Dela innehåll

1

I ett Webex-utrymme klickar du på Dela skärm.

2

Välj hur du vill Optimera ditt delade innehåll i rullgardingsmenyn:

  • Optimera automatiskt– väljer den bästa optimeringen för din innehållstyp.
  • Optimera för text och bilder– Visar text och bilder i ditt delade innehåll med högsta möjliga upplösning och klarhet.
  • Optimera för rörelse och video –Videon spelas upp mycket jämnare eftersom en del upplösning offrar sig till förmån för en högre bildfrekvens för att minska fördröjningen och öka smidigheten i din delade video, animering eller dynamisktinnehåll.
3

Välj Dela ditt datorljud för att låta andra höra ditt datorljud utöver ditt mikrofonljud.

Endast Mac –Webex behöver ett tillägg för att dela ditt datorljud. Om du inte har det här tillägget hämtas det automatiskt när du klickar på Deladatorljud. Du måste ha administratörsbehörighet på din dator för att installera tillägget.

4

Välj skärmen eller programmet som du vill dela.

Håll ned Skift för att välja flera program. Alla i mötet kan endast se ett av de delade programmen i taget.

5

Förhandsgranska vad du delar högst upp på skärmen. Se till att du endast delar vad du vill och att alla i mötet kan se det.


 

För att visa förhandsgranskningen när den försvinner går du till fliken i kontrollfältet överst på skärmen och klickar på nedåtpilen.

6

När du delar kan du välja följande:

  • Dela skärm för att växla till en annan skärm eller ett annat program utan att först behöva sluta dela.
  • Kommentera för att markera en delad skärm under ett samtal eller ett möte.
  • Pausa för att pausa delning av din skärm eller ditt program.
  • Återuppta för att fortsätta delningen av din skärm eller ditt program.
  • Ge fjärrkontroll att låta någon styra dinskärm. Se till att du delar hela skärmen och inte bara ett program.
7

Klicka på Stoppa när du är klar med skärmdelningen.