Hurtigopkald

Hvis du ofte ringer til bestemte telefonnumre, kan du konfigurere håndsættet til hurtigkald. Du kan konfigurere op til 8 hurtigopkaldsnumre.

Tildel et hurtigopkaldsnummer

Du kan tildele et hurtigopkaldsnummer til en kontakt. Du kan tildele hurtigopkald til posterne 2 til 9. Post 1 bruges til dine hurtigopkald til voicemail.

Inden du begynder

Du skal have mindst én person på din kontaktliste.

1

Tryk på Kontaktpersoner.

2

Markér kontakten.

3

Tryk på Mere.

4

Vælg Hurtigopkald.

5

Hvis du ikke har tomme poster i hurtigkaldsnummerindekset, skal du markere et nummer, du ikke har brug for, trykke på Slet og trykke på Ja for at bekræfte sletningen.

6

Markér et tomt hurtigopkaldsindeks, og tryk på Tilføj.

7

Tryk på Tænd/Afslut .

Hurtigopkaldsnumre

Når du ringer til et nummer på telefonen, indtaster du en række cifre. Når du konfigurerer et hurtigopkaldsnummer, skal hurtigopkaldsnummeret indeholde alle de cifre, du skal bruge til at ringe op. Hvis du f.eks. har brug for at taste 9 for at få en ekstern linje, skal du angive tallet 9 og derefter det nummer, du vil ringe op.

Du kan også føje andre tastede cifre til nummeret. Eksempler på ekstra cifre omfatter en mødeadgangskode, et lokalnummer, en adgangskode til voicemail, en autorisationskode og en faktureringskode.

Opkaldsstrengen kan indeholde følgende tegn:

 • 0 til 9

 • Nummertegn (#)

 • Asterisk (*)

 • Komma (,) – dette er pausetegnet og giver en 2 sekunders forsinkelse i indtastningen. Du kan have flere kommaer i en række. F.eks. repræsenterer to kommaer (,,) en pause på 4 sekunder.

Reglerne for opkaldsstrenge er:

 • Brug kommaet til at adskille de enkelte dele i en opkaldsstreng.

 • En autorisationskode skal altid angives før en faktureringskode i hurtigopkaldsstrengen.

 • Et enkelt komma er påkrævet mellem autorisations- og faktureringskoden i strengen.

 • Der kræves en hurtigopkaldsetiket til hurtigopkald med autorisationskoder og ekstra cifre.

Før du konfigurerer hurtigopkald, kan du prøve at indtaste cifrene manuelt mindst én gang for at sikre dig, at rækkefølgen af cifre er korrekt.

Telefonen gemmer ikke autorisationskoden, faktureringskoden eller ekstra cifre fra hurtigopkaldet i opkaldshistorikken. Hvis du trykker på Genopkald, efter du opretter forbindelse til en hurtigopkaldsdestination, beder telefonen dig om at indtaste eventuelt påkrævet autorisationskode, faktureringskode eller ekstra cifre manuelt.

Eksempel

Hvis du vil konfigurere et hurtigopkaldsnummer for at ringe til en person på et bestemt lokalnummer, og hvis du skal bruge en autorisationskode og en faktureringskode, skal du opfylde følgende krav:

 • Du skal taste 9 for at få en ekstern linje.

 • Du ønsker at ringe til 5556543.

 • Du skal angive autorisationskoden 1234.

 • Du skal angive faktureringskoden 9876.

 • Du skal vente i 4 sekunder.

 • Når opkaldet er forbundet, skal du taste lokalnummeret 56789#.

I dette tilfælde er hurtigopkaldsnummeret 95556543,1234,9876,,56789#.

Foretag et hurtigkald

Når du har konfigureret hurtigopkald, kan du foretage et opkald som hurtigopkald. Hurtigkaldsindeks er nr. 2 til 9.

Eksempel

Hvis du har dit private nummer i dine lokale kontakter, kan du tildele det hurtigopkaldsindeks 9. Så når du trykker på og holde tasten 9 nede, ringer håndsættet automatisk op til dit hjem.

Inden du begynder

Du skal bruge hurtigkaldsindekset til kontakten.

1

Tryk på og hold det nummer nede på det numeriske tastatur, der svarer til hurtigopkaldsindekset.

2

Slip tasten, når opkaldet begynder at ringe op.

Få vist din hurtigkaldsliste

1

Tryk på Menu .

2

Vælg Funktionstaster .

3

Tryk på Mere.

4

Vælg Hurtigopkald.

Slet et hurtigopkaldsnummer

Du kan slette et hurtigopkaldsnummer, der er tildelt til post 2 til 9. Post 1 bruges til dine hurtigopkald til voicemail.

Inden du begynder

Der kræves mindst én kontakt på hurtigopkaldslisten.

1

Tryk på Kontaktpersoner.

2

Tryk på Mere.

3

Vælg Hurtigopkald.

4

Marker den post, du ikke har brug for.

5

Tryk på Slet.

6

Klik på Ja for at bekræfte sletningen.

7

Tryk på Tænd/Afslut .