Pozivi uz brzo biranje

Ako često pozivate određene telefonske brojeve, možete podesiti slušalicu za brzo biranje brojeva. Možete podesiti do 8 brojeva za brzo biranje.

Dodela broja za brzo biranje

Kontaktu možete dodeliti broj brzog biranja broja. Stavkama od 2 do 9 dodeljujete brzo biranje broja. Stavka 1 se koristi za brzo biranje broja na govornu poštu.

Pre nego što počneš

Potreban vam je najmanje jedan kontakt na listi kontakata.

1

Pritisnite taster Kontakti.

2

Obeležite kontakt.

3

Pritisnite Još.

4

Izaberite Brzo biranje.

5

Ako nemate prazne stavke indeksa brzog biranja broja, istaknite broj koji vam nije potreban, pritisnite taster Delete i pritisnite taster Da da biste potvrdili brisanje.

6

Highlight an empty speed-dial index and press Add.1

7

Pritisnite Napajanje/Kraj .

Brojevi za brzo biranje

Kada birate broj preko slušalice, unosite niz cifara. Ako želite da podesite broj za brzo biranje, on mora da sadrži sve cifre koje su potrebne kako biste uputili poziv. Na primer, ako treba da birate broj 9 kako biste uspostavili vezu sa spoljnom linijom, morate da unesete broj 9, a zatim broj koji želite da pozovete.

Broju možete da dodajete i druge birane cifre. Primeri dodatnih cifara uključuju kôd za pristup sastanku, lokal, lozinku za govornu poštu, kôd autorizacije ili šifru plaćanja.

Birani broj može da sadrži sledeće znakove:

 • 0–9,

 • Taraba (#)

 • Zvezdica (*)

 • Zapeta (,)—Ovo je karakter za pauzu, i daje kašnjenje od 2- sekunde prilikom pozivanja. U jedan red možete da unesete nekoliko zapeta. Na primer, dve zapete (,,) predstavljaju pauzu u trajanju od 4 sekunde.

Za nizove brojeva važe sledeća pravila:

 • Za razdvajanje delova niza brojeva koristite zapetu.

 • Kôd autorizacije mora uvek da prethodi šifri plaćanja u nizu brojeva za brzo biranje.

 • Između koda autorizacije i šifre plaćanja potrebno je uneti jednu zapetu u niz.

 • Za brojeve za brzo biranje sa kodovima autorizacije i dodatnim ciframa potrebna je oznaka za brzo biranje.

Pre konfigurisanja funkcije brzog biranja, pokušajte barem jedanput da ručno unesete cifre kako biste proverili da li je niz cifara tačan.

U istoriji poziva slušalica ne čuva kôd autorizacije, šifru plaćanja ili dodatne cifre unete u broj za brzo biranje. Ako pritisnete softverski taster PonBir nakon povezivanja sa odredištem pomoću funkcije brzog biranja, slušalica će zatražiti da ručno unesete kôd autorizacije, šifru plaćanja ili dodatne cifre.

Primer

Da biste podesili broj za brzo biranje kako biste pozivali osobu na određenom lokalu uz koji vam je potreban i kôd autorizacije i šifra plaćanja, pogledajte sledeći primer:

 • Za spoljnu liniju je potrebno da unesete broj 9.

 • Želite da pozovete broj 5556543.

 • Potrebno je da unesete kôd autorizacije 1234.

 • Potrebno je da unesete šifru plaćanja 9876.

 • Morate da sačekate 4 sekunde.

 • Kada se uspostavi veza, morate da unesete lokal 56789#.

U ovom scenariju, broj za biranje je 95556543,1234,9876,,56789#.

Upućivanje poziva korišćenjem funkcije brzog biranja

Nakon što podesite brzo biranje broja, možete brzo da pozovete. Indeksi brzog biranja broja su brojevi od 2 do 9.

Primer

Ako imate kućni broj u lokalnim kontaktima, možete mu dodeliti indeks brzog biranja broja 9. Kada pritisnete i držite taster 9, slušalica automatski bira broj vašeg doma.

Pre nego što počneš

Potreban vam je indeks brzog biranja broja za kontakt.

1

Pritisnite i držite broj na tastaturi koji odgovara indeksu brzog biranja broja.

2

Otpustite ključ kada poziv počne da bira broj.

Prikaz liste brojeva za brzo biranje

1

Pritisnite Meni .

2

Izaberite F-tasteri.

3

Pritisnite Još.

4

Izaberite Brzo biranje .

Obrišite broj za brzo biranje

Možete izbrisati broj brzog biranja broja dodeljen stavkama od 2 do 9. Stavka 1 se koristi za brzo biranje broja na govornu poštu.

Pre nego što počneš

Potreban vam je bar jedan kontakt na listi brzog biranja broja.

1

Pritisnite taster Kontakti.

2

Pritisnite Još.

3

Izaberite Brzo biranje.

4

Istakni unos koji ti nije potreban.

5

Pritisnite taster Izbriši.

6

Pritisnite Da da biste potvrdili brisanje.

7

Pritisnite Napajanje/Kraj .