Del indhold

1

Fra et Webex-rum skal du klikke på Skærm del .

2

Vælg, hvordan du vil optimere dit delte indhold fra rullemenuen:

  • Optimerautomatisk – Vælger den bedste optimering til din indholdstype.
  • Optimer til tekst ogbilleder – Viser tekst og billeder i dit delte indhold med den højest mulige opløsning og klarhed.
  • Optimer til bevægelse og video – videoen afspilles meget mere jævnt, da en vis opløsning ofres til fordel for en højere billedhastighed for at reducere forsinkelsen og øge fluiditeten i din delte video, animation ellerdynamisk indhold.
3

Vælg Del computerens lyd for at tillade andre at høre lyden fra din computer ud over lyden fra din mikrofon.

Kun Mac –Webex har brug for en forlængelse for at dele din computers lyd. Hvis du ikke har denne udvidelse, downloades den automatisk, når du klikker på Del computerlyd. Du skal have administratorrettigheder på din computer for at installere udvidelsen.

4

Vælg den skærm eller det program, der skal deles.

Hold Shift nede for at vælge flere applikationer. Alle i mødet vil kun se en af de delte applikationer ad gangen.

5

Se en forvisning af det, du deler, øverst på skærmen. Sørg for, at du kun deler, hvad du ønsker, og at alle i mødet kan se det.


 

For at vise forvisningen, efter den forsvinder, skal du gå til fanen i kontrolbjælken øverst på skærmen og klikke på pil ned.

6

Mens du deler, kan du vælge følgende:

  • Del skærm for at skifte til en anden skærm eller applikation uden først at skulle stoppe deling.
  • Komnoter for at markere en delt skærm under et opkald eller et møde.
  • Pause for at afbryde deling af din skærm eller applikation midlertidigt.
  • Genoptag for at genoptage delingen af din skærm eller dit program.
  • Giv ekstern kontrol tilladelse til, at en anden person kontrollerer din skærm. Sørg blot for, at du deler hele skærmen og ikke kun en applikation.
7

Klik Stop, når du er færdig med at dele din skærm.