Szybkie wybieranie numeru

Jeśli często dzwonisz na określone numery, możesz je ustawić jako numery szybkiego wybierania. Można ustawić maksymalnie 8 numerów szybkiego wybierania .

Przypisywanie numeru szybkiego wybierania

Do kontaktu można przypisać numer szybkiego wybierania. Numery szybkiego wybierania można przypisać do pozycji od 2 do 9. Pozycja 1 służy do szybkiego wybierania poczty głosowej.

Przed rozpoczęciem

Musisz mieć co najmniej jeden kontakt na liście Kontakty.

1

Naciśnij przycisk Kontakty.

2

Podświetl kontakt.

3

Naciśnij przycisk Więcej.

4

Wybierz opcję Szybkie wybieranie.

5

Jeśli nie masz pustej pozycji szybkiego wybierania numerów, podświetl numer, którego nie potrzebujesz, i naciśnij przycisk Usuń i naciśnij Tak, aby potwierdzić usunięcie.

6

Podświetl pustą pozycję szybkiego wybierania numerów i naciśnij przycisk Dodaj.

7

Naciśnij przycisk Zasilanie/Rozłącz.

Numery szybkiego wybierania

Wybierając numer telefonu na słuchawce, należy wprowadzić ciąg cyfr. Ustawiając numer szybkiego wybierania, należy wprowadzić w nim wszystkie cyfry niezbędne do nawiązania danego połączenia. Jeśli na przykład w celu nawiązania połączenia przez linię zewnętrzną trzeba wybrać numer 9, należy wprowadzić tę cyfrę, a po niej numer telefonu, z którym ma zostać nawiązane połączenie.

Do ustawianego numeru można też dodawać inne wybierane cyfry. Przykładami dodatkowych niezbędnych cyfr są: kod dostępu do spotkania, numer wewnętrzny, hasło poczty głosowej, kod autoryzacji i kod billingowy.

W wybieranym ciągu można stosować następujące znaki:

 • 0 -> 9

 • krzyżyk (#)

 • gwiazdka (*)

 • przecinek (,) — pełni funkcję pauzy, czyli 2-sekundowego opóźnienia przed wybraniem dalszej części numeru. Można używać kilku przecinków z rzędu, np. dwa kolejne przecinki (,,) odpowiadają 4-sekundowej pauzie.

Reguły dotyczące ciągów wybierania:

 • Do rozdzielania poszczególnych części ciągu wybierania należy stosować przecinki.

 • W ciągu szybkiego wybierania kod autoryzacji musi zawsze poprzedzać kod billingowy.

 • Między kodem uwierzytelniania a kodem rozliczeniowym należy wstawić jeden przecinek.

 • W przypadku numerów szybkiego wybierania zawierających kody autoryzacji i dodatkowe cyfry niezbędna jest etykieta szybkiego wybierania.

Przed skonfigurowaniem szybkiego wybierania należy spróbować co najmniej raz ręcznie wybrać każdy numer, aby mieć pewność, że jest prawidłowy.

Słuchawka nie zapisuje w historii połączeń kodu uwierzytelnienia, kodu rozliczeniowego ani dodatkowych cyfr wchodzących w skład numeru szybkiego wybierania. Naciśnięcie klawisza Powtórz po nawiązaniu połączenia z miejscem docelowym szybkiego wybierania spowoduje wyświetlenie w słuchawce monitu o ręczne wprowadzenie wymaganego kodu uwierzytelniania, kodu rozliczeniowego lub dodatkowych cyfr.

Przykład.

Aby skonfigurować numer szybkiego wybierania w celu dzwonienia do danej osoby na konkretny numer wewnętrzny, wymagający ponadto wprowadzania kodu autoryzacji i kodu billingowego, należy pamiętać o następujących zasadach:

 • W celu nawiązania połączenia z linią zewnętrzną trzeba wybrać 9.

 • Wybierany numer to 5556543.

 • Należy wprowadzić kod autoryzacji 1234.

 • Należy wprowadzić kod billingowy 9876.

 • Należy odczekać 4 sekundy.

 • Po nawiązaniu połączenia należy wprowadzić numer wewnętrzny 56789#.

W takim przypadku numer szybkiego wybierania będzie miał postać 95556543,1234,9876,,56789#.

Nawiązywanie połączenia za pomocą funkcji szybkiego wybierania

Po skonfigurowaniu szybkiego wybierania można dzwonić na numery szybkiego wybierania. Pozycje szybkiego wybierania to numery od 2 do 9.

Przykład

Jeśli w lokalnych kontaktach masz zapisany swój numer domowy, możesz przypisać go do pozycji 9 szybkiego wybierania. Gdy to zrobisz, po naciśnięciu i przytrzymaniu klawisza 9 słuchawka automatycznie wybierze Twój numer domowy.

Przed rozpoczęciem

Dla kontaktu potrzebna jest pozycja szybkiego wybierania.

1

Naciśnij i przytrzymaj numer na klawiaturze odpowiadający pozycji szybkiego wybierania.

2

Zwolnij klawisz, gdy rozpocznie się wybieranie numeru.

Wyświetlanie listy szybkiego wybierania

1

Naciśnij przycisk Menu .

2

Wybierz Klawisze funkcyjne.

3

Naciśnij przycisk Więcej.

4

Wybierz opcję Szybkie wybieranie.

Usuwanie numeru szybkiego wybierania

Można usunąć numer szybkiego wybierania przypisany do pozycji 2–9. Pozycja 1 służy do szybkiego wybierania poczty głosowej.

Przed rozpoczęciem

Na liście szybkiego wybierania należy wybrać co najmniej jeden kontakt.

1

Naciśnij przycisk Kontakty.

2

Naciśnij przycisk Więcej.

3

Wybierz opcję Szybkie wybieranie.

4

Podświetl pozycję, której nie potrzebujesz.

5

Naciśnij przycisk Usuń.

6

Aby potwierdzić usuwanie, naciśnij przycisk Tak.

7

Naciśnij przycisk Zasilanie/Rozłącz.