Anrop med kortnumre

Hvis du ringer ofte til bestemte telefonnummer, kan du konfigurere kortnumre på telefonen. Du kan angi opptil 8 kortnumre.

Tilordne et kortnummer

Du kan tilordne et kortnummer til en kontakt. Du tilordner hurtig numre til oppføringer 2 til 9. Oppføring 1 brukes til å ringe raskt opp til talepost.

Før du begynner

Du må ha minst én kontakt i kontaktlisten.

1

Trykk på Kontakter.

2

Merk kontakten.

3

Trykk på Mer.

4

Velg Hurtigoppringing.

5

Hvis du ikke har ledige kortnumre, merk et nummer du ikke trenger, trykk på Slett, og trykk på Ja for å bekrefte slettingen.

6

Merk et ledig kortnummer, og trykk på Legg til.

7

Trykk på På/av .

Kortnumre

Når du ringer et nummer på håndsettet, angir du en tallrekke. Når du konfigurerer et kortnummer, må kortnummeret inneholde alle sifrene som er nødvendige for å foreta anropet. Hvis du for eksempel må taste 9 for å få en ekstern linje, må du taste nummeret 9, og deretter nummeret du vil ringe.

Du kan også legge andre sifre til nummeret. Eksempler på ekstra sifre, inkluderer en møtetilgangskode, et internnummer, et talepostpassord, en godkjenningskode og en regningskode.

Tasterekken kan inneholde følgende tegn:

 • 0 til 9

 • Firkant (#)

 • Stjerne (*)

 • Komma (,) – dette er tegnet for pause, som gir en forsinkelse på to sekunder i tastingen. Du kan ha flere kommaer på rad. For eksempel vil to kommaer (,,) representere en pause på fire sekunder.

Reglene for tasterekker er:

 • Bruk kommaet for å skille delene i tasterekken.

 • En godkjenningskode må alltid komme før en regningskode i kortnummerrekken.

 • Ett enkelt komma er nødvendig mellom godkjenningskoden og regningskoden i rekken.

 • En Kortnummersetikett er nødvendig for Kortnummerer med godkjenningskoder og ekstra sifre.

Før du konfigurerer Kortnummeret, bør du prøve å ringe sifrene manuelt minst én gang for å sikre at siffersekvensen er riktig.

Håndsettet lagrer ikke godkjenningskoden, regningskoden eller ekstra sifre fra Kortnummeret i anropsloggen. Hvis du trykker på Ring på nytt etter at du har vært koblet til en kortnummerdestinasjon, vil håndsettet be deg om å taste inn nødvendig godkjenningskode, faktureringskode eller ekstra sifre, manuelt.

Eksempel

For å konfigurere et kortnummer for å ringe en person med et bestemt internnummer, og hvis du må ha en godkjenningskode og regningskode, bør du vurdere følgende krav:

 • Du må taste 9 for å få en ekstern linje.

 • Du vil ringe 5556543.

 • Du må skrive godkjenningskoden 1234.

 • Du må skrive regningskoden 9876.

 • Du må vente i fire sekunder.

 • Etter at anropet er tilkoblet, må du ringe internnummeret 56789#.

I dette tilfellet vil kortnummeret være 95556543,1234,9876,,56789#.

Foreta anrop med kortnumre

Når du har konfigurert hurtig oppringingen, kan du foreta en kort nummer samtale. Kortnumrene er tallene 2 til 9.

Eksempel

Hvis du har privat-nummeret i dine lokale kontakter, kan du tilordne den hurtig oppringings indeks 9. Når du trykker på og holder nede 9- tasten, ringer hånd settet automatisk hjem.

Før du begynner

Du trenger kortnummeret til kontakten.

1

Trykk og hold det nummeret på tastaturet som svarer til kortnummeret.

2

Slipp tasten når det begynner å ringe.

Vise listen med kortnummer

1

Trykk på Meny .

2

Velg Funksjonstaster (F-Keys).

3

Trykk på Mer.

4

Velg Kortnummer.

Slette et kortnummer

Du kan slette et hurtig oppringings nummer som er tilordnet til oppføringer 2 til 9. Oppføring 1 brukes til å ringe raskt opp til talepost.

Før du begynner

Du må ha minst én kontakt i listen over kortnumre.

1

Trykk på Kontakter.

2

Trykk på Mer.

3

Velg Hurtigoppringing.

4

Uthev oppføringen du ikke trenger.

5

Trykk på Slett.

6

Trykk på Ja for å bekrefte slettingen.

7

Trykk på På/av .