Deli sadržaj

1

Sa Webex prostora izaberite stavku Deljenje ekrana.

2

U padajućem meniju izaberite način na koji želite da optimizujete deljeni sadržaj:

  • Automatskioptimizuj – Bira najbolju optimizaciju za tip sadržaja.
  • Optimizujte za tekst i slike– Prikazuje tekst i slike u deljenom sadržaju u najvećoj mogućoj rezoluciji i jasnoći.
  • Optimizujte za kretanje i video – Video se reprodukuje mnogo glatkije, jer se neka rezolucija žrtvuje u korist veće stope okvira kako bise smanjio zaostattak i povećala fluidnost u deljenom video, animacijama ili dinamičnom sadržaju.
3

Izaberite stavku Deli zvuk računara da biste dozvolili drugima da čuju zvuk vašeg računara pored zvuka mikrofona.

Samo Mac računar –Webex-u je potrebna ekstenzija za deljenje zvuka računara. Ako nemate ovu oznaku tipa datoteke, ona se automatski preuzima kada kliknete na dugme Deli zvuk računara. Morate imati administratorske dozvole na računaru da biste instalirali proširenje.

4

Izaberite ekran ili aplikaciju koju želite da delite.

Držite Shift da biste izabrali više aplikacija. Svi na sastanku će videti jednu od deljenih aplikacija samo u isto vreme.

5

Pregledate šta delite na vrhu ekrana. Uverite se da delite samo ono što želite i da svi na sastanku to mogu da vide.


 

Da biste pregledali nakon nestanka, idite na karticu na kontrolnoj traci na vrhu ekrana i kliknite na strelicu nadole.

6

Dok delite, možete da izaberete sledeće:

  • Delite ekran da biste se prebacili na drugi ekran ili aplikaciju bez potrebe da prvo prestanete da delite.
  • Komentar za označavanje deljenog ekrana tokom poziva ili sastanka.
  • Pauzirajte da biste pauzirali deljenje ekrana ili aplikacije.
  • Nastavite da delite ekran ili aplikaciju.
  • Dajte daljinski upravljač da dozvoli nekome da kontrolišeekran. Samo se uverite da delite ceo ekran, a ne samo aplikaciju.
7

Kliknite na dugme "Zaustavi" kada završite sa deljenjem ekrana.