Brza biranja

Ako često pozivate određene telefonske brojeve, možete postaviti slušalicu za brza biranja. Brzina biranja omogućuju da pritisnete tipku umjesto da unesete telefonski broj. Možete postaviti do 8 brojeva brzog biranja.

Dodjeljivanje broja na brzom biranju

Možete kontaktu dodijeliti broj na brzom biranju. Unosima 2 do 9 možete dodijeliti brza biranja. Unos 1 upotrebljava se za brzo biranje govorne pošte.

Prije nego što počnete

Potreban je bar jedan kontakt u vašem popisu kontakata.

1

Pritisnite Kontakti.

2

Označite kontakt.

3

Pritisnite više.

4

Odaberite Brzo biranje.

5

Ako nemate prazan broj indeksne stavke brzog biranja, označite broj koji vam ne treba i pritisnite Brisanje.

6

Označite prazan broj indeksa brzog biranja i pritisnite Dodaj.

7

Pritisnite napajanje/završetak .

Brojevi za brzo biranje

Broj na telefonu birate unosom određenih znamenki. Kada postavljate broj za brzo biranje, on mora sadržavati sve znamenke koje su potrebne za upućivanje poziva. Na primjer, ako trebate birati 9 da biste dobili vanjsku liniju, unesite broj 9, a zatim broj koji želite birati.

Broju možete dodati i ostale brojke koje se biraju. Primjerice, pristupni kôd za sastanak, kućni broj, lozinku za glasovnu poštu, kôd autorizacije ili kôd plaćanja.

Niz za biranje može sadržavati sljedeće znakove:

 • 0 do 9

 • ljestve (#)

 • zvjezdica (*)

 • zarez (,) – Znak stanke koji unosi zastoj u biranju u trajanju 2 sekunde. U jednome retku možete imati nekoliko zareza. Primjerice, dva zareza (,,) predstavljaju stanku od 4 sekunde.

Pravila za nizove biranja su:

 • Upotrijebite zarez za razdvajanje dijelova niza za biranje.

 • Kôd za autorizaciju mora uvijek biti ispred kôda naplate u nizu za brzo biranje.

 • U nizu je potreban jedan zarez između kôda autorizacije i kôda za plaćanje.

 • Oznaka brzog biranja potrebna je kod brzih biranja s kôdovima za autorizaciju i dodatnim znamenkama.

Prije konfiguracije brzog biranja barem jednom ručno birajte niz znamenki kako biste provjerili točnost niza.

Telefon ne sprema u povijest poziva kôd autorizacije, kôd za plaćanje ili dodatne pozive iz brzog biranja. Ako pritisnete Ponovo biraj nakon povezivanja s odredištem brzog biranja, telefon će od vas zatražiti ručni unos kôda za autorizaciju, kôda za naplatu ili dodatnih znamenki.

Primjer

Kako biste postavili broj za brzo biranje kojim ćete pozvati osobu na određenom kućnom broju i ako vam je potreban kôd autorizacije ili kôd za naplatu, pogledajte sljedeći primjer:

 • Morate birati 9 za pristup vanjskoj liniji.

 • Želite birati 5556543.

 • Morate unijeti kôd autorizacije 1234.

 • Morate unijeti kôd za plaćanje 9876.

 • Morate pričekati 4 sekunde.

 • Nakon povezivanja poziva morate birati kućni broj 56789#.

U tom bi slučaju broj za brzo biranje bio 95556543,1234,9876,,56789#.

Pokretanje poziva brzim biranjem

Nakon što postavite brzo biranje, kao što je opisano u Dodjeljivanju broja brzog biranja, možete uputiti poziv brzog biranja. Znakovi za brzo biranje su brojevi od 2 do 9.

Primjer

Ako imate svoj kućni broj u lokalnim kontaktima, možete mu dodijeliti indeks brzog biranja 9. Kada pritisnite i držite tipku 9, slušalica automatski bira vaš kućni broj.

Prije nego što počnete

Potrebna vam je oznaka brzog biranja za kontakt.

1

Pritisnite i držite broj na tipkovnici koji odgovara oznaci brzog biranja.

2

Kada se poziv pokrene za biranje, otpustite tipku.

Pregled popisa brzog biranja

1

Pritisnite izbornik .

2

Odaberi F-tipke .

3

Pritisnite više.

4

Odaberite Brzo biranje.