Snabbvalssamtal

Om du ofta ringer till vissa telefonnummer kan du ställa in kortnummer i telefonen. Kortnumren innebär att du kan trycka på en knapp i stället för att ange telefonnumret. Du kan ställa in upp till 8 kortnummer.

Tilldela ett snabbvalsnummer

Du kan tilldela en kontakt ett kortnummer. Du tilldelar kortnummer till posterna 2 till 9. Post 1 används till röstbrevlådans kortnummer.

Innan du börjar

Du måste ha minst en kontakt i din kontaktlista.

1

Tryck på Kontakter.

2

Markera kontakten.

3

Tryck på Mer.

4

Välj Kortnummer.

5

Om du inte har några lediga snabbvalsindexposter kan du markera ett nummer som du inte behöver och trycka på Ta bort.

6

Markera en tom kortnummerplats och tryck på Lägg till.

7

Tryck på strömbrytare/avsluta .

Snabbvalsnummer

När du slår ett nummer på telefonen anger du en rad siffror. När du ställer in ett snabbvalsnummer måste det innehålla alla siffror som krävs för att ringa samtalet. Om du till exempel måste slå 9 för att ringa externt anger du siffran 9 följd av telefonnumret som du vill ringa.

Du kan även lägga till andra siffror till numret. En sådana siffra kan till exempel vara en mötesåtkomstkod, en anknytning, ett lösenord för röstmeddelanden, en behörighetskod eller en faktureringskod.

Nummersträngen kan innehålla följande tecken:

 • 0 till 9

 • Fyrkant (#)

 • Stjärna (*)

 • Komma (,) – det här tecknet används för paus och ger 2 sekunders fördröjning när du slår numret. Du kan slå flera kommatecken i rad. Två kommatecken (,,) motsvarar till exempel en paus på 4 sekunder.

Reglerna för nummersträngar är:

 • Använd komma för att separera nummersträngens olika delar.

 • En behörighetskod måste alltid komma före en faktureringskod i kortnummersträngen.

 • Ett komma måste inmatas mellan behörighetskoden och faktureringskoden i strängen.

 • En kortnummeretikett krävs för kortnummer med behörighetskoder och ytterligare siffror.

Innan du konfigurerar kortnumret ska du försöka att ringa siffrorna manuellt minst en gång för att kontrollera att nummersekvensen är korrekt.

Telefonen sparar inte behörighetskoden, faktureringskoden eller extrasiffror från kortnumret i samtalshistoriken. Om du trycker på Ring igen efter att du har anslutit till en kortnummerdestination uppmanas du att ange eventuella obligatoriska auktoriseringskoder, faktureringskoder eller ytterligare siffror manuellt.

Exempel

Tänk på följande om du vill ställa in ett snabbvalsnummer för att ringa upp en person på en viss anknytning, och om du behöver en behörighetskod och faktureringskod:

 • Du måste slå 9 för att få en extern linje.

 • Du vill ringa till 5556543.

 • Du måste ange behörighetskoden 1234.

 • Du måste ange faktureringskoden 9876.

 • Du måste vänta i 4 sekunder.

 • När samtalet har kopplats måste du slå anknytningen 56789#.

I det här fallet är kortnummer95556543,1234,9876,,56789#.

Ringa ett snabbvalssamtal

När du har ställt in kortnumret enligt beskrivningen i Tilldela ett snabbvalsnummer kan du ringa ett snabbvalsnummer . Du kan använda siffrorna 2–9 som indexnummer för kortnummer.

Exempel

Om du har hemnumret i dina lokala kontakter går det att tilldela det kortnummerindex 9. När du sedan trycker på och håller ned knappen 9 ringer handenheten automatiskt till ditt hem.

Innan du börjar

Du måste använda indexnumret för kontakten.

1

Tryck och håll ned siffran på knappsatsen som motsvarar indexnumret för kortnummer.

2

Släpp knappen när telefonen börjar ringa numret.

Visa kortnummerlistan

1

Tryck på Meny .

2

Välj F-knappar .

3

Tryck på Mer.

4

Välj Kortnummer.