Ring med kortnummer

Om du ofta ringer till vissa telefonnummer kan du ställa in kortnummer i telefonen. Du kan ställa in upp till 8 kortnummer.

Tilldela snabbvalsnummer

Du kan tilldela en kontakt ett kortnummer. Du kan ange kortnummer för posterna 2 till 9. Post 1 används som kortnummer till röstbrevlådan.

Innan du börjar

Du måste ha minst en kontakt i din kontaktlista.

1

Tryck på Kontakter.

2

Markera kontakten.

3

Tryck på Mer.

4

Välj Kortnummer.

5

Om du inte har några lediga snabbvalsindexposter kan du markera ett nummer som du inte behöver, trycka på Ta bort. och trycka på Ja för att bekräfta.

6

Markera en tom kortnummerplats och tryck på Lägg till.

7

Tryck på Ström/Avsluta.

Snabbvalsnummer

När du slår ett nummer på telefonen anger du en rad siffror. När du ställer in ett kortnummer måste det innehålla alla siffror som krävs för att genomföra samtalet. Om du till exempel måste slå 9 för att ringa externt anger du siffran 9 följd av telefonnumret som du vill ringa.

Du kan även lägga till andra siffror till numret. En sådana siffra kan till exempel vara en mötesåtkomstkod, en anknytning, ett lösenord för röstmeddelanden, en behörighetskod eller en faktureringskod.

Nummersträngen kan innehålla följande tecken:

 • 0 till 9

 • Fyrkant (#)

 • Stjärna (*)

 • Komma (,) – det här tecknet används för paus och ger 2 sekunders fördröjning när du slår numret. Du kan slå flera kommatecken i rad. Två kommatecken (,,) motsvarar till exempel en paus på 4 sekunder.

Reglerna för nummersträngar är:

 • Använd komma för att separera nummersträngens olika delar.

 • En behörighetskod måste alltid komma före en faktureringskod i kortnummersträngen.

 • Ett komma måste inmatas mellan behörighetskoden och faktureringskoden i strängen.

 • En kortnummeretikett krävs för kortnummer med behörighetskoder och extra siffror.

Innan du konfigurerar kortnumret ska du försöka att ringa siffrorna manuellt minst en gång för att kontrollera att nummersekvensen är korrekt.

Telefonen sparar inte behörighetskoden, faktureringskoden eller extrasiffror från kortnumret i samtalshistoriken. Om du trycker på Ring igen efter att du har anslutit till en mottagare med kortnummer uppmanar telefonen dig att ange eventuell behörighetskod, faktureringskod eller extra siffror manuellt.

Exempel

Om du vill ställa in ett kortnummer för att ringa en person på en viss anknytning, och om du behöver en behörighetskod och en faktureringskod, ska du ha följande krav i åtanke:

 • Du måste slå 9 för att få en extern linje.

 • Du vill ringa till 5556543.

 • Du måste ange behörighetskoden 1234.

 • Du måste ange faktureringskoden 9876.

 • Du måste vänta i 4 sekunder.

 • När samtalet har kopplats måste du slå anknytningen 56789#.

I det här fallet är kortnumret 95556543,1234,9876,56789#.

Ring ett snabbvalssamtal

När du har konfigurerat kortnumret, kan du ringa med kortnumret. Du kan använda siffrorna 2–9 som indexnummer för kortnummer.

Exempel

Om du har lagt in ditt hemnummer bland dina lokala kontakter kan du tilldela det indexnummer 9. När du sedan trycker och håller ned knappen 9, ringer telefonen automatiskt ditt hemnummer.

Innan du börjar

Du måste använda indexnumret för kontakten.

1

Tryck och håll ned siffran på knappsatsen som motsvarar indexnumret för kortnummer.

2

Släpp knappen när telefonen börjar ringa numret.

Visa listan med kortnummer

1

Tryck på Meny.

2

Välj F-knappar.

3

Tryck på Mer.

4

Välj Kortnummer.

Ta bort ett kortnummer

Du kan ta bort ett kortnummer som har tilldelats posterna 2 till 9. Post 1 används som kortnummer till röstbrevlådan.

Innan du börjar

Du behöver minst en kontakt i din kortnummerlista.

1

Tryck på Kontakter.

2

Tryck på Mer.

3

Välj Kortnummer.

4

Markera den post du inte behöver.

5

Tryck på Ta bort.

6

Tryck på Ja för att bekräfta att du vill ta bort.

7

Tryck på Ström/Avsluta.