - Katılımcılar


İOS ve Android için Webex Toplantıları uygulaması eğitim oturumu katılan kullanıcılar, kendilerine atanmış olsa bile beyin fırtınası oturumları oluşturamaz.

1

Ana Oturum penceresindeki Ara panelinde, Ara Ataması'nı seçin. Ardından Manuel olarak’ı seçin ve beyin fırtınası oturumu ekleyin.

2

Oturum Ekle veya + düğmesini seçerek bir oturum ekleyin.

3

Yeni ara adını girin veya sağlanan varsayılan adı kullanın.

4

Aranın adını vurgulayın.

5

Araya eklemek istediğiniz Atanmamış katılımcıların adlarını vurgulayın ve >> düğmesini seçin.

6

(İsteğe bağlı) Ek seçenekleri görüntülemek için seçenekler simgesini seçin.

7

(İsteğe bağlı) Katılımcıların davet olmadan araya katılmasına izin vermek için Başkalarının davet olmadan araya katılmasına izin ver'i işaretleyin.

8

(İsteğe bağlı) Ara için katılımcı sayısını sınırlamak üzere Bu oturuma katılabilecek katılımcı sayısını sınırla'yı işaretleyin. Ardından kutuda birkaç katılımcıyı yazın veya seçin.

9

Tamam'ı seçin.

Aranız otomatik olarak başlatılır ve her davetli katılmak için bir davetiye alır. Davetli Evet veya Hayır'ı seçebilir. Ara katılımcıları için Ara penceresi görünerek Ara panelinde aranın sunum yapan kişisinin ve katılımcılarının adlarını listeler. Katılımcıların diğer katılımcılarla sohbet edebileceği sohbet panelini de görüntüler. Adınız, ana Oturum penceresindeki Aralar panelinde görünür.

Sizin için Oluşturulan Arayı Başlatma

Başlamadan önce

Ana oturumda uygulama, Masaüstü, Web tarayıcısı veya uzak bilgisayar paylaşıyorsanız beyin fırtınası oturumları başlatamazsınız. Beyin fırtınası oturumları başladıktan sonra ana oturumda paylaşım yapamazsınız.

1

Başkası sizin için bir ara oluşturduğunda aldığınız ileti kutusunda Evet'i seçin.

2

(İsteğe bağlı) Arayı daha sonra başlatmak için Hayır'ı seçin. Ara panelinde oturumun adını veya adınızı ve ardından Başlat'ı seçerek arayı istediğiniz zaman başlatabilirsiniz.

Araya Katılma


Yalnızca telefonla katılan katılımcılar, ses ana oturumdan aktarılmadığından beyin fırtınası oturumlarına atanamaz.

Sunum yapan kişi, katılımcıları davet ederek veya katılımcıların davetsiz bir şekilde katılmasına izin vererek bir katılımcının bir araya katılıp katılamayacağını belirler.

Ara panelinde, katılmak istediğiniz aranın adını vurgulayın ve Katıl'ı seçin.

Aradan Ayrılma ve Araya Yeniden Katılma

Arada sunum yapan kişi yerine katılımcıysanız aradan ayrılabilir ve araya daha sonra dönebilirsiniz.

 • Ara panelinde, Aradan Ayrıl'ı seçin.

 • Ara menüsünde, Araya Katıl'ı seçin.

Aralarda Sesli Konferans Kullanma

Bilgisayarınızı veya telefonunuzu kullanarak bir arada katılımcılarla iletişim kurabilirsiniz. Toplantı sahibinin ana oturumda ayarladığı tüm sesli konferans seçenekleri ara için geçerlidir. Sesli konferans kontrolleri ana oturumdaki gibi çalışır.


 • Ana sesli konferans oturumuna katılmış bir katılımcı araya katılırsa bu katılımcı otomatik olarak ana oturum sesli konferansından ara sesli konferansına geçirilir. Katılımcılar, ara sesli konferansına bağlıyken ana oturumdaki sesli konferansa katılamaz.

 • Sesli konferans kullanılamıyorsa veya ara başlamadan önce ana oturum için başlatılmamışsa aralar için sesli konferans da devre dışı bırakılır.

 • Ara sesli konferansında bulunan bir katılımcı aradan ayrılırsa ara sesli konferansıyla bağlantısı otomatik olarak kesilir. Katılımcı ana oturuma döner ve Ses menüsünde Sesli Konferansa Katıl'ı seçerek ana sesli konferansa katılabilir.

Araya Kimlerin Katılabileceğini Yönetme


Planlama seçeneğinin bu oturum için 500'den fazla katılımcıyı desteklemesini seçtiyseniz araya katılabilecek katılımcı sayısı hala 100 ile sınırlı olur.

1

Ana Oturum penceresindeki Ara panelinde, Ara Ataması'nı seçin. Manuel olarak öğesini seçin ve bir ara ekleyin.

2

Oturum Ekle veya + düğmesini seçerek bir oturum ekleyin.

3

Yeni ara adını girin veya sağlanan varsayılan adı kullanın.

4

Aranın adını vurgulayın.

5

Araya eklemek istediğiniz Atanmamış katılımcıların adlarını vurgulayın ve >> düğmesini seçin.

6

(İsteğe bağlı) Diğer seçenekleri görüntülemek için seçenekler simgesini seçin.

7

(İsteğe bağlı) Katılımcıların davet olmadan araya katılmasına izin vermek için Başkalarının davet olmadan araya katılmasına izin ver'i işaretleyin.

8

(İsteğe bağlı) Ara için katılımcı sayısını sınırlamak üzere Bu oturuma katılabilecek katılımcı sayısını sınırla'yı işaretleyin. Ardından kutuda birkaç katılımcıyı yazın veya seçin.

9

Tamam'ı seçin.


 

Oturumu başlatırken oturuma katılabilecek birkaç katılımcı belirttiyseniz Bu oturuma davet olmadan daha fazla katılımcının katılmasına izin ver komutu seçili olsa bile oturuma yalnızca o kadar katılımcı katılabilir.

Sunum Yapan Kişi Rolünü Başka bir Katılımcıya Devretme

1

Ara panelinde, katılımcı listesinde, sunum yapan kişi rolünü devretmek istediğiniz katılımcının adını seçin.

2

Ara panelinde, Sunum Yapan Kişi Yap'ı seçin.

Katılımcı adının yanında sunum yapan kişi göstergesi görünür.


 

Bir uygulamayı, masaüstünüzü veya web tarayıcısını paylaşırken sunum yapan kişi rolünü aktaramazsınız.

Bir Arada Bilgi Sunma

Bir arada bilgi sunma ve paylaşma, ana oturumda bilgi sunmaya benzer şekilde gerçekleştirilir. Aralarındaki tek fark, paylaşmak istediğiniz içeriği veya yazılımı Ara penceresindeki Paylaş menüsünden seçersiniz.

Bir arada şunları paylaşmayı seçebilirsiniz:

 • Belgeler veya sunumlar

 • Ara penceresinde beyaz tahta

 • Web tarayıcısı

 • Masaüstünüz

 • Uygulama

 • UCF multimedya

Bir Arada Katılımcıya Uzaktan Kontrol Verme


Masaüstünüzün uzaktan kontrolünü elinde bulunduran bir katılımcı, bilgisayarınızda parolayla korumadığınız tüm uygulamaları çalıştırabilir ve dosyalara erişebilir.

1

Paylaşım yaptıktan sonra, Oturum Kontrolleri Paneli'nde Kontrol Ata'yı seçin.

2

Açılan menüde, paylaştığınız öğe için Klavye ve Fare Kontrolünü Ver öğesini seçin ve ardından uzaktan kontrolü vermek istediğiniz katılımcıyı seçin.

Katılımcı kontrolü aldıktan sonra, fare işaretçiniz artık aktif olmaz.


 
 • Farenizi tıklatarak paylaşılan uygulamanın kontrolüne istediğiniz zaman devam edebilirsiniz.

 • Katılımcı uzaktan kontrol isterse fare işaretçinizin yanında istek iletisi görünür.

Aranızı Sonlandırma

Şunlardan birini yapın:

 • Hızlı Başlangıç sayfasında, Arayı Sonlandır'ı seçin.

 • Pencerenin sağ üst köşesindeki Kapat düğmesini seçerek Ara Yöneticisi penceresini kapatın.

 • Ara penceresindeki Dosya menüsünde, Arayı sonlandır'ı seçin.

 • Ana Oturum penceresindeki Aralar panelinde, Arayı Sonlandır'ı seçin.

Bir Arayı Yeniden Başlatma

Bir ara sona erdikten sonra, Ara panelinde kalır ve sunum yapan kişi tarafından herhangi bir zamanda yeniden başlatılabilir.

Başlamadan önce

Ana oturumda uygulama, Masaüstü, Web tarayıcısı veya uzak bilgisayar paylaşıyorsanız beyin fırtınası oturumları yeniden başlatabilirsiniz. Beyin fırtınası oturumları başladıktan sonra ana oturumda paylaşım yapamazsınız.

1

Ara panelinde, yeniden başlatmak istediğiniz arayı vurgulayın.

2

Başlat düğmesinde aşağı oku seçin.

3

Bu arayı öncekiyle aynı katılımcı atamalarıyla mı, yoksa otomatik olarak yapılan yeni atamalarla mı yeniden başlatmak istediğinizi seçin.

Ana Pencerede Aranızdan İçerik Paylaşma

Eğitim oturumu sunum yapan kişisi veya sahibi size ara içeriğini paylaşma isteği gönderirse Ara İçeriğini Paylaş iletişim kutusu görünür. Aranızda paylaştığınız içerik listede görünür.

1

Ana eğitim oturumunda paylaşmak istediğiniz içeriği seçin. Birden fazla seçeneği tercih etmek için Shift tuşunu basılı tutun.

2

Tamam’ı seçin.

Eğitim Yöneticisi önce paylaşılan içeriği açar, ardından içerik görüntüleyicinizde görüntüler. Katılımcılar paylaşılan içeriği içerik görüntüleyicilerinde görüntüleyebilir.

İçeriği, ana oturumda arada yaptığınız gibi paylaşabilirsiniz.