תוכנית שיחות יוצאות

טבלה 1. תוכנית שיחות יוצאות אלג'יריה

קידומת מדינה

מפה ספרתית

סוג שיחה

תיאור

21300xxxxx.בינלאומיבינלאומי
21308011xxxxxשירותי פרימיום IIשירות VAS Premium
21308021xxxxxשירותי פרימיום IIשירות VAS Premium
21308031xxxxxשירותי פרימיום IIשירות VAS Premium
21308041xxxxxשירותי פרימיום IIשירות VAS Premium
21308051xxxxxשירותי פרימיום IIשירות VAS Premium
21308061xxxxxשירותי פרימיום IIשירות VAS Premium
21308081xxxxxשירותי פרימיום IIשירות VAS Premium
21308091xxxxxשירותי פרימיום IIשירות VAS Premium
213055xxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
213066xxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2130697xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2130698xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2130699xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
213077xxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2130790xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2130791xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2130792xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2130793xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2130794xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2130795xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2130796xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
213096190xxxxשירותים מיוחדים Iנייד
213096191xxxxשירותים מיוחדים Iנייד
213096192xxxxשירותים מיוחדים Iנייד
21301xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
21302xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
21303xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
21304xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
2120982xxxxxxבתשלוםVoIP
21309830xxxxxבתשלוםVoIP
21308001xxxxxללא תשלוםשיחה חינם

מספרי חירום


 
לא ניתן להקצות מספרי חירום בתוכנית חיוג פנימית (שלוחה).
טבלה 2. מספרי חירום באלג'יריה

קידומת מדינה

מפה ספרתית

סוג שיחה

2131055חירום
213112חירום
213123חירום
21314חירום
2131548חירום
21317חירום
2133033חירום

תוכנית שיחות יוצאות

טבלה 3. תוכנית שיחות יוצאות באנגולה

קידומת מדינה

מפה ספרתית

סוג שיחה

תיאור

24400xxxxx.בינלאומייעדים בינלאומיים
244805xxxxxxשירותי פרימיום Iעלות משותפת (מספר כחול)
244808xxxxxxשירותי פרימיום Iמדינה ישירה
244906xxxxxxשירותי פרימיום Iרדיו ימי
244900xxxxxxשירותי פרימיום IIפרימיום - עסקים ושיווק
244901xxxxxxשירותי פרימיום IIפרימיום - בידור ומשחק
244905xxxxxxשירותי פרימיום IIפרימיום - רדיו וטלוויזיה
24491xxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
24492xxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
24493xxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
24494xxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
24499xxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
244151שירותים מיוחדים IIמידע על מזג האוויר
244152xxשירותים מיוחדים IIמידע
244153xxשירותים מיוחדים IIמידע
244154xxשירותים מיוחדים IIמידע
244155xxשירותים מיוחדים IIמידע
244156xxשירותים מיוחדים IIמידע
244157xxשירותים מיוחדים IIמידע
244158xxשירותים מיוחדים IIמידע
244159xxשירותים מיוחדים IIמידע
24419xxxשירותים מיוחדים IIשירותי רשת מיוחדים
24422xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
24423xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
24424xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
24425xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
24426xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
24427xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
244800xxxxxxללא תשלוםטלפון חינם (מספר ירוק)

מספרי חירום


 
לא ניתן להקצות מספרי חירום בתוכנית חיוג פנימית (שלוחה).
טבלה 4. מספרי חירום באנגולה

קידומת מדינה

מפה ספרתית

סוג שיחה

244112חירום
244113חירום
244115חירום
244116חירום

תוכנית שיחות יוצאות

טבלה 5. תוכנית שיחות יוצאות בבנין

קידומת מדינה

מפה ספרתית

סוג שיחה

תיאור

22900xxxxx.בינלאומייעדים בינלאומיים
229807xxxxxשירותי פרימיום Iשירותי מידע
2298575xxxxשירותי פרימיום Iמפעילים וירטואליים
2298578xxxxשירותי פרימיום Iמפעילים וירטואליים
2299001xxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2299002xxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2299003xxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2299004xxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2299066xxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2299090xxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2299091xxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2299092xxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2299093xxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2299094xxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2299314xxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2299320xxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2299323xxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2299370xxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2299374xxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2299399xxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2299505xxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2299506xxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2299515xxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2299528xxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2299540xxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2299542xxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2299545xxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2299556xxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2299571xxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2299579xxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2299581xxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2299584xxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2299585xxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2299586xxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2299595xxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2299596xxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2299707xxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2299708xxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2299709xxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2299713xxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2299744xxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2299747xxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2299748xxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2299757xxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2299758xxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2299760xxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2299764xxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2299768xxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2299769xxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2299772xxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2299776xxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2299777xxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2299787xxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2299788xxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2299789xxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2299797xxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2299798xxxxשירותים מיוחדים Iנייד
229120שירותים מיוחדים IIחצי אוטומטי בינלאומי
229122שירותים מיוחדים IIפניות
229123שירותים מיוחדים IIתלונות
229124שירותים מיוחדים IIאקטל
229125שירותים מיוחדים IIחצי אוטומטי למרחקים ארוכים
229160שירותים מיוחדים IIחוליית נוער
2297300שירותים מיוחדים IIשירות מיוחד
2297329שירותים מיוחדים IIשירות מיוחד
2297333שירותים מיוחדים IIשירות מיוחד
2297500שירותים מיוחדים IIשירות מיוחד
2292021xxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
2292022xxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
2292024xxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
2292025xxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
2292026xxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
2292027xxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
2292029xxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
229213xxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
22921736xxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
2292241xxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
2292243xxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
2292246xxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
2292249xxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
2292250xxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
2292251xxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
2292252xxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
2292253xxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
2292254xxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
2292255xxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
2292259xxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
2292361xxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
2292362xxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
2292363xxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
2292365xxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
2292367xxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
2292380xxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
2292382xxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
2292383xxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי

מספרי חירום


 
לא ניתן להקצות מספרי חירום בתוכנית חיוג פנימית (שלוחה).
טבלה 6. מספרי חירום בבנין

קידומת מדינה

מפה ספרתית

סוג שיחה

229117חירום
229118חירום

תוכנית שיחות יוצאות

טבלה 7. תוכנית שיחות יוצאות של קמרון

קידומת מדינה

מפה ספרתית

סוג שיחה

תיאור

23700xxxxx.בינלאומיתיאור
2372xxxxxx.בתשלוםגבוןafrica. kgm
2373xxxxxx.בתשלוםגבוןafrica. kgm
2378xxxxxx.בתשלוםגבוןafrica. kgm
2375xxxxxx.שירותים מיוחדים Iנייד
2376xxxxxx.שירותים מיוחדים Iנייד
2377xxxxxx.שירותים מיוחדים Iנייד
2379xxxxxx.שירותים מיוחדים Iנייד
2378900שירותים מיוחדים IIשירות כתום
2378787שירותים מיוחדים IIשירות MTN
2377107שירותים מיוחדים IIשירות MTN
2377103שירותים מיוחדים IIשירות MTN
237002372xxxxxx.בתשלוםגבוןafrica. kgm
237002373xxxxxx.בתשלוםגבוןafrica. kgm
237002378xxxxxx.בתשלוםגבוןafrica. kgm
237002375xxxxxx.שירותים מיוחדים Iנייד
237002376xxxxxx.שירותים מיוחדים Iנייד
237002377xxxxxx.שירותים מיוחדים Iנייד
237002379xxxxxx.שירותים מיוחדים Iנייד
2370023780000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000שירותים מיוחדים IIשירות כתום
237002378787שירותים מיוחדים IIשירות MTN
2370023768782שירותים מיוחדים IIשירות MTN
23700237103שירותים מיוחדים IIשירות MTN

מספרי חירום


 
לא ניתן להקצות מספרי חירום בתוכנית חיוג פנימית (שלוחה).
טבלה 8. מספרי חירום של קמרון

קידומת מדינה

מפה ספרתית

סוג שיחה

237117חירום
237112חירום
237118חירום
237119חירום
2378010חירום

תוכנית שיחות יוצאות

טבלה 9. תוכנית שיחות יוצאות של Cote d'Ivoire

קידומת מדינה

מפה ספרתית

סוג שיחה

תיאור

2250707שירותים מיוחדים IIשירות לקוחות כתום
2250808שירותים מיוחדים IIשירות לקוחות כתום
2250909שירותים מיוחדים IIשירות לקוחות כתום
225100שירותים מיוחדים IIעברית
225175שירותים מיוחדים IIפתרון בעיות Sodeci
225178שירותים מיוחדים IIחשמל
225179שירותים מיוחדים IIפתרון בעיות CIE
2259xx.שירותי פרימיום IIשירותים שנוספו ערך
225800xxxxxללא תשלוםללא תשלום
22501xxxxxxxxשירותים מיוחדים IAtlantique Mobile, בריטניה
22505xxxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד MTN
22507xxxxxxxxשירותים מיוחדים Iאורנג' נייד
2252xxxxxxxxxבתשלוםקו קבוע
22500xxxxx.בינלאומיבינלאומי
225002250707שירותים מיוחדים IIשירות לקוחות כתום
225002250808שירותים מיוחדים IIשירות לקוחות כתום
225002250909שירותים מיוחדים IIשירות לקוחות כתום
22500225100שירותים מיוחדים IIעברית
22500225175שירותים מיוחדים IIפתרון בעיות Sodeci
22500225178שירותים מיוחדים IIחשמל
22500225179שירותים מיוחדים IIפתרון בעיות CIE
225002259xx.שירותי פרימיום IIשירותים שנוספו ערך
22500225800xxxxxללא תשלוםללא תשלום
2250022501xxxxxxxxשירותים מיוחדים IAtlantique Mobile, בריטניה
2250022505xxxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד MTN
2250022507xxxxxxxxשירותים מיוחדים Iאורנג' נייד
225002252xxxxxxxxxבתשלוםקו קבוע

מספרי חירום


 
לא ניתן להקצות מספרי חירום בתוכנית חיוג פנימית (שלוחה).
טבלה 10. מספרי חירום של Cote d'Ivoire

קידומת מדינה

מפה ספרתית

סוג שיחה

225111חירום
225180חירום
225185חירום
225170חירום
225110חירום
225112חירום
225116חירום

תוכנית שיחות יוצאות

טבלה 11. תוכנית שיחות יוצאות ממצרים

קידומת מדינה

מפה ספרתית

סוג שיחה

תיאור

2000xxxxx.בינלאומיבינלאומי
20xxxxxxמקומישיחות מקומיות
20xxxxxxxמקומישיחות מקומיות
20xxxxxxxxמקומישיחות מקומיות
200900xxxxxשירותי פרימיום Iמספרי שירות שיחות בתעריף פרימיום
200020900xxxxxשירותי פרימיום Iמספרי שירות שיחות בתעריף פרימיום
20010xxxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
20011xxxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
20012xxxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
20015xxxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
20002010xxxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
20002011xxxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
20002012xxxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
20002015xxxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2016xxxשירותים מיוחדים IIשירות מיוחד
2017xxxשירותים מיוחדים IIשירות מיוחד
2019xxxשירותים מיוחדים IIשירות מיוחד
20120שירותים מיוחדים IIמידע על שיחות בינלאומיות
20140שירותים מיוחדים IIסיוע במספר טלפון
20141שירותים מיוחדים IIסיוע במספר טלפון
20142שירותים מיוחדים IIמידע מפעיל מרכזי
20144שירותים מיוחדים IIשיחות בינלאומיות מטלפונים קוויים
20150שירותים מיוחדים IIשעון
20152שירותים מיוחדים IIמוקד תברואה
20177שירותים מיוחדים IIפניות לחיוב טלפוני
20188שירותים מיוחדים IIפתרון תקלות טלפוניות
200020120שירותים מיוחדים IIמידע על שיחות בינלאומיות
200020140שירותים מיוחדים IIסיוע במספר טלפון
200020141שירותים מיוחדים IIסיוע במספר טלפון
200020142שירותים מיוחדים IIמידע מפעיל מרכזי
200020144שירותים מיוחדים IIשיחות בינלאומיות מטלפונים קוויים
200020150שירותים מיוחדים IIשעון
200020152שירותים מיוחדים IIמוקד תברואה
200020177שירותים מיוחדים IIפניות לחיוב טלפוני
200020188שירותים מיוחדים IIפתרון תקלות טלפוניות
20013xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
2002xxxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
2003xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
20040xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
20045xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
20046xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
20047xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
20048xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
20050xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
20055xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
20057xxxxx.בתשלוםמספר גיאוגרפי
20062xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
20064xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
20065xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
20066xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
20068xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
20069xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
20082xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
20084xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
20086xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
20088xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
20092xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
20093xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
20095xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
20096xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
20097xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
20002013xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
2000202xxxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
2000203xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
20002040xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
20002045xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
20002046xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
20002047xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
20002048xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
20002050xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
20002055xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
20002057xxxxx.בתשלוםמספר גיאוגרפי
20002062xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
20002064xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
20002065xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
20002066xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
20002068xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
20002069xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
20002082xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
20002084xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
20002086xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
20002088xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
20002092xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
20002093xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
20002095xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
20002096xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
20002097xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
200800xxxxxxxללא תשלוםשיחה חינם
200020800xxxxxxxללא תשלוםשיחה חינם

מספרי חירום


 
לא ניתן להקצות מספרי חירום בתוכנית חיוג פנימית (שלוחה).
טבלה 12. מספרי חירום במצרים

קידומת מדינה

מפה ספרתית

סוג שיחה

20121חירום
20122חירום
20123חירום
20126חירום
20128חירום
20129חירום
20180חירום

תוכנית שיחות יוצאות

טבלה 13. תוכנית שיחות יוצאות גאנה

קידומת מדינה

מפה ספרתית

סוג שיחה

תיאור

23300xxxxx.בינלאומייעדים בינלאומיים
233020xxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
233023xxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
233024xxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
23302540xxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
233026xxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
233027xxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
233028xxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
23305xxxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2330023320xxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2330023323xxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2330023324xxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
233002332540xxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2330023326xxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2330023327xxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2330023328xxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
233002335xxxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
23303xxxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
233002333xxxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
2330800xxxxxxללא תשלוםטלפון חינם
23300233800xxxxxxללא תשלוםטלפון חינם

מספרי חירום


 
לא ניתן להקצות מספרי חירום בתוכנית חיוג פנימית (שלוחה).
טבלה 14. מספרי חירום של גאנה

קידומת מדינה

מפה ספרתית

סוג שיחה

233112חירום
23318555חירום
233191חירום
233192חירום
233193חירום
233999חירום

תוכנית שיחות יוצאות

טבלה 15. תוכנית שיחות יוצאות לקניה

קידומת מדינה

מפה ספרתית

סוג שיחה

תיאור

254000xxxxx.בינלאומיבינלאומי
2540101xxxxxxשירותי פרימיום Iשירות תעריף פרימיום
254000254101xxxxxxשירותי פרימיום Iשירות תעריף פרימיום
254000254900xxxxxxשירותי פרימיום Iשירות תעריף פרימיום
2540102xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2540110xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2540111xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
254020xxxxx.שירותים מיוחדים Iנייד
254040xxxxx.שירותים מיוחדים Iנייד
2540900xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
254000254102xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
254000254110xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
254000254111xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
25400025420xxxxx.שירותים מיוחדים Iנייד
25400025440xxxxx.שירותים מיוחדים Iנייד
254000254900xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
254116שירותים מיוחדים IIקוד קצר
254107שירותים מיוחדים IIקוד קצר
254108שירותים מיוחדים IIקוד קצר
254115שירותים מיוחדים IIקוד קצר
2541919שירותים מיוחדים IIקוד קצר
2541190שירותים מיוחדים IIקוד קצר
2541191שירותים מיוחדים IIקוד קצר
2541192שירותים מיוחדים IIקוד קצר
2541193שירותים מיוחדים IIקוד קצר
2541194שירותים מיוחדים IIקוד קצר
2541195שירותים מיוחדים IIקוד קצר
254800xxxxxxשירותים מיוחדים IIקוד קצר
254900xxxxxxשירותים מיוחדים IIקוד קצר
254041xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
254042xxxx.בתשלוםמספר גיאוגרפי
254043xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
254044xxxx.בתשלוםמספר גיאוגרפי
254045xxxx.בתשלוםמספר גיאוגרפי
254046xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
254050xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
254051xxxxx.בתשלוםמספר גיאוגרפי
254052xxxx.בתשלוםמספר גיאוגרפי
254053xxxx.בתשלוםמספר גיאוגרפי
254054xxxx.בתשלוםמספר גיאוגרפי
254055xxxx.בתשלוםמספר גיאוגרפי
254056xxxx.בתשלוםמספר גיאוגרפי
254057xxxx.בתשלוםמספר גיאוגרפי
254058xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
254059xxxx.בתשלוםמספר גיאוגרפי
254060xxxx.בתשלוםמספר גיאוגרפי
254061xxxx.בתשלוםמספר גיאוגרפי
254062xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
254064xxxx.בתשלוםמספר גיאוגרפי
254066xxxxx.בתשלוםמספר גיאוגרפי
254067xxxx.בתשלוםמספר גיאוגרפי
254068xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
254069xxxx.בתשלוםמספר גיאוגרפי
25407xxxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
2540800xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
25400025441xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
25400025442xxxx.בתשלוםמספר גיאוגרפי
25400025443xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
25400025444xxxx.בתשלוםמספר גיאוגרפי
25400025445xxxx.בתשלוםמספר גיאוגרפי
25400025446xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
25400025450xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
25400025451xxxxx.בתשלוםמספר גיאוגרפי
25400025452xxxx.בתשלוםמספר גיאוגרפי
25400025453xxxx.בתשלוםמספר גיאוגרפי
25400025454xxxx.בתשלוםמספר גיאוגרפי
25400025455xxxx.בתשלוםמספר גיאוגרפי
25400025456xxxx.בתשלוםמספר גיאוגרפי
25400025457xxxx.בתשלוםמספר גיאוגרפי
25400025458xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
25400025459xxxx.בתשלוםמספר גיאוגרפי
25400025460xxxx.בתשלוםמספר גיאוגרפי
25400025461xxxx.בתשלוםמספר גיאוגרפי
25400025462xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
25400025464xxxx.בתשלוםמספר גיאוגרפי
25400025466xxxxx.בתשלוםמספר גיאוגרפי
25400025467xxxx.בתשלוםמספר גיאוגרפי
25400025468xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
25400025469xxxx.בתשלוםמספר גיאוגרפי
2540002547xxxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
254000254800xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
2540100xxxxxxללא תשלוםללא תשלום
254000254100xxxxxxללא תשלוםללא תשלום
254000xxxxx.ללא תשלוםללא תשלום

מספרי חירום


 
לא ניתן להקצות מספרי חירום בתוכנית חיוג פנימית (שלוחה).
טבלה 16. מספרי חירום בקניה

קידומת מדינה

מפה ספרתית

סוג שיחה

254109חירום
254110חירום
254112חירום
2541197חירום
2541199חירום
254999חירום

תוכנית שיחות יוצאות

טבלה 17. תוכנית שיחות יוצאות מאוריציוס

קידומת מדינה

מפה ספרתית

סוג שיחה

תיאור

230020xxxxx.בינלאומי-
2302xxxxxxבתשלום-
2304xxxxxxבתשלום-
2305xxxxxxxשירותים מיוחדים I-
2306xxxxxxבתשלום-
23081xxxxxבתשלום-
23083xxxxxבתשלום-
23030xxxxxשירותי פרימיום II-
230318xxxxשירותים מיוחדים II-
230319xxxxשירותים מיוחדים II-
230320xxxxבתשלום-
230150שירותים מיוחדים II-
230800xxxxללא תשלום-
230801xxxxללא תשלום-
230802xxxxללא תשלום-
2300202302xxxxxxבתשלום-
2300202304xxxxxxבתשלום-
2300202305xxxxxxxשירותים מיוחדים I-
2300202306xxxxxxבתשלום-
23002023081xxxxxבתשלום-
23002023083xxxxxבתשלום-
23002023030xxxxxשירותי פרימיום II-
230020230318xxxxשירותים מיוחדים II-
230020230319xxxxשירותים מיוחדים II-
230020230320xxxxבתשלום-
230020230150שירותים מיוחדים II-
230020230800xxxxללא תשלום-
230020230801xxxxללא תשלום-
230020230802xxxxללא תשלום-

מספרי חירום


 
לא ניתן להקצות מספרי חירום בתוכנית חיוג פנימית (שלוחה).
טבלה 18. מספרי חירום במאוריציוס

קידומת מדינה

מפה ספרתית

סוג שיחה

230

999

חירום

230

148

חירום

230

112

חירום

230

183

חירום

230

139

חירום

230

177

חירום

תוכנית שיחות יוצאות

טבלה 19. תוכנית שיחות יוצאות למרוקו

קידומת מדינה

מפה ספרתית

סוג שיחה

תיאור

21200xxxxx.בינלאומייעדים בינלאומיים
21200xxxxx.בינלאומייעדים בינלאומיים
21206921xxxxxשירותי פרימיום Iרשת לווין
21206922xxxxxשירותי פרימיום Iרשת לווין
21208920xxxxxשירותי פרימיום Iרשת לווין
21208921xxxxxשירותי פרימיום Iרשת לווין
21208922xxxxxשירותי פרימיום Iרשת לווין
212089293xxxxשירותי פרימיום Iרשת לווין
212002126921xxxxxשירותי פרימיום Iרשת לווין
212002126922xxxxxשירותי פרימיום Iרשת לווין
212002128920xxxxxשירותי פרימיום Iרשת לווין
212002128921xxxxxשירותי פרימיום Iרשת לווין
212002128922xxxxxשירותי פרימיום Iרשת לווין
2120021289293xxxxשירותי פרימיום Iרשת לווין
212061xxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2120636xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2120637xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2120640xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2120641xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2120642xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2120644xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2120645xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2120646xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2120647xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2120648xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2120649xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2120650xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2120651xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2120652xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2120653xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2120654xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2120655xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2120656xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2120657xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2120658xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2120659xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2120660xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2120661xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2120662xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2120663xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2120664xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2120665xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2120666xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2120667xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2120668xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2120669xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2120670xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2120671xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2120672xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2120673xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2120674xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2120675xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2120676xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2120677xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2120678xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2120679xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2120680xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2120681xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2120682xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2120684xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2120687xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2120688xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2120689xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2120690xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2120691xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2120693xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2120694xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2120695xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2120696xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2120697xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2120698xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2120699xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2120700xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2120706xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2120707xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2120708xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2120761xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2120762xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2120766xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2120767xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2120770xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2120771xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2120772xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2120777xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2120021261xxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
21200212636xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
21200212637xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
21200212640xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
21200212641xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
21200212642xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
21200212644xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
21200212645xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
21200212646xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
21200212647xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
21200212648xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
21200212649xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
21200212650xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
21200212651xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
21200212652xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
21200212653xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
21200212654xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
21200212655xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
21200212656xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
21200212657xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
21200212658xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
21200212659xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
21200212660xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
21200212661xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
21200212662xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
21200212663xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
21200212664xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
21200212665xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
21200212666xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
21200212667xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
21200212668xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
21200212669xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
21200212670xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
21200212671xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
21200212672xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
21200212673xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
21200212674xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
21200212675xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
21200212676xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
21200212677xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
21200212678xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
21200212679xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
21200212680xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
21200212681xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
21200212682xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
21200212684xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
21200212687xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
21200212688xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
21200212689xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
21200212690xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
21200212691xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
21200212693xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
21200212694xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
21200212695xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
21200212696xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
21200212697xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
21200212698xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
21200212699xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
21200212700xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
21200212706xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
21200212707xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
21200212708xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
21200212761xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
21200212762xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
21200212766xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
21200212767xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
21200212770xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
21200212771xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
21200212772xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
21200212777xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2120520xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
2120521xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
21205222xxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
21205223xxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
21205224xxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
21205225xxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
21205226xxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
21205227xxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
21205228xxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
21205229xxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
21205232xxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
21205233xxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
21205234xxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
21205235xxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
21205237xxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
21205242xxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
21205243xxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
21205244xxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
21205246xxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
21205247xxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
21205248xxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
2120525xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
2120526xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
2120527xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
21205282xxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
21205283xxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
21205285xxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
21205286xxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
21205287xxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
21205288xxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
21205289xxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
21205290xxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
212052980xxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
212052990xxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
2120530xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
2120531xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
2120532xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
2120533xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
2120534xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
21205352xxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
21205353xxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
21205354xxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
21205355xxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
21205356xxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
21205357xxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
21205358xxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
21205359xxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
21205362xxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
21205363xxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
21205365xxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
21205366xxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
21205367xxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
21205368xxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
21205372xxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
21205373xxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
21205374xxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
21205375xxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
21205376xxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
21205377xxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
21205378xxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
21205379xxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
21205380xxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
212053880xxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
212053890xxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
21205393xxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
21205394xxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
21205395xxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
21205396xxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
21205397xxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
21205398xxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
21205399xxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
21208080xxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
21208081xxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
21208082xxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
21208083xxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
21208084xxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
21208085xxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
21200212520xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
21200212521xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
212002125222xxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
212002125223xxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
212002125224xxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
212002125225xxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
212002125226xxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
212002125227xxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
212002125228xxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
212002125229xxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
212002125232xxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
212002125233xxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
212002125234xxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
212002125235xxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
212002125237xxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
212002125242xxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
212002125243xxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
212002125244xxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
212002125246xxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
212002125247xxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
212002125248xxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
21200212525xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
21200212526xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
21200212527xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
212002125282xxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
212002125283xxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
212002125285xxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
212002125286xxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
212002125287xxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
212002125288xxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
212002125289xxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
212002125290xxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
2120021252980xxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
2120021252990xxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
21200212530xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
21200212531xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
21200212532xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
21200212533xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
21200212534xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
212002125352xxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
212002125353xxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
212002125354xxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
212002125355xxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
212002125356xxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
212002125357xxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
212002125358xxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
212002125359xxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
212002125362xxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
212002125363xxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
212002125365xxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
212002125366xxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
212002125367xxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
212002125368xxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
212002125372xxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
212002125373xxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
212002125374xxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
212002125375xxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
212002125376xxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
212002125377xxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
212002125378xxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
212002125379xxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
212002125380xxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
2120021253880xxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
2120021253890xxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
212002125393xxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
212002125394xxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
212002125395xxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
212002125396xxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
212002125397xxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
212002125398xxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
212002125399xxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
212002128080xxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
212002128081xxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
212002128082xxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
212002128083xxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
212002128084xxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
212002128085xxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי

מספרי חירום


 

לא ניתן להקצות מספרי חירום בתוכנית חיוג פנימית (שלוחה).

טבלה 20. מספרי חירום של מרוקו

קידומת מדינה

מפה ספרתית

סוג שיחה

21215חירום
212177חירום
21219חירום

תוכנית שיחות יוצאות

טבלה 21. תוכנית שיחות יוצאות של מוזמביק

קידומת מדינה

מפה ספרתית

סוג שיחה

תיאור

25882149שירותים מיוחדים IIתמיכה ב-COVID 19
25884146שירותים מיוחדים IIתמיכה ב-COVID 19
25810xxשירותים מיוחדים IIמפעיל VODACOM
25812xxשירותים מיוחדים IIאופ TDM
25813xxשירותים מיוחדים IIמפעיל MCEL
25814xxשירותים מיוחדים IIשירות אינפורמטיבי
25815xxשירותים מיוחדים IIמפעיל MOVITEL
25816xxשירותים מיוחדים IIשירותים מיוחדים
25818xxשירותים מיוחדים IIשירותים מיוחדים
25819xxשירותים מיוחדים IIשירותים מיוחדים
258100שירותים מיוחדים IIקו חם של MCEL
25882100שירותים מיוחדים IIתמיכת MCEL
258846576שירותים מיוחדים IIתמיכת Vodacom
258801xxxxxxשירותי פרימיום Iקצב מקומי
258802xxxxxxשירותי פרימיום Iשיעור לאומי
2589xxxxxxxxשירותי פרימיום IIמולטימדיה קצב פרימיום
258800xxxxxxללא תשלוםללא תשלום
2588xxxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2582xxxxxxxבתשלוםקו קבוע
2586xxxxxxxxבתשלוםקו קבוע
2587xxxxxxxxבתשלוםקו קבוע
25800xxxxx.בינלאומיבינלאומי
2580025882149שירותים מיוחדים IIתמיכה ב-COVID 19
2580025884146שירותים מיוחדים IIתמיכה ב-COVID 19
2580025810xxשירותים מיוחדים IIמפעיל VODACOM
2580025812xxשירותים מיוחדים IIאופ TDM
2580025813xxשירותים מיוחדים IIמפעיל MCEL
2580025814xxשירותים מיוחדים IIשירות אינפורמטיבי
2580025815xxשירותים מיוחדים IIמפעיל MOVITEL
2580025816xxשירותים מיוחדים IIשירותים מיוחדים
2580025818xxשירותים מיוחדים IIשירותים מיוחדים
2580025819xxשירותים מיוחדים IIשירותים מיוחדים
25800258100שירותים מיוחדים IIקו חם של MCEL
2580025882100שירותים מיוחדים IIתמיכת MCEL
25800258846576שירותים מיוחדים IIתמיכת Vodacom
25800258801xxxxxxשירותי פרימיום Iקצב מקומי
25800258802xxxxxxשירותי פרימיום Iשיעור לאומי
258002589xxxxxxxxשירותי פרימיום IIמולטימדיה קצב פרימיום
25800258800xxxxxxללא תשלוםללא תשלום
258002588xxxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
258002582xxxxxxxבתשלוםקו קבוע
258002586xxxxxxxxבתשלוםקו קבוע
258002587xxxxxxxxבתשלוםקו קבוע

מספרי חירום


 
לא ניתן להקצות מספרי חירום בתוכנית חיוג פנימית (שלוחה).
טבלה 22. מספרי חירום של מוזמביק

קידומת מדינה

מפה ספרתית

סוג שיחה

258119חירום
258117חירום
258197חירום
258198חירום
258112חירום
2581230חירום
25884124חירום
25884911חירום
25882911חירום

תוכנית שיחות יוצאות

טבלה 23. תוכנית שיחות יוצאות לניגריה

קידומת מדינה

מפה ספרתית

סוג שיחה

תיאור

234009xxxxx.בינלאומייעדים בינלאומיים
234xxxxxמקומישיחות מקומיות
234xxxxxxמקומישיחות מקומיות
234xxxxxxxמקומישיחות מקומיות
2340701xxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2340702xxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2340703xxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2340704xxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2340705xxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2340706xxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2340707xxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2340708xxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2340709xxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2340801xxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2340802xxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2340803xxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2340804xxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2340805xxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2340806xxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2340807xxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2340808xxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2340809xxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2340810xxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2340811xxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2340812xxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2340813xxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2340814xxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2340815xxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2340816xxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2340817xxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2340818xxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2340819xxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2340901xxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2340902xxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2340903xxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2340904xxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2340905xxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2340906xxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2340907xxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2340908xxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2340909xxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
234009234701xxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
234009234702xxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
234009234703xxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
234009234704xxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
234009234705xxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
234009234706xxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
234009234707xxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
234009234708xxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
234009234709xxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
234009234801xxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
234009234802xxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
234009234803xxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
234009234804xxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
234009234805xxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
234009234806xxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
234009234807xxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
234009234808xxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
234009234809xxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
234009234810xxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
234009234811xxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
234009234812xxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
234009234813xxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
234009234814xxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
234009234815xxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
234009234816xxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
234009234817xxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
234009234818xxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
234009234819xxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
234009234901xxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
234009234902xxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
234009234903xxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
234009234904xxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
234009234905xxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
234009234906xxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
234009234907xxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
234009234908xxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
234009234909xxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2340700xxxxxxxשירותים מיוחדים IIשירותים מיוחדים
2340800xxxxxxxשירותים מיוחדים IIשירותים מיוחדים
234009234700xxxxxxxשירותים מיוחדים IIשירותים מיוחדים
234009234800xxxxxxxשירותים מיוחדים IIשירותים מיוחדים
23401xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
23402xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
234091xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
234092xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
234093xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
234094xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
234095xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
234096xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
234097xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
234098xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
234099xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
23403xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
234042xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
234043xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
234044xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
234045xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
234046xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
234047xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
234048xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
234041xxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
23405xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
23406xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
234071xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
234072xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
234073xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
234075xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
234076xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
234077xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
234078xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
234079xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
234082xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
234083xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
234084xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
234085xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
234086xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
234087xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
234088xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
234089xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
2340092341xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
2340092342xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
23400923491xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
23400923492xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
23400923493xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
23400923494xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
23400923495xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
23400923496xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
23400923497xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
23400923498xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
23400923499xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
2340092343xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
23400923442xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
23400923443xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
23400923444xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
23400923445xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
23400923446xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
23400923447xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
23400923448xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
23400923441xxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
2340092345xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
2340092346xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
23400923471xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
23400923472xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
23400923473xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
23400923475xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
23400923476xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
23400923477xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
23400923478xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
23400923479xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
23400923482xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
23400923483xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
23400923484xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
23400923485xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
23400923486xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
23400923487xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
23400923488xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
23400923489xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי

מספרי חירום


 
לא ניתן להקצות מספרי חירום בתוכנית חיוג פנימית (שלוחה).
טבלה 24. מספרי חירום בניגריה

קידומת מדינה

מפה ספרתית

סוג שיחה

234112חירום
234199חירום

תוכנית שיחות יוצאות

טבלה 25. תוכנית שיחות יוצאות לדרום אפריקה

קידומת מדינה

מפה ספרתית

סוג שיחה

תיאור

2700xxxxx.בינלאומייעדים בינלאומיים
27086xxxxxxxשירותי פרימיום ITPSX
27089xxxxxxxשירותי פרימיום ITPSX
27090xxxxxxxשירותי פרימיום ITPSX
27091xxxxxxxשירותי פרימיום ITPSX
27092xxxxxxxשירותי פרימיום ITPSX
27096xxxxxxxxxxxשירותי פרימיום Iמספרי שירות למכונה
27097xxxxxxxxxxxשירותי פרימיום Iמספרי שירות למכונה
27098xxxxxxxxxxxשירותי פרימיום Iמספרי שירות למכונה
2706xxxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2707xxxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
27081xxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
27082xxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
27083xxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
27084xxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2710xשירותים מיוחדים IIקודי שירות
2710xxשירותים מיוחדים IIקודי שירות
2710xxxשירותים מיוחדים IIקודי שירות
2710xxxxשירותים מיוחדים IIקודי שירות
2711xשירותים מיוחדים IIקודי שירות
2711xxשירותים מיוחדים IIקודי שירות
2711xxxשירותים מיוחדים IIקודי שירות
2711xxxxשירותים מיוחדים IIקודי שירות
2712xשירותים מיוחדים IIקודי שירות
2712xxשירותים מיוחדים IIקודי שירות
2712xxxשירותים מיוחדים IIקודי שירות
2712xxxxשירותים מיוחדים IIקודי שירות
2713xשירותים מיוחדים IIקודי שירות
2713xxשירותים מיוחדים IIקודי שירות
2713xxxשירותים מיוחדים IIקודי שירות
2713xxxxשירותים מיוחדים IIקודי שירות
2714xשירותים מיוחדים IIקודי שירות
2714xxשירותים מיוחדים IIקודי שירות
2714xxxשירותים מיוחדים IIקודי שירות
2714xxxxשירותים מיוחדים IIקודי שירות
2716xxשירותים מיוחדים IIקודי שירות
2716xxxשירותים מיוחדים IIקודי שירות
2716xxxxשירותים מיוחדים IIקודי שירות
2716xxxxxשירותים מיוחדים IIקודי שירות
2716xxxxxxשירותים מיוחדים IIקודי שירות
2717xשירותים מיוחדים IIקודי שירות
2717xxשירותים מיוחדים IIקודי שירות
2717xxxשירותים מיוחדים IIקודי שירות
2717xxxxשירותים מיוחדים IIקודי שירות
2718xשירותים מיוחדים IIקודי שירות
2718xxשירותים מיוחדים IIקודי שירות
2718xxxשירותים מיוחדים IIקודי שירות
2718xxxxשירותים מיוחדים IIקודי שירות
2719xxשירותים מיוחדים IIקודי שירות
2719xxxשירותים מיוחדים IIקודי שירות
2719xxxxשירותים מיוחדים IIקודי שירות
2719xxxxxשירותים מיוחדים IIקודי שירות
2719xxxxxxשירותים מיוחדים IIקודי שירות
273xxxxשירותים מיוחדים IIקודי שירות
273xxxxxשירותים מיוחדים IIקודי שירות
274xxxxשירותים מיוחדים IIקודי שירות
274xxxxxשירותים מיוחדים IIקודי שירות
2701xxxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי - שיחה מקומית
2702xxxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי - שיחה מקומית
2703xxxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי - שיחה מקומית
2704xxxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי - שיחה מקומית
2705xxxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי - שיחה מקומית
27087xxxxxxxבתשלוםVoIP
27080xxxxxxxללא תשלוםTF

מספרי חירום


 
לא ניתן להקצות מספרי חירום בתוכנית חיוג פנימית (שלוחה).
טבלה 26. מספרי חירום בדרום אפריקה

קידומת מדינה

מפה ספרתית

סוג שיחה

2710111חירום
2710177חירום
271020חירום
27112חירום

תוכנית שיחות יוצאות

טבלה 27. תוכנית שיחות יוצאות של טנזניה

קידומת מדינה

מפה ספרתית

סוג שיחה

תיאור

25500xxxxx.בינלאומיבינלאומי
25502xxxxxxxxבתשלוםקו קבוע
255041xxxxxxxבתשלוםVoIP
25505xxxxxxxxשירותים מיוחדים Iרשתות לא Geo Corp
25506xxxxxxxxשירותים מיוחדים INon-Geo מצא אותי בכל מקום
25507xxxxxxxxשירותים מיוחדים INon-Geo מצא אותי בכל מקום
2550800xxxxxxללא תשלוםללא תשלום
2550808xxxxxxשירותי פרימיום IIשיעור מיוחד של Intl
2550840xxxxxxשירותי פרימיום IIשירותים מיוחדים נטל - מקומי
2550860xxxxxxשירותי פרימיום IINatl שירותים מיוחדים - בתשלום
2550861xxxxxxשירותי פרימיום IINatl שירותים מיוחדים - קבוע
255090xxxxxxxשירותי פרימיום IIשירותי תעריף פרימיום
255100שירותים מיוחדים IIAirtel Prepaid
255101שירותים מיוחדים IIAirtel Postpaid
255113שירותים מיוחדים IIמניעת שחיתות
255116שירותים מיוחדים IIקו עזרה לילדים
255117שירותים מיוחדים IIקו עזרה בריאותית
255118שירותים מיוחדים IIבטיחות בפארקים הלאומיים
255119שירותים מיוחדים IIאנטי סמים
255190שירותים מיוחדים IIשירותי אסונות
255002552xxxxxxxxבתשלוםקו קבוע
2550025541xxxxxxxבתשלוםVoIP
255002555xxxxxxxxשירותים מיוחדים Iרשתות לא Geo Corp
255002556xxxxxxxxשירותים מיוחדים INon-Geo מצא אותי בכל מקום
255002557xxxxxxxxשירותים מיוחדים INon-Geo מצא אותי בכל מקום
25500255800xxxxxxללא תשלוםללא תשלום
25500255808xxxxxxשירותי פרימיום IIשיעור מיוחד של Intl
25500255840xxxxxxשירותי פרימיום IIשירותים מיוחדים נטל - מקומי
25500255860xxxxxxשירותי פרימיום IINatl שירותים מיוחדים - בתשלום
25500255861xxxxxxשירותי פרימיום IINatl שירותים מיוחדים - קבוע
2550025590xxxxxxxשירותי פרימיום IIשירותי תעריף פרימיום
25500255100שירותים מיוחדים IIAirtel Prepaid
25500255101שירותים מיוחדים IIAirtel Postpaid
25500255113שירותים מיוחדים IIמניעת שחיתות
25500255116שירותים מיוחדים IIקו עזרה לילדים
25500255117שירותים מיוחדים IIקו עזרה בריאותית
25500255118שירותים מיוחדים IIבטיחות בפארקים הלאומיים
25500255119שירותים מיוחדים IIאנטי סמים
25500255190שירותים מיוחדים IIשירותי אסונות

מספרי חירום


 
לא ניתן להקצות מספרי חירום בתוכנית חיוג פנימית (שלוחה).
טבלה 28. מספר חירום של טנזניה

קידומת מדינה

מפה ספרתית

סוג שיחה

255110חירום
255111חירום
255112חירום
255114חירום
255115חירום
255199חירום
255999חירום

תוכנית שיחות יוצאות

טבלה 29. תוכנית שיחות יוצאות תוניסיה

קידומת מדינה

מפה ספרתית

סוג שיחה

תיאור

216002162xxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2160021630xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
2160021631xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
2160021632xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
2160021636xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
2160021639xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
216002164xxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
216002165xxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
216002167xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
216002168010xxxxללא תשלום-
216002168110xxxxשירותי פרימיום Iשירותי ערך מוסף
216002168210xxxxשירותי פרימיום Iשירותי ערך מוסף
2160021688xxxxxxשירותי פרימיום Iשירותי ערך מוסף
2160021689xxxxxxשירותי פרימיום I-
216002169xxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2162xxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
21630xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
21631xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
21632xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
21636xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
21639xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
2164xxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2165xxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2167xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
2168010xxxxללא תשלוםשירותי ערך מוסף
2168110xxxxשירותי פרימיום Iשירותי ערך מוסף
2168210xxxxשירותי פרימיום Iשירותי ערך מוסף
21688xxxxxxשירותי פרימיום Iשירותי ערך מוסף
21689xxxxxxשירותי פרימיום I-
2169xxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
216xxxxxxמקומישיחות מקומיות

מספרי חירום


 
לא ניתן להקצות מספרי חירום בתוכנית חיוג פנימית (שלוחה).
טבלה 30. מספרי חירום של תוניסיה

קידומת מדינה

מפה ספרתית

סוג שיחה

216190חירום
216197חירום
216198חירום

תוכנית שיחות יוצאות

טבלה 31. תוכנית שיחות יוצאות של אוגנדה
קידומת מדינהמפה ספרתיתסוג שיחהתיאור
256100שירותים מיוחדים IIציוד עזר נייד
256110שירותים מיוחדים IIשירותי בטיחות
256130שירותים מיוחדים IIטעינה מחדש
256121שירותים מיוחדים IIפיקדון VM
256123שירותים מיוחדים IIאחזור VM
256131שירותים מיוחדים IIבדוק איזון
25619xxשירותים מיוחדים IIשירותים אחרים
2560800xxxxxxללא תשלוםללא תשלום
2560810xxxxxxשירותי פרימיום Iמספרים בקצב מקומי
2560820xxxxxxשירותי פרימיום Iשירותים בתעריף יחיד
2560901xxxxxxשירותי פרימיום Iשירותי תעריף פרימיום
2560902xxxxxxשירותי פרימיום Iשירותי תעריף פרימיום
2560903xxxxxxשירותי פרימיום Iשירותי תעריף פרימיום
25607xxxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
25602xxxxxxxxבתשלוםקו קבוע
25603xxxxxxxxבתשלוםMTN אוגנדה
25604xxxxxxxxבתשלוםתקן Telecom לאוגנדה
256000256100שירותים מיוחדים IIציוד עזר נייד
256000256110שירותים מיוחדים IIשירותי בטיחות
256000256130שירותים מיוחדים IIטעינה מחדש
256000256121שירותים מיוחדים IIפיקדון VM
256000256123שירותים מיוחדים IIאחזור VM
256000256131שירותים מיוחדים IIבדוק איזון
25600025619xxשירותים מיוחדים IIשירותים אחרים
256000256800xxxxxxללא תשלוםללא תשלום
256000256810xxxxxxשירותי פרימיום Iמספרים בקצב מקומי
256000256820xxxxxxשירותי פרימיום Iשירותים בתעריף יחיד
256000256901xxxxxשירותי פרימיום Iשירותי תעריף פרימיום
256000256902xxxxxשירותי פרימיום Iשירותי תעריף פרימיום
256000256903xxxxxשירותי פרימיום Iשירותי תעריף פרימיום
2560002567xxxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
2560002562xxxxxxxxבתשלוםקו קבוע
2560002563xxxxxxxxבתשלוםMTN אוגנדה
2560002564xxxxxxxxבתשלוםתקן Telecom לאוגנדה
256000xxxx.בינלאומיבינלאומי

מספרי חירום


 

לא ניתן להקצות מספרי חירום בתוכנית חיוג פנימית (שלוחה).

טבלה 32. מספרי חירום של מרוקו
קידומת מדינהמפה ספרתיתסוג שיחה
256112חירום
256999חירום
256101חירום
256147חירום
256116חירום

תוכנית שיחות יוצאות

טבלה 33. תוכנית שיחות יוצאות של זמביה
קידומת מדינהמפה ספרתיתסוג שיחהתיאור
26000xxxxx.בינלאומיבינלאומי
26009xxxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
26007xxxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
26002xxxxxxxxבתשלוםקו קבוע
26006xxxxxxxxמספר VoIPמספר VoIP
260983שירותים מיוחדים IIתעבורה
260116שירותים מיוחדים IIקו עזרה לילדים
260933שירותים מיוחדים IIקו עזרה למבוגרים
260990שירותים מיוחדים IIקו עזרה לילדים
260215שירותים מיוחדים IIמספר גאוגרפי
260303שירותים מיוחדים IIMTN
260111שירותים מיוחדים IIAirtel, בריטניה
26008xxxxxxxxללא תשלוםללא תשלום
260090xxxxxxxשירותי פרימיום IIמספרי פרימיום
260002602xxxxxxxxבתשלוםקו קבוע
260002609xxxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
260002607xxxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
260002606xxxxxxxxבתשלוםמספר VoIP
26000260983שירותים מיוחדים IIתעבורה
26000260990שירותים מיוחדים IIקו עזרה לילדים
26000260116שירותים מיוחדים IIקו עזרה לילדים
26000260933שירותים מיוחדים IIקו עזרה לילדים
260002608xxxxxxxxללא תשלוםללא תשלום
2600026090xxxxxxxשירותי פרימיום IIמספרי פרימיום
26000260215שירותים מיוחדים IIמספר גאוגרפי
26000260303שירותים מיוחדים IIMTN
2600026011שירותים מיוחדים IIAirtel, בריטניה

מספרי חירום


 

לא ניתן להקצות מספרי חירום בתוכנית חיוג פנימית (שלוחה).

טבלה 34. מספרי חירום של זמביה
קידומת מדינהמפה ספרתיתסוג שיחה
260991חירום
260112חירום
260101חירום
260992חירום
260993חירום
260999חירום
260902חירום
2603131חירום
260905חירום
260995חירום

תוכנית שיחות יוצאות

טבלה 35. תוכנית שיחות יוצאות של אזרבייג'ן

קידומת מדינה

מפה ספרתית

סוג שיחה

תיאור

994157מסייע בספר הטלפונים ניתן לחיובפניות ושירותי ספריות
99400xxxxx.בינלאומיבינלאומי
994xxxxxxxמקומישיחות מקומיות
994040xxxxxxxשירותים מיוחדים Iמספר נייד
994044xxxxxxxשירותים מיוחדים Iמספר נייד
994050xxxxxxxשירותים מיוחדים Iמספר נייד
994051xxxxxxxשירותים מיוחדים Iמספר נייד
994055xxxxxxxשירותים מיוחדים Iמספר נייד
994060xxxxxxxשירותים מיוחדים Iמספר נייד
994070xxxxxxxשירותים מיוחדים Iמספר נייד
994077xxxxxxxשירותים מיוחדים Iמספר נייד
9940124802280שירותים מיוחדים IIקו סיוע לילדים
9940125949924שירותים מיוחדים IIמרכז איידס
9940506802280שירותים מיוחדים IIקו סיוע לילדים
994104שירותים מיוחדים IIגז
994106שירותים מיוחדים IIזמן מדויק
994107שירותים מיוחדים IIInt Telephone Comm
994114שירותים מיוחדים IIמרכז בטיחות בצנרת
994115שירותים מיוחדים IIועדת בחירות מרכזית
994119שירותים מיוחדים IIשירות הפנייה של באקו
994122שירותים מיוחדים IIלשכת רימונט המרכזית
994140שירותים מיוחדים IIקוממ המדינה עבור אזר מחו"ל
994141שירותים מיוחדים IITransport Intel Control Center
994142שירותים מיוחדים IIמשרד העבודה אוכלוסיית
994146שירותים מיוחדים IIמשרד החינוך
994147שירותים מיוחדים IIמשרד התרבות והתיירות
994148שירותים מיוחדים IIמשרת הרישום והמקרקעין של המדינה
994152שירותים מיוחדים IIמשרד הפנים
994156שירותים מיוחדים IIשירות גרר
994190שירותים מיוחדים IIמדינה של הגנה סוציאלית
994192שירותים מיוחדים IIשירות ביטחון המדינה
994193שירותים מיוחדים IIמינהל הרכוש הממלכתי
994195שירותים מיוחדים IIשירות מס
994199שירותים מיוחדים IIשירות חשמל
994903שירותים מיוחדים IIבית חולים לעובדי תעשיית הנפט
994919שירותים מיוחדים IIשירות ההגירה
994012xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
994018xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
994020xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
994021xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
994022xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
994023xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
994024xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
994025xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
994026xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
994036xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
994088xxxללא תשלוםללא תשלום
994088xxxxxxxללא תשלוםללא תשלום

מספרי חירום


 
לא ניתן להקצות מספרי חירום בתוכנית חיוג פנימית (שלוחה).
טבלה 36. מספרי חירום של אזרבייג'ן

קידומת מדינה

מפה ספרתית

סוג שיחה

994102חירום
994103חירום
994112חירום
994113חירום
9940124931371חירום

עיצוב תוכנית חיוג

בעת תכנון תוכנית חיוג, עליך להימנע מכל חפיפה בין תוכנית החיוג הפנימית למפות הספרות של תוכנית החיוג הארצית (בטבלת תוכנית השיחות היוצאות למטה).


 
Webex Calling עדיפות לניתוב תוכניות חיוג פנימיות על פני ניתוב תוכנית החיוג הארצית.

אנו ממליצים בחום להשתמש בספרת חיוג יוצאת כדי לנתב שיחות ל-PSTN.

הרשאות שיחות יוצאות

הרשאות שיחות יוצאות מעניקות לך שליטה אם לאפשר או לחסום משתמשים שמנסים לחייג סוגי שיחות מסוימים.

הרשאות שיחות יוצאות הן ספציפיות למדינה. הם מבוססים על תוכנית החיוג הארצית במיקום אתר הבית של המשתמש.

אתה יכול לחסום שיחות שאינן חירום עם הרשאות שיחות יוצאות.

לא ניתן לחסום שיחות חירום עם הרשאות שיחות יוצאות.

לגבי "מספרים ייעודיים"

ישנם מספר מספרים ייעודיים שאינך יכול להשתמש בהם בתוכנית חיוג פנימית (שלוחה):

 • כל סוגי שיחת חירום הם מספרים ייעודיים.
 • ייתכן שיש סוגי שיחות אחרים שהם מספרים ייעודיים.
 • מספרים ייעודיים מנותבים תמיד ל-PSTN.

מספרים ייעודיים

טבלה 37. מספרים ייעודיים לבחריין
קידומת מדינהמפה ספרתיתסוג שיחהתיאור
973112חירוםמספר חירום בינלאומי
973199חירוםמשטרת התנועה
973990חירוםלשכת נפגעים
973992חירוםחקירות פליליות (CID)
973994חירוםמשמר החופים (CGD)
973997חירוםתאונות שריפה
973998חירוםאמבולנס
973999חירוםמוקד חירום ארצי

תוכנית שיחות יוצאות

טבלה 38. תוכנית שיחות יוצאות בחריין

קידומת מדינה

מפה ספרתית

סוג שיחה

תיאור

97300xxxxx.בינלאומייעדים בינלאומיים
973133xxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
9731600xxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
9731601xxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
9731602xxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
9731603xxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
9731606xxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
9731607xxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
973161xxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
973165xxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
973166xxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
97317xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
973320xxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
973321xxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
973322xxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
973323xxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
97333xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
97334xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
97336xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
97337xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
973380xxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
973381xxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
973382xxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
973383xxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
973384xxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
973387xxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
973388xxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
973389xxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
97339xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
973650xxxxxבתשלוםאוניברסלי קבוע
973660xxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
9736677xxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
9736678xxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
9736679xxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
9736966xxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
9736969xxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
9736996xxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
9736999xxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
973770xxxxxבתשלוםאוניברסלי קבוע
9738000xxxxשירותים מיוחדים IIשירותים מיוחדים
9738002xxxxשירותים מיוחדים IIשירותים מיוחדים
9738003xxxxשירותים מיוחדים IIשירותים מיוחדים
97380040xxxשירותים מיוחדים IIשירותים מיוחדים
97380008001ללא תשלוםשירותי טלפון חינם
9738008xxxxשירותים מיוחדים IIשירותים מיוחדים
97380112xxxשירותים מיוחדים IIשירותים מיוחדים
973804xxxxxשירותים מיוחדים IIשירותים מיוחדים
9738088xxxxשירותים מיוחדים IIשירותים מיוחדים
9738448xxxxשירותים מיוחדים IIשירותים מיוחדים
9738778xxxxשירותים מיוחדים IIשירותים מיוחדים
9739000xxxxשירותי פרימיום IIשירותי תעריף פרימיום
9739001xxxxשירותי פרימיום IIשירותי תעריף פרימיום
9739009xxxxשירותי פרימיום IIשירותי תעריף פרימיום
9739505xxxxשירותי פרימיום IIשירותי תעריף פרימיום
9739515xxxxשירותי פרימיום IIשירותי תעריף פרימיום
97300973133xxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
973009731600xxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
973009731601xxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
973009731602xxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
973009731603xxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
973009731606xxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
973009731607xxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
97300973161xxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
97300973165xxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
97300973166xxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
9730097317xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
97300973320xxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
97300973321xxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
97300973322xxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
97300973323xxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
9730097333xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
9730097334xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
9730097336xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
9730097337xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
97300973380xxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
97300973381xxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
97300973382xxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
97300973383xxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
97300973384xxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
97300973387xxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
97300973388xxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
97300973389xxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
9730097339xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
97300973650xxxxxבתשלוםאוניברסלי קבוע
97300973660xxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
973009736677xxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
973009736678xxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
973009736679xxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
973009736966xxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
973009736969xxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
973009736996xxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
973009736999xxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
97300973770xxxxxבתשלוםאוניברסלי קבוע
9730097380008001ללא תשלוםשירותי טלפון חינם
973009739000xxxxשירותי פרימיום IIשירותי תעריף פרימיום
973009739001xxxxשירותי פרימיום IIשירותי תעריף פרימיום
973009739009xxxxשירותי פרימיום IIשירותי תעריף פרימיום
973009739505xxxxשירותי פרימיום IIשירותי תעריף פרימיום
973009739515xxxxשירותי פרימיום IIשירותי תעריף פרימיום

תוכנית שיחות יוצאות

טבלה 39. תוכנית שיחות יוצאות של בנגלדש

קידומת מדינה

מפה ספרתית

סוג שיחה

תיאור

88000xxxxx.בינלאומיבינלאומי
880022xxxxxxxxבתשלוםקו קבוע
880023xxxxxxxxבתשלוםקו קבוע
880024xxxxxx.בתשלוםקו קבוע
880025xxxxxx.בתשלוםקו קבוע
880029xxxxxxxxבתשלוםקו קבוע
8800302xxxxxxxבתשלוםקו קבוע
8800313xxxxxxxבתשלוםקו קבוע
8800323xxxxxxxבתשלוםקו קבוע
8800324xxxxxxxבתשלוםקו קבוע
8800325xxxxxxxבתשלוםקו קבוע
8800329xxxxxxxבתשלוםקו קבוע
8800335xxxxxxxבתשלוםקו קבוע
8800343xxxxxxxבתשלוםקו קבוע
8800349xxxxxxxבתשלוםקו קבוע
8800359xxxxxxxבתשלוםקו קבוע
8800363xxxxxxxבתשלוםקו קבוע
8800364xxxxxxxבתשלוםקו קבוע
8800365xxxxxxxבתשלוםקו קבוע
8800369xxxxxxxבתשלוםקו קבוע
8800373xxxxxxxבתשלוםקו קבוע
8800374xxxxxxxבתשלוםקו קבוע
8800375xxxxxxxבתשלוםקו קבוע
8800379xxxxxxxבתשלוםקו קבוע
8800383xxxxxxxבתשלוםקו קבוע
8800384xxxxxxxבתשלוםקו קבוע
8800385xxxxxxxבתשלוםקו קבוע
8800389xxxxxxxבתשלוםקו קבוע
8800393xxxxxxxבתשלוםקו קבוע
8800409xxxxxxxבתשלוםקו קבוע
8800413xxxxxxxבתשלוםקו קבוע
8800423xxxxxxxבתשלוםקו קבוע
8800424xxxxxxxבתשלוםקו קבוע
8800425xxxxxxxבתשלוםקו קבוע
8800433xxxxxxxבתשלוםקו קבוע
8800434xxxxxxxבתשלוםקו קבוע
8800435xxxxxxxבתשלוםקו קבוע
8800439xxxxxxxבתשלוםקו קבוע
8800443xxxxxxxבתשלוםקו קבוע
8800444xxxxxxxבתשלוםקו קבוע
8800445xxxxxxxבתשלוםקו קבוע
8800449xxxxxxxבתשלוםקו קבוע
8800453xxxxxxxבתשלוםקו קבוע
8800463xxxxxxxבתשלוםקו קבוע
8800464xxxxxxxבתשלוםקו קבוע
8800465xxxxxxxבתשלוםקו קבוע
8800469xxxxxxxבתשלוםקו קבוע
88009604xxxxxxבתשלוםקו קבוע
88009606xxxxxxבתשלוםקו קבוע
88009609xxxxxxבתשלוםקו קבוע
88009610xxxxxxבתשלוםקו קבוע
88009611xxxxxxבתשלוםקו קבוע
88009612xxxxxxבתשלוםקו קבוע
88009613xxxxxxבתשלוםקו קבוע
88009614xxxxxxבתשלוםקו קבוע
88009617xxxxxxבתשלוםקו קבוע
88009633xxxxxxבתשלוםקו קבוע
88009638xxxxxxבתשלוםקו קבוע
88009639xxxxxxבתשלוםקו קבוע
88009666xxxxxxבתשלוםקו קבוע
88009669xxxxxxבתשלוםקו קבוע
88009677xxxxxxבתשלוםקו קבוע
88009678xxxxxxבתשלוםקו קבוע
880011xxxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
880013xxxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
880014xxxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
880015xxxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
880016xxxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
880017xxxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
880018xxxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
880019xxxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
880105שירותים מיוחדים II
880106שירותים מיוחדים IIועדת מניעת שחיתות
880109שירותים מיוחדים IIאלימות נגד נשים וילדים מניעת קו חם
880121שירותים מיוחדים IIשירות לקוחות
880158שירותים מיוחדים IIתלונות לקוח נייד
880333שירותים מיוחדים II
8801090שירותים מיוחדים II
8801098שירותים מיוחדים II
8805012שירותים מיוחדים IIחדשות
88010655שירותים מיוחדים II
88010921שירותים מיוחדים II
88010941שירותים מיוחדים II
88016771שירותים מיוחדים II
88016162שירותים מיוחדים II
88016236שירותים מיוחדים IIבנק בנגלדש
88016263שירותים מיוחדים IIייעוץ רופא חינם
88016430שירותים מיוחדים II
8800800xxxxxxxללא תשלוםללא תשלום
8800803xxxxxxxללא תשלוםללא תשלום
8800088022xxxxxxxxבתשלוםקו קבוע
8800088023xxxxxxxxבתשלוםקו קבוע
8800088024xxxxxxxxבתשלוםקו קבוע
8800088025xxxxxxxxבתשלוםקו קבוע
8800088029xxxxxxxxבתשלוםקו קבוע
88000880302xxxxxxxבתשלוםקו קבוע
88000880313xxxxxxxבתשלוםקו קבוע
88000880323xxxxxxxבתשלוםקו קבוע
88000880324xxxxxxxבתשלוםקו קבוע
88000880325xxxxxxxבתשלוםקו קבוע
88000880329xxxxxxxבתשלוםקו קבוע
88000880335xxxxxxxבתשלוםקו קבוע
88000880343xxxxxxxבתשלוםקו קבוע
88000880349xxxxxxxבתשלוםקו קבוע
88000880359xxxxxxxבתשלוםקו קבוע
88000880363xxxxxxxבתשלוםקו קבוע
88000880364xxxxxxxבתשלוםקו קבוע
88000880365xxxxxxxבתשלוםקו קבוע
88000880369xxxxxxxבתשלוםקו קבוע
88000880373xxxxxxxבתשלוםקו קבוע
88000880374xxxxxxxבתשלוםקו קבוע
88000880375xxxxxxxבתשלוםקו קבוע
88000880379xxxxxxxבתשלוםקו קבוע
88000880383xxxxxxxבתשלוםקו קבוע
88000880384xxxxxxxבתשלוםקו קבוע
88000880385xxxxxxxבתשלוםקו קבוע
88000880389xxxxxxxבתשלוםקו קבוע
88000880393xxxxxxxבתשלוםקו קבוע
88000880409xxxxxxxבתשלוםקו קבוע
88000880413xxxxxxxבתשלוםקו קבוע
88000880423xxxxxxxבתשלוםקו קבוע
88000880424xxxxxxxבתשלוםקו קבוע
88000880425xxxxxxxבתשלוםקו קבוע
88000880433xxxxxxxבתשלוםקו קבוע
88000880434xxxxxxxבתשלוםקו קבוע
88000880435xxxxxxxבתשלוםקו קבוע
88000880439xxxxxxxבתשלוםקו קבוע
88000880443xxxxxxxבתשלוםקו קבוע
88000880444xxxxxxxבתשלוםקו קבוע
88000880445xxxxxxxבתשלוםקו קבוע
88000880449xxxxxxxבתשלוםקו קבוע
88000880453xxxxxxxבתשלוםקו קבוע
88000880463xxxxxxxבתשלוםקו קבוע
88000880464xxxxxxxבתשלוםקו קבוע
88000880465xxxxxxxבתשלוםקו קבוע
88000880469xxxxxxxבתשלוםקו קבוע
880008809604xxxxxxבתשלוםקו קבוע
880008809606xxxxxxבתשלוםקו קבוע
880008809609xxxxxxבתשלוםקו קבוע
880008809610xxxxxxבתשלוםקו קבוע
880008809611xxxxxxבתשלוםקו קבוע
880008809612xxxxxxבתשלוםקו קבוע
880008809613xxxxxxבתשלוםקו קבוע
880008809614xxxxxxבתשלוםקו קבוע
880008809617xxxxxxבתשלוםקו קבוע
880008809633xxxxxxבתשלוםקו קבוע
880008809638xxxxxxבתשלוםקו קבוע
880008809639xxxxxxבתשלוםקו קבוע
880008809669xxxxxxבתשלוםקו קבוע
880008809677xxxxxxבתשלוםקו קבוע
880008809678xxxxxxבתשלוםקו קבוע
8800088011xxxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
8800088013xxxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
8800088014xxxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
8800088015xxxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
8800088016xxxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
8800088017xxxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
8800088018xxxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
8800088019xxxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
88000880105שירותים מיוחדים II
88000880106שירותים מיוחדים IIועדת מניעת שחיתות
88000880109שירותים מיוחדים IIאלימות נגד נשים וילדים מניעת קו חם
88000880121שירותים מיוחדים IIשירות לקוחות
88000880158שירותים מיוחדים IIתלונות לקוח נייד
88000880333שירותים מיוחדים II
880008801090שירותים מיוחדים II
880008801098שירותים מיוחדים II
880008805012שירותים מיוחדים IIחדשות
8800088010655שירותים מיוחדים II
8800088010921שירותים מיוחדים II
8800088010941שירותים מיוחדים II
8800088016123שירותים מיוחדים II
880עמ' 88016162שירותים מיוחדים II
8800088016236שירותים מיוחדים IIבנק בנגלדש
8800088016263שירותים מיוחדים IIייעוץ רופא חינם
8800088016430שירותים מיוחדים II
88000880800xxxxxxxללא תשלוםללא תשלום
88000880803xxxxxxxללא תשלוםללא תשלום

מספרי חירום


 

לא ניתן להקצות מספרי חירום בתוכנית חיוג פנימית (שלוחה).

טבלה 40. מספרי חירום של בנגלדש

קידומת מדינה

מפה ספרתית

סוג שיחה

תיאור

880999חירוםחירום

תוכנית שיחות יוצאות

טבלה 41. תוכנית שיחות יוצאות בהוטן

קידומת מדינה

מפה ספרתית

סוג שיחה

תיאור

975201שירותים מיוחדים IIקוד קצר
975144שירותים מיוחדים IIקוד קצר
975114שירותים מיוחדים IIקוד קצר
975116שירותים מיוחדים IIקוד קצר
975140שירותים מיוחדים IIקוד קצר
975129שירותים מיוחדים IIקוד קצר
975193שירותים מיוחדים IIקוד קצר
975198שירותים מיוחדים IIקוד קצר
975124שירותים מיוחדים IIקוד קצר
975204שירותים מיוחדים IIקוד קצר
975205שירותים מיוחדים IIקוד קצר
975211שירותים מיוחדים IIקוד קצר
9751010ללא תשלום
9751098שירותים מיוחדים II
975128שירותים מיוחדים IIקוד קצר
975151שירותים מיוחדים IIקוד קצר
975181שירותים מיוחדים IIקוד קצר
97516xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
97517xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
97577xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
9751600ללא תשלוםללא תשלום
9751250ללא תשלוםללא תשלום
9751255שירותים מיוחדים II
9751300ללא תשלוםללא תשלום
9757700ללא תשלוםללא תשלום
97502xxxxxxשירותים מיוחדים I
9752xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
9752121שירותים מיוחדים II
9753xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
9754xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
9755xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
9755555שירותים מיוחדים II
9756xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
9756060שירותים מיוחדים II
9757xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
9758xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
975999שירותים מיוחדים II
97500xxxxx.בינלאומייעדים בינלאומיים
97500975201שירותים מיוחדים IIקוד קצר
975009751098שירותים מיוחדים II
97500975144שירותים מיוחדים IIקוד קצר
97500975114שירותים מיוחדים IIקוד קצר
97500975116שירותים מיוחדים IIקוד קצר
97500975140שירותים מיוחדים IIקוד קצר
97500975129שירותים מיוחדים IIקוד קצר
97500975193שירותים מיוחדים IIקוד קצר
97500975198שירותים מיוחדים IIקוד קצר
97500975124שירותים מיוחדים IIקוד קצר
97500975204שירותים מיוחדים IIקוד קצר
97500975205שירותים מיוחדים IIקוד קצר
97500975211שירותים מיוחדים IIקוד קצר
97500975128שירותים מיוחדים IIקוד קצר
97500975151שירותים מיוחדים IIקוד קצר
97500975181שירותים מיוחדים IIקוד קצר
9750097516xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
9750097517xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
9750097577xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
975009751600ללא תשלוםללא תשלום
975009751250ללא תשלוםללא תשלום
975009751255שירותים מיוחדים II
975009751300ללא תשלוםללא תשלום
975009757700ללא תשלוםללא תשלום
975009752xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
975009752121שירותים מיוחדים II
975009753xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
975009754xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
975009755xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
975009755555שירותים מיוחדים II
975009756xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
975009756060שירותים מיוחדים II
975009757xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
975009758xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
97500975999שירותים מיוחדים II

מספרי חירום


 
לא ניתן להקצות מספרי חירום בתוכנית חיוג פנימית (שלוחה).
טבלה 42. מספרי חירום בהוטן

קידומת מדינה

מפה ספרתית

סוג שיחה

תיאור

975110חירוםאש
975111חירוםThimphu Traffic
975112חירוםאמבולנס
975113חירוםמשטרה
975219חירוםאסון לאומי

תוכנית שיחות יוצאות

טבלה 43. תוכנית שיחות יוצאות של קמבודיה

קידומת מדינה

מפה ספרתית

סוג שיחה

תיאור

855023xxxxxxבתשלום
855024xxxxxxבתשלום
855025xxxxxxבתשלום
855026xxxxxxבתשלום
855032xxxxxxבתשלום
855033xxxxxxבתשלום
855034xxxxxxבתשלום
855035xxxxxxבתשלום
855036xxxxxxבתשלום
855042xxxxxxבתשלום
855043xxxxxxבתשלום
855044xxxxxxבתשלום
855052xxxxxxבתשלום
855053xxxxxxבתשלום
855054xxxxxxבתשלום
855055xxxxxxבתשלום
855062xxxxxxבתשלום
855063xxxxxxבתשלום
855064xxxxxxבתשלום
855065xxxxxxבתשלום
855072xxxxxxבתשלום
855073xxxxxxבתשלום
855074xxxxxxבתשלום
855075xxxxxxבתשלום
855023xxxxxxxבתשלום
855024xxxxxxxבתשלום
855025xxxxxxxבתשלום
855026xxxxxxxבתשלום
855032xxxxxxxבתשלום
855033xxxxxxxבתשלום
855034xxxxxxxבתשלום
855035xxxxxxxבתשלום
855036xxxxxxxבתשלום
855042xxxxxxxבתשלום
855043xxxxxxxבתשלום
855044xxxxxxxבתשלום
855052xxxxxxxבתשלום
855053xxxxxxxבתשלום
855054xxxxxxxבתשלום
855055xxxxxxxבתשלום
855062xxxxxxxבתשלום
855063xxxxxxxבתשלום
855064xxxxxxxבתשלום
855065xxxxxxxבתשלום
855072xxxxxxxבתשלום
855073xxxxxxxבתשלום
855074xxxxxxxבתשלום
855075xxxxxxxבתשלום
855011xxxxxxשירותים מיוחדים I
855012xxxxxxשירותים מיוחדים I
855014xxxxxxשירותים מיוחדים I
855017xxxxxxשירותים מיוחדים I
855061xxxxxxשירותים מיוחדים I
855076xxxxxxשירותים מיוחדים I
855077xxxxxxשירותים מיוחדים I
855078xxxxxxשירותים מיוחדים I
855079xxxxxxשירותים מיוחדים I
855085xxxxxxשירותים מיוחדים I
855089xxxxxxשירותים מיוחדים I
855092xxxxxxשירותים מיוחדים I
855095xxxxxxשירותים מיוחדים I
855099xxxxxxשירותים מיוחדים I
855038xxxxxxשירותים מיוחדים I
855039xxxxxxשירותים מיוחדים I
855018xxxxxxשירותים מיוחדים I
855031xxxxxxשירותים מיוחדים I
855060xxxxxxשירותים מיוחדים I
855066xxxxxxשירותים מיוחדים I
855067xxxxxxשירותים מיוחדים I
855068xxxxxxשירותים מיוחדים I
855071xxxxxxשירותים מיוחדים I
855088xxxxxxשירותים מיוחדים I
855090xxxxxxשירותים מיוחדים I
855097xxxxxxשירותים מיוחדים I
855013xxxxxxשירותים מיוחדים I
855080xxxxxxשירותים מיוחדים I
855083xxxxxxשירותים מיוחדים I
855084xxxxxxשירותים מיוחדים I
855010xxxxxxשירותים מיוחדים I
855015xxxxxxשירותים מיוחדים I
855016xxxxxxשירותים מיוחדים I
855069xxxxxxשירותים מיוחדים I
855070xxxxxxשירותים מיוחדים I
855081xxxxxxשירותים מיוחדים I
855086xxxxxxשירותים מיוחדים I
855087xxxxxxשירותים מיוחדים I
855093xxxxxxשירותים מיוחדים I
855096xxxxxxשירותים מיוחדים I
855098xxxxxxשירותים מיוחדים I
855011xxxxxxxשירותים מיוחדים I
855012xxxxxxxשירותים מיוחדים I
855014xxxxxxxשירותים מיוחדים I
855017xxxxxxxשירותים מיוחדים I
855061xxxxxxxשירותים מיוחדים I
855076xxxxxxxשירותים מיוחדים I
855077xxxxxxxשירותים מיוחדים I
855078xxxxxxxשירותים מיוחדים I
855079xxxxxxxשירותים מיוחדים I
855085xxxxxxxשירותים מיוחדים I
855089xxxxxxxשירותים מיוחדים I
855092xxxxxxxשירותים מיוחדים I
855095xxxxxxxשירותים מיוחדים I
855099xxxxxxxשירותים מיוחדים I
855038xxxxxxxשירותים מיוחדים I
855039xxxxxxxשירותים מיוחדים I
855018xxxxxxxשירותים מיוחדים I
855031xxxxxxxשירותים מיוחדים I
855060xxxxxxxשירותים מיוחדים I
855066xxxxxxxשירותים מיוחדים I
855067xxxxxxxשירותים מיוחדים I
855068xxxxxxxשירותים מיוחדים I
855071xxxxxxxשירותים מיוחדים I
855088xxxxxxxשירותים מיוחדים I
855090xxxxxxxשירותים מיוחדים I
855097xxxxxxxשירותים מיוחדים I
855013xxxxxxxשירותים מיוחדים I
855080xxxxxxxשירותים מיוחדים I
855083xxxxxxxשירותים מיוחדים I
855084xxxxxxxשירותים מיוחדים I
855010xxxxxxxשירותים מיוחדים I
855015xxxxxxxשירותים מיוחדים I
855016xxxxxxxשירותים מיוחדים I
855069xxxxxxxשירותים מיוחדים I
855070xxxxxxxשירותים מיוחדים I
855081xxxxxxxשירותים מיוחדים I
855086xxxxxxxשירותים מיוחדים I
855087xxxxxxxשירותים מיוחדים I
855093xxxxxxxשירותים מיוחדים I
855096xxxxxxxשירותים מיוחדים I
855098xxxxxxxשירותים מיוחדים I
855100שירותים מיוחדים II
855101שירותים מיוחדים II
855102שירותים מיוחדים II
855103שירותים מיוחדים II
85512xxשירותים מיוחדים II
85513xשירותים מיוחדים II
85514xxשירותים מיוחדים II
8551900xxxxxxxשירותי פרימיום I
8551800xxxxxxxללא תשלום
85500xxxxx.בינלאומי
8550085523xxxxxxבתשלום
8550085524xxxxxxבתשלום
8550085525xxxxxxבתשלום
8550085526xxxxxxבתשלום
8550085532xxxxxxבתשלום
8550085533xxxxxxבתשלום
8550085534xxxxxxבתשלום
8550085535xxxxxxבתשלום
8550085536xxxxxxבתשלום
8550085542xxxxxxבתשלום
8550085543xxxxxxבתשלום
8550085544xxxxxxבתשלום
8550085552xxxxxxבתשלום
8550085553xxxxxxבתשלום
8550085554xxxxxxבתשלום
8550085555xxxxxxבתשלום
8550085562xxxxxxבתשלום
8550085563xxxxxxבתשלום
8550085564xxxxxxבתשלום
8550085565xxxxxxבתשלום
8550085572xxxxxxבתשלום
8550085573xxxxxxבתשלום
8550085574xxxxxxבתשלום
8550085575xxxxxxבתשלום
8550085523xxxxxxxבתשלום
8550085524xxxxxxxבתשלום
8550085525xxxxxxxבתשלום
8550085526xxxxxxxבתשלום
8550085532xxxxxxxבתשלום
8550085533xxxxxxxבתשלום
8550085534xxxxxxxבתשלום
8550085535xxxxxxxבתשלום
8550085536xxxxxxxבתשלום
8550085542xxxxxxxבתשלום
8550085543xxxxxxxבתשלום
8550085544xxxxxxxבתשלום
8550085552xxxxxxxבתשלום
8550085553xxxxxxxבתשלום
8550085554xxxxxxxבתשלום
8550085555xxxxxxxבתשלום
8550085562xxxxxxxבתשלום
8550085563xxxxxxxבתשלום
8550085564xxxxxxxבתשלום
8550085565xxxxxxxבתשלום
8550085572xxxxxxxבתשלום
8550085573xxxxxxxבתשלום
8550085574xxxxxxxבתשלום
8550085575xxxxxxxבתשלום
8550085511xxxxxxשירותים מיוחדים I
8550085512xxxxxxשירותים מיוחדים I
8550085514xxxxxxשירותים מיוחדים I
8550085517xxxxxxשירותים מיוחדים I
8550085561xxxxxxשירותים מיוחדים I
8550085576xxxxxxשירותים מיוחדים I
8550085577xxxxxxשירותים מיוחדים I
8550085578xxxxxxשירותים מיוחדים I
8550085579xxxxxxשירותים מיוחדים I
8550085585xxxxxxשירותים מיוחדים I
8550085589xxxxxxשירותים מיוחדים I
8550085592xxxxxxשירותים מיוחדים I
8550085595xxxxxxשירותים מיוחדים I
8550085599xxxxxxשירותים מיוחדים I
8550085538xxxxxxשירותים מיוחדים I
8550085539xxxxxxשירותים מיוחדים I
8550085518xxxxxxשירותים מיוחדים I
8550085531xxxxxxשירותים מיוחדים I
8550085560xxxxxxשירותים מיוחדים I
8550085566xxxxxxשירותים מיוחדים I
8550085567xxxxxxשירותים מיוחדים I
8550085568xxxxxxשירותים מיוחדים I
8550085571xxxxxxשירותים מיוחדים I
8550085588xxxxxxשירותים מיוחדים I
8550085590xxxxxxשירותים מיוחדים I
8550085597xxxxxxשירותים מיוחדים I
8550085513xxxxxxשירותים מיוחדים I
8550085580xxxxxxשירותים מיוחדים I
8550085583xxxxxxשירותים מיוחדים I
8550085584xxxxxxשירותים מיוחדים I
8550085510xxxxxxשירותים מיוחדים I
8550085515xxxxxxשירותים מיוחדים I
8550085516xxxxxxשירותים מיוחדים I
8550085569xxxxxxשירותים מיוחדים I
8550085570xxxxxxשירותים מיוחדים I
8550085581xxxxxxשירותים מיוחדים I
8550085586xxxxxxשירותים מיוחדים I
8550085587xxxxxxשירותים מיוחדים I
8550085593xxxxxxשירותים מיוחדים I
8550085596xxxxxxשירותים מיוחדים I
8550085598xxxxxxשירותים מיוחדים I
8550085511xxxxxxxשירותים מיוחדים I
8550085512xxxxxxxשירותים מיוחדים I
8550085514xxxxxxxשירותים מיוחדים I
8550085517xxxxxxxשירותים מיוחדים I
8550085561xxxxxxxשירותים מיוחדים I
8550085576xxxxxxxשירותים מיוחדים I
8550085577xxxxxxxשירותים מיוחדים I
8550085578xxxxxxxשירותים מיוחדים I
8550085579xxxxxxxשירותים מיוחדים I
8550085585xxxxxxxשירותים מיוחדים I
8550085589xxxxxxxשירותים מיוחדים I
8550085592xxxxxxxשירותים מיוחדים I
8550085595xxxxxxxשירותים מיוחדים I
8550085599xxxxxxxשירותים מיוחדים I
8550085538xxxxxxxשירותים מיוחדים I
8550085539xxxxxxxשירותים מיוחדים I
8550085518xxxxxxxשירותים מיוחדים I
8550085531xxxxxxxשירותים מיוחדים I
8550085560xxxxxxxשירותים מיוחדים I
8550085566xxxxxxxשירותים מיוחדים I
8550085567xxxxxxxשירותים מיוחדים I
8550085568xxxxxxxשירותים מיוחדים I
8550085571xxxxxxxשירותים מיוחדים I
8550085588xxxxxxxשירותים מיוחדים I
8550085590xxxxxxxשירותים מיוחדים I
8550085597xxxxxxxשירותים מיוחדים I
8550085513xxxxxxxשירותים מיוחדים I
8550085580xxxxxxxשירותים מיוחדים I
8550085583xxxxxxxשירותים מיוחדים I
8550085584xxxxxxxשירותים מיוחדים I
8550085510xxxxxxxשירותים מיוחדים I
8550085515xxxxxxxשירותים מיוחדים I
8550085516xxxxxxxשירותים מיוחדים I
8550085569xxxxxxxשירותים מיוחדים I
8550085570xxxxxxxשירותים מיוחדים I
8550085581xxxxxxxשירותים מיוחדים I
8550085586xxxxxxxשירותים מיוחדים I
8550085587xxxxxxxשירותים מיוחדים I
8550085593xxxxxxxשירותים מיוחדים I
8550085596xxxxxxxשירותים מיוחדים I
8550085598xxxxxxxשירותים מיוחדים I
8550085100שירותים מיוחדים II
85500850000800000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000שירותים מיוחדים II
8550085102שירותים מיוחדים II
8550085103שירותים מיוחדים II
8550085512xxשירותים מיוחדים II
8550085513xשירותים מיוחדים II
8550085514xxשירותים מיוחדים II
855008551900xxxxxxxשירותי פרימיום I
855008551800xxxxxxxללא תשלום

מספרי חירום


 
לא ניתן להקצות מספרי חירום בתוכנית חיוג פנימית (שלוחה).
טבלה 44. מספרי חירום בקמבודיה

קידומת מדינה

מפה ספרתית

סוג שיחה

855117חירום
855118חירום
855119חירום

תוכנית שיחות יוצאות

טבלה 45. תוכנית שיחות יוצאות לסין

קידומת מדינה

מפה ספרתית

סוג שיחה

תיאור

860114מסייע בספר הטלפונים ניתן לחיוב-
860200שירותי פרימיום I-
860201שירותי פרימיום I-
86011183שירותים מיוחדים II-
86011185שירותים מיוחדים II-
860086114מסייע בספר הטלפונים ניתן לחיוב-
8686200שירותי פרימיום I-
8686201שירותי פרימיום I-
86008611183שירותים מיוחדים II-
86008611185שירותים מיוחדים II-
8600861000xבסיוע מפעיל-
8600861001xבסיוע מפעיל-
8600861002xשירותים מיוחדים II-
8600861003xשירותים מיוחדים II-
8600861004xשירותים מיוחדים II-
8600861005xשירותים מיוחדים II-
8600861006xשירותים מיוחדים II-
8600861008xבסיוע מפעיל
8600861009xבסיוע מפעיל-
860086108xxxxxxxxxללא תשלום-
86008610xxxxxxxxבתשלום-
860086121xxשירותים מיוחדים II-
860086123xxשירותים מיוחדים II-
86008613xxxxxxxxxשירותים מיוחדים I-
860086145xxxxxxxxשירותים מיוחדים I-
860086147xxxxxxxxשירותים מיוחדים I-
860086150xxxxxxxxשירותים מיוחדים I-
860086151xxxxxxxxשירותים מיוחדים I-
860086152xxxxxxxxשירותים מיוחדים I-
860086153xxxxxxxxשירותים מיוחדים I-
860086155xxxxxxxxשירותים מיוחדים I-
860086156xxxxxxxxשירותים מיוחדים I-
8600861577xxxxxxxשירותים מיוחדים I-
8600861579xxxxxxxשירותים מיוחדים I-
860086158xxxxxxxxשירותים מיוחדים I-
860086159xxxxxxxxשירותים מיוחדים I-
860086160xxxxשירותי פרימיום II-
860086162xxxxxxxxשירותים מיוחדים I-
860086165xxxxxxxxשירותים מיוחדים I-
860086166xxxxxxxxשירותים מיוחדים I-
860086167xxxxxxxxשירותים מיוחדים I-
860086168x.שירותי פרימיום II-
860086170xxxxxxxxשירותים מיוחדים I-
860086171xxxxxxxxשירותים מיוחדים I-
860086172xxxxxxxxשירותים מיוחדים I-
860086173xxxxxxxxשירותים מיוחדים I-
86008617400xxxxxxשירותים מיוחדים I-
86008617401xxxxxxשירותים מיוחדים I-
86008617402xxxxxxשירותים מיוחדים I-
86008617403xxxxxxשירותים מיוחדים I-
86008617404xxxxxxשירותים מיוחדים I-
86008617405xxxxxxשירותים מיוחדים I-
8600861749xxxxxxxשירותים מיוחדים I-
860086175xxxxxxxxשירותים מיוחדים I-
860086176xxxxxxxxשירותים מיוחדים I-
860086177xxxxxxxxשירותים מיוחדים I-
860086178xxxxxxxxשירותים מיוחדים I-
86008618xxxxxxxxxשירותים מיוחדים I-
860086191xxxxxxxxשירותים מיוחדים I-
860086198xxxxxxxxשירותים מיוחדים I-
860086199xxxxxxxxשירותים מיוחדים I-
8600862xxxxxxxxxבתשלום-
8600863xxxxxxxx.בתשלום-
860086400xxxxxxxשירותי פרימיום I-
8600864xxxxxxxx.בתשלום-
8600865xxxxxxxx.בתשלום-
8600866xxxxxxxxxבתשלום-
860086700xxxxxxxxxxשירותי פרימיום I-
8600867xxxxxxxx.בתשלום-
860086800xxxxxxxללא תשלום-
8600868xxxxxxxx.בתשלום-
860086950xxשירותים מיוחדים II-
860086950xxxשירותים מיוחדים II-
860086951xxשירותים מיוחדים II-
860086951xxxשירותים מיוחדים II-
860086952xxשירותים מיוחדים II-
860086952xxxשירותים מיוחדים II-
860086953xxשירותים מיוחדים II-
860086953xxxשירותים מיוחדים II-
860086955xxשירותים מיוחדים II-
860086955xxxשירותים מיוחדים II-
860086956xxשירותים מיוחדים II-
860086956xxxשירותים מיוחדים II-
860086957xxשירותים מיוחדים II-
860086957xxxשירותים מיוחדים II-
86008696xxxשירותים מיוחדים II-
86008696xxxxשירותים מיוחדים II-
8600869xxxxxxxxxבתשלום-
8601000xבסיוע מפעיל-
8601001xבסיוע מפעיל-
8601002xשירותים מיוחדים II-
8601003xשירותים מיוחדים II-
8601004xשירותים מיוחדים II-
8601005xשירותים מיוחדים II-
8601006xשירותים מיוחדים II-
8601008xבסיוע מפעיל-
8601009xבסיוע מפעיל-
860108xxxxxxxxxללא תשלום-
860121xxשירותים מיוחדים II-
860123xxשירותים מיוחדים II-
860160xxxxשירותי פרימיום II-
860168x.שירותי פרימיום II-
860190xxxxxxxxשירותים מיוחדים I-
860193xxxxxxxxשירותים מיוחדים I-
860196xxxxxxxxשירותים מיוחדים I-
860400xxxxxxxשירותי פרימיום I-
860700xxxxxxxxxxשירותי פרימיום I-
860800xxxxxxxללא תשלום-
860950xxשירותים מיוחדים II-
860950xxxשירותים מיוחדים II-
860951xxשירותים מיוחדים II-
860951xxxשירותים מיוחדים II-
860952xxשירותים מיוחדים II-
860952xxxשירותים מיוחדים II-
860953xxשירותים מיוחדים II-
860953xxxשירותים מיוחדים II-
860955xxשירותים מיוחדים II-
860955xxxשירותים מיוחדים II-
860956xxשירותים מיוחדים II-
860956xxxשירותים מיוחדים II-
860957xxשירותים מיוחדים II-
860957xxxשירותים מיוחדים II-
86096xxxשירותים מיוחדים II-
86096xxxxשירותים מיוחדים II-
86114מסייע בספר הטלפונים ניתן לחיובסיוע במדריך טלפונים
8600xxxxx.בינלאומייעדים בינלאומיים
86xxxxxxxמקומיחיוג מקומי
86xxxxxxxxמקומיחיוג מקומי
86xxxxxxxxxxxמקומיחיוג מקומי
861000xבסיוע מפעילשירות לקוחות צ'יינה טלקום
861001xבסיוע מפעילשירות לקוחות צ'יינה יוניקום
861008xבסיוע מפעילשירות לקוחות צ'יינה נייד
861009xבסיוע מפעילשירות לקוחות Telecom Enterprise
86200שירותי פרימיום Iשירות שיחות כרטיס חיוב
86201שירותי פרימיום Iשירות שיחות כרטיס חיוב
86400xxxxxxxשירותי פרימיום Iשירות תשלום משותף
86700xxxxxxxxxxשירותי פרימיום Iשירות אישי אוניברסלי
86160xxxxשירותי פרימיום IIמספר שירות מידע מחוזי
86168x.שירותי פרימיום IIמספר שירות מידע טלפוני
86013xxxxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
860145xxxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
860147xxxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
860150xxxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
860151xxxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
860152xxxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
860153xxxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
860155xxxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
860156xxxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
8601577xxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
8601579xxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
860158xxxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
860159xxxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
860162xxxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
860165xxxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
860166xxxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
860167xxxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
860170xxxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
860171xxxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
860172xxxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
860173xxxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
86017400xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
86017401xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
86017402xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
86017403xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
86017404xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
86017405xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
8601749xxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
860175xxxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
860176xxxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
860177xxxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
860178xxxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
86018xxxxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
860191xxxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
860198xxxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
860199xxxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
861002xשירותים מיוחדים IIשירות לקוחות מכירה חוזרת ניידת
861003xשירותים מיוחדים IIשירות לקוחות מכירה חוזרת ניידת
861004xשירותים מיוחדים IIשירות לקוחות מכירה חוזרת ניידת
861005xשירותים מיוחדים IIשירות לקוחות מכירה חוזרת ניידת
861006xשירותים מיוחדים IIשירות לקוחות מכירה חוזרת ניידת
8611183שירותים מיוחדים IIשירות לקוחות China Post Express
8611185שירותים מיוחדים IIשירות לקוחות China Post
86121xxשירותים מיוחדים IIמספר שירות סוציאלי
86123xxשירותים מיוחדים IIמספר שירות ממשלתי
86950xxשירותים מיוחדים IIמספר שירות לקוחות ארצי
86951xxשירותים מיוחדים IIמספר שירות לקוחות ארצי
86952xxשירותים מיוחדים IIמספר שירות לקוחות ארצי
86953xxשירותים מיוחדים IIמספר שירות לקוחות ארצי
86955xxשירותים מיוחדים IIמספר שירות לקוחות ארצי
86956xxשירותים מיוחדים IIמספר שירות לקוחות ארצי
86957xxשירותים מיוחדים IIמספר שירות לקוחות ארצי
8696xxxשירותים מיוחדים IIמספר שירות לקוחות מחוזי
86950xxxשירותים מיוחדים IIמספר שירות לקוחות ארצי
86951xxxשירותים מיוחדים IIמספר שירות לקוחות ארצי
86952xxxשירותים מיוחדים IIמספר שירות לקוחות ארצי
86953xxxשירותים מיוחדים IIמספר שירות לקוחות ארצי
86955xxxשירותים מיוחדים IIמספר שירות לקוחות ארצי
86956xxxשירותים מיוחדים IIמספר שירות לקוחות ארצי
86957xxxשירותים מיוחדים IIמספר שירות לקוחות ארצי
8696xxxxשירותים מיוחדים IIמספר שירות לקוחות מחוזי
86010xxxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
8602xxxxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
8603xxxxxxxx.בתשלוםמספר גיאוגרפי
8604xxxxxxxx.בתשלוםמספר גיאוגרפי
8605xxxxxxxx.בתשלוםמספר גיאוגרפי
8606xxxxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
8607xxxxxxxx.בתשלוםמספר גיאוגרפי
8608xxxxxxxx.בתשלוםמספר גיאוגרפי
8609xxxxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
86108xxxxxxxxxללא תשלוםשירות גוביינה בינלאומי
86800xxxxxxxללא תשלוםנקרא שירות תשלומים מרכזי

מספרי חירום


 

לא ניתן להקצות מספרי חירום בתוכנית חיוג פנימית (שלוחה).

טבלה 46. מספרי חירום בסין

קידומת מדינה

מפה ספרתית

סוג שיחה

86

110

חירום

86

119

חירום

86

120

חירום

86

122

חירום

מספרי חירום


 

לא ניתן להקצות מספרי חירום בתוכנית חיוג פנימית (שלוחה).

טבלה 47. מספרי חירום בהונג קונג

קידומת מדינה

מפה ספרתית

סוג שיחה

852112חירום
852990חירום
852991חירום
852992חירום
852993חירום
852994חירום
852995חירום
852996חירום
852997חירום
852998חירום
852999חירום
תוכנית שיחות יוצאות

סוג השיחה הבא מכוסה:

Directory Service Cantonese, Directory Service English, Directory Service Mandarin, International Destinations, Operator assistance/Hotline, Number Service, תשלום על ידי שרתי טלפון, קודי גישה לכרטיס טלפון, נייד, Gov Service Hotline HK SAR Gov, Caritas, Hong Kong Family Service

טבלה 48. הונג קונג - תוכנית שיחות יוצאות - סוג שיחה
קידומת מדינהמפה ספרתיתסוג שיחהתיאור
8521083מסייע בספר הטלפונים ניתן לחיובשירות ספריות קנטונזית
8520018521083מסייע בספר הטלפונים ניתן לחיובשירות ספריות קנטונזית
8521081מסייע בספר הטלפונים ניתן לחיובשירות ספריות באנגלית
8520018521081מסייע בספר הטלפונים ניתן לחיובשירות ספריות באנגלית
8521088מסייע בספר הטלפונים ניתן לחיובשירות ספריות מנדרינית
8520018521088מסייע בספר הטלפונים ניתן לחיובשירות ספריות מנדרינית
852001xxxxx.בינלאומייעדים בינלאומיים
852001xxxxx.בינלאומייעדים בינלאומיים
85210xבסיוע מפעילסיוע למפעיל-פנים/קו חם
85210xxבסיוע מפעילסיוע למפעיל-פנים/קו חם
85210xxxבסיוע מפעילסיוע למפעיל-פנים/קו חם
85210xxxxבסיוע מפעילסיוע למפעיל-פנים/קו חם
85210xxxxxבסיוע מפעילסיוע למפעיל-פנים/קו חם
852810xxxxxשירותי פרימיום Iשירות מספרים
852811xxxxxשירותי פרימיום Iשירות מספרים
852812xxxxxשירותי פרימיום Iשירות מספרים
852813xxxxxשירותי פרימיום Iשירות מספרים
852814xxxxxשירותי פרימיום Iשירות מספרים
852816xxxxxשירותי פרימיום Iשירות מספרים
852817xxxxxשירותי פרימיום Iשירות מספרים
852819xxxxxשירותי פרימיום Iשירות מספרים
852820xxxxxשירותי פרימיום Iשירות מספרים
852821xxxxxשירותי פרימיום Iשירות מספרים
852822xxxxxשירותי פרימיום Iשירות מספרים
852823xxxxxשירותי פרימיום Iשירות מספרים
852826xxxxxשירותי פרימיום Iשירות מספרים
8528274xxxxשירותי פרימיום Iשירות מספרים
852830xxxxxשירותי פרימיום Iשירות מספרים
8528320xxxxשירותי פרימיום Iשירות מספרים
8528329xxxxשירותי פרימיום Iשירות מספרים
8528330xxxxשירותי פרימיום Iשירות מספרים
8528331xxxxשירותי פרימיום Iשירות מספרים
8528332xxxxשירותי פרימיום Iשירות מספרים
8528333xxxxשירותי פרימיום Iשירות מספרים
8528334xxxxשירותי פרימיום Iשירות מספרים
8528335xxxxשירותי פרימיום Iשירות מספרים
8528336xxxxשירותי פרימיום Iשירות מספרים
8528337xxxxשירותי פרימיום Iשירות מספרים
8528338xxxxשירותי פרימיום Iשירות מספרים
8528339xxxxשירותי פרימיום Iשירות מספרים
852834xxxxxשירותי פרימיום Iשירות מספרים
8528370xxxxשירותי פרימיום Iשירות מספרים
852001852810xxxxxשירותי פרימיום Iשירות מספרים
852001852811xxxxxשירותי פרימיום Iשירות מספרים
852001852812xxxxxשירותי פרימיום Iשירות מספרים
852001852813xxxxxשירותי פרימיום Iשירות מספרים
852001852814xxxxxשירותי פרימיום Iשירות מספרים
852001852816xxxxxשירותי פרימיום Iשירות מספרים
852001852817xxxxxשירותי פרימיום Iשירות מספרים
852001852819xxxxxשירותי פרימיום Iשירות מספרים
852001852820xxxxxשירותי פרימיום Iשירות מספרים
852001852821xxxxxשירותי פרימיום Iשירות מספרים
852001852822xxxxxשירותי פרימיום Iשירות מספרים
852001852823xxxxxשירותי פרימיום Iשירות מספרים
852001852826xxxxxשירותי פרימיום Iשירות מספרים
8520018528274xxxxשירותי פרימיום Iשירות מספרים
852001852830xxxxxשירותי פרימיום Iשירות מספרים
8520018528320xxxxשירותי פרימיום Iשירות מספרים
8520018528329xxxxשירותי פרימיום Iשירות מספרים
8520018528330xxxxשירותי פרימיום Iשירות מספרים
8520018528331xxxxשירותי פרימיום Iשירות מספרים
8520018528332xxxxשירותי פרימיום Iשירות מספרים
8520018528333xxxxשירותי פרימיום Iשירות מספרים
8520018528334xxxxשירותי פרימיום Iשירות מספרים
8520018528335xxxxשירותי פרימיום Iשירות מספרים
8520018528336xxxxשירותי פרימיום Iשירות מספרים
8520018528337xxxxשירותי פרימיום Iשירות מספרים
8520018528338xxxxשירותי פרימיום Iשירות מספרים
8520018528339xxxxשירותי פרימיום Iשירות מספרים
852001852834xxxxxשירותי פרימיום Iשירות מספרים
8520018528370xxxxשירותי פרימיום Iשירות מספרים
8521801xשירותי פרימיום Iתשלום באמצעות שרתי טלפון
8521803xשירותי פרימיום Iתשלום באמצעות שרתי טלפון
85218060xשירותי פרימיום Iתשלום באמצעות שרתי טלפון
85218060xxשירותי פרימיום Iתשלום באמצעות שרתי טלפון
8520018521801xשירותי פרימיום Iתשלום באמצעות שרתי טלפון
8520018521803xשירותי פרימיום Iתשלום באמצעות שרתי טלפון
85200185218060xשירותי פרימיום Iתשלום באמצעות שרתי טלפון
85200185218060xxשירותי פרימיום Iתשלום באמצעות שרתי טלפון
852200שירותי פרימיום IIקודי גישה לכרטיסי טלפון
852207שירותי פרימיום IIקודי גישה לכרטיסי טלפון
852208שירותי פרימיום IIקודי גישה לכרטיסי טלפון
852209שירותי פרימיום IIקודי גישה לכרטיסי טלפון
852280880xxשירותי פרימיום IIקודי גישה לכרטיסי טלפון
852001852200שירותי פרימיום IIקודי גישה לכרטיסי טלפון
852001852207שירותי פרימיום IIקודי גישה לכרטיסי טלפון
852001852208שירותי פרימיום IIקודי גישה לכרטיסי טלפון
852001852209שירותי פרימיום IIקודי גישה לכרטיסי טלפון
852001852280880xxשירותי פרימיום IIקודי גישה לכרטיסי טלפון
8524xxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
85251xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
85252xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
85253xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
85254xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
85255xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
85256xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
85257xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
85259xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
8526xxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
8527xxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
852815xxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
852818xxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
852824xxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
852825xxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
8528275xxxxשירותים מיוחדים Iנייד
8528281xxxxשירותים מיוחדים Iנייד
8528283xxxxשירותים מיוחדים Iנייד
852829xxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
852831xxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
8528321xxxxשירותים מיוחדים Iנייד
8528322xxxxשירותים מיוחדים Iנייד
8528323xxxxשירותים מיוחדים Iנייד
8528324xxxxשירותים מיוחדים Iנייד
8528325xxxxשירותים מיוחדים Iנייד
8528326xxxxשירותים מיוחדים Iנייד
8528327xxxxשירותים מיוחדים Iנייד
8528328xxxxשירותים מיוחדים Iנייד
852835xxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
852836xxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
8528371xxxxשירותים מיוחדים Iנייד
8528372xxxxשירותים מיוחדים Iנייד
8528373xxxxשירותים מיוחדים Iנייד
8528374xxxxשירותים מיוחדים Iנייד
8528375xxxxשירותים מיוחדים Iנייד
8528376xxxxשירותים מיוחדים Iנייד
8528377xxxxשירותים מיוחדים Iנייד
8528378xxxxשירותים מיוחדים Iנייד
8528379xxxxשירותים מיוחדים Iנייד
8528381xxxxשירותים מיוחדים Iנייד
8528382xxxxשירותים מיוחדים Iנייד
8528384xxxxשירותים מיוחדים Iנייד
8528385xxxxשירותים מיוחדים Iנייד
8528386xxxxשירותים מיוחדים Iנייד
8528387xxxxשירותים מיוחדים Iנייד
8528388xxxxשירותים מיוחדים Iנייד
8528389xxxxשירותים מיוחדים Iנייד
852839xxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
852840xxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
852841xxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
852842xxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
852843xxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
852844xxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
852845xxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
852846xxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
852847xxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
8528483xxxxשירותים מיוחדים Iנייד
8528485xxxxשירותים מיוחדים Iנייד
85285xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
85286xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
85287xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
85289xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
852901xxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
85291xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
85292xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
85293xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
85294xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
85295xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
85296xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
85297xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
85298xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
8520018524xxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
85200185251xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
85200185252xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
85200185253xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
85200185254xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
85200185255xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
85200185256xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
85200185257xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
85200185259xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
8520018526xxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
8520018527xxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
852001852815xxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
852001852818xxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
852001852824xxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
852001852825xxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
8520018528275xxxxשירותים מיוחדים Iנייד
8520018528281xxxxשירותים מיוחדים Iנייד
8520018528283xxxxשירותים מיוחדים Iנייד
852001852829xxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
852001852831xxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
8520018528321xxxxשירותים מיוחדים Iנייד
8520018528322xxxxשירותים מיוחדים Iנייד
8520018528323xxxxשירותים מיוחדים Iנייד
8520018528324xxxxשירותים מיוחדים Iנייד
8520018528325xxxxשירותים מיוחדים Iנייד
8520018528326xxxxשירותים מיוחדים Iנייד
8520018528327xxxxשירותים מיוחדים Iנייד
8520018528328xxxxשירותים מיוחדים Iנייד
852001852835xxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
852001852836xxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
8520018528371xxxxשירותים מיוחדים Iנייד
8520018528372xxxxשירותים מיוחדים Iנייד
8520018528373xxxxשירותים מיוחדים Iנייד
8520018528374xxxxשירותים מיוחדים Iנייד
8520018528375xxxxשירותים מיוחדים Iנייד
8520018528376xxxxשירותים מיוחדים Iנייד
8520018528377xxxxשירותים מיוחדים Iנייד
8520018528378xxxxשירותים מיוחדים Iנייד
8520018528379xxxxשירותים מיוחדים Iנייד
8520018528381xxxxשירותים מיוחדים Iנייד
8520018528382xxxxשירותים מיוחדים Iנייד
8520018528384xxxxשירותים מיוחדים Iנייד
8520018528385xxxxשירותים מיוחדים Iנייד
8520018528386xxxxשירותים מיוחדים Iנייד
8520018528387xxxxשירותים מיוחדים Iנייד
8520018528388xxxxשירותים מיוחדים Iנייד
8520018528389xxxxשירותים מיוחדים Iנייד
852001852839xxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
852001852840xxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
852001852841xxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
852001852842xxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
852001852843xxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
852001852844xxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
852001852845xxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
852001852846xxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
852001852847xxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
8520018528483xxxxשירותים מיוחדים Iנייד
8520018528485xxxxשירותים מיוחדים Iנייד
85200185285xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
85200185286xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
85200185287xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
85200185289xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
852001852901xxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
85200185291xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
85200185292xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
85200185293xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
85200185294xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
85200185295xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
85200185296xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
85200185297xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
85200185298xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
8521823שירותים מיוחדים IIמוקד שירות Gov HK SAR Gov
8520018521823שירותים מיוחדים IIמוקד שירות Gov HK SAR Gov
85218288שירותים מיוחדים IICaritas, שירות המשפחה של הונג קונג
85200185218288שירותים מיוחדים IICaritas, שירות המשפחה של הונג קונג
תוכנית שיחות יוצאות

סוג השיחה הבא מכוסה:

מחלקת מפקד אוכלוסין וסטטיסטיקה, שירות צדקה, תגובה לאסון / התאוששות מאסון, מועצת האימונים מחדש של העובדים, שירותים פיננסיים לשכת האוצר, קו התנועה הגבוה, מחלקת שירותי הכיבוי של הונג קונג, מועדון הג'וקי בהונג קונג, כוח המשטרה של הונג קונג, קו חם עבור שירותי הממשלה, סיוע מפעיל קו חם, שירות מידע, סיוע מפעיל מקומי / קו חם

טבלה 49. הונג קונג - תוכנית שיחות יוצאות - סוג שיחה
קידומת מדינהמפה ספרתיתסוג שיחהתיאור
852182021שירותים מיוחדים IIמחלקת מפקדים וסטטיסטיקה
852001852182021שירותים מיוחדים IIמחלקת מפקדים וסטטיסטיקה
85218780שירותים מיוחדים IIשירות צדקה
85218780xשירותים מיוחדים IIשירות צדקה
85218780xxשירותים מיוחדים IIשירות צדקה
85218782שירותים מיוחדים IIשירות צדקה
85218782xשירותים מיוחדים IIשירות צדקה
85218782xxשירותים מיוחדים IIשירות צדקה
85218783שירותים מיוחדים IIשירות צדקה
85218783xשירותים מיוחדים IIשירות צדקה
85218783xxשירותים מיוחדים IIשירות צדקה
85218785שירותים מיוחדים IIשירות צדקה
85218785xשירותים מיוחדים IIשירות צדקה
85218785xxשירותים מיוחדים IIשירות צדקה
85218786שירותים מיוחדים IIשירות צדקה
85218786xשירותים מיוחדים IIשירות צדקה
85218786xxשירותים מיוחדים IIשירות צדקה
85218787שירותים מיוחדים IIשירות צדקה
85218787xשירותים מיוחדים IIשירות צדקה
85218787xxשירותים מיוחדים IIשירות צדקה
85218788שירותים מיוחדים IIשירות צדקה
85218788xשירותים מיוחדים IIשירות צדקה
85218788xxשירותים מיוחדים IIשירות צדקה
85218789שירותים מיוחדים IIשירות צדקה
85218789xשירותים מיוחדים IIשירות צדקה
85218789xxשירותים מיוחדים IIשירות צדקה
85218793שירותים מיוחדים IIשירות צדקה
85218793xשירותים מיוחדים IIשירות צדקה
85218793xxשירותים מיוחדים IIשירות צדקה
85200185218780שירותים מיוחדים IIשירות צדקה
85200185218780xשירותים מיוחדים IIשירות צדקה
85200185218780xxשירותים מיוחדים IIשירות צדקה
85200185218782שירותים מיוחדים IIשירות צדקה
85200185218782xשירותים מיוחדים IIשירות צדקה
85200185218782xxשירותים מיוחדים IIשירות צדקה
85200185218783שירותים מיוחדים IIשירות צדקה
85200185218783xשירותים מיוחדים IIשירות צדקה
85200185218783xxשירותים מיוחדים IIשירות צדקה
85200185218785שירותים מיוחדים IIשירות צדקה
85200185218785xשירותים מיוחדים IIשירות צדקה
85200185218785xxשירותים מיוחדים IIשירות צדקה
85200185218786שירותים מיוחדים IIשירות צדקה
85200185218786xשירותים מיוחדים IIשירות צדקה
85200185218786xxשירותים מיוחדים IIשירות צדקה
85200185218787שירותים מיוחדים IIשירות צדקה
85200185218787xשירותים מיוחדים IIשירות צדקה
85200185218787xxשירותים מיוחדים IIשירות צדקה
85200185218788שירותים מיוחדים IIשירות צדקה
85200185218788xשירותים מיוחדים IIשירות צדקה
85200185218788xxשירותים מיוחדים IIשירות צדקה
85200185218789שירותים מיוחדים IIשירות צדקה
85200185218789xשירותים מיוחדים IIשירות צדקה
85200185218789xxשירותים מיוחדים IIשירות צדקה
85200185218793שירותים מיוחדים IIשירות צדקה
85200185218793xשירותים מיוחדים IIשירות צדקה
85200185218793xxשירותים מיוחדים IIשירות צדקה
852189שירותים מיוחדים IIתגובה מאסון / התאוששות מאסון
852189xשירותים מיוחדים IIתגובה מאסון / התאוששות מאסון
852189xxשירותים מיוחדים IIתגובה מאסון / התאוששות מאסון
852189xxxשירותים מיוחדים IIתגובה מאסון / התאוששות מאסון
852189xxxxשירותים מיוחדים IIתגובה מאסון / התאוששות מאסון
852001852189שירותים מיוחדים IIתגובה מאסון / התאוששות מאסון
852001852189xשירותים מיוחדים IIתגובה מאסון / התאוששות מאסון
852001852189xxשירותים מיוחדים IIתגובה מאסון / התאוששות מאסון
852001852189xxxשירותים מיוחדים IIתגובה מאסון / התאוששות מאסון
852001852189xxxxשירותים מיוחדים IIתגובה מאסון / התאוששות מאסון
852182182שירותים מיוחדים IIועדת הסבת עובדים
852001852182182שירותים מיוחדים IIועדת הסבת עובדים
852182020שירותים מיוחדים IIשירותים פיננסיים ולשכת האוצר
852001852182020שירותים מיוחדים IIשירותים פיננסיים ולשכת האוצר
852183xשירותים מיוחדים IIקו תנועה גבוה
852183xxשירותים מיוחדים IIקו תנועה גבוה
852183xxxשירותים מיוחדים IIקו תנועה גבוה
852183xxxxשירותים מיוחדים IIקו תנועה גבוה
852001852183xשירותים מיוחדים IIקו תנועה גבוה
852001852183xxשירותים מיוחדים IIקו תנועה גבוה
852001852183xxxשירותים מיוחדים IIקו תנועה גבוה
852001852183xxxxשירותים מיוחדים IIקו תנועה גבוה
85218205שירותים מיוחדים IIמחלקת שירותי הכבאות של הונג קונג
85218205xשירותים מיוחדים IIמחלקת שירותי הכבאות של הונג קונג
85218205xxשירותים מיוחדים IIמחלקת שירותי הכבאות של הונג קונג
85218206שירותים מיוחדים IIמחלקת שירותי הכבאות של הונג קונג
85218206xשירותים מיוחדים IIמחלקת שירותי הכבאות של הונג קונג
85218206xxשירותים מיוחדים IIמחלקת שירותי הכבאות של הונג קונג
85218207שירותים מיוחדים IIמחלקת שירותי הכבאות של הונג קונג
85218207xשירותים מיוחדים IIמחלקת שירותי הכבאות של הונג קונג
85218207xxשירותים מיוחדים IIמחלקת שירותי הכבאות של הונג קונג
85218208שירותים מיוחדים IIמחלקת שירותי הכבאות של הונג קונג
85218208xשירותים מיוחדים IIמחלקת שירותי הכבאות של הונג קונג
85218208xxשירותים מיוחדים IIמחלקת שירותי הכבאות של הונג קונג
85218209שירותים מיוחדים IIמחלקת שירותי הכבאות של הונג קונג
85218209xשירותים מיוחדים IIמחלקת שירותי הכבאות של הונג קונג
85218209xxשירותים מיוחדים IIמחלקת שירותי הכבאות של הונג קונג
85200185218205שירותים מיוחדים IIמחלקת שירותי הכבאות של הונג קונג
85200185218205xשירותים מיוחדים IIמחלקת שירותי הכבאות של הונג קונג
85200185218205xxשירותים מיוחדים IIמחלקת שירותי הכבאות של הונג קונג
85200185218206שירותים מיוחדים IIמחלקת שירותי הכבאות של הונג קונג
85200185218206xשירותים מיוחדים IIמחלקת שירותי הכבאות של הונג קונג
85200185218206xxשירותים מיוחדים IIמחלקת שירותי הכבאות של הונג קונג
85200185218207שירותים מיוחדים IIמחלקת שירותי הכבאות של הונג קונג
85200185218207xשירותים מיוחדים IIמחלקת שירותי הכבאות של הונג קונג
85200185218207xxשירותים מיוחדים IIמחלקת שירותי הכבאות של הונג קונג
85200185218208שירותים מיוחדים IIמחלקת שירותי הכבאות של הונג קונג
85200185218208xשירותים מיוחדים IIמחלקת שירותי הכבאות של הונג קונג
85200185218208xxשירותים מיוחדים IIמחלקת שירותי הכבאות של הונג קונג
85200185218209שירותים מיוחדים IIמחלקת שירותי הכבאות של הונג קונג
85200185218209xשירותים מיוחדים IIמחלקת שירותי הכבאות של הונג קונג
85200185218209xxשירותים מיוחדים IIמחלקת שירותי הכבאות של הונג קונג
85218100שירותים מיוחדים IIמועדון הג'וקי של הונג קונג
85218101שירותים מיוחדים IIמועדון הג'וקי של הונג קונג
85218102שירותים מיוחדים IIמועדון הג'וקי של הונג קונג
85218103שירותים מיוחדים IIמועדון הג'וקי של הונג קונג
85218104שירותים מיוחדים IIמועדון הג'וקי של הונג קונג
85218105שירותים מיוחדים IIמועדון הג'וקי של הונג קונג
85218106שירותים מיוחדים IIמועדון הג'וקי של הונג קונג
85218107שירותים מיוחדים IIמועדון הג'וקי של הונג קונג
85218108שירותים מיוחדים IIמועדון הג'וקי של הונג קונג
85218109שירותים מיוחדים IIמועדון הג'וקי של הונג קונג
8521812שירותים מיוחדים IIמועדון הג'וקי של הונג קונג
8521813שירותים מיוחדים IIמועדון הג'וקי של הונג קונג
8521814שירותים מיוחדים IIמועדון הג'וקי של הונג קונג
8521815שירותים מיוחדים IIמועדון הג'וקי של הונג קונג
8521816שירותים מיוחדים IIמועדון הג'וקי של הונג קונג
8521817שירותים מיוחדים IIמועדון הג'וקי של הונג קונג
8521818שירותים מיוחדים IIמועדון הג'וקי של הונג קונג
8521880שירותים מיוחדים IIמועדון הג'וקי של הונג קונג
8521881שירותים מיוחדים IIמועדון הג'וקי של הונג קונג
8521882שירותים מיוחדים IIמועדון הג'וקי של הונג קונג
8521883שירותים מיוחדים IIמועדון הג'וקי של הונג קונג
8521884שירותים מיוחדים IIמועדון הג'וקי של הונג קונג
8521885שירותים מיוחדים IIמועדון הג'וקי של הונג קונג
8521886שירותים מיוחדים IIמועדון הג'וקי של הונג קונג
8521887שירותים מיוחדים IIמועדון הג'וקי של הונג קונג
8521888שירותים מיוחדים IIמועדון הג'וקי של הונג קונג
8521889שירותים מיוחדים IIמועדון הג'וקי של הונג קונג
85200185218100שירותים מיוחדים IIמועדון הג'וקי של הונג קונג
85200185218101שירותים מיוחדים IIמועדון הג'וקי של הונג קונג
85200185218102שירותים מיוחדים IIמועדון הג'וקי של הונג קונג
85200185218103שירותים מיוחדים IIמועדון הג'וקי של הונג קונג
85200185218104שירותים מיוחדים IIמועדון הג'וקי של הונג קונג
85200185218105שירותים מיוחדים IIמועדון הג'וקי של הונג קונג
85200185218106שירותים מיוחדים IIמועדון הג'וקי של הונג קונג
85200185218107שירותים מיוחדים IIמועדון הג'וקי של הונג קונג
85200185218108שירותים מיוחדים IIמועדון הג'וקי של הונג קונג
85200185218109שירותים מיוחדים IIמועדון הג'וקי של הונג קונג
8520018521812שירותים מיוחדים IIמועדון הג'וקי של הונג קונג
8520018521813שירותים מיוחדים IIמועדון הג'וקי של הונג קונג
8520018521814שירותים מיוחדים IIמועדון הג'וקי של הונג קונג
8520018521815שירותים מיוחדים IIמועדון הג'וקי של הונג קונג
8520018521816שירותים מיוחדים IIמועדון הג'וקי של הונג קונג
8520018521817שירותים מיוחדים IIמועדון הג'וקי של הונג קונג
8520018521818שירותים מיוחדים IIמועדון הג'וקי של הונג קונג
8520018521880שירותים מיוחדים IIמועדון הג'וקי של הונג קונג
8520018521881שירותים מיוחדים IIמועדון הג'וקי של הונג קונג
8520018521882שירותים מיוחדים IIמועדון הג'וקי של הונג קונג
8520018521883שירותים מיוחדים IIמועדון הג'וקי של הונג קונג
8520018521884שירותים מיוחדים IIמועדון הג'וקי של הונג קונג
8520018521885שירותים מיוחדים IIמועדון הג'וקי של הונג קונג
8520018521886שירותים מיוחדים IIמועדון הג'וקי של הונג קונג
8520018521887שירותים מיוחדים IIמועדון הג'וקי של הונג קונג
8520018521888שירותים מיוחדים IIמועדון הג'וקי של הונג קונג
8520018521889שירותים מיוחדים IIמועדון הג'וקי של הונג קונג
85218222שירותים מיוחדים IIמשטרת הונג קונג
85200185218222שירותים מיוחדים IIמשטרת הונג קונג
852186111שירותים מיוחדים IIקו חם לשירותי הממשלה
852186186שירותים מיוחדים IIקו חם לשירותי הממשלה
8521868שירותים מיוחדים IIקו חם לשירותי הממשלה
852001852186111שירותים מיוחדים IIקו חם לשירותי הממשלה
852001852186186שירותים מיוחדים IIקו חם לשירותי הממשלה
8520018521868שירותים מיוחדים IIקו חם לשירותי הממשלה
85212xשירותים מיוחדים IIסיוע למפעילי קו חם
85212xxשירותים מיוחדים IIסיוע למפעילי קו חם
85212xxxשירותים מיוחדים IIסיוע למפעילי קו חם
85212xxxxשירותים מיוחדים IIסיוע למפעילי קו חם
85212xxxxxשירותים מיוחדים IIסיוע למפעילי קו חם
85200185212xשירותים מיוחדים IIסיוע למפעילי קו חם
85200185212xxשירותים מיוחדים IIסיוע למפעילי קו חם
85200185212xxxשירותים מיוחדים IIסיוע למפעילי קו חם
85200185212xxxxשירותים מיוחדים IIסיוע למפעילי קו חם
85200185212xxxxxשירותים מיוחדים IIסיוע למפעילי קו חם
852900xxxxxxxxשירותים מיוחדים IIשירות מידע
8529003xשירותים מיוחדים IIשירות מידע
8529003xxשירותים מיוחדים IIשירות מידע
8529003xxxשירותים מיוחדים IIשירות מידע
8529003xxxxשירותים מיוחדים IIשירות מידע
8529004xxxxxxxשירותים מיוחדים IIשירות מידע
8529005xxxxxxxשירותים מיוחדים IIשירות מידע
8529006xxxxxxxשירותים מיוחדים IIשירות מידע
8529007xxxxxxxשירותים מיוחדים IIשירות מידע
8529008xxxxxxxשירותים מיוחדים IIשירות מידע
8529009xxxxxxxשירותים מיוחדים IIשירות מידע
852001852900xxxxxxxxשירותים מיוחדים IIשירות מידע
8520018529003xשירותים מיוחדים IIשירות מידע
8520018529003xxשירותים מיוחדים IIשירות מידע
8520018529003xxxשירותים מיוחדים IIשירות מידע
8520018529003xxxxשירותים מיוחדים IIשירות מידע
8520018529004xxxxxxxשירותים מיוחדים IIשירות מידע
8520018529005xxxxxxxשירותים מיוחדים IIשירות מידע
8520018529006xxxxxxxשירותים מיוחדים IIשירות מידע
8520018529007xxxxxxxשירותים מיוחדים IIשירות מידע
8520018529008xxxxxxxשירותים מיוחדים IIשירות מידע
8520018529009xxxxxxxשירותים מיוחדים IIשירות מידע
85200185210xשירותים מיוחדים IIסיוע למפעיל-פנים/קו חם
85200185210xxשירותים מיוחדים IIסיוע למפעיל-פנים/קו חם
85200185210xxxשירותים מיוחדים IIסיוע למפעיל-פנים/קו חם
85200185210xxxxשירותים מיוחדים IIסיוע למפעיל-פנים/קו חם
85200185210xxxxxשירותים מיוחדים IIסיוע למפעיל-פנים/קו חם
תוכנית שיחות יוצאות

סוג השיחה הבא מכוסה:

Radio audience Phone-in, ShortCodes Mobile Services, Phone Repair, The Community Chest of Hong Kong, Time/Temp Cantonese, Time/Temp English, Time/Temp Mandarin, Tung Wah קבוצה של בתי חולים, תקשורת חיצונית, קו קבוע, טלקומוניקציה לא חיצונית, חינם

טבלה 50. הונג קונג - תוכנית שיחות יוצאות - סוג שיחה
קידומת מדינהמפה ספרתיתסוג שיחהתיאור
85218721שירותים מיוחדים IIקהל רדיו טלפון
85218721xשירותים מיוחדים IIקהל רדיו טלפון
85218721xxשירותים מיוחדים IIקהל רדיו טלפון
85218722שירותים מיוחדים IIקהל רדיו טלפון
85218722xשירותים מיוחדים IIקהל רדיו טלפון
85218722xxשירותים מיוחדים IIקהל רדיו טלפון
85218723שירותים מיוחדים IIקהל רדיו טלפון
85218723xשירותים מיוחדים IIקהל רדיו טלפון
85218723xxשירותים מיוחדים IIקהל רדיו טלפון
85218728שירותים מיוחדים IIקהל רדיו טלפון
85218728xשירותים מיוחדים IIקהל רדיו טלפון
85218728xxשירותים מיוחדים IIקהל רדיו טלפון
85218729שירותים מיוחדים IIקהל רדיו טלפון
85218729xשירותים מיוחדים IIקהל רדיו טלפון
85218729xxשירותים מיוחדים IIקהל רדיו טלפון
85200185218721שירותים מיוחדים IIקהל רדיו טלפון
85200185218721xשירותים מיוחדים IIקהל רדיו טלפון
85200185218721xxשירותים מיוחדים IIקהל רדיו טלפון
85200185218722שירותים מיוחדים IIקהל רדיו טלפון
85200185218722xשירותים מיוחדים IIקהל רדיו טלפון
85200185218722xxשירותים מיוחדים IIקהל רדיו טלפון
85200185218723שירותים מיוחדים IIקהל רדיו טלפון
85200185218723xשירותים מיוחדים IIקהל רדיו טלפון
85200185218723xxשירותים מיוחדים IIקהל רדיו טלפון
85200185218728שירותים מיוחדים IIקהל רדיו טלפון
85200185218728xשירותים מיוחדים IIקהל רדיו טלפון
85200185218728xxשירותים מיוחדים IIקהל רדיו טלפון
85200185218729שירותים מיוחדים IIקהל רדיו טלפון
85200185218729xשירותים מיוחדים IIקהל רדיו טלפון
85200185218729xxשירותים מיוחדים IIקהל רדיו טלפון
85217xשירותים מיוחדים IIשירותי ShortCodes ניידים
85217xxשירותים מיוחדים IIשירותי ShortCodes ניידים
85217xxxשירותים מיוחדים IIשירותי ShortCodes ניידים
85217xxxxשירותים מיוחדים IIשירותי ShortCodes ניידים
85217xxxxxשירותים מיוחדים IIשירותי ShortCodes ניידים
85200185217xשירותים מיוחדים IIשירותי ShortCodes ניידים
85200185217xxשירותים מיוחדים IIשירותי ShortCodes ניידים
85200185217xxxשירותים מיוחדים IIשירותי ShortCodes ניידים
85200185217xxxxשירותים מיוחדים IIשירותי ShortCodes ניידים
85200185217xxxxxשירותים מיוחדים IIשירותי ShortCodes ניידים
852109שירותים מיוחדים IIתיקון טלפון
852001852109שירותים מיוחדים IIתיקון טלפון
85218282שירותים מיוחדים IIתיבת הקהילה של הונג קונג
85200185218282שירותים מיוחדים IIתיבת הקהילה של הונג קונג
85218503שירותים מיוחדים IIזמן/טמפ קנטונזית
85200185218503שירותים מיוחדים IIזמן/טמפ קנטונזית
85218501שירותים מיוחדים IIזמן/זמנית אנגלית
85200185218501שירותים מיוחדים IIזמן/זמנית אנגלית
85218508שירותים מיוחדים IIמנדרינית זמן/טמפ'
85200185218508שירותים מיוחדים IIמנדרינית זמן/טמפ'
85218281שירותים מיוחדים IIקבוצת Tung Wah של בתי חולים
85200185218281שירותים מיוחדים IIקבוצת Tung Wah של בתי חולים
852305xxxxxבתשלוםתקשורת חיצונית
852306xxxxxבתשלוםתקשורת חיצונית
852307xxxxxבתשלוםתקשורת חיצונית
852308xxxxxבתשלוםתקשורת חיצונית
852309xxxxxבתשלוםתקשורת חיצונית
852001852305xxxxxבתשלוםתקשורת חיצונית
852001852306xxxxxבתשלוםתקשורת חיצונית
852001852307xxxxxבתשלוםתקשורת חיצונית
852001852308xxxxxבתשלוםתקשורת חיצונית
852001852309xxxxxבתשלוםתקשורת חיצונית
852201xxxxxבתשלוםקו קבוע
852202xxxxxבתשלוםקו קבוע
852203xxxxxבתשלוםקו קבוע
852204xxxxxבתשלוםקו קבוע
852205xxxxxבתשלוםקו קבוע
852206xxxxxבתשלוםקו קבוע
85221xxxxxxבתשלוםקו קבוע
85222xxxxxxבתשלוםקו קבוע
85223xxxxxxבתשלוםקו קבוע
85224xxxxxxבתשלוםקו קבוע
85225xxxxxxבתשלוםקו קבוע
85226xxxxxxבתשלוםקו קבוע
85227xxxxxxבתשלוםקו קבוע
85228087xxxבתשלוםקו קבוע
852280881xxבתשלוםקו קבוע
8522819xxxxבתשלוםקו קבוע
8522820xxxxבתשלוםקו קבוע
85229xxxxxxבתשלוםקו קבוע
8523001xxxxבתשלוםקו קבוע
8523002xxxxבתשלוםקו קבוע
8523003xxxxבתשלוםקו קבוע
8523004xxxxבתשלוםקו קבוע
8523005xxxxבתשלוםקו קבוע
8523006xxxxבתשלוםקו קבוע
8523007xxxxבתשלוםקו קבוע
8523008xxxxבתשלוםקו קבוע
8523009xxxxבתשלוםקו קבוע
85231xxxxxxבתשלוםקו קבוע
85234xxxxxxבתשלוםקו קבוע
85235xxxxxxבתשלוםקו קבוע
85236xxxxxxבתשלוםקו קבוע
85237xxxxxxבתשלוםקו קבוע
85238xxxxxxבתשלוםקו קבוע
85239xxxxxxבתשלוםקו קבוע
85258xxxxxxבתשלוםקו קבוע
852001852201xxxxxבתשלוםקו קבוע
852001852202xxxxxבתשלוםקו קבוע
852001852203xxxxxבתשלוםקו קבוע
852001852204xxxxxבתשלוםקו קבוע
852001852205xxxxxבתשלוםקו קבוע
852001852206xxxxxבתשלוםקו קבוע
85200185221xxxxxxבתשלוםקו קבוע
85200185222xxxxxxבתשלוםקו קבוע
85200185223xxxxxxבתשלוםקו קבוע
85200185224xxxxxxבתשלוםקו קבוע
85200185225xxxxxxבתשלוםקו קבוע
85200185226xxxxxxבתשלוםקו קבוע
85200185227xxxxxxבתשלוםקו קבוע
85200185228087xxxבתשלוםקו קבוע
852001852280881xxבתשלוםקו קבוע
8520018522819xxxxבתשלוםקו קבוע
8520018522820xxxxבתשלוםקו קבוע
85200185229xxxxxxבתשלוםקו קבוע
8520018523001xxxxבתשלוםקו קבוע
8520018523002xxxxבתשלוםקו קבוע
8520018523003xxxxבתשלוםקו קבוע
8520018523004xxxxבתשלוםקו קבוע
8520018523005xxxxבתשלוםקו קבוע
8520018523006xxxxבתשלוםקו קבוע
8520018523007xxxxבתשלוםקו קבוע
8520018523008xxxxבתשלוםקו קבוע
8520018523009xxxxבתשלוםקו קבוע
85200185231xxxxxxבתשלוםקו קבוע
85200185234xxxxxxבתשלוםקו קבוע
85200185235xxxxxxבתשלוםקו קבוע
85200185236xxxxxxבתשלוםקו קבוע
85200185237xxxxxxבתשלוםקו קבוע
85200185238xxxxxxבתשלוםקו קבוע
85200185239xxxxxxבתשלוםקו קבוע
85200185258xxxxxxבתשלוםקו קבוע
852301xxxxxבתשלוםתקשורת לא חיצונית
852302xxxxxבתשלוםתקשורת לא חיצונית
852304xxxxxבתשלוםתקשורת לא חיצונית
852001852301xxxxxבתשלוםתקשורת לא חיצונית
852001852302xxxxxבתשלוםתקשורת לא חיצונית
852001852304xxxxxבתשלוםתקשורת לא חיצונית
852800xxxxxxללא תשלוםללא תשלום
852001852800xxxxxxללא תשלוםללא תשלום
8520060xxxxx.בינלאומישער בינלאומי
8520050xxxxx.בינלאומישער בינלאומי
8520070xxxxx.בינלאומישער בינלאומי
8520080xxxxx.בינלאומישער בינלאומי
8520090xxxxx.בינלאומישער בינלאומי

עיצוב תוכנית חיוג

בעת תכנון תוכנית חיוג, עליך להימנע מכל חפיפה בין תוכנית החיוג הפנימית למפות הספרות של תוכנית החיוג הארצית (בטבלת תוכנית השיחות היוצאות למטה).


 
Webex Calling עדיפות לניתוב תוכניות חיוג פנימיות על פני ניתוב תוכנית החיוג הארצית.

אנו ממליצים בחום להשתמש בספרת חיוג יוצאת כדי לנתב שיחות ל-PSTN.

הרשאות שיחות יוצאות

הרשאות שיחות יוצאות מעניקות לך שליטה אם לאפשר או לחסום משתמשים שמנסים לחייג סוגי שיחות מסוימים.

הרשאות שיחות יוצאות הן ספציפיות למדינה. הם מבוססים על תוכנית החיוג הארצית במיקום אתר הבית של המשתמש.

אתה יכול לחסום שיחות שאינן חירום עם הרשאות שיחות יוצאות.

לא ניתן לחסום שיחות חירום עם הרשאות שיחות יוצאות.

לגבי "מספרים ייעודיים"

ישנם מספר מספרים ייעודיים שאינך יכול להשתמש בהם בתוכנית חיוג פנימית (שלוחה):

 • כל סוגי שיחת חירום הם מספרים ייעודיים.
 • ייתכן שיש סוגי שיחות אחרים שהם מספרים ייעודיים.
 • מספרים ייעודיים מנותבים תמיד ל-PSTN.

מספרים ייעודיים

טבלה 51. מספרים ייעודיים בהודו
קידומת מדינהמפה ספרתיתסוג שיחהתיאור
91100חירוםחירום - משטרה
91101חירוםחירום - אש
91102חירוםחירום - אמבולנס
911033חירוםחירום - תאונת דרכים
91107xחירוםמידע חירום
91108חירוםניהול אסונות
911091חירוםמשבר נשים
911097חירוםקו הסיוע של איידס
911098חירוםילדים במצב קשה
91112חירוםמצב חירום לאומי

תוכנית שיחות יוצאות

טבלה 52. תוכנית שיחות יוצאות להודו
קידומת מדינהמפה ספרתיתסוג שיחה
91xxxxxxמקומי
91xxxxxxxמקומי
91xxxxxxxxמקומי
91xxxxxxxxxxxxבתשלום
91000800100xxxxשירותים מיוחדים II
9100xxxxx.בינלאומי
910091802xxxxxxxבתשלום
910091803xxxxxxxבתשלום
910091804xxxxxxxבתשלום
910091806xxxxxxxבתשלום
9101230xxxxxxxבתשלום
9101231xxxxxxxבתשלום
9101235xxxxxxxבתשלום
9101236xxxxxxxבתשלום
9101238xxxxxxxבתשלום
9101239xxxxxxxבתשלום
9101256xxxxxxxבתשלום
9101260xxxxxxxבתשלום
9101261xxxxxxxבתשלום
9101264xxxxxxxבתשלום
9101265xxxxxxxבתשלום
9101266xxxxxxxבתשלום
9101269xxxxxxxבתשלום
9101270xxxxxxxבתשלום
9101271xxxxxxxבתשלום
9101272xxxxxxxבתשלום
9101273xxxxxxxבתשלום
9101277xxxxxxxבתשלום
9101278xxxxxxxבתשלום
9101279xxxxxxxבתשלום
9101280xxxxxxxבתשלום
9101283xxxxxxxבתשלום
9101286xxxxxxxבתשלום
9101287xxxxxxxבתשלום
9101288xxxxxxxבתשלום
9101289xxxxxxxבתשלום
9101330xxxxxxxבתשלום
9101333xxxxxxxבתשלום
9101335xxxxxxxבתשלום
9101337xxxxxxxבתשלום
9101338xxxxxxxבתשלום
9101339xxxxxxxבתשלום
9101340xxxxxxxבתשלום
9101347xxxxxxxבתשלום
9101349xxxxxxxבתשלום
9101361xxxxxxxבתשלום
9101362xxxxxxxבתשלום
9101365xxxxxxxבתשלום
9101366xxxxxxxבתשלום
9101367xxxxxxxבתשלום
9101369xxxxxxxבתשלום
9101380xxxxxxxבתשלום
910140xxxxxxxxבתשלום
9101xxxxxxxxxבתשלום
910210xxxxxxxxבתשלום
9102110xxxxxxxבתשלום
9102116xxxxxxxבתשלום
9102131xxxxxxxבתשלום
9102134xxxxxxxבתשלום
9102146xxxxxxxבתשלום
9102180xxxxxxxבתשלום
9102190xxxxxxxבתשלום
9102193xxxxxxxבתשלום
9102195xxxxxxxבתשלום
9102196xxxxxxxבתשלום
9102197xxxxxxxבתשלום
9102198xxxxxxxבתשלום
9102199xxxxxxxבתשלום
9102340xxxxxxxבתשלום
9102348xxxxxxxבתשלום
9102349xxxxxxxבתשלום
9102360xxxxxxxבתשלום
9102361xxxxxxxבתשלום
9102368xxxxxxxבתשלום
9102369xxxxxxxבתשלום
9102370xxxxxxxבתשלום
9102374xxxxxxxבתשלום
9102376xxxxxxxבתשלום
9102377xxxxxxxבתשלום
9102379xxxxxxxבתשלום
9102380xxxxxxxבתשלום
9102386xxxxxxxבתשלום
910239xxxxxxxxבתשלום
9102434xxxxxxxבתשלום
9102440xxxxxxxבתשלום
9102448xxxxxxxבתשלום
9102458xxxxxxxבתשלום
9102464xxxxxxxבתשלום
9102470xxxxxxxבתשלום
9102474xxxxxxxבתשלום
9102476xxxxxxxבתשלום
9102479xxxxxxxבתשלום
9102480xxxxxxxבתשלום
9102486xxxxxxxבתשלום
910249xxxxxxxxבתשלום
9102523xxxxxxxבתשלום
910254xxxxxxxxבתשלום
9102627xxxxxxxבתשלום
9102635xxxxxxxבתשלום
9102636xxxxxxxבתשלום
9102638xxxxxxxבתשלום
9102639xxxxxxxבתשלום
9102647xxxxxxxבתשלום
9102671xxxxxxxבתשלום
9102693xxxxxxxבתשלום
9102695xxxxxxxבתשלום
910270xxxxxxxxבתשלום
9102719xxxxxxxבתשלום
910272xxxxxxxxבתשלום
9102736xxxxxxxבתשלום
9102743xxxxxxxבתשלום
9102745xxxxxxxבתשלום
9102750xxxxxxxבתשלום
9102760xxxxxxxבתשלום
9102768xxxxxxxבתשלום
9102776xxxxxxxבתשלום
9102777xxxxxxxבתשלום
9102798xxxxxxxבתשלום
9102802xxxxxxxבתשלום
9102805xxxxxxxבתשלום
9102807xxxxxxxבתשלום
9102809xxxxxxxבתשלום
9102840xxxxxxxבתשלום
9102879xxxxxxxבתשלום
9102899xxxxxxxבתשלום
9102xxxxxxxxxבתשלום
910300xxxxxxxxבתשלום
910302xxxxxxxxבתשלום
910303xxxxxxxxבתשלום
910304xxxxxxxxבתשלום
910305xxxxxxxxבתשלום
910306xxxxxxxxבתשלום
910307xxxxxxxxבתשלום
910308xxxxxxxxבתשלום
910309xxxxxxxxבתשלום
910310xxxxxxxxבתשלום
910311xxxxxxxxבתשלום
910312xxxxxxxxבתשלום
910313xxxxxxxxבתשלום
910314xxxxxxxxבתשלום
910315xxxxxxxxבתשלום
910316xxxxxxxxבתשלום
9103170xxxxxxxבתשלום
9103171xxxxxxxבתשלום
9103172xxxxxxxבתשלום
9103173xxxxxxxבתשלום
9103175xxxxxxxבתשלום
9103176xxxxxxxבתשלום
9103177xxxxxxxבתשלום
9103178xxxxxxxבתשלום
9103179xxxxxxxבתשלום
910318xxxxxxxxבתשלום
9103190xxxxxxxבתשלום
9103191xxxxxxxבתשלום
9103194xxxxxxxבתשלום
9103195xxxxxxxבתשלום
9103196xxxxxxxבתשלום
9103197xxxxxxxבתשלום
910320xxxxxxxxבתשלום
9103245xxxxxxxבתשלום
9103255xxxxxxxבתשלום
910327xxxxxxxxבתשלום
910328xxxxxxxxבתשלום
910329xxxxxxxxבתשלום
910340xxxxxxxxבתשלום
910344xxxxxxxxבתשלום
910349xxxxxxxxבתשלום
910350xxxxxxxxבתשלום
910357xxxxxxxxבתשלום
91039xxxxxxxxxבתשלום
9103xxxxxxxxxבתשלום
910410xxxxxxxxבתשלום
9104110xxxxxxxבתשלום
9104113xxxxxxxבתשלום
9104117xxxxxxxבתשלום
910412xxxxxxxxבתשלום
9104140xxxxxxxבתשלום
9104141xxxxxxxבתשלום
9104148xxxxxxxבתשלום
9104150xxxxxxxבתשלום
9104152xxxxxxxבתשלום
9104154xxxxxxxבתשלום
9104155xxxxxxxבתשלום
9104156xxxxxxxבתשלום
9104157xxxxxxxבתשלום
9104158xxxxxxxבתשלום
9104159xxxxxxxבתשלום
9104170xxxxxxxבתשלום
9104176xxxxxxxבתשלום
9104178xxxxxxxבתשלום
9104180xxxxxxxבתשלום
9104184xxxxxxxבתשלום
9104185xxxxxxxבתשלום
9104186xxxxxxxבתשלום
9104187xxxxxxxבתשלום
9104189xxxxxxxבתשלום
910419xxxxxxxxבתשלום
9104200xxxxxxxבתשלום
9104201xxxxxxxבתשלום
9104203xxxxxxxבתשלום
9104205xxxxxxxבתשלום
9104206xxxxxxxבתשלום
9104260xxxxxxxבתשלום
9104263xxxxxxxבתשלום
9104267xxxxxxxבתשלום
9104269xxxxxxxבתשלום
9104284xxxxxxxבתשלום
9104289xxxxxxxבתשלום
9104291xxxxxxxבתשלום
9104293xxxxxxxבתשלום
9104297xxxxxxxבתשלום
910430xxxxxxxxבתשלום
9104321xxxxxxxבתשלום
9104325xxxxxxxבתשלום
9104330xxxxxxxבתשלום
9104334xxxxxxxבתשלום
9104340xxxxxxxבתשלום
9104345xxxxxxxבתשלום
9104349xxxxxxxבתשלום
9104360xxxxxxxבתשלום
9104363xxxxxxxבתשלום
910438xxxxxxxxבתשלום
910439xxxxxxxxבתשלום
910450xxxxxxxxבתשלום
910453xxxxxxxxבתשלום
9104547xxxxxxxבתשלום
9104550xxxxxxxבתשלום
9104555xxxxxxxבתשלום
9104568xxxxxxxבתשלום
910458xxxxxxxxבתשלום
910459xxxxxxxxבתשלום
910460xxxxxxxxבתשלום
9104631xxxxxxxבתשלום
910464xxxxxxxxבתשלום
9104653xxxxxxxבתשלום
910467xxxxxxxxבתשלום
9104728xxxxxxxבתשלום
9104736xxxxxxxבתשלום
9104820xxxxxxxבתשלום
9104823xxxxxxxבתשלום
9104861xxxxxxxבתשלום
9104863xxxxxxxבתשלום
9104866xxxxxxxבתשלום
9104867xxxxxxxבתשלום
9104880xxxxxxxבתשלום
9104886xxxxxxxבתשלום
9104920xxxxxxxבתשלום
9104925xxxxxxxבתשלום
9104927xxxxxxxבתשלום
9104932xxxxxxxבתשלום
9104934xxxxxxxבתשלום
9104937xxxxxxxבתשלום
9104980xxxxxxxבתשלום
9104984xxxxxxxבתשלום
9104986xxxxxxxבתשלום
9104995xxxxxxxבתשלום
9104xxxxxxxxxבתשלום
91050xxxxxxxxxבתשלום
910510xxxxxxxxבתשלום
9105110xxxxxxxבתשלום
9105116xxxxxxxבתשלום
9105117xxxxxxxבתשלום
9105118xxxxxxxבתשלום
9105119xxxxxxxבתשלום
910513xxxxxxxxבתשלום
9105140xxxxxxxבתשלום
9105141xxxxxxxבתשלום
9105145xxxxxxxבתשלום
9105146xxxxxxxבתשלום
9105160xxxxxxxבתשלום
9105163xxxxxxxבתשלום
9105166xxxxxxxבתשלום
9105169xxxxxxxבתשלום
9105173xxxxxxxבתשלום
9105177xxxxxxxבתשלום
9105179xxxxxxxבתשלום
9105184xxxxxxxבתשלום
9105193xxxxxxxבתשלום
9105196xxxxxxxבתשלום
910520xxxxxxxxבתשלום
9105213xxxxxxxבתשלום
910523xxxxxxxxבתשלום
9105242xxxxxxxבתשלום
9105245xxxxxxxבתשלום
9105249xxxxxxxבתשלום
9105256xxxxxxxבתשלום
9105266xxxxxxxבתשלום
9105272xxxxxxxבתשלום
9105276xxxxxxxבתשלום
9105279xxxxxxxבתשלום
910529xxxxxxxxבתשלום
910530xxxxxxxxבתשלום
9105312xxxxxxxבתשלום
9105314xxxxxxxבתשלום
9105316xxxxxxxבתשלום
9105318xxxxxxxבתשלום
9105330xxxxxxxבתשלום
9105340xxxxxxxבתשלום
9105344xxxxxxxבתשלום
9105360xxxxxxxבתשלום
9105363xxxxxxxבתשלום
9105365xxxxxxxבתשלום
910537xxxxxxxxבתשלום
910538xxxxxxxxבתשלום
910539xxxxxxxxבתשלום
910540xxxxxxxxבתשלום
9105415xxxxxxxבתשלום
910543xxxxxxxxבתשלום
9105441xxxxxxxבתשלום
9105448xxxxxxxבתשלום
9105455xxxxxxxבתשלום
910547xxxxxxxxבתשלום
9105490xxxxxxxבתשלום
9105492xxxxxxxבתשלום
9105499xxxxxxxבתשלום
910550xxxxxxxxבתשלום
9105520xxxxxxxבתשלום
9105526xxxxxxxבתשלום
910553xxxxxxxxבתשלום
9105549xxxxxxxבתשלום
910555xxxxxxxxבתשלום
9105560xxxxxxxבתשלום
9105562xxxxxxxבתשלום
9105565xxxxxxxבתשלום
910557xxxxxxxxבתשלום
910558xxxxxxxxבתשלום
910559xxxxxxxxבתשלום
910560xxxxxxxxבתשלום
9105615xxxxxxxבתשלום
910563xxxxxxxxבתשלום
9105649xxxxxxxבתשלום
9105665xxxxxxxבתשלום
9105674xxxxxxxבתשלום
9105678xxxxxxxבתשלום
9105682xxxxxxxבתשלום
9105684xxxxxxxבתשלום
9105689xxxxxxxבתשלום
9105693xxxxxxxבתשלום
9105695xxxxxxxבתשלום
910570xxxxxxxxבתשלום
9105720xxxxxxxבתשלום
9105725xxxxxxxבתשלום
9105737xxxxxxxבתשלום
9105739xxxxxxxבתשלום
9105741xxxxxxxבתשלום
9105743xxxxxxxבתשלום
9105746xxxxxxxבתשלום
910575xxxxxxxxבתשלום
910576xxxxxxxxבתשלום
910577xxxxxxxxבתשלום
910578xxxxxxxxבתשלום
910579xxxxxxxxבתשלום
910580xxxxxxxxבתשלום
9105826xxxxxxxבתשלום
9105835xxxxxxxבתשלום
9105837xxxxxxxבתשלום
9105845xxxxxxxבתשלום
9105856xxxxxxxבתשלום
9105866xxxxxxxבתשלום
910589xxxxxxxxבתשלום
910590xxxxxxxxבתשלום
9105920xxxxxxxבתשלום
910593xxxxxxxxבתשלום
910597xxxxxxxxבתשלום
910598xxxxxxxxבתשלום
910599xxxxxxxxבתשלום
9105xxxxxxxxxבתשלום
9106000xxxxxxשירותים מיוחדים I
9106091xxxxxxשירותים מיוחדים I
910610xxxxxxxxבתשלום
9106110xxxxxxxבתשלום
9106113xxxxxxxבתשלום
9106116xxxxxxxבתשלום
9106117xxxxxxxבתשלום
9106118xxxxxxxבתשלום
9106119xxxxxxxבתשלום
9106130xxxxxxxבתשלום
9106131xxxxxxxבתשלום
9106133xxxxxxxבתשלום
9106134xxxxxxxבתשלום
9106136xxxxxxxבתשלום
9106137xxxxxxxבתשלום
910614xxxxxxxxבתשלום
910616xxxxxxxxבתשלום
910617xxxxxxxxבתשלום
910619xxxxxxxxבתשלום
9106208xxxxxxxבתשלום
910620xxxxxxxשירותים מיוחדים I
9106220xxxxxxxבתשלום
9106225xxxxxxxבתשלום
9106230xxxxxxxבתשלום
9106235xxxxxxשירותים מיוחדים I
9106236xxxxxxxבתשלום
9106238xxxxxxשירותים מיוחדים I
9106239xxxxxxxבתשלום
9106248xxxxxxxבתשלום
9106260xxxxxxשירותים מיוחדים I
9106266xxxxxxxבתשלום
9106269xxxxxxשירותים מיוחדים I
9106270xxxxxxxבתשלום
9106280xxxxxxשירותים מיוחדים I
9106281xxxxxxxבתשלום
9106282xxxxxxשירותים מיוחדים I
9106284xxxxxxxבתשלום
9106290xxxxxxשירותים מיוחדים I
9106292xxxxxxxבתשלום
9106294xxxxxxשירותים מיוחדים I
9106297xxxxxxxבתשלום
9106300xxxxxxשירותים מיוחדים I
9106305xxxxxxxבתשלום
9106306xxxxxxxבתשלום
9106307xxxxxxשירותים מיוחדים I
9106321xxxxxxxבתשלום
9106329xxxxxxxבתשלום
9106333xxxxxxxבתשלום
9106338xxxxxxxבתשלום
9106343xxxxxxxבתשלום
9106350xxxxxxxבתשלום
9106351xxxxxxשירותים מיוחדים I
9106360xxxxxxשירותים מיוחדים I
9106361xxxxxxשירותים מיוחדים I
9106362xxxxxxשירותים מיוחדים I
9106363xxxxxxשירותים מיוחדים I
9106364xxxxxxשירותים מיוחדים I
9106365xxxxxxxבתשלום
9106366xxxxxxשירותים מיוחדים I
910637xxxxxxxxבתשלום
9106380xxxxxxשירותים מיוחדים I
9106381xxxxxxשירותים מיוחדים I
9106382xxxxxxxבתשלום
9106389xxxxxxשירותים מיוחדים I
9106390xxxxxxשירותים מיוחדים I
9106391xxxxxxשירותים מיוחדים I
9106392xxxxxxשירותים מיוחדים I
9106393xxxxxxשירותים מיוחדים I
9106394xxxxxxשירותים מיוחדים I
9106395xxxxxxשירותים מיוחדים I
9106396xxxxxxשירותים מיוחדים I
9106397xxxxxxשירותים מיוחדים I
9106398xxxxxxxבתשלום
9106400xxxxxxשירותים מיוחדים I
9106430xxxxxxxבתשלום
910644xxxxxxxxבתשלום
9106458xxxxxxxבתשלום
9106460xxxxxxxבתשלום
9106463xxxxxxxבתשלום
9106468xxxxxxxבתשלום
9106472xxxxxxxבתשלום
9106474xxxxxxxבתשלום
910648xxxxxxxxבתשלום
910649xxxxxxxxבתשלום
910650xxxxxxxxבתשלום
9106521xxxxxxxבתשלום
9106537xxxxxxxבתשלום
9106552xxxxxxxבתשלום
9106555xxxxxxxבתשלום
9106580xxxxxxxבתשלום
9106590xxxxxxxבתשלום
9106592xxxxxxxבתשלום
9106595xxxxxxxבתשלום
9106598xxxxxxxבתשלום
9106599xxxxxxxבתשלום
910660xxxxxxxxבתשלום
9106620xxxxxxxבתשלום
9106623xxxxxxxבתשלום
9106627xxxxxxxבתשלום
9106628xxxxxxxבתשלום
9106650xxxxxxxבתשלום
9106656xxxxxxxבתשלום
910666xxxxxxxxבתשלום
9106674xxxxxxxבתשלום
9106680xxxxxxxבתשלום
910669xxxxxxxxבתשלום
910670xxxxxxxxבתשלום
9106720xxxxxxxבתשלום
9106730xxxxxxxבתשלום
9106734xxxxxxxבתשלום
9106736xxxxxxxבתשלום
9106751xxxxxxxבתשלום
9106754xxxxxxxבתשלום
9106759xxxxxxxבתשלום
910677xxxxxxxxבתשלום
9106783xxxxxxxבתשלום
9106785xxxxxxxבתשלום
9106787xxxxxxxבתשלום
9106789xxxxxxxבתשלום
9106790xxxxxxxבתשלום
9106798xxxxxxxבתשלום
9106812xxxxxxxבתשלום
9106813xxxxxxxבתשלום
9106820xxxxxxxבתשלום
9106823xxxxxxxבתשלום
9106851xxxxxxxבתשלום
910687xxxxxxxxבתשלום
910688xxxxxxxxבתשלום
910689xxxxxxxxבתשלום
91069xxxxxxxxxבתשלום
9106xxxxxxxxxבתשלום
9107107xxxxxxxבתשלום
9107108xxxxxxxבתשלום
9107110xxxxxxxבתשלום
9107117xxxxxxxבתשלום
9107119xxxxxxxבתשלום
9107130xxxxxxxבתשלום
9107131xxxxxxxבתשלום
9107132xxxxxxxבתשלום
9107133xxxxxxxבתשלום
9107134xxxxxxxבתשלום
9107135xxxxxxxבתשלום
9107136xxxxxxxבתשלום
9107137xxxxxxxבתשלום
9107139xxxxxxxבתשלום
9107140xxxxxxxבתשלום
9107150xxxxxxxבתשלום
9107154xxxxxxxבתשלום
9107159xxxxxxxבתשלום
9107163xxxxxxxבתשלום
9107170xxxxxxxבתשלום
9107172xxxxxxxבתשלום
9107173xxxxxxxבתשלום
9107174xxxxxxxבתשלום
9107175xxxxxxxבתשלום
9107176xxxxxxxבתשלום
9107177xxxxxxxבתשלום
9107178xxxxxxxבתשלום
9107179xxxxxxxבתשלום
9107180xxxxxxxבתשלום
9107181xxxxxxxבתשלום
9107182xxxxxxxבתשלום
9107183xxxxxxxבתשלום
9107184xxxxxxxבתשלום
9107185xxxxxxxבתשלום
9107186xxxxxxxבתשלום
9107187xxxxxxxבתשלום
9107188xxxxxxxבתשלום
9107190xxxxxxxבתשלום
9107191xxxxxxxבתשלום
9107192xxxxxxxבתשלום
9107193xxxxxxxבתשלום
9107194xxxxxxxבתשלום
9107195xxxxxxxבתשלום
9107200xxxxxxxבתשלום
9107201xxxxxxבתשלום
9107202xxxxxxבתשלום
9107203xxxxxxבתשלום
9107205xxxxxxxבתשלום
910721xxxxxxxבתשלום
9107220xxxxxxxבתשלום
9107221xxxxxxxבתשלום
9107222xxxxxxxבתשלום
9107223xxxxxxxבתשלום
9107224xxxxxxxבתשלום
9107225xxxxxxxבתשלום
9107226xxxxxxxבתשלום
9107227xxxxxxxבתשלום
9107228xxxxxxxבתשלום
9107230xxxxxxxבתשלום
9107231xxxxxxxבתשלום
9107232xxxxxxxבתשלום
9107233xxxxxxxבתשלום
9107234xxxxxxxבתשלום
9107235xxxxxxxבתשלום
9107236xxxxxxxבתשלום
9107238xxxxxxxבתשלום
9107239xxxxxxxבתשלום
910724xxxxxxxבתשלום
9107251xxxxxxxבתשלום
9107252xxxxxxxבתשלום
9107253xxxxxxxבתשלום
9107258xxxxxxxבתשלום
9107260xxxxxxxבתשלום
9107261xxxxxxxבתשלום
9107263xxxxxxxבתשלום
9107264xxxxxxxבתשלום
9107265xxxxxxxבתשלום
9107266xxxxxxבתשלום
9107267xxxxxxבתשלום
9107268xxxxxxבתשלום
9107269xxxxxxבתשלום
9107270xxxxxxxבתשלום
9107271xxxxxxxבתשלום
9107274xxxxxxxבתשלום
9107279xxxxxxבתשלום
9107284xxxxxxxבתשלום
9107285xxxxxxxבתשלום
9107286xxxxxxxבתשלום
9107287xxxxxxxבתשלום
9107288xxxxxxxבתשלום
9107294xxxxxxבתשלום
9107295xxxxxxבתשלום
9107296xxxxxxבתשלום
9107297xxxxxxבתשלום
9107300xxxxxxxבתשלום
9107311xxxxxxבתשלום
9107312xxxxxxבתשלום
910731xxxxxxxבתשלום
9107320xxxxxxxבתשלום
9107321xxxxxxxבתשלום
9107325xxxxxxxבתשלום
9107326xxxxxxxבתשלום
9107327xxxxxxxבתשלום
9107328xxxxxxxבתשלום
9107329xxxxxxxבתשלום
910733xxxxxxxבתשלום
910734xxxxxxxבתשלום
9107363xxxxxxxבתשלום
9107364xxxxxxxבתשלום
9107365xxxxxxxבתשלום
9107366xxxxxxxבתשלום
9107367xxxxxxxבתשלום
9107368xxxxxxxבתשלום
9107369xxxxxxxבתשלום
9107390xxxxxxבתשלום
9107391xxxxxxבתשלום
9107392xxxxxxבתשלום
9107393xxxxxxבתשלום
9107394xxxxxxבתשלום
9107395xxxxxxבתשלום
9107397xxxxxxxבתשלום
9107400xxxxxxxבתשלום
9107402xxxxxxxבתשלום
9107405xxxxxxxבתשלום
9107410xxxxxxבתשלום
9107412xxxxxxבתשלום
9107413xxxxxxבתשלום
9107414xxxxxxבתשלום
9107420xxxxxxבתשלום
9107421xxxxxxבתשלום
9107422xxxxxxבתשלום
9107423xxxxxxבתשלום
9107424xxxxxxבתשלום
9107425xxxxxxבתשלום
9107426xxxxxxבתשלום
9107427xxxxxxבתשלום
9107430xxxxxxבתשלום
9107431xxxxxxבתשלום
9107432xxxxxxבתשלום
9107433xxxxxxבתשלום
9107434xxxxxxבתשלום
9107435xxxxxxבתשלום
9107436xxxxxxבתשלום
9107437xxxxxxבתשלום
9107438xxxxxxבתשלום
910744xxxxxxxבתשלום
9107451xxxxxxxבתשלום
9107452xxxxxxxבתשלום
9107453xxxxxxxבתשלום
9107454xxxxxxxבתשלום
9107455xxxxxxxבתשלום
9107456xxxxxxxבתשלום
9107457xxxxxxxבתשלום
9107458xxxxxxxבתשלום
9107459xxxxxxxבתשלום
9107460xxxxxxxבתשלום
9107461xxxxxxxבתשלום
9107462xxxxxxxבתשלום
9107464xxxxxxxבתשלום
9107465xxxxxxxבתשלום
9107466xxxxxxxבתשלום
9107467xxxxxxxבתשלום
9107468xxxxxxxבתשלום
9107469xxxxxxxבתשלום
910747xxxxxxxבתשלום
9107480xxxxxxבתשלום
9107481xxxxxxבתשלום
9107482xxxxxxבתשלום
9107484xxxxxxבתשלום
9107485xxxxxxבתשלום
9107486xxxxxxבתשלום
9107487xxxxxxבתשלום
9107492xxxxxxxבתשלום
9107495xxxxxxxבתשלום
9107496xxxxxxxבתשלום
9107497xxxxxxxבתשלום
9107500xxxxxxxבתשלום
9107504xxxxxxxבתשלום
910751xxxxxxxבתשלום
9107521xxxxxxxבתשלום
9107522xxxxxxxבתשלום
9107523xxxxxxxבתשלום
9107524xxxxxxxבתשלום
9107525xxxxxxxבתשלום
9107526xxxxxxxבתשלום
9107527xxxxxxxבתשלום
9107528xxxxxxxבתשלום
9107529xxxxxxxבתשלום
9107534xxxxxxxבתשלום
9107535xxxxxxxבתשלום
9107536xxxxxxxבתשלום
9107537xxxxxxxבתשלום
9107538xxxxxxxבתשלום
9107539xxxxxxxבתשלום
910755xxxxxxxבתשלום
9107560xxxxxxxבתשלום
9107561xxxxxxxבתשלום
9107565xxxxxxxבתשלום
9107571xxxxxxxבתשלום
9107572xxxxxxxבתשלום
9107573xxxxxxxבתשלום
9107574xxxxxxxבתשלום
9107580xxxxxxxבתשלום
9107581xxxxxxxבתשלום
9107582xxxxxxxבתשלום
9107583xxxxxxxבתשלום
9107584xxxxxxxבתשלום
9107586xxxxxxxבתשלום
9107590xxxxxxבתשלום
9107591xxxxxxבתשלום
9107592xxxxxxבתשלום
9107593xxxxxxבתשלום
9107594xxxxxxבתשלום
9107595xxxxxxבתשלום
9107596xxxxxxבתשלום
9107600xxxxxxxבתשלום
9107601xxxxxxבתשלום
9107603xxxxxxבתשלום
9107604xxxxxxבתשלום
9107605xxxxxxבתשלום
9107606xxxxxxבתשלום
910761xxxxxxxבתשלום
9107621xxxxxxxבתשלום
9107622xxxxxxxבתשלום
9107623xxxxxxxבתשלום
9107626xxxxxxxבתשלום
9107627xxxxxxבתשלום
9107628xxxxxxבתשלום
9107629xxxxxxבתשלום
9107630xxxxxxבתשלום
9107632xxxxxxxבתשלום
9107633xxxxxxxבתשלום
9107634xxxxxxxבתשלום
9107635xxxxxxxבתשלום
9107637xxxxxxxבתשלום
9107638xxxxxxxבתשלום
9107640xxxxxxבתשלום
9107641xxxxxxבתשלום
9107642xxxxxxבתשלום
9107643xxxxxxבתשלום
9107644xxxxxxבתשלום
9107645xxxxxxבתשלום
9107646xxxxxxבתשלום
9107647xxxxxxבתשלום
9107648xxxxxxבתשלום
9107649xxxxxxבתשלום
9107650xxxxxxבתשלום
9107651xxxxxxבתשלום
9107652xxxxxxבתשלום
9107653xxxxxxבתשלום
9107655xxxxxxxבתשלום
9107656xxxxxxxבתשלום
9107657xxxxxxxבתשלום
9107660xxxxxxxבתשלום
9107661xxxxxxxבתשלום
9107662xxxxxxxבתשלום
9107663xxxxxxxבתשלום
9107664xxxxxxxבתשלום
9107671xxxxxxxבתשלום
9107672xxxxxxxבתשלום
9107673xxxxxxxבתשלום
9107674xxxxxxxבתשלום
9107675xxxxxxxבתשלום
9107680xxxxxxxבתשלום
9107681xxxxxxxבתשלום
9107682xxxxxxxבתשלום
9107683xxxxxxxבתשלום
9107684xxxxxxxבתשלום
9107685xxxxxxxבתשלום
9107686xxxxxxxבתשלום
9107688xxxxxxxבתשלום
9107689xxxxxxxבתשלום
9107690xxxxxxxבתשלום
9107691xxxxxxxבתשלום
9107692xxxxxxxבתשלום
9107693xxxxxxxבתשלום
9107694xxxxxxxבתשלום
9107695xxxxxxxבתשלום
9107700xxxxxxxבתשלום
9107704xxxxxxxבתשלום
9107705xxxxxxxבתשלום
9107706xxxxxxxבתשלום
9107707xxxxxxxבתשלום
910771xxxxxxxבתשלום
9107722xxxxxxxבתשלום
9107723xxxxxxxבתשלום
9107724xxxxxxxבתשלום
9107725xxxxxxxבתשלום
9107726xxxxxxxבתשלום
9107728xxxxxxxבתשלום
9107729xxxxxxxבתשלום
9107730xxxxxxxבתשלום
9107732xxxxxxxבתשלום
9107733xxxxxxxבתשלום
9107734xxxxxxxבתשלום
9107740xxxxxxxבתשלום
9107743xxxxxxxבתשלום
9107744xxxxxxxבתשלום
9107746xxxxxxxבתשלום
9107747xxxxxxxבתשלום
9107748xxxxxxxבתשלום
9107749xxxxxxxבתשלום
9107750xxxxxxxבתשלום
9107751xxxxxxxבתשלום
9107752xxxxxxxבתשלום
9107753xxxxxxxבתשלום
9107758xxxxxxxבתשלום
9107759xxxxxxxבתשלום
9107761xxxxxxxבתשלום
9107764xxxxxxxבתשלום
9107765xxxxxxxבתשלום
9107766xxxxxxxבתשלום
9107767xxxxxxxבתשלום
9107769xxxxxxxבתשלום
9107771xxxxxxxבתשלום
9107772xxxxxxxבתשלום
9107773xxxxxxxבתשלום
9107776xxxxxxxבתשלום
9107778xxxxxxxבתשלום
9107781xxxxxxxבתשלום
9107782xxxxxxxבתשלום
9107783xxxxxxxבתשלום
9107785xxxxxxxבתשלום
9107787xxxxxxxבתשלום
9107788xxxxxxxבתשלום
9107789xxxxxxxבתשלום
9107791xxxxxxxבתשלום
9107792xxxxxxxבתשלום
9107793xxxxxxxבתשלום
9107796xxxxxxxבתשלום
9107800xxxxxxxבתשלום
9107801xxxxxxבתשלום
9107802xxxxxxבתשלום
9107803xxxxxxבתשלום
9107804xxxxxxבתשלום
9107805xxxxxxבתשלום
9107806xxxxxxבתשלום
9107811xxxxxxxבתשלום
9107812xxxxxxבתשלום
9107815xxxxxxxבתשלום
9107816xxxxxxxבתשלום
9107818xxxxxxxבתשלום
9107819xxxxxxxבתשלום
9107820xxxxxxxבתשלום
9107821xxxxxxxבתשלום
9107822xxxxxxבתשלום
9107823xxxxxxבתשלום
9107824xxxxxxבתשלום
9107825xxxxxxבתשלום
9107826xxxxxxבתשלום
9107831xxxxxxxבתשלום
9107832xxxxxxxבתשלום
9107841xxxxxxxבתשלום
9107847xxxxxxxבתשלום
9107848xxxxxxxבתשלום
9107850xxxxxxxבתשלום
9107851xxxxxxxבתשלום
9107852xxxxxxxבתשלום
9107853xxxxxxxבתשלום
9107854xxxxxxxבתשלום
9107855xxxxxxxבתשלום
9107856xxxxxxxבתשלום
9107857xxxxxxxבתשלום
9107858xxxxxxxבתשלום
9107859xxxxxxבתשלום
9107864xxxxxxxבתשלום
9107865xxxxxxxבתשלום
9107866xxxxxxxבתשלום
9107868xxxxxxxבתשלום
910788xxxxxxxבתשלום
9107900xxxxxxבתשלום
9107909xxxxxxxבתשלום
9107931xxxxxxxבתשלום
9107962xxxxxxxבתשלום
9107992xxxxxxxבתשלום
9107996xxxxxxxבתשלום
9107xxxxxxxxxשירותים מיוחדים I
9108000xxxxxxבתשלום
910802xxxxxxxבתשלום
910803xxxxxxxבתשלום
910804xxxxxxxבתשלום
910806xxxxxxxבתשלום
9108071xxxxxxxבתשלום
9108078xxxxxxxבתשלום
9108110xxxxxxxבתשלום
9108114xxxxxxxבתשלום
9108117xxxxxxxבתשלום
9108131xxxxxxxבתשלום
9108132xxxxxxxבתשלום
9108133xxxxxxxבתשלום
9108134xxxxxxxבתשלום
9108135xxxxxxxבתשלום
9108137xxxxxxxבתשלום
9108138xxxxxxxבתשלום
9108139xxxxxxxבתשלום
9108153xxxxxxxבתשלום
9108154xxxxxxxבתשלום
9108155xxxxxxxבתשלום
9108156xxxxxxxבתשלום
910816xxxxxxxבתשלום
9108172xxxxxxxבתשלום
9108173xxxxxxxבתשלום
9108174xxxxxxxבתשלום
9108175xxxxxxxבתשלום
9108176xxxxxxxבתשלום
9108182xxxxxxxבתשלום
9108183xxxxxxxבתשלום
9108184xxxxxxxבתשלום
9108186xxxxxxxבתשלום
9108187xxxxxxxבתשלום
9108188xxxxxxxבתשלום
9108189xxxxxxxבתשלום
9108190xxxxxxxבתשלום
9108192xxxxxxxבתשלום
9108193xxxxxxxבתשלום
910820xxxxxxxבתשלום
910821xxxxxxxבתשלום
910824xxxxxxxבתשלום
9108251xxxxxxבתשלום
9108253xxxxxxבתשלום
9108254xxxxxxבתשלום
9108255xxxxxxבתשלום
9108256xxxxxxבתשלום
9108257xxxxxxבתשלום
9108258xxxxxxבתשלום
9108259xxxxxxבתשלום
9108272xxxxxxבתשלום
9108274xxxxxxבתשלום
9108276xxxxxxבתשלום
9108282xxxxxxxבתשלום
9108306xxxxxxxבתשלום
910831xxxxxxxבתשלום
910832xxxxxxxבתשלום
9108331xxxxxxxבתשלום
9108332xxxxxxxבתשלום
9108337xxxxxxxבתשלום
9108340xxxxxxxבתשלום
9108342xxxxxxבתשלום
9108343xxxxxxבתשלום
9108345xxxxxxxבתשלום
9108350xxxxxxxבתשלום
9108351xxxxxxxבתשלום
9108352xxxxxxxבתשלום
9108353xxxxxxxבתשלום
9108354xxxxxxxבתשלום
9108355xxxxxxxבתשלום
9108356xxxxxxxבתשלום
910836xxxxxxxבתשלום
9108371xxxxxxxבתשלום
9108372xxxxxxxבתשלום
9108380xxxxxxxבתשלום
9108381xxxxxxxבתשלום
9108382xxxxxxxבתשלום
9108384xxxxxxxבתשלום
9108385xxxxxxxבתשלום
9108387xxxxxxxבתשלום
9108388xxxxxxxבתשלום
9108389xxxxxxxבתשלום
9108391xxxxxxxבתשלום
9108399xxxxxxxבתשלום
9108410xxxxxxxבתשלום
9108413xxxxxxxבתשלום
9108415xxxxxxxבתשלום
9108416xxxxxxxבתשלום
9108417xxxxxxxבתשלום
9108419xxxxxxבתשלום
9108422xxxxxxבתשלום
9108424xxxxxxxבתשלום
9108429xxxxxxxבתשלום
9108437xxxxxxxבתשלום
9108440xxxxxxבתשלום
9108441xxxxxxבתשלום
9108442xxxxxxבתשלום
9108443xxxxxxבתשלום
9108444xxxxxxבתשלום
9108450xxxxxxxבתשלום
9108452xxxxxxxבתשלום
9108455xxxxxxxבתשלום
9108456xxxxxxxבתשלום
9108458xxxxxxxבתשלום
9108461xxxxxxxבתשלום
9108462xxxxxxxבתשלום
9108463xxxxxxxבתשלום
9108464xxxxxxxבתשלום
9108466xxxxxxxבתשלום
9108472xxxxxxxבתשלום
9108474xxxxxxxבתשלום
9108475xxxxxxxבתשלום
9108478xxxxxxxבתשלום
9108479xxxxxxxבתשלום
9108481xxxxxxxבתשלום
9108482xxxxxxxבתשלום
9108488xxxxxxxבתשלום
9108490xxxxxxxבתשלום
9108491xxxxxxxבתשלום
9108493xxxxxxxבתשלום
9108498xxxxxxxבתשלום
9108519xxxxxxxבתשלום
9108520xxxxxxxבתשלום
9108523xxxxxxxבתשלום
9108524xxxxxxxבתשלום
9108525xxxxxxxבתשלום
9108531xxxxxxxבתשלום
9108534xxxxxxxבתשלום
9108535xxxxxxxבתשלום
9108536xxxxxxxבתשלום
9108537xxxxxxxבתשלום
9108541xxxxxxxבתשלום
9108542xxxxxxxבתשלום
9108545xxxxxxxבתשלום
9108554xxxxxxxבתשלום
9108556xxxxxxxבתשלום
9108559xxxxxxxבתשלום
9108562xxxxxxxבתשלום
9108563xxxxxxxבתשלום
9108564xxxxxxxבתשלום
9108573xxxxxxxבתשלום
9108576xxxxxxxבתשלום
9108581xxxxxxxבתשלום
9108589xxxxxxxבתשלום
9108592xxxxxxxבתשלום
9108593xxxxxxxבתשלום
9108594xxxxxxxבתשלום
9108596xxxxxxxבתשלום
9108598xxxxxxxבתשלום
910861xxxxxxxבתשלום
9108620xxxxxxxבתשלום
9108623xxxxxxxבתשלום
9108624xxxxxxxבתשלום
9108625xxxxxxxבתשלום
9108626xxxxxxxבתשלום
9108627xxxxxxxבתשלום
9108628xxxxxxxבתשלום
9108629xxxxxxxבתשלום
910863xxxxxxxבתשלום
9108640xxxxxxxבתשלום
9108641xxxxxxxבתשלום
9108643xxxxxxxבתשלום
9108644xxxxxxxבתשלום
9108645xxxxxxxבתשלום
9108646xxxxxxxבתשלום
9108647xxxxxxxבתשלום
9108648xxxxxxxבתשלום
9108649xxxxxxxבתשלום
9108654xxxxxxבתשלום
9108656xxxxxxבתשלום
9108659xxxxxxבתשלום
910866xxxxxxxבתשלום
9108671xxxxxxxבתשלום
9108672xxxxxxxבתשלום
9108673xxxxxxxבתשלום
9108684xxxxxxxבתשלום
9108689xxxxxxבתשלום
9108692xxxxxxxבתשלום
9108693xxxxxxxבתשלום
9108694xxxxxxxבתשלום
910870xxxxxxxבתשלום
9108710xxxxxxxבתשלום
9108717xxxxxxxבתשלום
9108718xxxxxxxבתשלום
9108719xxxxxxxבתשלום
9108720xxxxxxxבתשלום
9108721xxxxxxxבתשלום
9108723xxxxxxxבתשלום
9108725xxxxxxxבתשלום
9108727xxxxxxxבתשלום
9108729xxxxxxxבתשלום
9108730xxxxxxxבתשלום
9108731xxxxxxxבתשלום
9108732xxxxxxxבתשלום
9108733xxxxxxxבתשלום
9108734xxxxxxxבתשלום
9108735xxxxxxxבתשלום
9108736xxxxxxxבתשלום
9108737xxxxxxxבתשלום
9108738xxxxxxxבתשלום
9108739xxxxxxxבתשלום
9108740xxxxxxxבתשלום
9108751xxxxxxxבתשלום
9108753xxxxxxxבתשלום
9108761xxxxxxבתשלום
910877xxxxxxxבתשלום
910878xxxxxxxבתשלום
9108812xxxxxxxבתשלום
9108818xxxxxxבתשלום
9108819xxxxxxבתשלום
9108820xxxxxxxבתשלום
9108821xxxxxxבתשלום
9108829xxxxxxבתשלום
910883xxxxxxxבתשלום
910884xxxxxxxבתשלום
9108852xxxxxxבתשלום
9108854xxxxxxxבתשלום
9108856xxxxxxxבתשלום
9108857xxxxxxxבתשלום
9108864xxxxxxxבתשלום
9108865xxxxxxxבתשלום
9108868xxxxxxבתשלום
9108869xxxxxxבתשלום
910891xxxxxxxבתשלום
9108922xxxxxxבתשלום
9108924xxxxxxבתשלום
9108931xxxxxxxבתשלום
9108932xxxxxxxבתשלום
9108934xxxxxxxבתשלום
9108935xxxxxxxבתשלום
9108936xxxxxxxבתשלום
9108937xxxxxxxבתשלום
9108941xxxxxxבתשלום
9108942xxxxxxבתשלום
9108944xxxxxxxבתשלום
9108945xxxxxxxבתשלום
9108946xxxxxxxבתשלום
9108963xxxxxxxבתשלום
9108964xxxxxxxבתשלום
9108966xxxxxxxבתשלום
9108998xxxxxxxבתשלום
9108xxxxxxxxxשירותים מיוחדים I
9109xxxxxxxxxשירותים מיוחדים I
911xxשירותים מיוחדים II
911xxxשירותים מיוחדים II
911xxxxשירותים מיוחדים II
91103שירותים מיוחדים II
91105xשירותים מיוחדים II
91105xxשירותים מיוחדים II
91105xxxשירותים מיוחדים II
91106xשירותים מיוחדים II
91106xxשירותים מיוחדים II
91106xxxשירותים מיוחדים II
911090שירותים מיוחדים II
911099שירותים מיוחדים II
911092xשירותים מיוחדים II
911100שירותים מיוחדים II
91116שירותים מיוחדים II
91117שירותים מיוחדים II
91118שירותים מיוחדים II
91119שירותים מיוחדים II
91120xשירותים מיוחדים II
91121xשירותים מיוחדים II
91122xשירותים מיוחדים II
91123שירותים מיוחדים II
91124שירותים מיוחדים II
91125xשירותים מיוחדים II
91125xxשירותים מיוחדים II
91125xxxשירותים מיוחדים II
9112676שירותים מיוחדים II
91129xשירותים מיוחדים II
91129xxשירותים מיוחדים II
91129xxxשירותים מיוחדים II
91130שירותים מיוחדים II
91131xשירותים מיוחדים II
91134xxשירותים מיוחדים II
91140שירותים מיוחדים II
91140xשירותים מיוחדים II
91140xxשירותים מיוחדים II
91141שירותים מיוחדים II
91141xשירותים מיוחדים II
91141xxשירותים מיוחדים II
91142שירותים מיוחדים II
91142xשירותים מיוחדים II
91142xxשירותים מיוחדים II
91150xשירותים מיוחדים II
91151xשירותים מיוחדים II
91171xxxשירותים מיוחדים II
91172xxxשירותים מיוחדים II
911800xxxxללא תשלום
911800xxxxxללא תשלום
911800xxxxxxללא תשלום
911800xxxxxxxללא תשלום
911800xxxxxxxxללא תשלום
911800xxxxxxxxxללא תשלום
911801xxxxxxxבתשלום
911802xxxשירותים מיוחדים II
911804xxxשירותים מיוחדים II
911910שירותים מיוחדים II
911911שירותים מיוחדים II
911919שירותים מיוחדים II
91197שירותים מיוחדים II
91198שירותים מיוחדים II
91199שירותים מיוחדים II
916xxxxxxxxxשירותים מיוחדים I
917xxxxxxxxxשירותים מיוחדים I
918xxxxxxxxxשירותים מיוחדים I
919xxxxxxxxxשירותים מיוחדים I

תוכנית שיחות יוצאות

טבלה 53. תוכנית שיחות יוצאות להודו

קידומת מדינה

מפה ספרתית

סוג שיחה

תיאור

6201000xxxx.בינלאומייעדים בינלאומיים
6201012xxxx.בינלאומייעדים בינלאומיים
6201016xxxx.בינלאומייעדים בינלאומיים
6201017xxxx.בינלאומייעדים בינלאומיים
6201033xxxx.בינלאומייעדים בינלאומיים
62007xxxx.בינלאומייעדים בינלאומיים
62xxxxxxמקומיחיוג מקומי
62xxxxxxxמקומיחיוג מקומי
62xxxxxxxxמקומיחיוג מקומי
62xxxxxxxxxמקומיחיוג מקומי
62100בסיוע מפעילמפעיל שיחות מקומיות
62106בסיוע מפעילמפעיל שיחות מקומיות
620808xxxxx.שירותי פרימיום Iסיבת התקשרות
620807xxxxx.שירותי פרימיום Iקריאת איחוד
620806xxxxx.שירותי פרימיום Iנתב שיחה
620805xxxxx.שירותי פרימיום Iשיחת VirtualNet
620804xxxxx.שירותי פרימיום Iשיחת SplitCharging
620803xxxxx.שירותי פרימיום Iשירות אישי אוניברסלי
620802xxxxx.שירותי פרימיום Iשירות אישי אוניברסלי
620801xxxxx.שירותי פרימיום Iשירות אישי אוניברסלי
620809xxxxx.שירותי פרימיום IIהתקשר לפרימיום
62081xxxxxx.שירותים מיוחדים Iנייד
62082xxxxxx.שירותים מיוחדים Iנייד
62083xxxxxx.שירותים מיוחדים Iנייד
62084xxxxxx.שירותים מיוחדים Iנייד
62085xxxxxx.שירותים מיוחדים Iנייד
62086xxxxxx.שירותים מיוחדים Iנייד
62087xxxxxx.שירותים מיוחדים Iנייד
62088xxxxxx.שירותים מיוחדים Iנייד
62089xxxxxx.שירותים מיוחדים Iנייד
62120xxשירותים מיוחדים IIכרטיס ביקור בעל ערך מוסף
62130xxשירותים מיוחדים IIהתקשר לרדיו ציבורי
62140xxשירותים מיוחדים IIמוקד שירות
62150xx.שירותים מיוחדים IIמוקד שירות
6202xxxxxxx.בתשלוםמספר גיאוגרפי
6203xxxxxxx.בתשלוםמספר גיאוגרפי
6204xxxxxxx.בתשלוםמספר גיאוגרפי
6205xxxxxxx.בתשלוםמספר גיאוגרפי
6206xxxxxxx.בתשלוםמספר גיאוגרפי
6207xxxxxxx.בתשלוםמספר גיאוגרפי
6209xxxxxxx.בתשלוםמספר גיאוגרפי
620800xxxxx.ללא תשלוםשיחה חינם

מספרי חירום


 
לא ניתן להקצות מספרי חירום בתוכנית חיוג פנימית (שלוחה).
טבלה 54. מספרי חירום של תוניסיה

קידומת מדינה

מפה ספרתית

סוג שיחה

62

110

חירום

62

113

חירום

62

115

חירום

62

118

חירום

62

119

חירום

תוכנית שיחות יוצאות

טבלה 55. תוכנית שיחות יוצאות של עיראק

קידומת מדינה

מפה ספרתית

סוג שיחה

תיאור

96400xxxxxx.בינלאומי
96401xxxxxxxבתשלום
96402xxxxxx.בתשלום
96403xxxxxx.בתשלום
96404xxxxxx.בתשלום
96405xxxxxx.בתשלום
96406xxxxxx.בתשלום
96407xxxxxxxxxשירותים מיוחדים I
964111שירותים מיוחדים II
964222שירותים מיוחדים II
964252שירותים מיוחדים II
964323שירותים מיוחדים II
964262שירותים מיוחדים II
964174שירותים מיוחדים II
964411שירותים מיוחדים II
964107שירותים מיוחדים II
964216שירותים מיוחדים II
964218שירותים מיוחדים II
964009641xxxxxxxבתשלום
964009642xxxxxx.בתשלום
964009643xxxxxx.בתשלום
964009644xxxxxx.בתשלום
964009645xxxxxx.בתשלום
964009646xxxxxx.בתשלום
964009647xxxxxxxxxשירותים מיוחדים I
96400964111שירותים מיוחדים II
96400964222שירותים מיוחדים II
96400964252שירותים מיוחדים II
96400964323שירותים מיוחדים II
96400964262שירותים מיוחדים II
96400964174שירותים מיוחדים II
96400964411שירותים מיוחדים II
96400964107שירותים מיוחדים II
96400964216שירותים מיוחדים II
96400964218שירותים מיוחדים II

מספרי חירום


 
לא ניתן להקצות מספרי חירום בתוכנית חיוג פנימית (שלוחה).
טבלה 56. מספרי חירום של עיראק

קידומת מדינה

מפה ספרתית

סוג שיחה

964100חירום
964104חירום
964122חירום
964115חירום
964112חירום
964101חירום

תוכנית שיחות יוצאות

טבלה 57. תוכנית שיחות יוצאות לישראל

קידומת מדינה

מפה ספרתית

סוג שיחה

תיאור

972144מסייע בספר הטלפונים ניתן לחיובמסייע בספר הטלפונים ניתן לחיוב
97200972144מסייע בספר הטלפונים ניתן לחיובמסייע בספר הטלפונים ניתן לחיוב
97200xxxxx.בינלאומייעדים בינלאומיים
9720190xxxxxxxשירותי פרימיום Iשיחות פרימיום
97200972190xxxxxxxשירותי פרימיום Iשיחות פרימיום
97205xxxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
972009725xxxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
972103שירותים מיוחדים IIקודים קצרים
972104שירותים מיוחדים IIקודים קצרים
972105שירותים מיוחדים IIקודים קצרים
972106שירותים מיוחדים IIקודים קצרים
972107שירותים מיוחדים IIקודים קצרים
972108שירותים מיוחדים IIקודים קצרים
972109שירותים מיוחדים IIקודים קצרים
972110שירותים מיוחדים IIקודים קצרים
972118שירותים מיוחדים IIקודים קצרים
9721234שירותים מיוחדים IIקודים קצרים
9721455שירותים מיוחדים IIקודים קצרים
972142שירותים מיוחדים IIקודים קצרים
972166שירותים מיוחדים IIקודים קצרים
972171שירותים מיוחדים IIקודים קצרים
972199שירותים מיוחדים IIקודים קצרים
972164שירותים מיוחדים IIקודים קצרים
9721255xxxשירותים מיוחדים IIמרכז מידע של בית החולים
97200972103שירותים מיוחדים IIקודים קצרים
97200972104שירותים מיוחדים IIקודים קצרים
97200972105שירותים מיוחדים IIקודים קצרים
97200972106שירותים מיוחדים IIקודים קצרים
97200972107שירותים מיוחדים IIקודים קצרים
97200972108שירותים מיוחדים IIקודים קצרים
97200972109שירותים מיוחדים IIקודים קצרים
97200972110שירותים מיוחדים IIקודים קצרים
97200972118שירותים מיוחדים IIקודים קצרים
972009721234שירותים מיוחדים IIקודים קצרים
972009721455שירותים מיוחדים IIקודים קצרים
97200972142שירותים מיוחדים IIקודים קצרים
97200972166שירותים מיוחדים IIקודים קצרים
97200972171שירותים מיוחדים IIקודים קצרים
97200972199שירותים מיוחדים IIקודים קצרים
97200972164שירותים מיוחדים IIקודים קצרים
972009721255xxxשירותים מיוחדים IIמרכז מידע של בית החולים
97202xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
97203xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
97204xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
97207xxxxxxxxבתשלוםVoIP
97208xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
97209xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
972009722xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
972009723xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
972009724xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
972009727xxxxxxxxבתשלוםVoIP
972009728xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
972009729xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
9720180xxxxxxxללא תשלוםשיחה חינם
97201599xxxxxxללא תשלוםשיחה חינם
97201700xxxxxxללא תשלוםשיחה חינם
97200972180xxxxxxxללא תשלוםשיחה חינם
972009721599xxxxxxללא תשלוםשיחה חינם
972009721700xxxxxxללא תשלוםשיחה חינם

מספרי חירום


 
לא ניתן להקצות מספרי חירום בתוכנית חיוג פנימית (שלוחה).
טבלה 58. מספרי חירום בישראל

קידומת מדינה

מפה ספרתית

סוג שיחה

9721201חירום
9721221חירום
972100חירום
972101חירום
972102חירום

תוכנית שיחות יוצאות

טבלה 59. תוכנית שיחות יוצאות ביפן

קידומת מדינה

מפה ספרתית

סוג שיחה

תיאור

81104מסייע בספר הטלפונים ניתן לחיובפניות ספריות של NTT
81100בסיוע מפעילסיוע למפעיל NTT
810180xxxxxxשירותי פרימיום Iשירות שיחות המונים
810990xxxxxxשירותי פרימיום IIשירות תעריף פרימיום
81070xxxxxxxxשירותים מיוחדים Iשירות טלפוניה סלולרית או שירות PHS
81080xxxxxxxxשירותים מיוחדים Iשירות טלפוניה סלולרית או שירות PHS
81090xxxxxxxxשירותים מיוחדים Iשירות טלפוניה סלולרית או שירות PHS
810570xxxxxxשירותים מיוחדים IIשירות מספרים מאוחדים - חיוג NAVI
8100x.שירותים מיוחדים IIקוד גישה של ספק
81106שירותים מיוחדים IIשירות שיחות איסוף בסיוע מפעיל
81108שירותים מיוחדים IIשירות שיחות איסוף אוטומטי
81113שירותים מיוחדים IIמוקד תקלות טכניות של NTT
81114שירותים מיוחדים IIבדיקת מספר תפוס אוטומטית
81115שירותים מיוחדים IIשירות טלגרם
81116שירותים מיוחדים IIשירות לקוחות NTT ופניות כלליות
81117שירותים מיוחדים IIדיווח זמן
81135שירותים מיוחדים II-
81136שירותים מיוחדים IIמידע אחרון על השיחה הנכנסת
81144שירותים מיוחדים II-
81177שירותים מיוחדים IIדיווחי מזג אוויר
8101xxxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי - שירותי טלפוניה קבועה
81010xxxxx.בינלאומייעדים בינלאומיים
8101081135שירותים מיוחדים II-
8101081144שירותים מיוחדים II-
8101081601xxxxxxשירותים מיוחדים I-
8101081602xxxxxxשירותים מיוחדים I-
8101081603xxxxxxשירותים מיוחדים I-
8101081604xxxxxxשירותים מיוחדים I-
8101081605xxxxxxשירותים מיוחדים I-
8101081606xxxxxxשירותים מיוחדים I-
8101081607xxxxxxשירותים מיוחדים I-
8101081608xxxxxxשירותים מיוחדים I-
8101081609xxxxxxשירותים מיוחדים I-
8102xxxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי - שירותי טלפוניה קבועה
8103xxxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי - שירותי טלפוניה קבועה
8104xxxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי - שירותי טלפוניה קבועה
8105xxxxxxx.בתשלוםמספר גיאוגרפי - שירותי טלפוניה קבועה
8106xxxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי - שירותי טלפוניה קבועה
810601xxxxxxשירותים מיוחדים I-
810602xxxxxxשירותים מיוחדים I-
810603xxxxxxשירותים מיוחדים I-
810604xxxxxxשירותים מיוחדים I-
810605xxxxxxשירותים מיוחדים I-
810606xxxxxxשירותים מיוחדים I-
810607xxxxxxשירותים מיוחדים I-
810608xxxxxxשירותים מיוחדים I-
810609xxxxxxשירותים מיוחדים I-
8107xxxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי - שירותי טלפוניה קבועה
8108xxxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי - שירותי טלפוניה קבועה
8109xxxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי - שירותי טלפוניה קבועה
810120xxxxxxללא תשלוםשירות טלפוני חינם
810800xxxxxxxללא תשלוםשירות טלפוני חינם

מספרי חירום


 
לא ניתן להקצות מספרי חירום בתוכנית חיוג פנימית (שלוחה).
טבלה 60. מספרי חירום ביפן

קידומת מדינה

מפה ספרתית

סוג שיחה

81110חירום
81118חירום
81119חירום
81171חירום

תוכנית שיחות יוצאות

טבלה 61. תוכנית שיחות יוצאות ירדן

קידומת מדינה

מפה ספרתית

סוג שיחה

תיאור

9621777שירותים מיוחדים II-
9621214שירותים מיוחדים II-
9621215שירותים מיוחדים II-
9621660שירותים מיוחדים II-
962111שירותים מיוחדים II-
962110שירותים מיוחדים II-
962190שירותים מיוחדים II-
962194שירותים מיוחדים II-
962195שירותים מיוחדים II-
962196שירותים מיוחדים II-
962199שירותים מיוחדים II-
962077xxxxxxxשירותים מיוחדים I-
962078xxxxxxxשירותים מיוחדים I-
962074xxxxxxxשירותים מיוחדים I-
962079xxxxxxxשירותים מיוחדים I-
96209000xxxxשירותי פרימיום II-
96209001xxxxשירותי פרימיום II-
96209002xxxxשירותי פרימיום II-
96209004xxxxשירותי פרימיום II-
96209009xxxxשירותי פרימיום II-
96208100xxxxשירותי פרימיום I-
96208101xxxxשירותי פרימיום I-
96208102xxxxשירותי פרימיום I-
96208105xxxxשירותי פרימיום I-
96208106xxxxשירותי פרימיום I-
96208107xxxxשירותי פרימיום I-
96208108xxxxשירותי פרימיום I-
96208700xxxxשירותי פרימיום I-
96208720xxxxשירותי פרימיום I-
96208770xxxxשירותי פרימיום I-
96208777xxxxשירותי פרימיום I-
96208778xxxxשירותי פרימיום I-
96208790xxxxשירותי פרימיום I-
96208799xxxxשירותי פרימיום I-
962080xxxxxxללא תשלום-
962085xxxxxxללא תשלום-
96202xxxxxxxבתשלום-
96203xxxxxxxבתשלום-
96205xxxxxxxבתשלום-
96206xxxxxxxבתשלום-
962009621777שירותים מיוחדים II-
962009621214שירותים מיוחדים II-
962009621215שירותים מיוחדים II-
962009621660שירותים מיוחדים II-
96200962111שירותים מיוחדים II-
96200962110שירותים מיוחדים II-
96200962190שירותים מיוחדים II-
96200962194שירותים מיוחדים II-
96200962195שירותים מיוחדים II-
96200962196שירותים מיוחדים II-
96200962199שירותים מיוחדים II-
9620096277xxxxxxxשירותים מיוחדים I-
9620096278xxxxxxxשירותים מיוחדים I-
9620096274xxxxxxxשירותים מיוחדים I-
9620096279xxxxxxxשירותים מיוחדים I-
962009629000xxxxשירותי פרימיום II-
962009629004xxxxשירותי פרימיום II-
962009629009xxxxשירותי פרימיום II-
962009628100xxxxשירותי פרימיום I-
962009628105xxxxשירותי פרימיום I-
962009628700xxxxשירותי פרימיום I-
962009628720xxxxשירותי פרימיום I-
962009628770xxxxשירותי פרימיום I-
962009628777xxxxשירותי פרימיום I-
962009628790xxxxשירותי פרימיום I-
962009628799xxxxשירותי פרימיום I-
9620096280xxxxxxללא תשלום-
9620096285xxxxxxללא תשלום-
962009622xxxxxxxבתשלום-
962009623xxxxxxxבתשלום-
962009625xxxxxxxבתשלום-
962009626xxxxxxxבתשלום-
96200xxxxx.בינלאומי-

מספרי חירום


 
לא ניתן להקצות מספרי חירום בתוכנית חיוג פנימית (שלוחה).
טבלה 62. מספרי חירום בירדן

קידומת מדינה

מפה ספרתית

סוג שיחה

962112חירום
962101חירום
962109חירום
962192חירום
962191חירום
962197חירום

עיצוב תוכנית חיוג

בעת תכנון תוכנית חיוג, עליך להימנע מכל חפיפה בין תוכנית החיוג הפנימית למפות הספרות של תוכנית החיוג הארצית (בטבלת תוכנית השיחות היוצאות למטה).


 
Webex Calling עדיפות לניתוב תוכניות חיוג פנימיות על פני ניתוב תוכנית החיוג הארצית.

אנו ממליצים בחום להשתמש בספרת חיוג יוצאת כדי לנתב שיחות ל-PSTN.

הרשאות שיחות יוצאות

הרשאות שיחות יוצאות מעניקות לך שליטה אם לאפשר או לחסום משתמשים שמנסים לחייג סוגי שיחות מסוימים.

הרשאות שיחות יוצאות הן ספציפיות למדינה. הם מבוססים על תוכנית החיוג הארצית במיקום אתר הבית של המשתמש.

אתה יכול לחסום שיחות שאינן חירום עם הרשאות שיחות יוצאות.

לא ניתן לחסום שיחות חירום עם הרשאות שיחות יוצאות.

לגבי "מספרים ייעודיים"

ישנם מספר מספרים ייעודיים שאינך יכול להשתמש בהם בתוכנית חיוג פנימית (שלוחה):

 • כל סוגי שיחת חירום הם מספרים ייעודיים.
 • ייתכן שיש סוגי שיחות אחרים שהם מספרים ייעודיים.
 • מספרים ייעודיים מנותבים תמיד ל-PSTN.

מספרים ייעודיים

טבלה 63. מספרים ייעודיים לכווית
קידומת מדינהמפה ספרתיתסוג שיחהתיאור
965112חירוםמשטרה, אמבולנס וכיבוי אש
965152חירוםחירום חשמל ומים

תוכנית שיחות יוצאות

טבלה 64. תוכנית שיחות יוצאות לכווית

קידומת מדינה

מפה ספרתית

סוג שיחה

תיאור

9652xxxxxxxבתשלוםקו קבוע
9655xxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
9656xxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
9659xxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
96541xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
96518xxxxxללא תשלוםטלפון חינם
96510xשירותים מיוחדים IIקודים קצרים
96511xשירותים מיוחדים IIקודים קצרים
96512xשירותים מיוחדים IIקודים קצרים
96513xשירותים מיוחדים IIקודים קצרים
96514xשירותים מיוחדים IIקודים קצרים
96515xשירותים מיוחדים IIקודים קצרים
96516xשירותים מיוחדים IIקודים קצרים
96517xשירותים מיוחדים IIקודים קצרים
96500xxxxx.בינלאומיבינלאומי
965009652xxxxxxxבתשלוםקו קבוע
965009655xxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
965009656xxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
965009659xxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
9650096541xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
9650096518xxxxxללא תשלוםטלפון חינם
9650096510xשירותים מיוחדים IIקודים קצרים
9650096510xשירותים מיוחדים IIקודים קצרים
9650096511xשירותים מיוחדים IIקודים קצרים
9650096512xשירותים מיוחדים IIקודים קצרים
9650096513xשירותים מיוחדים IIקודים קצרים
9650096514xשירותים מיוחדים IIקודים קצרים
9650096515xשירותים מיוחדים IIקודים קצרים
9650096516xשירותים מיוחדים IIקודים קצרים

תוכנית שיחות יוצאות

טבלה 65. תוכנית שיחות יוצאות של לאוס

קידומת מדינה

מפה ספרתית

סוג שיחה

תיאור

85600xxxxx.בינלאומי
856020xxxxxxxxשירותים מיוחדים I
8560302xxxxxxxשירותים מיוחדים I
856021xxxxxxבתשלום
856023xxxxxxבתשלום
856031xxxxxxבתשלום
856034xxxxxxבתשלום
856041xxxxxxבתשלום
856051xxxxxxבתשלום
856054xxxxxxבתשלום
856061xxxxxxבתשלום
856064xxxxxxבתשלום
856071xxxxxxבתשלום
856074xxxxxxבתשלום
856081xxxxxxבתשלום
856084xxxxxxבתשלום
856086xxxxxxבתשלום
856088xxxxxxבתשלום
8560300xxxxxxשירותי פרימיום II
8560301xxxxxxשירותי פרימיום II
8560303xxxxxxשירותי פרימיום II
8560304xxxxxxשירותי פרימיום II
8560305xxxxxxשירותי פרימיום II
8560306xxxxxxשירותי פרימיום II
8560307xxxxxxשירותי פרימיום II
8560308xxxxxxשירותי פרימיום II
8560309xxxxxxשירותי פרימיום II
856008561169שירותים מיוחדים II
856008561199שירותים מיוחדים II
8560085620xxxxxxxxשירותים מיוחדים I
85600856302xxxxxxxשירותים מיוחדים I
8560085621xxxxxxבתשלום
8560085623xxxxxxבתשלום
8560085631xxxxxxבתשלום
8560085634xxxxxxבתשלום
8560085641xxxxxxבתשלום
8560085651xxxxxxבתשלום
8560085654xxxxxxבתשלום
8560085661xxxxxxבתשלום
8560085664xxxxxxבתשלום
8560085671xxxxxxבתשלום
8560085674xxxxxxבתשלום
8560085681xxxxxxבתשלום
8560085684xxxxxxבתשלום
8560085686xxxxxxבתשלום
8560085688xxxxxxבתשלום
85600856300xxxxxxשירותי פרימיום II
85600856301xxxxxxשירותי פרימיום II
85600856303xxxxxxשירותי פרימיום II
85600856304xxxxxxשירותי פרימיום II
85600856305xxxxxxשירותי פרימיום II
85600856306xxxxxxשירותי פרימיום II
85600856307xxxxxxשירותי פרימיום II
85600856308xxxxxxשירותי פרימיום II
85600856309xxxxxxשירותי פרימיום II
8561169שירותים מיוחדים II
8561199שירותים מיוחדים II

מספרי חירום


 
לא ניתן להקצות מספרי חירום בתוכנית חיוג פנימית (שלוחה).
טבלה 66. מספרי חירום של לאוס

קידומת מדינה

מפה ספרתית

סוג שיחה

8561190חירום
8561191חירום
8561195חירום
856166חירום
8561623חירום
8561624חירום

תוכנית שיחות יוצאות

טבלה 67. תוכנית שיחות יוצאות לבנון

קידומת מדינה

מפה ספרתית

סוג שיחה

תיאור

96101xxxxxxבתשלום-
96104xxxxxxבתשלום-
96105xxxxxxבתשלום-
96106xxxxxxבתשלום-
96107xxxxx.שירותים מיוחדים I-
96108xxxxx.שירותים מיוחדים I-
96109xxxxxxשירותים מיוחדים I-
961021xxxxxxבתשלום-
961024xxxxxxבתשלום-
961025xxxxxxבתשלום-
961026xxxxxxבתשלום-
961027xxxxxxבתשלום-
961028xxxxxxבתשלום-
961029xxxxxxבתשלום-
96103xxxxxxשירותים מיוחדים I-
9611214שירותים מיוחדים II-
9611717שירותים מיוחדים II-
9611701שירותים מיוחדים II-
96100xxxxx.בינלאומי-
961009611xxxxxxבתשלום-
961009614xxxxxxבתשלום-
961009615xxxxxxבתשלום-
961009616xxxxxxבתשלום-
961009617xxxxx.שירותים מיוחדים I-
961009618xxxxx.שירותים מיוחדים I-
961009619xxxxxxשירותים מיוחדים I-
9610096121xxxxxxבתשלום-
9610096124xxxxxxבתשלום-
9610096125xxxxxxבתשלום-
9610096126xxxxxxבתשלום-
9610096127xxxxxxבתשלום-
9610096128xxxxxxבתשלום-
9610096129xxxxxxבתשלום-
961009613xxxxxxשירותים מיוחדים I-
961009611214שירותים מיוחדים II-
961009611717שירותים מיוחדים II-
961009611701שירותים מיוחדים II-

מספרי חירום


 
לא ניתן להקצות מספרי חירום בתוכנית חיוג פנימית (שלוחה).
טבלה 68. מספרי חירום בלבנון

קידומת מדינה

מפה ספרתית

סוג שיחה

594

112

חירום

594

140

חירום

594

175

חירום

594

125

חירום

594

117

חירום

תוכנית שיחות יוצאות

טבלה 69. תוכנית שיחות יוצאות של מקאו

קידומת מדינה

מפה ספרתית

סוג שיחה

תיאור

85366xxxxxxשירותים מיוחדים Iמספר נייד
853282xxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
853283xxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
853284xxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
853285xxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
853287xxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
853288xxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
853289xxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
85382xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
85383xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
85384xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
85385xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
85387xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
85388xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
85389xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי

מספרי חירום


 
לא ניתן להקצות מספרי חירום בתוכנית חיוג פנימית (שלוחה).
טבלה 70. מספרי חירום של מקאו

קידומת מדינה

מפה ספרתית

סוג שיחה

853110חירום
853112חירום
853999חירום

תוכנית שיחות יוצאות

טבלה 71. תוכנית שיחות יוצאות של מלזיה

קידומת מדינה

מפה ספרתית

סוג שיחה

תיאור

60103מסייע בספר הטלפונים ניתן לחיובסיוע במדריכי קו טלפון קבוע
6000xxxx.בינלאומייעדים בינלאומיים
60xxxxxxמקומישיחות מקומיות בנות 6 ספרות
60xxxxxxxמקומישיחות מקומיות בנות 7 ספרות
60xxxxxxxxמקומישיחות מקומיות בנות 8 ספרות
60101בסיוע מפעילסיוע למפעיל-ביתי
60108בסיוע מפעילסיוע מפעיל לשיחות בינלאומיות
60104שירותי פרימיום Iשירותי טלגרם
60120שירותי פרימיום ITune Talk IDD
6013100שירותי פרימיום Iסלקום תקציב IDD
6013200שירותי פרימיום IMaxis IDD
6013300שירותי פרימיום IDigi IDD
601300xxxxxxשירותי פרימיום Iמספר טלפון לתעריף מקומי
601700xxxxxxשירותי פרימיום Iמספר אישי
601900xxxxxxשירותי פרימיום Iמספר שירות מולטימדיה
601600xxxxxxשירותי פרימיום IIמספר טלפון במחיר פרימיום (מתוכנן)
601310שירותים מיוחדים IU IDD נייד
60010xxxxxxxשירותים מיוחדים Iמספר נייד
60011xxxxxxxxשירותים מיוחדים Iמספר נייד
60012xxxxxxxשירותים מיוחדים Iמספר נייד
60013xxxxxxxשירותים מיוחדים Iמספר נייד
60014xxxxxxxשירותים מיוחדים Iמספר נייד
60015xxxxxxxxשירותים מיוחדים Iמספר נייד
60016xxxxxxxשירותים מיוחדים Iמספר נייד
60017xxxxxxxשירותים מיוחדים Iמספר נייד
60018xxxxxxxשירותים מיוחדים Iמספר נייד
60019xxxxxxxשירותים מיוחדים Iמספר נייד
60100שירותים מיוחדים IIשירותי טלפון כלליים
60102שירותים מיוחדים IIשירות סיוע
601051שירותים מיוחדים IIהודעת זמן
60121שירותים מיוחדים IIגש לתא הקולי
6002xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
6003xxxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
6004xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
6005xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
6006xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
6007xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
6008xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
6009xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
601800xxxxxxללא תשלוםללא תשלום

מספרי חירום


 
לא ניתן להקצות מספרי חירום בתוכנית חיוג פנימית (שלוחה).
טבלה 72. מספרי חירום של מלזיה

קידומת מדינה

מפה ספרתית

סוג שיחה

60110חירום
601066חירום
60991חירום
60994חירום
60999חירום

תוכנית שיחות יוצאות

טבלה 73. תוכנית שיחות יוצאות של מונגוליה

קידומת מדינה

מפה ספרתית

סוג שיחה

תיאור

976001xxxxx.בינלאומי
976011xxxxxxבתשלום
9760121xxxxxבתשלום
9760122xxxxxבתשלום
9760123xxxxxבתשלום
9760127xxxxxxבתשלום
9760132xxxxxxבתשלום
9760133xxxxxxבתשלום
9760134xxxxxxבתשלום
9760135xxxxxxבתשלום
9760136xxxxxxבתשלום
9760137xxxxxxבתשלום
9760138xxxxxxבתשלום
9760142xxxxxxבתשלום
9760143xxxxxxבתשלום
9760144xxxxxxבתשלום
9760145xxxxxxבתשלום
9760146xxxxxxבתשלום
9760148xxxxxxבתשלום
9760151xxxxxxבתשלום
9760152xxxxxxבתשלום
9760153xxxxxxבתשלום
9760154xxxxxxבתשלום
9760156xxxxxxבתשלום
9760158xxxxxxבתשלום
9760159xxxxxxבתשלום
976021xxxxxxבתשלום
9760221xxxxxבתשלום
9760222xxxxxבתשלום
9760223xxxxxבתשלום
9760227xxxxxxבתשלום
9760232xxxxxxבתשלום
9760233xxxxxxבתשלום
9760234xxxxxxבתשלום
9760235xxxxxxבתשלום
9760236xxxxxxבתשלום
9760237xxxxxxבתשלום
9760238xxxxxxבתשלום
9760242xxxxxxבתשלום
9760243xxxxxxבתשלום
9760244xxxxxxבתשלום
9760245xxxxxxבתשלום
9760246xxxxxxבתשלום
9760248xxxxxxבתשלום
9760251xxxxxxבתשלום
9760252xxxxxxבתשלום
9760253xxxxxxבתשלום
9760254xxxxxxבתשלום
9760256xxxxxxבתשלום
9760258xxxxxxבתשלום
9760259xxxxxxבתשלום
97610xשירותים מיוחדים II
97611xשירותים מיוחדים II
97616xxשירותים מיוחדים II
97617xxxxשירותים מיוחדים II
9761800xxxxללא תשלום
9761900xxxxשירותי פרימיום II
9765xxxxxxxשירותים מיוחדים I
9766xxxxxxxשירותים מיוחדים I
9767xxxxxxxבתשלום
9768xxxxxxxשירותים מיוחדים I
9769xxxxxxxשירותים מיוחדים I
97611xxשירותים מיוחדים II
9760097611xxשירותים מיוחדים II
9760097611xxxxxxבתשלום
97600976121xxxxxבתשלום
97600976122xxxxxבתשלום
97600976123xxxxxבתשלום
97600976127xxxxxxבתשלום
97600976132xxxxxxבתשלום
97600976133xxxxxxבתשלום
97600976134xxxxxxבתשלום
97600976135xxxxxxבתשלום
97600976136xxxxxxבתשלום
97600976137xxxxxxבתשלום
97600976138xxxxxxבתשלום
97600976142xxxxxxבתשלום
97600976143xxxxxxבתשלום
97600976144xxxxxxבתשלום
97600976145xxxxxxבתשלום
97600976146xxxxxxבתשלום
97600976148xxxxxxבתשלום
97600976151xxxxxxבתשלום
97600976152xxxxxxבתשלום
97600976153xxxxxxבתשלום
97600976154xxxxxxבתשלום
97600976156xxxxxxבתשלום
97600976158xxxxxxבתשלום
97600976159xxxxxxבתשלום
9760097616xxשירותים מיוחדים II
9760097617xxxxשירותים מיוחדים II
976009761800xxxxללא תשלום
976009761900xxxxשירותי פרימיום II
9760097621xxxxxxבתשלום
97600976221xxxxxבתשלום
97600976222xxxxxבתשלום
97600976223xxxxxבתשלום
97600976227xxxxxxבתשלום
97600976232xxxxxxבתשלום
97600976233xxxxxxבתשלום
97600976234xxxxxxבתשלום
97600976235xxxxxxבתשלום
97600976236xxxxxxבתשלום
97600976237xxxxxxבתשלום
97600976238xxxxxxבתשלום
97600976242xxxxxxבתשלום
97600976243xxxxxxבתשלום
97600976244xxxxxxבתשלום
97600976245xxxxxxבתשלום
97600976246xxxxxxבתשלום
97600976248xxxxxxבתשלום
97600976251xxxxxxבתשלום
97600976252xxxxxxבתשלום
97600976253xxxxxxבתשלום
97600976254xxxxxxבתשלום
97600976256xxxxxxבתשלום
97600976258xxxxxxבתשלום
97600976259xxxxxxבתשלום
976009765xxxxxxxשירותים מיוחדים I
976009766xxxxxxxשירותים מיוחדים I
976009767xxxxxxxבתשלום
976009768xxxxxxxשירותים מיוחדים I
976009769xxxxxxxשירותים מיוחדים I
9760097610xשירותים מיוחדים II
9760097611xשירותים מיוחדים II

מספרי חירום


 
לא ניתן להקצות מספרי חירום בתוכנית חיוג פנימית (שלוחה).
טבלה 74. מספרי חירום של מונגוליה

קידומת מדינה

מפה ספרתית

סוג שיחה

976100חירום
976101חירום
976102חירום
976103חירום
976105חירום

תוכנית שיחות יוצאות

טבלה 75. תוכנית שיחות יוצאות למיאנמר (בורמה).

קידומת מדינה

מפה ספרתית

סוג שיחה

תיאור

952019שירותים מיוחדים IICovid CallCenter
95122שירותים מיוחדים IIקו חם בינלאומי
9509xxxxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
950800xxxxxxxללא תשלוםללא תשלום
9501xxxxxx.בתשלוםבתשלום
9502xxxxxx.בתשלוםבתשלום
9503xxxxxx.בתשלוםבתשלום
9504xxxxxxx.בתשלוםבתשלום
9505xxxxxxx.בתשלוםבתשלום
9506xxxxxxx.בתשלוםבתשלום
9507xxxxxxx.בתשלוםבתשלום
9508xxxxxxx.בתשלוםבתשלום
95011xxxxxxx.בתשלוםVoIP
9500xxxxx.בינלאומייעדים בינלאומיים
9500952019שירותים מיוחדים IICovid CallCenter
950095122שירותים מיוחדים IIקו חם בינלאומי
9500959xxxxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
950095800xxxxxxxללא תשלוםללא תשלום
9500951xxxxxx.בתשלוםבתשלום
9500952xxxxxx.בתשלוםבתשלום
9500953xxxxxx.בתשלוםבתשלום
9500954xxxxxxx.בתשלוםבתשלום
9500955xxxxxxx.בתשלוםבתשלום
9500956xxxxxxx.בתשלוםבתשלום
9500957xxxxxxx.בתשלוםבתשלום
9500958xxxxxxx.בתשלוםבתשלום
95009511xxxxxxx.בתשלוםVoIP

מספרי חירום


 
לא ניתן להקצות מספרי חירום בתוכנית חיוג פנימית (שלוחה).
טבלה 76. מספרי חירום של מיאנמר (בורמה).

קידומת מדינה

מפה ספרתית

סוג שיחה

תיאור

951880חירוםמשטרת הכביש המהיר
95101חירום
95112חירום
951876חירום
95191חירוםאש
95192חירוםאמבולנס
95199חירוםמשטרה
95999חירוםמוקד חירום

תוכנית שיחות יוצאות

טבלה 77. תוכנית שיחות יוצאות בנפאל

קידומת מדינה

מפה ספרתית

סוג שיחה

תיאור

97701xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
977021xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
977023xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
977024xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
977025xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
977026xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
977027xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
977029xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
977031xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
977033xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
977035xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
977036xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
977037xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
977038xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
977041xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
977044xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
977046xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
977047xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
977048xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
977049xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
977051xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
977053xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
977055xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
977056xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
977057xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
97706xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
977071xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
977075xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
977076xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
977077xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
977078xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
977079xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
97708xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
97709xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
977960xxxxxxxשירותים מיוחדים Iמספר נייד
977961xxxxxxxשירותים מיוחדים Iמספר נייד
977962xxxxxxxשירותים מיוחדים Iמספר נייד
977963xxxxxxxשירותים מיוחדים Iמספר נייד
977970xxxxxxxשירותים מיוחדים Iמספר נייד
977972xxxxxxxשירותים מיוחדים Iמספר נייד
977974xxxxxxxשירותים מיוחדים Iמספר נייד
977975xxxxxxxשירותים מיוחדים Iמספר נייד
977976xxxxxxxשירותים מיוחדים Iמספר נייד
977980xxxxxxxשירותים מיוחדים Iמספר נייד
977981xxxxxxxשירותים מיוחדים Iמספר נייד
977982xxxxxxxשירותים מיוחדים Iמספר נייד
977984xxxxxxxשירותים מיוחדים Iמספר נייד
977985xxxxxxxשירותים מיוחדים Iמספר נייד
977986xxxxxxxשירותים מיוחדים Iמספר נייד
977988xxxxxxxשירותים מיוחדים Iמספר נייד
977105xשירותים מיוחדים IIשירותי אבטחה
977106xשירותים מיוחדים IIשירותי בית חולים
977106xxשירותים מיוחדים IIשירותי בית חולים
977107xשירותים מיוחדים IIשירותי נסיעות
977107xxשירותים מיוחדים IIשירותי נסיעות
977109xשירותים מיוחדים IIזכויות אדם
977109xxשירותים מיוחדים IIזכויות אדם
97711xxשירותים מיוחדים IIשירות ממשלתי
9771498ללא תשלום
9771660xxxxxxxללא תשלוםללא תשלום
977197שירותים מיוחדים II
977198ללא תשלום
97700xxxxxx.בינלאומייעדים בינלאומיים
977009771xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
977009771498ללא תשלום
97700977197שירותים מיוחדים II
97700977198ללא תשלום
9770097721xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
9770097723xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
9770097724xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
9770097725xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
9770097726xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
9770097727xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
9770097729xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
9770097731xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
9770097733xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
9770097735xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
9770097736xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
9770097737xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
9770097738xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
9770097741xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
9770097744xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
9770097746xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
9770097747xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
9770097748xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
9770097749xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
9770097746xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
9770097751xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
9770097753xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
9770097755xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
9770097756xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
9770097757xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
977009776xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
9770097771xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
9770097775xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
9770097776xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
9770097777xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
9770097778xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
9770097779xxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
977009778xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
977009779xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
97700977960xxxxxxxשירותים מיוחדים Iמספר נייד
97700977961xxxxxxxשירותים מיוחדים Iמספר נייד
97700977962xxxxxxxשירותים מיוחדים Iמספר נייד
97700977963xxxxxxxשירותים מיוחדים Iמספר נייד
97700977970xxxxxxxשירותים מיוחדים Iמספר נייד
97700977972xxxxxxxשירותים מיוחדים Iמספר נייד
97700977974xxxxxxxשירותים מיוחדים Iמספר נייד
97700977975xxxxxxxשירותים מיוחדים Iמספר נייד
97700977976xxxxxxxשירותים מיוחדים Iמספר נייד
97700977980xxxxxxxשירותים מיוחדים Iמספר נייד
97700977981xxxxxxxשירותים מיוחדים Iמספר נייד
97700977982xxxxxxxשירותים מיוחדים Iמספר נייד
97700977984xxxxxxxשירותים מיוחדים Iמספר נייד
97700977985xxxxxxxשירותים מיוחדים Iמספר נייד
97700977986xxxxxxxשירותים מיוחדים Iמספר נייד
97700977988xxxxxxxשירותים מיוחדים Iמספר נייד
97700977105xשירותים מיוחדים IIשירותי אבטחה
97700977106xשירותים מיוחדים IIשירותי בית חולים
97700977106xxשירותים מיוחדים IIשירותי בית חולים
97700977107xשירותים מיוחדים IIשירותי נסיעות
97700977107xxשירותים מיוחדים IIשירותי נסיעות
97700977109xשירותים מיוחדים IIזכויות אדם
97700977109xxשירותים מיוחדים IIזכויות אדם
9770097711xxשירותים מיוחדים IIשירות ממשלתי
977009771660xxxxxxxללא תשלוםללא תשלום

מספרי חירום


 
לא ניתן להקצות מספרי חירום בתוכנית חיוג פנימית (שלוחה).
טבלה 78. מספרי חירום בנפאל

קידומת מדינה

מפה ספרתית

סוג שיחה

תיאור

977100חירוםמשטרה
977101חירוםאש
977102חירוםאמבולנס
977103חירוםמשטרת התנועה
977104חירוםקו עזרה לילדים
977106חירוםמשטרה צבאית
9771098חירוםקו עזרה לילדים
977112חירוםקוד קצר לשעת חירום
9771144חירוםמשטרת התיירים

תוכנית שיחות יוצאות

טבלה 79. תוכנית שיחות יוצאות בעומאן

קידומת מדינה

מפה ספרתית

סוג שיחה

תיאור

96800xxxxx.בינלאומי-
96871xxxxxxשירותים מיוחדים I-
96872xxxxxxשירותים מיוחדים I-
96878xxxxxxשירותים מיוחדים I-
96879xxxxxxשירותים מיוחדים I-
968901xxxxxשירותים מיוחדים I-
968902xxxxxשירותים מיוחדים I-
968903xxxxxשירותים מיוחדים I-
968904xxxxxשירותים מיוחדים I-
968905xxxxxשירותים מיוחדים I-
968906xxxxxשירותים מיוחדים I-
968907xxxxxשירותים מיוחדים I
968908xxxxxשירותים מיוחדים I-
968909xxxxxשירותים מיוחדים I-
96891xxxxxxשירותים מיוחדים I-
96892xxxxxxשירותים מיוחדים I-
96893xxxxxxשירותים מיוחדים I-
96894xxxxxxשירותים מיוחדים I-
96895xxxxxxשירותים מיוחדים I-
96896xxxxxxשירותים מיוחדים I-
96897xxxxxxשירותים מיוחדים I-
96898xxxxxxשירותים מיוחדים I-
96899xxxxxxשירותים מיוחדים I-
96822xxxxxxבתשלום-
96823xxxxxxבתשלום-
96824xxxxxxבתשלום-
96825xxxxxxבתשלום-
96826xxxxxxבתשלום-
968800xxxxxללא תשלום-
968900xxxxxשירותי פרימיום II-
9681442שירותים מיוחדים II-
96880077222שירותים מיוחדים II-
9688xxxxשירותים מיוחדים II-
9689xxxxשירותים מיוחדים II-
9680096871xxxxxxשירותים מיוחדים I-
9680096872xxxxxxשירותים מיוחדים I-
9680096878xxxxxxשירותים מיוחדים I-
9680096879xxxxxxשירותים מיוחדים I-
96800968901xxxxxשירותים מיוחדים I-
96800968902xxxxxשירותים מיוחדים I-
96800968903xxxxxשירותים מיוחדים I-
96800968904xxxxxשירותים מיוחדים I-
96800968905xxxxxשירותים מיוחדים I-
96800968906xxxxxשירותים מיוחדים I-
96800968907xxxxxשירותים מיוחדים I-
96800968908xxxxxשירותים מיוחדים I-
96800968909xxxxxשירותים מיוחדים I-
9680096891xxxxxxשירותים מיוחדים I-
9680096892xxxxxxשירותים מיוחדים I-
9680096893xxxxxxשירותים מיוחדים I-
9680096894xxxxxxשירותים מיוחדים I-
9680096895xxxxxxשירותים מיוחדים I-
9680096896xxxxxxשירותים מיוחדים I-
9680096897xxxxxxשירותים מיוחדים I-
9680096898xxxxxxשירותים מיוחדים I-
9680096899xxxxxxשירותים מיוחדים I-
9680096822xxxxxxבתשלום-
9680096823xxxxxxבתשלום-
9680096824xxxxxxבתשלום-
9680096825xxxxxxבתשלום-
9680096826xxxxxxבתשלום-
96800968800xxxxxללא תשלום-
96800968900xxxxxשירותי פרימיום II-
968009681442שירותים מיוחדים II-
9680096880077222שירותים מיוחדים II-
968009688xxxxשירותים מיוחדים II-
968009689xxxxשירותים מיוחדים II-

מספרי חירום


 
לא ניתן להקצות מספרי חירום בתוכנית חיוג פנימית (שלוחה).
טבלה 80. מספרי חירום בעומאן

קידומת מדינה

מפה ספרתית

סוג שיחה

9689999חירום
968153חירום
968154חירום
968150חירום

תוכנית שיחות יוצאות

טבלה 81. תוכנית שיחות יוצאות של פקיסטן

קידומת מדינה

מפה ספרתית

סוג שיחה

תיאור

92114שירותים מיוחדים II
92117שירותים מיוחדים II
92118שירותים מיוחדים II
92130שירותים מיוחדים II
9292114שירותים מיוחדים II
9292117שירותים מיוחדים II
9292118שירותים מיוחדים II
9292130שירותים מיוחדים II
92009221xxxxxxxxבתשלום
92009222xxxxxxxxבתשלום
920092232xxxxxxבתשלום
920092233xxxxxxבתשלום
920092235xxxxxxבתשלום
920092238xxxxxxבתשלום
920092242xxxxxxבתשלום
920092243xxxxxxבתשלום
920092244xxxxxxבתשלום
92009225xxxxxxxבתשלום
920092297xxxxxxבתשלום
920092298xxxxxxבתשלום
9200923xxxxxxxxxשירותים מיוחדים I
92009240xxxxxxxבתשלום
92009241xxxxxxxבתשלום
92009242xxxxxxxבתשלום
92009244xxxxxxxבתשלום
920092453xxxxxxבתשלום
920092454xxxxxxבתשלום
920092457xxxxxxבתשלום
920092459xxxxxxבתשלום
92009246xxxxxxxבתשלום
92009247xxxxxxxבתשלום
92009248xxxxxxxבתשלום
92009249xxxxxxxבתשלום
92009251xxxxxxxבתשלום
92009252xxxxxxxבתשלום
92009253xxxxxxxבתשלום
920092542xxxxxxבתשלום
920092543xxxxxxבתשלום
920092544xxxxxxבתשלום
920092546xxxxxxבתשלום
920092547xxxxxxבתשלום
92009255xxxxxxxבתשלום
92009256xxxxxxxבתשלום
92009257xxxxxxxבתשלום
9200925811xxxxxxבתשלום
9200925812xxxxxxבתשלום
9200925813xxxxxxבתשלום
9200925814xxxxxxבתשלום
9200925815xxxxxxבתשלום
9200925816xxxxxxבתשלום
9200925817xxxxxxבתשלום
9200925821xxxxxxבתשלום
9200925822xxxxxxבתשלום
9200925823xxxxxxבתשלום
9200925824xxxxxxבתשלום
9200925825xxxxxxבתשלום
9200925826xxxxxxבתשלום
9200925827xxxxxxבתשלום
9200925828xxxxxxבתשלום
920092604xxxxxxבתשלום
920092606xxxxxxבתשלום
920092608xxxxxxבתשלום
92009261xxxxxxxבתשלום
92009262xxxxxxxבתשלום
92009263xxxxxxxבתשלום
92009264xxxxxxxבתשלום
92009265xxxxxxxבתשלום
92009266xxxxxxxבתשלום
92009267xxxxxxxבתשלום
92009268xxxxxxxבתשלום
92009271xxxxxxxבתשלום
920092722xxxxxxבתשלום
920092723xxxxxxבתשלום
920092726xxxxxxבתשלום
92009274xxxxxxxבתשלום
920092800xxxxxללא תשלום
92009281xxxxxxxבתשלום
920092822xxxxxxבתשלום
920092823xxxxxxבתשלום
920092824xxxxxxבתשלום
920092825xxxxxxבתשלום
920092826xxxxxxבתשלום
920092828xxxxxxבתשלום
920092829xxxxxxבתשלום
920092832xxxxxxבתשלום
920092833xxxxxxבתשלום
920092835xxxxxxבתשלום
920092837xxxxxxבתשלום
920092838xxxxxxבתשלום
920092843xxxxxxבתשלום
920092844xxxxxxבתשלום
920092847xxxxxxבתשלום
920092848xxxxxxבתשלום
920092852xxxxxxבתשלום
920092853xxxxxxבתשלום
920092855xxxxxxבתשלום
920092856xxxxxxבתשלום
92009286xxxxxxxבתשלום
920092900xxxxxשירותי פרימיום I
92009291xxxxxxxבתשלום
920092922xxxxxxבתשלום
920092923xxxxxxבתשלום
920092924xxxxxxבתשלום
920092925xxxxxxבתשלום
920092926xxxxxxבתשלום
920092927xxxxxxבתשלום
920092928xxxxxxבתשלום
920092932xxxxxxבתשלום
920092937xxxxxxבתשלום
920092938xxxxxxבתשלום
920092939xxxxxxבתשלום
920092942xxxxxxבתשלום
920092943xxxxxxבתשלום
920092944xxxxxxבתשלום
920092945xxxxxxבתשלום
920092946xxxxxxבתשלום
920092963xxxxxxבתשלום
920092965xxxxxxבתשלום
920092966xxxxxxבתשלום
920092969xxxxxxבתשלום
920092992xxxxxxבתשלום
920092995xxxxxxבתשלום
920092996xxxxxxבתשלום
920092997xxxxxxבתשלום
920092998xxxxxxבתשלום
9200xxxxx.בינלאומי
92021xxxxxxxxבתשלום
92022xxxxxxxxבתשלום
920232xxxxxxבתשלום
920233xxxxxxבתשלום
920235xxxxxxבתשלום
920238xxxxxxבתשלום
920242xxxxxxבתשלום
920243xxxxxxבתשלום
920244xxxxxxבתשלום
92025xxxxxxxבתשלום
920297xxxxxxבתשלום
920298xxxxxxבתשלום
9203xxxxxxxxxשירותים מיוחדים I
92040xxxxxxxבתשלום
92041xxxxxxxבתשלום
92042xxxxxxxבתשלום
92044xxxxxxxבתשלום
920453xxxxxxבתשלום
920454xxxxxxבתשלום
920457xxxxxxבתשלום
920459xxxxxxבתשלום
92046xxxxxxxבתשלום
92047xxxxxxxבתשלום
92048xxxxxxxבתשלום
92049xxxxxxxבתשלום
92051xxxxxxxבתשלום
92052xxxxxxxבתשלום
92053xxxxxxxבתשלום
920542xxxxxxבתשלום
920543xxxxxxבתשלום
920544xxxxxxבתשלום
920546xxxxxxבתשלום
920547xxxxxxבתשלום
92055xxxxxxxבתשלום
92056xxxxxxxבתשלום
92057xxxxxxxבתשלום
9205811xxxxxxבתשלום
9205812xxxxxxבתשלום
9205813xxxxxxבתשלום
9205814xxxxxxבתשלום
9205815xxxxxxבתשלום
9205816xxxxxxבתשלום
9205817xxxxxxבתשלום
9205821xxxxxxבתשלום
9205822xxxxxxבתשלום
9205823xxxxxxבתשלום
9205824xxxxxxבתשלום
9205825xxxxxxבתשלום
9205826xxxxxxבתשלום
9205827xxxxxxבתשלום
9205828xxxxxxבתשלום
920604xxxxxxבתשלום
920606xxxxxxבתשלום
920608xxxxxxבתשלום
92061xxxxxxxבתשלום
92062xxxxxxxבתשלום
92063xxxxxxxבתשלום
92064xxxxxxxבתשלום
92065xxxxxxxבתשלום
92066xxxxxxxבתשלום
92067xxxxxxxבתשלום
92068xxxxxxxבתשלום
92071xxxxxxxבתשלום
920722xxxxxxבתשלום
920723xxxxxxבתשלום
920726xxxxxxבתשלום
92074xxxxxxxבתשלום
920800xxxxxללא תשלום
92081xxxxxxxבתשלום
920822xxxxxxבתשלום
920823xxxxxxבתשלום
920824xxxxxxבתשלום
920825xxxxxxבתשלום
920826xxxxxxבתשלום
920828xxxxxxבתשלום
920829xxxxxxבתשלום
920832xxxxxxבתשלום
920833xxxxxxבתשלום
920835xxxxxxבתשלום
920837xxxxxxבתשלום
920838xxxxxxבתשלום
920843xxxxxxבתשלום
920844xxxxxxבתשלום
920847xxxxxxבתשלום
920848xxxxxxבתשלום
920852xxxxxxבתשלום
920853xxxxxxבתשלום
920855xxxxxxבתשלום
920856xxxxxxבתשלום
92086xxxxxxxבתשלום
920900xxxxxשירותי פרימיום I
92091xxxxxxxבתשלום
920922xxxxxxבתשלום
920923xxxxxxבתשלום
920924xxxxxxבתשלום
920925xxxxxxבתשלום
920926xxxxxxבתשלום
920927xxxxxxבתשלום
920928xxxxxxבתשלום
920932xxxxxxבתשלום
920937xxxxxxבתשלום
920938xxxxxxבתשלום
920939xxxxxxבתשלום
920942xxxxxxבתשלום
920943xxxxxxבתשלום
920944xxxxxxבתשלום
920945xxxxxxבתשלום
920946xxxxxxבתשלום
920963xxxxxxבתשלום
920965xxxxxxבתשלום
920966xxxxxxבתשלום
920969xxxxxxבתשלום
920992xxxxxxבתשלום
920995xxxxxxבתשלום
920996xxxxxxבתשלום
920997xxxxxxבתשלום
920998xxxxxxבתשלום

מספרי חירום


 
לא ניתן להקצות מספרי חירום בתוכנית חיוג פנימית (שלוחה).
טבלה 82. מספרי חירום של פקיסטן

קידומת מדינה

מפה ספרתית

סוג שיחה

9215חירום
9216חירום
92115חירום
921122חירום
921915חירום
92112חירום
921043חירום
921422חירום
921121חירום
921515חירום
921192חירום
921020חירום
921101חירום
921166חירום
921021חירום
921715חירום
92101חירום

תוכנית שיחות יוצאות

טבלה 83. תוכנית שיחות יוצאות בפיליפינים

קידומת מדינה

מפה ספרתית

סוג שיחה

תיאור

63112מסייע בספר הטלפונים ניתן לחיובסיוע במדריך
63114מסייע בספר הטלפונים ניתן לחיובסיוע במדריך
63187מסייע בספר הטלפונים ניתן לחיובסיוע במדריך
630063112מסייע בספר הטלפונים ניתן לחיובסיוע במדריך
630063114מסייע בספר הטלפונים ניתן לחיובסיוע במדריך
630063187מסייע בספר הטלפונים ניתן לחיובסיוע במדריך
6300xxxxx.בינלאומיבינלאומי
63xxxxxxxמקומישיחות מקומיות
63xxxxxxxxמקומישיחות מקומיות
63108בסיוע מפעילבחירת מפעיל
63109בסיוע מפעילבחירת מפעיל
630063108בסיוע מפעילבחירת מפעיל
630063109בסיוע מפעילבחירת מפעיל
63171שירותי פרימיום Iשירותים כלליים
63172שירותי פרימיום Iשירותים כלליים
63173שירותי פרימיום Iשירותים כלליים
630063171שירותי פרימיום Iשירותים כלליים
630063172שירותי פרימיום Iשירותים כלליים
630063173שירותי פרימיום Iשירותים כלליים
6309xxxxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
6300639xxxxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
631342שירותים מיוחדים IIמוקד LTFRB 24/7
63143שירותים מיוחדים IIמוקד הצלב האדום
63161שירותים מיוחדים IIקו החם של מרכז המבצעים הטקטיים של תחנת Marikina (STOC).
631627שירותים מיוחדים IIמוקד המים של מנילה
6316502שירותים מיוחדים IIמוקד המחלקה לעבודות ציבוריות וכבישים מהירים (DPWH).
637890שירותים מיוחדים IIמרכז הסיוע הציבורי של DOTC
6300631342שירותים מיוחדים IIמוקד LTFRB 24/7
630063143שירותים מיוחדים IIמוקד הצלב האדום
630063161שירותים מיוחדים IIקו החם של מרכז המבצעים הטקטיים של תחנת Marikina (STOC).
6300631627שירותים מיוחדים IIמוקד המים של מנילה
63006316502שירותים מיוחדים IIמוקד המחלקה לעבודות ציבוריות וכבישים מהירים (DPWH).
6300637890שירותים מיוחדים IIמרכז הסיוע הציבורי של DOTC
6302xxxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
63032xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
63033xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
63034xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
63035xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
63036xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
63038xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
63042xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
63043xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
63044xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
63045xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
63046xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
63047xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
63048xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
63049xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
63052xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
63053xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
63054xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
63055xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
63056xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
63062xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
63063xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
63064xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
63065xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
63068xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
63072xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
63074xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
63075xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
63077xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
63078xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
63082xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
63083xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
63084xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
63085xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
63086xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
63087xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
63088xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
630812xxxxxxxבתשלוםVoIP
630813xxxxxxxבתשלוםVoIP
6300632xxxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
63006332xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
63006333xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
63006334xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
63006335xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
63006336xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
63006338xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
63006342xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
63006343xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
63006344xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
63006345xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
63006346xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
63006347xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
63006348xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
63006349xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
63006352xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
63006353xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
63006354xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
63006355xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
63006356xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
63006362xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
63006363xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
63006364xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
63006365xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
63006368xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
63006372xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
63006374xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
63006375xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
63006377xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
63006378xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
63006382xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
63006383xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
63006384xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
63006385xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
63006386xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
63006387xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
63006388xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
630063813xxxxxxxבתשלוםVoIP
630063817xxxxxxxבתשלוםVoIP

מספרי חירום


 
לא ניתן להקצות מספרי חירום בתוכנית חיוג פנימית (שלוחה).
טבלה 84. מספרי חירום בפיליפינים

קידומת מדינה

מפה ספרתית

סוג שיחה

63116חירום
631343חירום
63136חירום
63163חירום
63757חירום
638888חירום
63101חירום

עיצוב תוכנית חיוג

בעת תכנון תוכנית חיוג, עליך להימנע מכל חפיפה בין תוכנית החיוג הפנימית למפות הספרות של תוכנית החיוג הארצית (בטבלת תוכנית השיחות היוצאות למטה).


 
Webex Calling עדיפות לניתוב תוכניות חיוג פנימיות על פני ניתוב תוכנית החיוג הארצית.

אנו ממליצים בחום להשתמש בספרת חיוג יוצאת כדי לנתב שיחות ל-PSTN.

הרשאות שיחות יוצאות

הרשאות שיחות יוצאות מעניקות לך שליטה אם לאפשר או לחסום משתמשים שמנסים לחייג סוגי שיחות מסוימים.

הרשאות שיחות יוצאות הן ספציפיות למדינה. הם מבוססים על תוכנית החיוג הארצית במיקום אתר הבית של המשתמש.

אתה יכול לחסום שיחות שאינן חירום עם הרשאות שיחות יוצאות.

לא ניתן לחסום שיחות חירום עם הרשאות שיחות יוצאות.

לגבי "מספרים ייעודיים"

ישנם מספר מספרים ייעודיים שאינך יכול להשתמש בהם בתוכנית חיוג פנימית (שלוחה):

 • כל סוגי שיחת חירום הם מספרים ייעודיים.
 • ייתכן שיש סוגי שיחות אחרים שהם מספרים ייעודיים.
 • מספרים ייעודיים מנותבים תמיד ל-PSTN.

מספרים ייעודיים

טבלה 85. מספרים ייעודיים לקטאר
קידומת מדינהמפה ספרתיתסוג שיחהתיאור
974999חירוםמשטרה
974991חירוםתאגיד החשמל והמים

תוכנית שיחות יוצאות

טבלה 86. תוכנית שיחות יוצאות של קטאר

קידומת מדינה

מפה ספרתית

סוג שיחה

תיאור

97400xxxxx.בינלאומיבינלאומי
97423xxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
9743xxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
9744xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
9745xxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
9746xxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
9747xxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
974800x.ללא תשלוםמספר לא גיאוגרפי - טלפון חינם
974900xxxxשירותי פרימיום Iמספר לא גיאוגרפי - אודיוטקסט
974180שירותים מיוחדים IIקוד קצר
974150שירותים מיוחדים IIקוד קצר
974111שירותים מיוחדים IIקוד קצר
974136שירותים מיוחדים IIקוד קצר
974106שירותים מיוחדים IIקוד קצר
974184שירותים מיוחדים IIקוד קצר
974182שירותים מיוחדים IIקוד קצר
974104שירותים מיוחדים IIקוד קצר
974183שירותים מיוחדים IIקוד קצר
974998שירותים מיוחדים IIקוד קצר
974107שירותים מיוחדים IIקוד קצר
97416xxxשירותים מיוחדים IIקוד קצר
97417xxxשירותים מיוחדים IIקוד קצר
97420xxשירותים מיוחדים IIקוד קצר
97419xשירותים מיוחדים IIקוד קצר
97412xשירותים מיוחדים IIקוד קצר
97411xשירותים מיוחדים IIקוד קצר
97410xשירותים מיוחדים IIקוד קצר
97413xשירותים מיוחדים IIקוד קצר
97418xשירותים מיוחדים IIקוד קצר
9740097423xxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
974009743xxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
974009744xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
974009745xxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
974009746xxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
974009747xxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
97400974800x.ללא תשלוםמספר לא גיאוגרפי - טלפון חינם
97400974900xxxxשירותי פרימיום Iמספר לא גיאוגרפי - אודיוטקסט
974974180שירותים מיוחדים IIקוד קצר
974974150שירותים מיוחדים IIקוד קצר
974974111שירותים מיוחדים IIקוד קצר
974974136שירותים מיוחדים IIקוד קצר
974974106שירותים מיוחדים IIקוד קצר
974974184שירותים מיוחדים IIקוד קצר
974974182שירותים מיוחדים IIקוד קצר
974974104שירותים מיוחדים IIקוד קצר
974974183שירותים מיוחדים IIקוד קצר
974974998שירותים מיוחדים IIקוד קצר
974974107שירותים מיוחדים IIקוד קצר
9740097416xxxשירותים מיוחדים IIקוד קצר
9740097417xxxשירותים מיוחדים IIקוד קצר
9740097420xxשירותים מיוחדים IIקוד קצר
9740097419xשירותים מיוחדים IIקוד קצר
9740097412xשירותים מיוחדים IIקוד קצר
9740097411xשירותים מיוחדים IIקוד קצר
9740097410xשירותים מיוחדים IIקוד קצר
9740097413xשירותים מיוחדים IIקוד קצר
9740097418xשירותים מיוחדים IIקוד קצר

תוכנית שיחות יוצאות

טבלה 87. תוכנית שיחות יוצאות של ערב הסעודית

קידומת מדינה

מפה ספרתית

סוג שיחה

תיאור

96600xxxxx.בינלאומייעדים בינלאומיים
9660811xxxxxxxxשירותי פרימיום Iשירותי נוודים
9660891xxxxxxxxשירותי פרימיום Iתקשורת אישית אוניברסלית
966092xxxxxxxשירותי פרימיום Iשירותי הכנסה משותפים שאינם מספרים גיאוגרפיים
96600966811xxxxxxxxשירותי פרימיום Iשירותי נוודים
96600966891xxxxxxxxשירותי פרימיום Iתקשורת אישית אוניברסלית
9660096692xxxxxxxשירותי פרימיום Iשירותי הכנסה משותפים שאינם מספרים גיאוגרפיים
9660700xxxxxשירותי פרימיום IIשירותי תעריף פרימיום
96600966700xxxxxשירותי פרימיום IIשירותי תעריף פרימיום
966050xxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
966051xxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
966053xxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
966054xxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
966055xxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
966056xxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
9660570xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
9660572xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
9660576xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
9660578xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
966058xxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
966059xxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
9660096650xxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
9660096651xxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
9660096653xxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
9660096654xxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
9660096655xxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
9660096656xxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
96600966570xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
96600966572xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
96600966576xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
96600966578xxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
9660096658xxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
9660096659xxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
966900שירותים מיוחדים IIקוד קצר
966933שירותים מיוחדים IIקוד קצר
966939שירותים מיוחדים IIקוד קצר
966940שירותים מיוחדים IIקוד קצר
966966שירותים מיוחדים IIקוד קצר
966959שירותים מיוחדים IIקוד קצר
966600שירותים מיוחדים IIקוד קצר
966985שירותים מיוחדים IIקוד קצר
966986שירותים מיוחדים IIקוד קצר
966987שירותים מיוחדים IIקוד קצר
966988שירותים מיוחדים IIקוד קצר
966989שירותים מיוחדים IIקוד קצר
966990שירותים מיוחדים IIקוד קצר
966992שירותים מיוחדים IIקוד קצר
966993שירותים מיוחדים IIקוד קצר
966994שירותים מיוחדים IIקוד קצר
966995שירותים מיוחדים IIקוד קצר
966996שירותים מיוחדים IIקוד קצר
966998שירותים מיוחדים IIקוד קצר
9661100שירותים מיוחדים IIקוד קצר
9661789שירותים מיוחדים IIקוד קצר
9661755שירותים מיוחדים IIקוד קצר
9661919שירותים מיוחדים IIקוד קצר
966116111שירותים מיוחדים IIקוד קצר
96619991שירותים מיוחדים IIקוד קצר
96619922שירותים מיוחדים IIקוד קצר
966199099שירותים מיוחדים IIקוד קצר
9661900שירותים מיוחדים IIקוד קצר
9661918שירותים מיוחדים IIקוד קצר
96600966900שירותים מיוחדים IIקוד קצר
96600966933שירותים מיוחדים IIקוד קצר
96600966939שירותים מיוחדים IIקוד קצר
96600966940שירותים מיוחדים IIקוד קצר
96600966966שירותים מיוחדים IIקוד קצר
96600966959שירותים מיוחדים IIקוד קצר
96600966600שירותים מיוחדים IIקוד קצר
96600966985שירותים מיוחדים IIקוד קצר
96600966986שירותים מיוחדים IIקוד קצר
96600966987שירותים מיוחדים IIקוד קצר
96600966988שירותים מיוחדים IIקוד קצר
96600966989שירותים מיוחדים IIקוד קצר
96600966990שירותים מיוחדים IIקוד קצר
96600966992שירותים מיוחדים IIקוד קצר
96600966993שירותים מיוחדים IIקוד קצר
96600966994שירותים מיוחדים IIקוד קצר
96600966995שירותים מיוחדים IIקוד קצר
96600966996שירותים מיוחדים IIקוד קצר
96600966998שירותים מיוחדים IIקוד קצר
966009661100שירותים מיוחדים IIקוד קצר
966009661789שירותים מיוחדים IIקוד קצר
966009661755שירותים מיוחדים IIקוד קצר
966009661919שירותים מיוחדים IIקוד קצר
96600966116111שירותים מיוחדים IIקוד קצר
9660096619991שירותים מיוחדים IIקוד קצר
9660096619922שירותים מיוחדים IIקוד קצר
96600966199099שירותים מיוחדים IIקוד קצר
966009661900שירותים מיוחדים IIקוד קצר
966009661918שירותים מיוחדים IIקוד קצר
966011xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
966012xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
966013xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
966014xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
966016xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
966017xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
9660096611xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
9660096612xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
9660096613xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
9660096614xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
9660096616xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
9660096617xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
9660800xxxxxxxללא תשלוםשירותי טלפון ללא מספרים גיאוגרפיים
96600966800xxxxxxxללא תשלוםשירותי טלפון ללא מספרים גיאוגרפיים

מספרי חירום


 
לא ניתן להקצות מספרי חירום בתוכנית חיוג פנימית (שלוחה).
טבלה 88. מספרי חירום של ערב הסעודית

קידומת מדינה

מפה ספרתית

סוג שיחה

966101חירום
966112חירום
966937חירום
966999חירום
966997חירום

תוכנית שיחות יוצאות

טבלה 89. תוכנית שיחות יוצאות בסינגפור

קידומת מדינה

מפה ספרתית

סוג שיחה

תיאור

65000xxxxxxx.בינלאומייעדים בינלאומיים
65001xxxx.בינלאומייעדים בינלאומיים
65002xxxx.בינלאומייעדים בינלאומיים
65005xxxx.בינלאומייעדים בינלאומיים
65008xxxx.בינלאומייעדים בינלאומיים
65009xxxx.בינלאומייעדים בינלאומיים
65011xxxx.בינלאומייעדים בינלאומיים
65012xxxx.בינלאומייעדים בינלאומיים
65013xxxx.בינלאומייעדים בינלאומיים
65015xxxx.בינלאומייעדים בינלאומיים
65016xxxx.בינלאומייעדים בינלאומיים
65018xxxx.בינלאומייעדים בינלאומיים
65019xxxx.בינלאומייעדים בינלאומיים
65020xxxx.בינלאומייעדים בינלאומיים
65021xxxx.בינלאומייעדים בינלאומיים
65022xxxx.בינלאומייעדים בינלאומיים
65029xxxx.בינלאומייעדים בינלאומיים
65030xxxx.בינלאומייעדים בינלאומיים
65033xxxx.בינלאומייעדים בינלאומיים
651900xxxxxxxשירותי פרימיום Iשירותים מבוססי פרימיום - אודיוליין
65190011xxxxxשירותי פרימיום IIשירותים מבוססי פרימיום - הצבעה בטלוויזיה
658xxxxxxxשירותים מיוחדים Iמספרי רשת רדיו
659xxxxxxxשירותים מיוחדים Iמספרי רשת רדיו
6510xxשירותים מיוחדים II-
6511xxשירותים מיוחדים II-
6513xxשירותים מיוחדים II-
6514xxשירותים מיוחדים II-
6514xxxשירותים מיוחדים II-
6515xxשירותים מיוחדים II-
6515xxxשירותים מיוחדים II-
6516xxשירותים מיוחדים II-
6517xxשירותים מיוחדים II-
6518xxשירותים מיוחדים II-
6519xxשירותים מיוחדים II-
653xxxxxxxבתשלום-
656xxxxxxxבתשלום-
65800xxxxxxxללא תשלום-
651800xxxxxxxללא תשלום-

מספרי חירום


 
לא ניתן להקצות מספרי חירום בתוכנית חיוג פנימית (שלוחה).
טבלה 90. מספרי חירום בסינגפור

קידומת מדינה

מפה ספרתית

סוג שיחה

651777חירום
65995חירום
65999חירום

תוכנית שיחות יוצאות

טבלה 91. תוכנית שיחות יוצאות לסרי לנקה

קידומת מדינה

מפה ספרתית

סוג שיחה

תיאור

94xxxxxxxמקומישיחות מקומיות
94071xxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
94072xxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
94075xxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
94077xxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
94078xxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
94009471xxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
94009472xxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
94009475xxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
94009477xxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
94009478xxxxxxxשירותים מיוחדים Iנייד
94114שירותים מיוחדים IIמפקד מבצעי Colombo -SL Army
94118שירותים מיוחדים IIדלפק הסיוע הלאומי (משרד הביטחון)
941212שירותים מיוחדים IIמוקד מפעיל סרי לנקה טלקום
9413xxשירותים מיוחדים IIארגוני המגזר הפרטי
941575שירותים מיוחדים IIמוקד המפעיל לנקה פעמון
941717שירותים מיוחדים IIמוקד מפעיל מוביטל
941755שירותים מיוחדים IIמוקד המפעיל Airtel
941777שירותים מיוחדים IIדיאלוג של מוקד מפעיל
941788שירותים מיוחדים IIמוקד מפעיל
94190xשירותים מיוחדים IIארגונים ממשלתיים
94191xשירותים מיוחדים IIארגונים ממשלתיים
94192xשירותים מיוחדים IIארגונים ממשלתיים
94193xשירותים מיוחדים IIארגונים ממשלתיים
94194xשירותים מיוחדים IIארגונים ממשלתיים
94195xשירותים מיוחדים IIארגונים ממשלתיים
94196xשירותים מיוחדים IIארגונים ממשלתיים
94197xשירותים מיוחדים IIארגונים ממשלתיים
94198xשירותים מיוחדים IIארגונים ממשלתיים
941991שירותים מיוחדים IIארגונים ממשלתיים
941992שירותים מיוחדים IIארגונים ממשלתיים
941993שירותים מיוחדים IIארגונים ממשלתיים
941994שירותים מיוחדים IIארגונים ממשלתיים
941995שירותים מיוחדים IIארגונים ממשלתיים
941996שירותים מיוחדים IIארגונים ממשלתיים
941997שירותים מיוחדים IIארגונים ממשלתיים
941998שירותים מיוחדים IIארגונים ממשלתיים
941999שירותים מיוחדים IIארגונים ממשלתיים
940094114שירותים מיוחדים IIמפקד מבצעי Colombo -SL Army
940094118שירותים מיוחדים IIדלפק הסיוע הלאומי (משרד הביטחון)
9400941212שירותים מיוחדים IIמוקד מפעיל סרי לנקה טלקום
94009413xxשירותים מיוחדים IIארגוני המגזר הפרטי
9400941575שירותים מיוחדים IIמוקד המפעיל לנקה פעמון
9400941717שירותים מיוחדים IIמוקד מפעיל מוביטל
9400941755שירותים מיוחדים IIמוקד המפעיל Airtel
9400941777שירותים מיוחדים IIדיאלוג של מוקד מפעיל
9400941788שירותים מיוחדים IIמוקד מפעיל
940094190xשירותים מיוחדים IIארגונים ממשלתיים
940094191xשירותים מיוחדים IIארגונים ממשלתיים
940094192xשירותים מיוחדים IIארגונים ממשלתיים
940094193xשירותים מיוחדים IIארגונים ממשלתיים
940094194xשירותים מיוחדים IIארגונים ממשלתיים
940094195xשירותים מיוחדים IIארגונים ממשלתיים
940094196xשירותים מיוחדים IIארגונים ממשלתיים
940094197xשירותים מיוחדים IIארגונים ממשלתיים
940094198xשירותים מיוחדים IIארגונים ממשלתיים
9400941991שירותים מיוחדים IIארגונים ממשלתיים
9400941992שירותים מיוחדים IIארגונים ממשלתיים
9400941993שירותים מיוחדים IIארגונים ממשלתיים
9400941994שירותים מיוחדים IIארגונים ממשלתיים
9400941995שירותים מיוחדים IIארגונים ממשלתיים
9400941996שירותים מיוחדים IIארגונים ממשלתיים
9400941997שירותים מיוחדים IIארגונים ממשלתיים
9400941998שירותים מיוחדים IIארגונים ממשלתיים
9400941999שירותים מיוחדים IIארגונים ממשלתיים
940114שירותים מיוחדים IIמפקד מבצעי Colombo -SL Army
940118שירותים מיוחדים IIדלפק הסיוע הלאומי (משרד הביטחון)
9401212שירותים מיוחדים IIמוקד מפעיל סרי לנקה טלקום
94013xxשירותים מיוחדים IIארגוני המגזר הפרטי
9401575שירותים מיוחדים IIמוקד המפעיל לנקה פעמון
9401717שירותים מיוחדים IIמוקד מפעיל מוביטל
9401755שירותים מיוחדים IIמוקד המפעיל Airtel
9401777שירותים מיוחדים IIדיאלוג של מוקד מפעיל
9401788שירותים מיוחדים IIמוקד מפעיל
940190xשירותים מיוחדים IIארגונים ממשלתיים
940191xשירותים מיוחדים IIארגונים ממשלתיים
940192xשירותים מיוחדים IIארגונים ממשלתיים
940193xשירותים מיוחדים IIארגונים ממשלתיים
940194xשירותים מיוחדים IIארגונים ממשלתיים
940195xשירותים מיוחדים IIארגונים ממשלתיים
940196xשירותים מיוחדים IIארגונים ממשלתיים
940197xשירותים מיוחדים IIארגונים ממשלתיים
940198xשירותים מיוחדים IIארגונים ממשלתיים
9401991שירותים מיוחדים IIארגונים ממשלתיים
9401992שירותים מיוחדים IIארגונים ממשלתיים
9401993שירותים מיוחדים IIארגונים ממשלתיים
9401994שירותים מיוחדים IIארגונים ממשלתיים
9401995שירותים מיוחדים IIארגונים ממשלתיים
9401996שירותים מיוחדים IIארגונים ממשלתיים
9401997שירותים מיוחדים IIארגונים ממשלתיים
9401998שירותים מיוחדים IIארגונים ממשלתיים
9401999שירותים מיוחדים IIארגונים ממשלתיים
94011xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
94021xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
94023xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
94024xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
94025xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
94026xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
94027xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
94031xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
94032xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
94033xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
94034xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
94035xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
94036xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
94037xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
94038xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
94041xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
94045xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
94047xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
94051xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
94052xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
94054xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
94055xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
94057xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
94063xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
94065xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
94066xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
94067xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
94081xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
94091xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
94009411xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
94009421xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
94009423xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
94009424xxxxxxxבתשלוםמספר גיאוגרפי
94009425xxxxxxx