אתרי Webex כוללים תבניות דוא"ל הניתנות להתאמה אישית בתבניות HTML וטקסט רגיל. הדף 'תבנית דוא"ל' מציין אם גרסת HTML של התבנית זמינה.

הקפד לשנות את התבניות עבור כל שפה שהאתר תומך בה. כאשר אתה משנה תבנית, השתמש באותה שפה כמו זו של התבנית. לדוגמה, בעת עריכת תבנית בשפה הצרפתית, השתמש בצרפתית.

גרסאות HTML אינן זמינות עבור תבניות דוא"ל המבוססות על טקסט ומותאמות אישית.


לא ניתן לערוך תבניות דוא"ל באתרי Webex.

לשירות לוח השנה ההיברידי של Webex יש שיטה אחרת להתאמה אישית של תבניות דוא"ל. ראה את המאמר הזה לקבלת פרטים.

לקבלת מידע על הפעלת האפשרות של תבניות דוא"ל, פנה למנהל חשבון Webex.

לפני שאתה מתחיל

ודא כי SSO אינו מופעל משום שהוא ימנע ממך ליצור תבניות דוא"ל מותאמות אישית.

1

לאחר הכניסה לאתר Webex שלך, בחר את הקישור לשפת ברירת המחדל.

2

בדף העדפות, מתוך הרשימה שפה, בחר את שפת התבנית לעריכה.

3

בחר באפשרות שמור.

4

פתח את ניהול אתר Webex על-ידי בחירת הקישור 'ניהול אתר' ומעבר אל תצורה > דוא"ל > תבניות דוא"ל.

5

מתוך הרשימה הנפתחת תבניות דוא"ל קיימות עבור, בחר את השירות שעבורו ברצונך להתאים אישית את התבניות. לאחר מכן בחר את התבנית שברצונך לשנות.

6

שנה את הטקסט והסר או סדר מחדש משתנים, לפי הצורך.

משתנים מופיעים עם סימן אחוז (%) לפני ואחרי שמם.


 

ניתן להעביר משתנים בתוך התבנית אך לא לשנות את שמם.

כל תבנית דוא"ל כוללת סדרת משתנים משלה. אין תמיכה בהעתקה ובהדבקה של משתנים מתבנית אחת לאחרת.

7

לאחר ההתאמה האישית של תבנית דוא"ל מסוג HTML, בחר תצוגה מוקדמת של HTML כדי לוודא שהתבנית תיראה כצפוי. לאחר מכן בחר עדכן.

8

חזור על הליך זה כדי לבצע את אותם השינויים עבור התבנית בכל אחת מהשפות הנתמכות.

אתרי Webex כוללים תבניות דוא"ל הניתנות להתאמה אישית בתבניות HTML וטקסט רגיל. הדף 'תבנית דוא"ל' מציין אם גרסת HTML של התבנית זמינה.

הקפד לשנות את התבניות עבור כל שפה שהאתר תומך בה. כאשר אתה משנה תבנית, השתמש באותה שפה כמו זו של התבנית. לדוגמה, בעת עריכת תבנית בשפה הצרפתית, השתמש בצרפתית.

גרסאות HTML אינן זמינות עבור תבניות דוא"ל המבוססות על טקסט ומותאמות אישית.


לא ניתן לערוך תבניות דוא"ל באתרי Webex.

לשירות לוח השנה ההיברידי של Webex יש שיטה אחרת להתאמה אישית של תבניות דוא"ל. ראה את המאמר הזה לקבלת פרטים.

לקבלת מידע על הפעלת האפשרות של תבניות דוא"ל, פנה למנהל חשבון Webex.

1

מתצוגת הלקוח בכתובת https://admin.webex.com, עבור אל שירותים ותחת פגישה בחר אתרים.

2

בחר באתר Webex שאת ההגדרות שלו ברצונך לשנות ולחץ על הגדר תצורה של אתר.

3

תחת הגדרות נפוצות, בחר תבנית דוא"ל.

4

מתוך הרשימה הנפתחת תבניות דוא"ל קיימות עבור, בחר את השירות ולאחר מכן בחר את התבנית לשינוי.

5

שנה את הטקסט והסר או סדר מחדש את המשתנים, לפי הצורך.

משתנים מופיעים עם סימן אחוז (%) לפני ואחרי שמם.


 

ניתן להעביר משתנים בתוך התבנית אך לא לשנות את שמם.

כל תבנית דוא"ל כוללת סדרת משתנים משלה. Webex אינו תומך בהעתקה ובהדבקה של משתנים מתבנית אחת לאחרת.

6

לאחר ההתאמה האישית של תבנית דוא"ל מסוג HTML, בחר תצוגה מוקדמת של HTML כדי לוודא שהתבנית תיראה כצפוי. לאחר מכן לחץ על עדכן.

7

חזור על הליך זה כדי לבצע את אותם השינויים עבור התבנית בכל אחת מהשפות הנתמכות.

הקל על ההצטרפות לפגישות Webex עבור משתמשי Skype for Business. ניתן להשתמש במשתנה %LyncURI% כדי להוסיף קישור של Skype for Business לתבניות הבאות של כלי הפרודוקטיביות:

  • פרטי פגישה של MC למשתתף (כלי פרודוקטיביות)

  • הזמנה לפגישה מתקיימת_PR (כלי פרודוקטיביות)


ייתכן שהקישור לא יפעל עבור משתמשי Mac כיוון שמערכת ההפעלה של Mac אינה מזהה רכיבי SIP URI. משתמשי Mac יכולים להעתיק ולהדביק את ה-URI לתוך Skype כדי לחייג במקום זאת.

ניתן להתאים אישית את קוד ה-HTML כדי להשיג את המראה הרצוי של תבנית הדוא"ל. מומלץ לפתח הבנה בסיסית של קוד HTML.

1

תחת 'ניהול אתר' או Control Hub, סמן את תיבת הסימון ליד תבנית ה-HTML שברצונך לערוך.

2

הוסף את המשתנה %LyncURI%.

ניתן להשבית את פורמט תבנית iCalendar עבור תבניות דוא"ל של Webex Meetings.

1

היכנס ל'ניהול אתר' או ל-Control Hub ונווט אל אפשרויות אתר.

ניהול אתר – תצורה > הגדרות אתר נפוצות > אפשרויות וגלול אל הקטע אפשרויות אתר.

Control Hub – הגדרות נפוצות > אפשרויות אתר

2

בטל את הסימון בתיבת הסימון שלח תמיד דואר iCalendar להזמנה לפגישה ולהתראה.

3

בחר עדכן.


ההוראות האלה מיועדות לעריכה של תבניות הדוא"ל המוגדרות כברירת מחדל של iCalendar.

1

תחת 'ניהול אתר' או Control Hub, סמן את תיבת הסימון ליד תבנית ה-HTML שברצונך לערוך.


 

ניתן להשתמש ב-HTML לעריכת תבניות רק אם האפשרות כן מופיעה בעמודה עם HTML.

2

כדי להוסיף תמונת כותרת עליונה, חפש קוד HTML בתבנית עבור:

<td align="left" style="padding: 0 20px; margin: 0">

3

הוסף את הקוד הבא בשורה חדשה לאחר הרכיב שחיפשת:

<table> <tr> <td style="font-size:9px; font-family:Arial; color:#666"> <img style="width: auto; max-width: auto" class="image" src="custom-header.gif"> </td> </tr> <tr style="height: 15px"><td>&nbsp;</td></tr> </table> 
4

ערוך את custome-header.gif לשם ולסוג הקובץ של התמונה.

5

כדי להוסיף תמונת כותרת תחתונה, חפש קוד HTML בתבנית עבור:

<tr style="height: 44px"><td>&nbsp;</td></tr>

6

הוסף את הקוד הבא בשורה חדשה לאחר הרכיב שחיפשת:

<tr> <td style="font-size:9px; font-family:Arial; color:#666"> <img style="width: auto; max-width: auto" class="image" src="custom-footer.gif"> </td> 
7

ערוך את custome-footer.gif לשם ולסוג הקובץ של התמונה.

8

לחץ על שמור.

1

תחת 'ניהול אתר' או Control Hub, סמן את תיבת הסימון ליד תבנית ה-HTML שברצונך לערוך.


 

ניתן להשתמש ב-HTML לעריכת תבניות רק כשהאפשרות כן מופיעה בעמודה עם HTML.

2

חפש קוד HTML בתבנית עבור הערת הקוד הזו:

<"אם הדוא"ל של הארגון שלך לא תומך בכפתור ”הצטרפות” הירוק, תוכל להחליף את כפתור ”הצטרפות” הירוק מטה בקוד קישור "הצטרפות" הבא: -- קבלת קוד קישור "הצטרפות" -- הצטרפות -- סיום קוד קישור "הצטרפות" -- --> 
3

החלף את קוד לחצן 'הצטרף' בקוד הקישור 'הצטרף' שהוצג בשלב 3.

<!—“Join†button code start --> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:auto;width:auto!important;background-color:#43A942; border:0px solid #43A942; border-radius:20px; min-width:160px!important;"> <tr> <td align="center" style="padding:10px 36px;"> <a href="%MeetingInfoURL%" style="color:#FFFFFF; font-size:20px; text-decoration:none;">Join</a> </td> </tr> </table> <!—“Join†button code end --> 
4

בחר שמור.

באפשרותך לשחזר את תבניות הדוא"ל המותאמות אישית למצבן המקורי.

1

תחת 'ניהול אתר' או Control Hub, סמן את תיבת הסימון ליד התבנית שברצונך לשחזר.

2

בחר חזור לברירת המחדל בתחתית הדף.

מופיעה הודעה המבקשת ממך לאשר שברצונך להחזיר את התבנית למצב ברירת המחדל שלה.
3

לחץ על אישור.