Hızlı Arama Çağrıları

Belirli telefon numaralarını sık sık arıyorsanız ahizeyi hızlı aramalar için ayarlayabilirsiniz. 8 adede kadar hızlı arama numarası ayarlayabilirsiniz.

Hızlı Arama Numarası Atama

Bir kişiye hızlı arama numarası atayabilirsiniz. Hızlı aramalar 2 ile 9 arasındaki girişlere atanır. Giriş 1, sesli postayı hızlı aramak için kullanılır.

Başlamadan önce

Kişi Listesinde en az bir kişinin bulunması gerekir.

1

Kişiler düğmesine basın.

2

Kişiyi seçin.

3

Daha Fazla'ya basın.

4

Hızlı Arama'yı seçin.

5

Hızlı arama dizini girişleri boş değilse ihtiyaç duymadığınız bir numarayı seçip Sil'e basın ve silmeyi onaylamak için Evet'e basın.

6

Boş hızlı arama dizinini seçin ve Ekle'ye basın.

7

Güç/Bitir düğmesine basın.

Hızlı Arama Numaraları

Telefonunuzda bir numara çevirdiğinizde, bir rakam dizisi girersiniz. Bir hızlı arama numarası ayarlarken, numara çağrıyı gerçekleştirmek için gerek duyacağınız tüm rakamları içermelidir. Örneğin, bir dış hat almak için 9 rakamını çevirmeniz gerektiğinde, 9 rakamını ve ardından çevirmek istediğiniz numarayı girersiniz.

Ayrıca numaraya diğer çevrilmiş rakamları da ekleyebilirsiniz. Ek rakamlar, bir toplantı erişim kodu, bir dahili numara, bir sesli posta parolası, bir yetki kodu ve bir faturalandırma kodu olabilir.

Arama dizisi, aşağıdaki karakterleri içerebilir:

 • 0 - 9

 • Kare işareti (#)

 • Yıldız işareti (*)

 • Virgül (,)—Bu, duraklatmayı ifade eden bir karakterdir ve numara çevirme sırasında 2 saniyelik bir gecikme sağlar. Tek bir satırda birden çok virgül kullanabilirsiniz. Örneğin, iki virgül (,,) 4 saniyelik bir duraklamayı gösterir.

Çevirme dizilerinin kuralları şunlardır:

 • Numara çevirme dizisini parçalara ayırmak için virgül kullanın.

 • Bir hızlı arama dizisinde yetki kodu, daima faturalandırma kodundan önce gelmelidir.

 • Dizide yetki kodu ile faturalandırma kodu arasına tek bir virgül konulması gerekir.

 • Yetki kodları ve ek rakamlarla birlikte hızlı aramalar için bir hızlı arama etiketi gereklidir.

Hızlı aramayı yapılandırmadan önce, rakam sıralamasının doğru olduğundan emin olmak için rakamları elle en az bir kere çevirmeye çalışın.

Telefonunuz, hızlı aramada yer alan yetki kodu, faturalandırma kodu veya ek rakamları, çağrı geçmişine kaydetmez. Bir hızlı arama hedefine bağlandıktan sonra Tekrar Ara seçeneğine basarsanız telefon gerekli yetki kodunu, fatura kodunu veya ek rakamları elle girmenizi ister.

Örnek

Belirli bir dahili numaraya sahip kişiyi aramak üzere hızlı arama numarası oluşturmak için, bir yetki koduna ve faturalandırma koduna ihtiyaç duyarsanız aşağıdaki gereklilikleri dikkate alın:

 • Dış hat için 9'u çevirmeniz gerekmektedir.

 • 5556543'e çağrı yapmak istiyorsunuz.

 • 1234 yetki kodunu girmeniz gerekmektedir.

 • 9876 faturalandırma kodunu girmeniz gerekmektedir.

 • 4 saniye beklemeniz gerekmektedir.

 • Çağrı bağlandığı zaman, şu dahili numarayı çevirmeniz gerekir: 56789#.

Bu senaryoda, hızlı arama numarası şöyledir: 95556543,1234,9876,,56789#.

Hızlı Arama Yapma

Hızlı aramayı hızlı arama çağrısı yapabilirsiniz. Hızlı arama dizinleri 2 ve 9 numaraları arasındadır.

Örnek

Yerel kişilerinizde ev numaranız bulunuyorsa bunu hızlı arama dizini 9'a atayabilirsiniz. 9 tuşunu basılı tuttuğunuzda ahize otomatik olarak ev numaranızı çevirir.

Başlamadan önce

Kişi için hızlı arama dizini gereklidir.

1

Tuş takımında, hızlı arama dizinine karşılık gelen numarayı basılı tutun.

2

Numara aranmaya başlandığında tuşu bırakın.

Hızlı Arama Listesini Görüntüleme

1

Menü düğmesine basın.

2

F Tuşları düğmesini seçin.

3

Daha Fazla'ya basın.

4

Hızlı arama'yı seçin.

Hızlı Arama Numarası Silme

2 - 9 arası girişlere atanmış bir hızlı arama numarasını silebilirsiniz. Giriş 1, sesli postayı hızlı aramak için kullanılır.

Başlamadan önce

Hızlı Arama listenizde en az bir kişi olması gerekir.

1

Kişiler düğmesine basın.

2

Daha Fazla'ya basın.

3

Hızlı Arama'yı seçin.

4

Silmek istediğiniz girişi vurgulayın.

5

Sil'e basın.

6

Silme işlemini onaylamak için Evet düğmesine basın.

7

Güç/Bitir düğmesine basın.