Snelkeuzegesprekken

Als u regelmatig oproepen naar specifieke telefoonnummers plaatst, kunt u snelkeuzenummers op uw handset instellen. Met de functie Snelkeuze kunt u op een toets drukken in plaats van het telefoonnummer in te voeren. U kunt tot 8 snelkiesnummers instellen.

Een snelkiesnummer toewijzen

U kunt een snelkiesnummer aan een contact toewijzen. Voor de snelkiesnummers staan de nummers 2 tot en met 9 ter beschikking. Nummer 1 wordt gebruikt voor uw snelkiesnummer naar uw voicemail.

Voordat u begint

U moet minstens één contactpersoon in uw Contactenlijst hebben.

1

Druk op Contactpersonen.

2

Markeer de contactpersoon.

3

Druk op Meer.

4

Selecteer Snelkiezen.

5

Als u geen vrije snelkiesnummers hebt, markeert u een nummer dat u niet nodig hebt en drukt u op Verwijderen.

6

Markeer een vrij snelkiesnummer en druk op Toevoegen.

7

Druk op aan /uit .

Snelkiesnummers

Wanneer u een nummer op uw telefoon kiest, voert u een reeks cijfers in. Als u een snelkiesnummer instelt, moet het snelkiesnummer alle cijfers bevatten die u nodig hebt om het gesprek te plaatsen. Als u bijvoorbeeld een 9 moet kiezen om naar een buitenlijn te gaan, voert u het cijfer 9 in en vervolgens het nummer dat u wilt kiezen.

U kunt ook andere te kiezen cijfers aan het nummer toevoegen. Voorbeelden van extra cijfers zijn een toegangscode voor een vergadering, een toestelnummer, een voicemailwachtwoord, een autorisatiecode en een factuurcode.

De te kiezen reeks kan de volgende tekens bevatten:

 • 0 tot 9

 • Hekje (#)

 • Sterretje (*)

 • Komma (,): dit is het onderbrekingsteken en zorgt voor een vertraging van 2 seconden bij het kiezen. U mag meerdere komma's achter elkaar gebruiken. Twee komma's (,,) staat bijvoorbeeld voor een pauze van 4 seconden.

De regels voor te kiezen reeksen zijn als volgt:

 • Gebruik de komma om delen van de te kiezen reeks te scheiden.

 • Een autorisatiecode moet altijd voorafgaan aan een factuurcode in de reeks met snelkiestoetsen.

 • Er moet een enkele komma staan tussen de autorisatiecode en de factuurcode in de reeks.

 • Een snelkiesnummerlabel is vereist voor snelkiezen met autorisatiecodes en extra cijfers.

Probeer voordat u de snelkeuze instelt ten minste één keer de opgegeven cijfers handmatig te kiezen, om te controleren of de cijferreeks klopt.

De autorisatiecode, factuurcode of extra cijfers van de snelkeuze worden niet opgeslagen in de gespreksgeschiedenis. Als u op Herhalen drukt nadat u bent verbonden met een snelkiesbestemming, krijgt u het verzoek handmatig de eventueel benodigde autorisatiecode, factuurcode of extra cijfers in te voeren.

Voorbeeld

Denk aan de volgende vereisten als u een snelkiesnummer wilt instellen voor een bepaald toestel waarbij u een autorisatiecode of factuurcode nodig hebt:

 • U moet 9 kiezen voor een buitenlijn.

 • U wilt het nummer 5556543 bellen.

 • U moet de autorisatiecode 1234 invoeren.

 • U moet de factuurcode 9876 invoeren.

 • U moet 4 seconden wachten.

 • Als het gesprek is verbonden, moet u het toestel 56789# kiezen.

In dit scenario is het snelkiesnummer 95556543,1234,9876,,56789#.

Bellen met een snelkiesnummer

Nadat u het snelkiesnummer hebt ingesteld, zoals is beschreven bij Een snelkiesnummer, kunt u een oproep plaatsen voor snelkiesnummers. De snelkiesindexen zijn de cijfers 2 tot en met 9.

Voorbeeld

Als u uw privénummer bij uw lokale contactpersonen hebt staan, kunt u er het snelkiesnummer 9 aan toewijzen. Wanneer u dan de toets 9 ingedrukt houdt, belt de handset automatisch uw privénummer.

Voordat u begint

U hebt de snelkiesindex voor de contactpersoon nodig.

1

Houd het cijfer dat overeenstemt met de snelkiesindex ingedrukt.

2

Laat de toets los wanneer de oproep wordt gestart.

Uw lijst met snelkiesnummers bekijken

1

Druk op Menu .

2

F-toetsen selecteren .

3

Druk op Meer.

4

Selecteer Snelkiezen.