Hurtigoppringingsanrop

Hvis du ringer ofte til bestemte telefonnummer, kan du konfigurere kortnumre på telefonen. Kortnumrene hjelper med å trykke på en tast i stedet for å skrive inn telefonnummeret. Du kan angi opptil 8 kortnumre.

Tilordne et hurtigoppringingsnummer

Du kan tilordne et kortnummer til en kontakt. Du kan tilordne kortnummer til oppføring 2 til 9. Oppføring 1 brukes til å ringe raskt opp til talepost.

Før du begynner

Du må ha minst én kontakt i kontaktlisten.

1

Trykk på Kontakter.

2

Merk kontakten.

3

Trykk på Mer.

4

Velg Kortnummer.

5

Hvis du ikke har ledige kortnumre, merk et nummer du ikke trenger, og trykk på Slett.

6

Merk et ledig kortnummer, og trykk på Legg til.

7

Trykk på På/Av/Avslutt .

Hurtigoppringingsnumre

Når du ringer et nummer på telefonen, angir du en tallrekke. Når du konfigurerer et hurtigoppringingsnummer, må hurtigoppringingsnummeret inneholde alle sifrene du trenger for å foreta anropet. Hvis du for eksempel må taste 9 for å få en ekstern linje, må du taste nummeret 9, og deretter nummeret du vil ringe.

Du kan også legge andre sifre til nummeret. Eksempler på ekstra sifre, inkluderer en møtetilgangskode, et internnummer, et talepostpassord, en godkjenningskode og en regningskode.

Tasterekken kan inneholde følgende tegn:

 • 0 til 9

 • Firkant (#)

 • Stjerne (*)

 • Komma (,) – dette er tegnet for pause, som gir en forsinkelse på to sekunder i ringingen. Du kan ha flere kommaer på rad. For eksempel vil to kommaer (,,) representere en pause på fire sekunder.

Reglene for tasterekker er:

 • Bruk kommaet for å skille delene i tasterekken.

 • En autorisasjonskode må alltid komme før en faktureringskode i hurtigoppringingsstrengen.

 • Ett enkelt komma er nødvendig mellom godkjenningskoden og regningskoden i rekken.

 • En hurtigoppringingsetikett kreves for hurtigoppringinger med godkjenningskoder og ekstra sifre.

Før du konfigurerer Kortnummeret, bør du prøve å ringe sifrene manuelt minst én gang for å sikre at siffersekvensen er riktig.

Telefonen lagrer ikke godkjenningskoden, regningskoden eller ekstra sifre fra Kortnummeret i anropsloggen. Hvis du trykker på Ring på nytt etter at du har koblet til et hurtignummermål, ber telefonen deg om å angi nødvendig godkjenningskode, faktureringskode eller ekstra sifre manuelt.

Eksempel

For å konfigurere et hurtigoppringingsnummer for å ringe en person på et bestemt internnummer, og hvis du trenger en autorisasjonskode og faktureringskode, bør du vurdere følgende krav:

 • Du må taste 9 for å få en ekstern linje.

 • Du vil ringe 5556543.

 • Du må skrive godkjenningskoden 1234.

 • Du må skrive regningskoden 9876.

 • Du må vente i fire sekunder.

 • Etter at anropet er tilkoblet, må du ringe internnummeret 56789#.

I dette scenariet er hurtigoppringingsnummeret 95556543,1234,9876,,56789#.

Foreta et hurtigoppringingsanrop

Når du har konfigurert hurtigoppringingen, som beskrevet i Tilordne et kortnummer , kan du foreta et hurtigoppringingsanrop. Kortnumrene er tallene 2 til 9.

Eksempel

Hvis du har privatnummeret i dine lokale kontakter, kan du tilordne den kortnummerindeks 9. Når du så trykker inn og holder nede 9-tasten, ringer håndsettet automatisk hjem.

Før du begynner

Du trenger kortnummeret til kontakten.

1

Trykk og hold det nummeret på tastaturet som svarer til kortnummeret.

2

Slipp tasten når det begynner å ringe.

Vise kortnummerlisten

1

Trykk på Meny .

2

Velg F-taster .

3

Trykk på Mer.

4

Velg Kortnummer.