Del innhold

1

Gå til Meldinger, velg et direkte område, og klikk deretter SkjermdelingKnapp for delt skjermressurs.

2

Velg hvordan du vil optimalisere det delte innholdet fra rullegardinmenyen:

 • Optimaliserautomatisk – Velger den beste optimaliseringen for innholdstypen.
 • Optimaliser for tekst og bilder – Viser tekst og bilder i det delte innholdet med høyest mulig oppløsning og klarhet.
 • Optimaliser for bevegelse og video– Videoen spilles av mye jevnere, ettersom noe oppløsning ofres til fordel for en høyere bildefrekvens for å redusere forsinkelser og øke flyten i den delte videoen, animasjonen eller det dynamiske innholdet.
3

Velg Del datamaskinens lyd slik at andre kan høre lyden på datamaskinen i tillegg til mikrofonlyden.

BareMac –Webex-apptrenger en utvidelse for å dele datamaskinens lyd. Hvis du ikke har denne utvidelsen, lastes den automatisk ned når du klikker Del datamaskinlyd. Du må ha administratortillatelser på datamaskinen for å installere utvidelsen.

4

Velg skjermen eller programmet du vil dele.

Hold nede Skift for å velge flere programmer, men bare ett program deles om gangen.

5

Forhåndsvis det du deler, øverst på skjermen. Kontroller at det som vises, er alt du vil dele.


 

Hvis du vil vise forhåndsvisningen etter at den forsvinner, går du til fanen på kontrollinjen øverst på skjermen og klikker på pil ned.

6

Når du deler, kan du velge følgende:


 

Hvis kontrollinjen for deling dekker det delte innholdet, drar du linjen til en hvilken som helst annen kant av skjermen.

 • Del noe annet , eller koblingen Du deler for å bytte sømløst til en annen skjerm eller et annet program.
 • Kommenter for å markere en delt skjerm.
 • Pause for å sette deling av skjermen eller programmet på pause.
 • Fortsett for å fortsette å dele skjermen eller programmet.
 • Gi fjernkontrollen slik at noen kan kontrollere skjermen. Bare sørg for at du deler hele skjermen og ikke bare et program.
7

Klikk Stopp når du er ferdig med å dele skjermen.

1

Gå til Meldinger, og velg et Space.

2

Trykk og velg Skjermdeling.

3

Velg hva du vil dele:

 • Skjermen: Velg alternativene, og trykk deretter Del skjerm

  • Optimaliser for tekst og bilder – Viser tekst og bilder i det delte innholdet med høyest mulig oppløsning og klarhet.

  • Optimaliser for video – Videoen spilles av mye jevnere, siden noe oppløsning ofres til fordel for en høyere bildefrekvens for å redusere forsinkelser og øke flyten i den delte videoen, animasjonen eller det dynamiske innholdet.

  • Del enhetslyd– Slik lar du andre høre enhetslyden i tillegg til mikrofonlyden.

 • Et bilde: Trykk på Bilde , og velg deretter et bilde.

 • En fil – Trykk Fil , og velg deretter en fil du vil dele.

1

Gå til Meldinger, og velg et Space.

2

Trykk og velg Skjermdeling.

3

Velg hva du vil dele:

 • Skjermen: Velg alternativene, og trykk deretter Del skjerm

  • Optimaliser for tekst og bilder – Viser tekst og bilder i det delte innholdet med høyest mulig oppløsning og klarhet.

  • Optimaliser for video – Videoen spilles av mye jevnere, siden noe oppløsning ofres til fordel for en høyere bildefrekvens for å redusere forsinkelser og øke flyten i den delte videoen, animasjonen eller det dynamiske innholdet.

  • Del enhetslyd– Slik lar du andre høre enhetslyden i tillegg til mikrofonlyden.

 • Et bilde: Trykk på Bilde , og velg deretter et bilde.

 • En fil – Trykk Fil , og velg deretter en fil du vil dele.