Plan för utgående samtal

Tabell 1. Algeriets plan för utgående samtal

Landskod

Sifferkarta

Samtalstyp

Beskrivning

213 00xxxxx. Internationell Internationell
213 08011xxxxx Premiumtjänster II VAS-premiumtjänst
213 08021xxxxx Premiumtjänster II VAS-premiumtjänst
213 08031xxxxx Premiumtjänster II VAS-premiumtjänst
213 08041xxxxx Premiumtjänster II VAS-premiumtjänst
213 08051xxxxx Premiumtjänster II VAS-premiumtjänst
213 08061xxxxx Premiumtjänster II VAS-premiumtjänst
213 08081xxxxx Premiumtjänster II VAS-premiumtjänst
213 08091xxxxx Premiumtjänster II VAS-premiumtjänst
213 055xxxxxxx Specialtjänster I Mobil
213 066xxxxxxx Specialtjänster I Mobil
213 0697xxxxxx Specialtjänster I Mobil
213 0698xxxxxx Specialtjänster I Mobil
213 0699xxxxxx Specialtjänster I Mobil
213 077xxxxxxx Specialtjänster I Mobil
213 0790xxxxxx Specialtjänster I Mobil
213 0791xxxxxx Specialtjänster I Mobil
213 0792xxxxxx Specialtjänster I Mobil
213 0793xxxxxx Specialtjänster I Mobil
213 0794xxxxxx Specialtjänster I Mobil
213 0795xxxxxx Specialtjänster I Mobil
213 0796xxxxxx Specialtjänster I Mobil
213 096190xxxx Specialtjänster I Mobil
213 096191xxxx Specialtjänster I Mobil
213 096192xxxx Specialtjänster I Mobil
213 01xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
213 02xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
213 03xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
213 04xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
212 0982xxxxxx Avgiftsbelagt VoIP
213 09830xxxxx Avgiftsbelagt VoIP
213 08001xxxxx Avgiftsfritt Kostnadsfritt samtal

Nödnummer

Tabell 2. Algeriets nödnummer

Landskod

Sifferkarta

Samtalstyp

213 1055 Brådskande
213 112 Brådskande
213 123 Brådskande
213 14 Brådskande
213 1548 Brådskande
213 17 Brådskande
213 3033 Brådskande

Plan för utgående samtal

Tabell 3. Utgående samtalsplan

Landskod

Sifferkarta

Samtalstyp

Beskrivning

244 00xxxxx. Internationell Internationella destinationer
244 805xxxxxx Premiumtjänster I Delad kostnad (blå nummer)
244 808xxxxxx Premiumtjänster I Lands direkt
244 906xxxxxx Premiumtjänster I Maritime Radio
244 900xxxxxx Premiumtjänster II Premium – Affärs- och marknadsföring
244 901xxxxxx Premiumtjänster II Premium – Underhållning och spel
244 905xxxxxx Premiumtjänster II Premium – Radio och Tv
244 91xxxxxxx Specialtjänster I Mobil
244 92xxxxxxx Specialtjänster I Mobil
244 93xxxxxxx Specialtjänster I Mobil
244 94xxxxxxx Specialtjänster I Mobil
244 99xxxxxxx Specialtjänster I Mobil
244 151 Specialtjänster II Information om information
244 152xx Specialtjänster II Information
244 153xx Specialtjänster II Information
244 154xx Specialtjänster II Information
244 155xx Specialtjänster II Information
244 156xx Specialtjänster II Information
244 157xx Specialtjänster II Information
244 158xx Specialtjänster II Information
244 159xx Specialtjänster II Information
244 19xxx Specialtjänster II Särskilda nätverkstjänster
244 22xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
244 23xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
244 24xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
244 25xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
244 26xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
244 27xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
244 800xxxxxx Avgiftsfritt Gratistelefon (grönt nummer)

Nödnummer

Tabell 4. Ett nödnummer är på

Landskod

Sifferkarta

Samtalstyp

244 112 Brådskande
244 113 Brådskande
244 115 Brådskande
244 116 Brådskande

Plan för utgående samtal

Tabell 5. Benin utgående samtal abonnemang

Landskod

Sifferkarta

Samtalstyp

Beskrivning

229 00xxxxx. Internationell Internationella destinationer
229 807xxxxx Premiumtjänster I Informationstjänster
229 8575xxxx Premiumtjänster I Virtuella operatorer
229 8578xxxx Premiumtjänster I Virtuella operatorer
229 9001xxxx Specialtjänster I Mobil
229 9002xxxx Specialtjänster I Mobil
229 9003xxxx Specialtjänster I Mobil
229 9004xxxx Specialtjänster I Mobil
229 9066xxxx Specialtjänster I Mobil
229 9090xxxx Specialtjänster I Mobil
229 9091xxxx Specialtjänster I Mobil
229 9092xxxx Specialtjänster I Mobil
229 9093xxxx Specialtjänster I Mobil
229 9094xxxx Specialtjänster I Mobil
229 9314xxxx Specialtjänster I Mobil
229 9320xxxx Specialtjänster I Mobil
229 9323xxxx Specialtjänster I Mobil
229 9370xxxx Specialtjänster I Mobil
229 9374xxxx Specialtjänster I Mobil
229 9399xxxx Specialtjänster I Mobil
229 9505xxxx Specialtjänster I Mobil
229 9506xxxx Specialtjänster I Mobil
229 9515xxxx Specialtjänster I Mobil
229 9528xxxx Specialtjänster I Mobil
229 9540xxxx Specialtjänster I Mobil
229 9542xxxx Specialtjänster I Mobil
229 9545xxxx Specialtjänster I Mobil
229 9556xxxx Specialtjänster I Mobil
229 9571xxxx Specialtjänster I Mobil
229 9579xxxx Specialtjänster I Mobil
229 9581xxxx Specialtjänster I Mobil
229 9584xxxx Specialtjänster I Mobil
229 9585xxxx Specialtjänster I Mobil
229 9586xxxx Specialtjänster I Mobil
229 9595xxxx Specialtjänster I Mobil
229 9596xxxx Specialtjänster I Mobil
229 9707xxxx Specialtjänster I Mobil
229 9708xxxx Specialtjänster I Mobil
229 9709xxxx Specialtjänster I Mobil
229 9713xxxx Specialtjänster I Mobil
229 9744xxxx Specialtjänster I Mobil
229 9747xxxx Specialtjänster I Mobil
229 9748xxxx Specialtjänster I Mobil
229 9757xxxx Specialtjänster I Mobil
229 9758xxxx Specialtjänster I Mobil
229 9760xxxx Specialtjänster I Mobil
229 9764xxxx Specialtjänster I Mobil
229 9768xxxx Specialtjänster I Mobil
229 9769xxxx Specialtjänster I Mobil
229 9772xxxx Specialtjänster I Mobil
229 9776xxxx Specialtjänster I Mobil
229 9777xxxx Specialtjänster I Mobil
229 9787xxxx Specialtjänster I Mobil
229 9788xxxx Specialtjänster I Mobil
229 9789xxxx Specialtjänster I Mobil
229 9797xxxx Specialtjänster I Mobil
229 9798xxxx Specialtjänster I Mobil
229 120 Specialtjänster II Internationell semiautomatisk
229 122 Specialtjänster II Förfrågningar
229 123 Specialtjänster II Klagomål
229 124 Specialtjänster II Agera
229 125 Specialtjänster II Semiautomatiskt fjärrsamtal
229 160 Specialtjänster II Är med på det här vis
229 7300 Specialtjänster II Särskild tjänst
229 7329 Specialtjänster II Särskild tjänst
229 7333 Specialtjänster II Särskild tjänst
229 7500 Specialtjänster II Särskild tjänst
229 2021xxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
229 2022xxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
229 2024xxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
229 2025xxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
229 2026xxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
229 2027xxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
229 2029xxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
229 213xxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
229 21736xxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
229 2241xxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
229 2243xxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
229 2246xxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
229 2249xxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
229 2250xxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
229 2251xxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
229 2252xxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
229 2253xxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
229 2254xxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
229 2255xxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
229 2259xxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
229 2361xxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
229 2362xxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
229 2363xxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
229 2365xxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
229 2367xxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
229 2380xxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
229 2382xxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
229 2383xxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer

Nödnummer

Tabell 6. Benin nödnummer

Landskod

Sifferkarta

Samtalstyp

229 117 Brådskande
229 118 Brådskande

Plan för utgående samtal

Tabell 7. Egyptens utgående samtalsplan

Landskod

Sifferkarta

Samtalstyp

Beskrivning

20 00xxxxx. Internationell Internationell
20 Xxxxxx Lokalt Inrikes
20 Xxxxxxx Lokalt Inrikes
20 Xxxxxxxx Lokalt Inrikes
20 0900xxxxx Premiumtjänster I Premiumnummer för samtalstjänst
20 0020900xxxxx Premiumtjänster I Premiumnummer för samtalstjänst
20 010xxxxxxxx Specialtjänster I Mobil
20 011xxxxxxxx Specialtjänster I Mobil
20 012xxxxxxxx Specialtjänster I Mobil
20 015xxxxxxxx Specialtjänster I Mobil
20 002010xxxxxxxx Specialtjänster I Mobil
20 002011xxxxxxxx Specialtjänster I Mobil
20 002012xxxxxxxx Specialtjänster I Mobil
20 002015xxxxxxxx Specialtjänster I Mobil
20 16xxx Specialtjänster II Särskild tjänst
20 17xxx Specialtjänster II Särskild tjänst
20 19xxx Specialtjänster II Särskild tjänst
20 120 Specialtjänster II Information om internationella samtal
20 140 Specialtjänster II Telefonnummerassistans
20 141 Specialtjänster II Telefonnummerassistans
20 142 Specialtjänster II Information om central operatör
20 144 Specialtjänster II Internationella samtal från fasta linjer
20 150 Specialtjänster II Klocka
20 152 Specialtjänster II Hotline för sanering
20 177 Specialtjänster II Frågor om telefonfakturering
20 188 Specialtjänster II Felsökning av telefon
20 20120 Specialtjänster II Information om internationella samtal
20 20140 Specialtjänster II Telefonnummerassistans
20 20141 Specialtjänster II Telefonnummerassistans
20 20142 Specialtjänster II Information om central operatör
20 20144 Specialtjänster II Internationella samtal från fasta linjer
20 20150 Specialtjänster II Klocka
20 20152 Specialtjänster II Hotline för sanering
20 20177 Specialtjänster II Frågor om telefonfakturering
20 20188 Specialtjänster II Felsökning av telefon
20 013xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
20 02xxxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
20 03xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
20 040xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
20 045xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
20 046xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
20 047xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
20 048xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
20 050xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
20 055xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
20 057xxxxx. Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
20 062xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
20 064xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
20 065xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
20 066xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
20 068xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
20 069xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
20 082xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
20 084xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
20 086xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
20 088xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
20 092xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
20 093xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
20 095xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
20 096xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
20 097xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
20 002013xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
20 00202xxxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
20 00203xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
20 002040xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
20 002045xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
20 002046xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
20 002047xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
20 002048xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
20 002050xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
20 002055xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
20 002057xxxxx. Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
20 002062xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
20 002064xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
20 002065xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
20 002066xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
20 002068xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
20 002069xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
20 002082xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
20 002084xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
20 002086xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
20 002088xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
20 002092xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
20 002093xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
20 002095xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
20 002096xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
20 002097xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
20 0800xxxxxxx Avgiftsfritt Kostnadsfritt samtal
20 0020800xxxxxxx Avgiftsfritt Kostnadsfritt samtal

Nödnummer

Tabell 8. Egyptens nödnummer

Landskod

Sifferkarta

Samtalstyp

20 121 Brådskande
20 122 Brådskande
20 123 Brådskande
20 126 Brådskande
20 128 Brådskande
20 129 Brådskande
20 180 Brådskande

Plan för utgående samtal

Tabell 9. Utgående samtalsplan

Landskod

Sifferkarta

Samtalstyp

Beskrivning

233 00xxxxx. Internationell Internationella destinationer
233 020xxxxxxx Specialtjänster I Mobil
233 023xxxxxxx Specialtjänster I Mobil
233 024xxxxxxx Specialtjänster I Mobil
233 02540xxxxx Specialtjänster I Mobil
233 026xxxxxxx Specialtjänster I Mobil
233 027xxxxxxx Specialtjänster I Mobil
233 028xxxxxxx Specialtjänster I Mobil
233 05xxxxxxxx Specialtjänster I Mobil
233 0023320xxxxxxx Specialtjänster I Mobil
233 0023323xxxxxxx Specialtjänster I Mobil
233 0023324xxxxxxx Specialtjänster I Mobil
233 002332540xxxxx Specialtjänster I Mobil
233 0023326xxxxxxx Specialtjänster I Mobil
233 0023327xxxxxxx Specialtjänster I Mobil
233 0023328xxxxxxx Specialtjänster I Mobil
233 002335xxxxxxxx Specialtjänster I Mobil
233 03xxxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
233 002333xxxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
233 0800xxxxxx Avgiftsfritt Gratis telefon
233 00233800xxxxxx Avgiftsfritt Gratis telefon

Nödnummer

Tabell 10. Ett nödnummer är på

Landskod

Sifferkarta

Samtalstyp

233 112 Brådskande
233 18555 Brådskande
233 191 Brådskande
233 192 Brådskande
233 193 Brådskande
233 999 Brådskande

Plan för utgående samtal

Tabell 11. Kenyas utgående samtalsplan

Landskod

Sifferkarta

Samtalstyp

Beskrivning

254 000xxxxx. Internationell Internationell
254 0101xxxxxx Premiumtjänster I Premiumtjänst
254 000254101xxxxxx Premiumtjänster I Premiumtjänst
254 000254900xxxxxx Premiumtjänster I Premiumtjänst
254 0102xxxxxx Specialtjänster I Mobil
254 0110xxxxxx Specialtjänster I Mobil
254 0111xxxxxx Specialtjänster I Mobil
254 020xxxxx. Specialtjänster I Mobil
254 040xxxxx. Specialtjänster I Mobil
254 0900xxxxxx Specialtjänster I Mobil
254 000254102xxxxxx Specialtjänster I Mobil
254 000254110xxxxxx Specialtjänster I Mobil
254 000254111xxxxxx Specialtjänster I Mobil
254 00025420xxxxx. Specialtjänster I Mobil
254 00025440xxxxx. Specialtjänster I Mobil
254 000254900xxxxxx Specialtjänster I Mobil
254 116 Specialtjänster II Kort kod
254 107 Specialtjänster II Kort kod
254 108 Specialtjänster II Kort kod
254 115 Specialtjänster II Kort kod
254 1919 Specialtjänster II Kort kod
254 1190 Specialtjänster II Kort kod
254 1191 Specialtjänster II Kort kod
254 1192 Specialtjänster II Kort kod
254 1193 Specialtjänster II Kort kod
254 1194 Specialtjänster II Kort kod
254 1195 Specialtjänster II Kort kod
254 800xxxxxx Specialtjänster II Kort kod
254 900xxxxxx Specialtjänster II Kort kod
254 041xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
254 042xxxx. Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
254 043xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
254 044xxxx. Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
254 045xxxx. Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
254 046xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
254 050xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
254 051xxxxx. Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
254 052xxxx. Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
254 053xxxx. Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
254 054xxxx. Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
254 055xxxx. Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
254 056xxxx. Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
254 057xxxx. Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
254 058xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
254 059xxxx. Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
254 060xxxx. Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
254 061xxxx. Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
254 062xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
254 064xxxx. Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
254 066xxxxx. Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
254 067xxxx. Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
254 068xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
254 069xxxx. Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
254 07xxxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
254 0800xxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
254 00025441xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
254 00025442xxxx. Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
254 00025443xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
254 00025444xxxx. Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
254 00025445xxxx. Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
254 00025446xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
254 00025450xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
254 00025451xxxxx. Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
254 00025452xxxx. Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
254 00025453xxxx. Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
254 00025454xxxx. Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
254 00025455xxxx. Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
254 00025456xxxx. Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
254 00025457xxxx. Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
254 00025458xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
254 00025459xxxx. Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
254 00025460xxxx. Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
254 00025461xxxx. Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
254 00025462xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
254 00025464xxxx. Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
254 00025466xxxxx. Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
254 00025467xxxx. Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
254 00025468xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
254 00025469xxxx. Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
254 0002547xxxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
254 000254800xxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
254 0100xxxxxx Avgiftsfritt Avgiftsfritt
254 000254100xxxxxx Avgiftsfritt Avgiftsfritt
254 000xxxxx. Avgiftsfritt Avgiftsfritt

Nödnummer

Tabell 12. Kenya nödnummer

Landskod

Sifferkarta

Samtalstyp

254 109 Brådskande
254 110 Brådskande
254 112 Brådskande
254 1197 Brådskande
254 1199 Brådskande
254 999 Brådskande

Plan för utgående samtal

Tabell 13. Marockos utgående samtalsplan

Landskod

Sifferkarta

Samtalstyp

Beskrivning

212 00xxxxx. Internationell Internationella destinationer
212 00xxxxx. Internationell Internationella destinationer
212 06921xxxxx Premiumtjänster I Satellitnätverk
212 06922xxxxx Premiumtjänster I Satellitnätverk
212 08920xxxxx Premiumtjänster I Satellitnätverk
212 08921xxxxx Premiumtjänster I Satellitnätverk
212 08922xxxxx Premiumtjänster I Satellitnätverk
212 089293xxxx Premiumtjänster I Satellitnätverk
212 002126921xxxxx Premiumtjänster I Satellitnätverk
212 002126922xxxxx Premiumtjänster I Satellitnätverk
212 002128920xxxxx Premiumtjänster I Satellitnätverk
212 002128921xxxxx Premiumtjänster I Satellitnätverk
212 002128922xxxxx Premiumtjänster I Satellitnätverk
212 0021289293xxxx Premiumtjänster I Satellitnätverk
212 061xxxxxxx Specialtjänster I Mobil
212 0636xxxxxx Specialtjänster I Mobil
212 0637xxxxxx Specialtjänster I Mobil
212 0640xxxxxx Specialtjänster I Mobil
212 0641xxxxxx Specialtjänster I Mobil
212 0642xxxxxx Specialtjänster I Mobil
212 0644xxxxxx Specialtjänster I Mobil
212 0645xxxxxx Specialtjänster I Mobil
212 0646xxxxxx Specialtjänster I Mobil
212 0647xxxxxx Specialtjänster I Mobil
212 0648xxxxxx Specialtjänster I Mobil
212 0649xxxxxx Specialtjänster I Mobil
212 0650xxxxxx Specialtjänster I Mobil
212 0651xxxxxx Specialtjänster I Mobil
212 0652xxxxxx Specialtjänster I Mobil
212 0653xxxxxx Specialtjänster I Mobil
212 0654xxxxxx Specialtjänster I Mobil
212 0655xxxxxx Specialtjänster I Mobil
212 0656xxxxxx Specialtjänster I Mobil
212 0657xxxxxx Specialtjänster I Mobil
212 0658xxxxxx Specialtjänster I Mobil
212 0659xxxxxx Specialtjänster I Mobil
212 0660xxxxxx Specialtjänster I Mobil
212 0661xxxxxx Specialtjänster I Mobil
212 0662xxxxxx Specialtjänster I Mobil
212 0663xxxxxx Specialtjänster I Mobil
212 0664xxxxxx Specialtjänster I Mobil
212 0665xxxxxx Specialtjänster I Mobil
212 0666xxxxxx Specialtjänster I Mobil
212 0667xxxxxx Specialtjänster I Mobil
212 0668xxxxxx Specialtjänster I Mobil
212 0669xxxxxx Specialtjänster I Mobil
212 0670xxxxxx Specialtjänster I Mobil
212 0671xxxxxx Specialtjänster I Mobil
212 0672xxxxxx Specialtjänster I Mobil
212 0673xxxxxx Specialtjänster I Mobil
212 0674xxxxxx Specialtjänster I Mobil
212 0675xxxxxx Specialtjänster I Mobil
212 0676xxxxxx Specialtjänster I Mobil
212 0677xxxxxx Specialtjänster I Mobil
212 0678xxxxxx Specialtjänster I Mobil
212 0679xxxxxx Specialtjänster I Mobil
212 0680xxxxxx Specialtjänster I Mobil
212 0681xxxxxx Specialtjänster I Mobil
212 0682xxxxxx Specialtjänster I Mobil
212 0684xxxxxx Specialtjänster I Mobil
212 0687xxxxxx Specialtjänster I Mobil
212 0688xxxxxx Specialtjänster I Mobil
212 0689xxxxxx Specialtjänster I Mobil
212 0690xxxxxx Specialtjänster I Mobil
212 0691xxxxxx Specialtjänster I Mobil
212 0693xxxxxx Specialtjänster I Mobil
212 0694xxxxxx Specialtjänster I Mobil
212 0695xxxxxx Specialtjänster I Mobil
212 0696xxxxxx Specialtjänster I Mobil
212 0697xxxxxx Specialtjänster I Mobil
212 0698xxxxxx Specialtjänster I Mobil
212 0699xxxxxx Specialtjänster I Mobil
212 0700xxxxxx Specialtjänster I Mobil
212 0706xxxxxx Specialtjänster I Mobil
212 0707xxxxxx Specialtjänster I Mobil
212 0708xxxxxx Specialtjänster I Mobil
212 0761xxxxxx Specialtjänster I Mobil
212 0762xxxxxx Specialtjänster I Mobil
212 0766xxxxxx Specialtjänster I Mobil
212 0767xxxxxx Specialtjänster I Mobil
212 0770xxxxxx Specialtjänster I Mobil
212 0771xxxxxx Specialtjänster I Mobil
212 0772xxxxxx Specialtjänster I Mobil
212 0777xxxxxx Specialtjänster I Mobil
212 0021261xxxxxxx Specialtjänster I Mobil
212 00212636xxxxxx Specialtjänster I Mobil
212 00212637xxxxxx Specialtjänster I Mobil
212 00212640xxxxxx Specialtjänster I Mobil
212 00212641xxxxxx Specialtjänster I Mobil
212 00212642xxxxxx Specialtjänster I Mobil
212 00212644xxxxxx Specialtjänster I Mobil
212 00212645xxxxxx Specialtjänster I Mobil
212 00212646xxxxxx Specialtjänster I Mobil
212 00212647xxxxxx Specialtjänster I Mobil
212 00212648xxxxxx Specialtjänster I Mobil
212 00212649xxxxxx Specialtjänster I Mobil
212 00212650xxxxxx Specialtjänster I Mobil
212 00212651xxxxxx Specialtjänster I Mobil
212 00212652xxxxxx Specialtjänster I Mobil
212 00212653xxxxxx Specialtjänster I Mobil
212 00212654xxxxxx Specialtjänster I Mobil
212 00212655xxxxxx Specialtjänster I Mobil
212 00212656xxxxxx Specialtjänster I Mobil
212 00212657xxxxxx Specialtjänster I Mobil
212 00212658xxxxxx Specialtjänster I Mobil
212 00212659xxxxxx Specialtjänster I Mobil
212 00212660xxxxxx Specialtjänster I Mobil
212 00212661xxxxxx Specialtjänster I Mobil
212 00212662xxxxxx Specialtjänster I Mobil
212 00212663xxxxxx Specialtjänster I Mobil
212 00212664xxxxxx Specialtjänster I Mobil
212 00212665xxxxxx Specialtjänster I Mobil
212 00212666xxxxxx Specialtjänster I Mobil
212 00212667xxxxxx Specialtjänster I Mobil
212 00212668xxxxxx Specialtjänster I Mobil
212 00212669xxxxxx Specialtjänster I Mobil
212 00212670xxxxxx Specialtjänster I Mobil
212 00212671xxxxxx Specialtjänster I Mobil
212 00212672xxxxxx Specialtjänster I Mobil
212 00212673xxxxxx Specialtjänster I Mobil
212 00212674xxxxxx Specialtjänster I Mobil
212 00212675xxxxxx Specialtjänster I Mobil
212 00212676xxxxxx Specialtjänster I Mobil
212 00212677xxxxxx Specialtjänster I Mobil
212 00212678xxxxxx Specialtjänster I Mobil
212 00212679xxxxxx Specialtjänster I Mobil
212 00212680xxxxxx Specialtjänster I Mobil
212 00212681xxxxxx Specialtjänster I Mobil
212 00212682xxxxxx Specialtjänster I Mobil
212 00212684xxxxxx Specialtjänster I Mobil
212 00212687xxxxxx Specialtjänster I Mobil
212 00212688xxxxxx Specialtjänster I Mobil
212 00212689xxxxxx Specialtjänster I Mobil
212 00212690xxxxxx Specialtjänster I Mobil
212 00212691xxxxxx Specialtjänster I Mobil
212 00212693xxxxxx Specialtjänster I Mobil
212 00212694xxxxxx Specialtjänster I Mobil
212 00212695xxxxxx Specialtjänster I Mobil
212 00212696xxxxxx Specialtjänster I Mobil
212 00212697xxxxxx Specialtjänster I Mobil
212 00212698xxxxxx Specialtjänster I Mobil
212 00212699xxxxxx Specialtjänster I Mobil
212 00212700xxxxxx Specialtjänster I Mobil
212 00212706xxxxxx Specialtjänster I Mobil
212 00212707xxxxxx Specialtjänster I Mobil
212 00212708xxxxxx Specialtjänster I Mobil
212 00212761xxxxxx Specialtjänster I Mobil
212 00212762xxxxxx Specialtjänster I Mobil
212 00212766xxxxxx Specialtjänster I Mobil
212 00212767xxxxxx Specialtjänster I Mobil
212 00212770xxxxxx Specialtjänster I Mobil
212 00212771xxxxxx Specialtjänster I Mobil
212 00212772xxxxxx Specialtjänster I Mobil
212 00212777xxxxxx Specialtjänster I Mobil
212 0520xxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
212 0521xxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
212 05222xxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
212 05223xxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
212 05224xxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
212 05225xxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
212 05226xxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
212 05227xxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
212 05228xxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
212 05229xxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
212 05232xxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
212 05233xxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
212 05234xxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
212 05235xxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
212 05237xxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
212 05242xxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
212 05243xxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
212 05244xxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
212 05246xxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
212 05247xxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
212 05248xxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
212 0525xxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
212 0526xxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
212 0527xxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
212 05282xxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
212 05283xxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
212 05285xxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
212 05286xxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
212 05287xxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
212 05288xxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
212 05289xxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
212 05290xxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
212 052980xxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
212 052990xxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
212 0530xxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
212 0531xxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
212 0532xxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
212 0533xxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
212 0534xxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
212 05352xxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
212 05353xxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
212 05354xxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
212 05355xxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
212 05356xxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
212 05357xxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
212 05358xxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
212 05359xxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
212 05362xxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
212 05363xxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
212 05365xxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
212 05366xxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
212 05367xxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
212 05368xxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
212 05372xxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
212 05373xxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
212 05374xxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
212 05375xxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
212 05376xxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
212 05377xxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
212 05378xxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
212 05379xxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
212 05380xxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
212 053880xxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
212 053890xxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
212 05393xxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
212 05394xxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
212 05395xxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
212 05396xxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
212 05397xxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
212 05398xxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
212 05399xxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
212 08080xxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
212 08081xxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
212 08082xxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
212 08083xxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
212 08084xxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
212 08085xxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
212 00212520xxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
212 00212521xxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
212 002125222xxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
212 002125223xxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
212 002125224xxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
212 002125225xxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
212 002125226xxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
212 002125227xxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
212 002125228xxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
212 002125229xxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
212 002125232xxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
212 002125233xxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
212 002125234xxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
212 002125235xxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
212 002125237xxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
212 002125242xxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
212 002125243xxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
212 002125244xxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
212 002125246xxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
212 002125247xxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
212 002125248xxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
212 00212525xxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
212 00212526xxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
212 00212527xxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
212 002125282xxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
212 002125283xxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
212 002125285xxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
212 002125286xxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
212 002125287xxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
212 002125288xxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
212 002125289xxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
212 002125290xxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
212 0021252980xxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
212 0021252990xxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
212 00212530xxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
212 00212531xxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
212 00212532xxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
212 00212533xxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
212 00212534xxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
212 002125352xxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
212 002125353xxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
212 002125354xxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
212 002125355xxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
212 002125356xxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
212 002125357xxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
212 002125358xxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
212 002125359xxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
212 002125362xxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
212 002125363xxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
212 002125365xxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
212 002125366xxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
212 002125367xxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
212 002125368xxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
212 002125372xxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
212 002125373xxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
212 002125374xxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
212 002125375xxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
212 002125376xxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
212 002125377xxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
212 002125378xxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
212 002125379xxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
212 002125380xxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
212 0021253880xxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
212 0021253890xxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
212 002125393xxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
212 002125394xxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
212 002125395xxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
212 002125396xxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
212 002125397xxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
212 002125398xxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
212 002125399xxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
212 002128080xxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
212 002128081xxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
212 002128082xxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
212 002128083xxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
212 002128084xxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
212 002128085xxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer

Nödnummer

Tabell 14. Marockos nödnummer

Landskod

Sifferkarta

Samtalstyp

212 15 Brådskande
212 177 Brådskande
212 19 Brådskande

Plan för utgående samtal

Tabell 15. Utgående samtalsplan för Nigeria

Landskod

Sifferkarta

Samtalstyp

Beskrivning

234 009xxxxx. Internationell Internationella destinationer
234 Xxxxx Lokalt Inrikes
234 Xxxxxx Lokalt Inrikes
234 Xxxxxxx Lokalt Inrikes
234 0701xxxxxxx Specialtjänster I Mobil
234 0702xxxxxxx Specialtjänster I Mobil
234 0703xxxxxxx Specialtjänster I Mobil
234 0704xxxxxxx Specialtjänster I Mobil
234 0705xxxxxxx Specialtjänster I Mobil
234 0706xxxxxxx Specialtjänster I Mobil
234 0707xxxxxxx Specialtjänster I Mobil
234 0708xxxxxxx Specialtjänster I Mobil
234 0709xxxxxxx Specialtjänster I Mobil
234 0801xxxxxxx Specialtjänster I Mobil
234 0802xxxxxxx Specialtjänster I Mobil
234 0803xxxxxxx Specialtjänster I Mobil
234 0804xxxxxxx Specialtjänster I Mobil
234 0805xxxxxxx Specialtjänster I Mobil
234 0806xxxxxxx Specialtjänster I Mobil
234 0807xxxxxxx Specialtjänster I Mobil
234 0808xxxxxxx Specialtjänster I Mobil
234 0809xxxxxxx Specialtjänster I Mobil
234 0810xxxxxxx Specialtjänster I Mobil
234 0811xxxxxxx Specialtjänster I Mobil
234 0812xxxxxxx Specialtjänster I Mobil
234 0813xxxxxxx Specialtjänster I Mobil
234 0814xxxxxxx Specialtjänster I Mobil
234 0815xxxxxxx Specialtjänster I Mobil
234 0816xxxxxxx Specialtjänster I Mobil
234 0817xxxxxxx Specialtjänster I Mobil
234 0818xxxxxxx Specialtjänster I Mobil
234 0819xxxxxxx Specialtjänster I Mobil
234 0901xxxxxxx Specialtjänster I Mobil
234 0902xxxxxxx Specialtjänster I Mobil
234 0903xxxxxxx Specialtjänster I Mobil
234 0904xxxxxxx Specialtjänster I Mobil
234 0905xxxxxxx Specialtjänster I Mobil
234 0906xxxxxxx Specialtjänster I Mobil
234 0907xxxxxxx Specialtjänster I Mobil
234 0908xxxxxxx Specialtjänster I Mobil
234 0909xxxxxxx Specialtjänster I Mobil
234 009234701xxxxxxx Specialtjänster I Mobil
234 009234702xxxxxxx Specialtjänster I Mobil
234 009234703xxxxxxx Specialtjänster I Mobil
234 009234704xxxxxxx Specialtjänster I Mobil
234 009234705xxxxxxx Specialtjänster I Mobil
234 009234706xxxxxxx Specialtjänster I Mobil
234 009234707xxxxxxx Specialtjänster I Mobil
234 009234708xxxxxxx Specialtjänster I Mobil
234 009234709xxxxxxx Specialtjänster I Mobil
234 009234801xxxxxxx Specialtjänster I Mobil
234 009234802xxxxxxx Specialtjänster I Mobil
234 009234803xxxxxxx Specialtjänster I Mobil
234 009234804xxxxxxx Specialtjänster I Mobil
234 009234805xxxxxxx Specialtjänster I Mobil
234 009234806xxxxxxx Specialtjänster I Mobil
234 009234807xxxxxxx Specialtjänster I Mobil
234 009234808xxxxxxx Specialtjänster I Mobil
234 009234809xxxxxxx Specialtjänster I Mobil
234 009234810xxxxxxx Specialtjänster I Mobil
234 009234811xxxxxxx Specialtjänster I Mobil
234 009234812xxxxxxx Specialtjänster I Mobil
234 009234813xxxxxxx Specialtjänster I Mobil
234 009234814xxxxxxx Specialtjänster I Mobil
234 009234815xxxxxxx Specialtjänster I Mobil
234 009234816xxxxxxx Specialtjänster I Mobil
234 009234817xxxxxxx Specialtjänster I Mobil
234 009234818xxxxxxx Specialtjänster I Mobil
234 009234819xxxxxxx Specialtjänster I Mobil
234 009234901xxxxxxx Specialtjänster I Mobil
234 009234902xxxxxxx Specialtjänster I Mobil
234 009234903xxxxxxx Specialtjänster I Mobil
234 009234904xxxxxxx Specialtjänster I Mobil
234 009234905xxxxxxx Specialtjänster I Mobil
234 009234906xxxxxxx Specialtjänster I Mobil
234 009234907xxxxxxx Specialtjänster I Mobil
234 009234908xxxxxxx Specialtjänster I Mobil
234 009234909xxxxxxx Specialtjänster I Mobil
234 0700xxxxxxx Specialtjänster II Speciella tjänster
234 0800xxxxxxx Specialtjänster II Speciella tjänster
234 009234700xxxxxxx Specialtjänster II Speciella tjänster
234 009234800xxxxxxx Specialtjänster II Speciella tjänster
234 01xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
234 02xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
234 091xxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
234 092xxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
234 093xxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
234 094xxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
234 095xxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
234 096xxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
234 097xxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
234 098xxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
234 099xxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
234 03xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
234 042xxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
234 043xxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
234 044xxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
234 045xxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
234 046xxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
234 047xxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
234 048xxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
234 041xxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
234 05xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
234 06xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
234 071xxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
234 072xxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
234 073xxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
234 075xxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
234 076xxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
234 077xxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
234 078xxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
234 079xxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
234 082xxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
234 083xxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
234 084xxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
234 085xxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
234 086xxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
234 087xxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
234 088xxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
234 089xxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
234 0092341xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
234 0092342xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
234 00923491xxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
234 00923492xxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
234 00923493xxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
234 00923494xxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
234 00923495xxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
234 00923496xxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
234 00923497xxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
234 00923498xxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
234 00923499xxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
234 0092343xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
234 00923442xxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
234 00923443xxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
234 00923444xxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
234 00923445xxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
234 00923446xxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
234 00923447xxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
234 00923448xxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
234 00923441xxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
234 0092345xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
234 0092346xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
234 00923471xxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
234 00923472xxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
234 00923473xxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
234 00923475xxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
234 00923476xxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
234 00923477xxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
234 00923478xxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
234 00923479xxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
234 00923482xxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
234 00923483xxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
234 00923484xxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
234 00923485xxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
234 00923486xxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
234 00923487xxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
234 00923488xxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
234 00923489xxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer

Nödnummer

Tabell 16. Nödnummer i Nigeria

Landskod

Sifferkarta

Samtalstyp

234 112 Brådskande
234 199 Brådskande

Plan för utgående samtal

Tabell 17. Utgående samtalsplan

Landskod

Sifferkarta

Samtalstyp

Beskrivning

216 Xxxxxx Lokalt Inrikes
216 08010xxxx Premiumtjänster I Värde för tillagda tjänster
216 08110xxxx Premiumtjänster I Värde för tillagda tjänster
216 08210xxxx Premiumtjänster I Värde för tillagda tjänster
216 08840xxxx Premiumtjänster I Värde för tillagda tjänster
216 08850xxxx Premiumtjänster I Värde för tillagda tjänster
216 08860xxxx Premiumtjänster I Värde för tillagda tjänster
216 002168010xxxx Premiumtjänster I Värde för tillagda tjänster
216 002168110xxxx Premiumtjänster I Värde för tillagda tjänster
216 002168210xxxx Premiumtjänster I Värde för tillagda tjänster
216 002168840xxxx Premiumtjänster I Värde för tillagda tjänster
216 002168850xxxx Premiumtjänster I Värde för tillagda tjänster
216 002168860xxxx Premiumtjänster I Värde för tillagda tjänster
216 02xxxxxxx Specialtjänster I Mobil
216 040xxxxxx Specialtjänster I Mobil
216 041xxxxxx Specialtjänster I Mobil
216 042xxxxxx Specialtjänster I Mobil
216 043xxxxxx Specialtjänster I Mobil
216 044xxxxxx Specialtjänster I Mobil
216 045xxxxxx Specialtjänster I Mobil
216 046xxxxxx Specialtjänster I Mobil
216 050xxxxxx Specialtjänster I Mobil
216 051xxxxxx Specialtjänster I Mobil
216 052xxxxxx Specialtjänster I Mobil
216 053xxxxxx Specialtjänster I Mobil
216 054xxxxxx Specialtjänster I Mobil
216 055xxxxxx Specialtjänster I Mobil
216 056xxxxxx Specialtjänster I Mobil
216 058xxxxxx Specialtjänster I Mobil
216 09xxxxxxx Specialtjänster I Mobil
216 002162xxxxxxx Specialtjänster I Mobil
216 0021640xxxxxx Specialtjänster I Mobil
216 0021641xxxxxx Specialtjänster I Mobil
216 0021642xxxxxx Specialtjänster I Mobil
216 0021643xxxxxx Specialtjänster I Mobil
216 0021644xxxxxx Specialtjänster I Mobil
216 0021645xxxxxx Specialtjänster I Mobil
216 0021646xxxxxx Specialtjänster I Mobil
216 0021650xxxxxx Specialtjänster I Mobil
216 0021651xxxxxx Specialtjänster I Mobil
216 0021652xxxxxx Specialtjänster I Mobil
216 0021653xxxxxx Specialtjänster I Mobil
216 0021654xxxxxx Specialtjänster I Mobil
216 0021655xxxxxx Specialtjänster I Mobil
216 0021656xxxxxx Specialtjänster I Mobil
216 0021658xxxxxx Specialtjänster I Mobil
216 002169xxxxxxx Specialtjänster I Mobil
216 030xxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
216 031xxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
216 032xxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
216 036xxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
216 039xxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
216 07xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
216 0021630xxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
216 0021631xxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
216 0021632xxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
216 0021636xxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
216 0021639xxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
216 002167xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer

Nödnummer

Tabell 18. Utser nödnummer

Landskod

Sifferkarta

Samtalstyp

216 190 Brådskande
216 197 Brådskande
216 198 Brådskande

Plan för utgående samtal

Tabell 19. Sydafrikas plan för utgående samtal

Landskod

Sifferkarta

Samtalstyp

Beskrivning

27 00xxxxx. Internationell Internationella destinationer
27 086xxxxxxx Premiumtjänster I TPSX
27 089xxxxxxx Premiumtjänster I TPSX
27 090xxxxxxx Premiumtjänster I TPSX
27 091xxxxxxx Premiumtjänster I TPSX
27 092xxxxxxx Premiumtjänster I TPSX
27 096xxxxxxxxxxx Premiumtjänster I Nummer för maskintjänst
27 097xxxxxxxxxxx Premiumtjänster I Nummer för maskintjänst
27 098xxxxxxxxxxx Premiumtjänster I Nummer för maskintjänst
27 06xxxxxxxx Specialtjänster I Mobil
27 07xxxxxxxx Specialtjänster I Mobil
27 081xxxxxxx Specialtjänster I Mobil
27 082xxxxxxx Specialtjänster I Mobil
27 083xxxxxxx Specialtjänster I Mobil
27 084xxxxxxx Specialtjänster I Mobil
27 10x Specialtjänster II Servicekoder
27 10xx Specialtjänster II Servicekoder
27 10xxx Specialtjänster II Servicekoder
27 10xxxx Specialtjänster II Servicekoder
27 11x Specialtjänster II Servicekoder
27 11xx Specialtjänster II Servicekoder
27 11xxx Specialtjänster II Servicekoder
27 11xxxx Specialtjänster II Servicekoder
27 12x Specialtjänster II Servicekoder
27 12xx Specialtjänster II Servicekoder
27 12xxx Specialtjänster II Servicekoder
27 12xxxx Specialtjänster II Servicekoder
27 13x Specialtjänster II Servicekoder
27 13xx Specialtjänster II Servicekoder
27 13xxx Specialtjänster II Servicekoder
27 13xxxx Specialtjänster II Servicekoder
27 14x Specialtjänster II Servicekoder
27 14xx Specialtjänster II Servicekoder
27 14xxx Specialtjänster II Servicekoder
27 14xxxx Specialtjänster II Servicekoder
27 16xx Specialtjänster II Servicekoder
27 16xxx Specialtjänster II Servicekoder
27 16xxxx Specialtjänster II Servicekoder
27 16xxxxx Specialtjänster II Servicekoder
27 16xxxxxx Specialtjänster II Servicekoder
27 17x Specialtjänster II Servicekoder
27 17xx Specialtjänster II Servicekoder
27 17xxx Specialtjänster II Servicekoder
27 17xxxx Specialtjänster II Servicekoder
27 18x Specialtjänster II Servicekoder
27 18xx Specialtjänster II Servicekoder
27 18xxx Specialtjänster II Servicekoder
27 18xxxx Specialtjänster II Servicekoder
27 19xx Specialtjänster II Servicekoder
27 19xxx Specialtjänster II Servicekoder
27 19xxxx Specialtjänster II Servicekoder
27 19xxxxx Specialtjänster II Servicekoder
27 19xxxxxx Specialtjänster II Servicekoder
27 3xxxx Specialtjänster II Servicekoder
27 3xxxxx Specialtjänster II Servicekoder
27 4xxxx Specialtjänster II Servicekoder
27 4xxxxx Specialtjänster II Servicekoder
27 01xxxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer – Lokalt samtal
27 02xxxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer – Lokalt samtal
27 03xxxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer – Lokalt samtal
27 04xxxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer – Lokalt samtal
27 05xxxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer – Lokalt samtal
27 087xxxxxxx Avgiftsbelagt VoIP
27 080xxxxxxx Avgiftsfritt Tf

Nödnummer

Tabell 20. Sydafrika nödnummer

Landskod

Sifferkarta

Samtalstyp

27 10111 Brådskande
27 10177 Brådskande
27 1020 Brådskande
27 112 Brådskande

Plan för utgående samtal

Tabell 21. Azerbadjans utgående samtalsplan

Landskod

Sifferkarta

Samtalstyp

Beskrivning

994 157 Avgiftsbelagd katalogassistans Frågor och tjänster om katalog
994 00xxxxx. Internationell Internationell
994 Xxxxxxx Lokalt Lokala samtal
994 040xxxxxxx Specialtjänster I Mobilnummer
994 044xxxxxxx Specialtjänster I Mobilnummer
994 050xxxxxxx Specialtjänster I Mobilnummer
994 051xxxxxxx Specialtjänster I Mobilnummer
994 055xxxxxxx Specialtjänster I Mobilnummer
994 060xxxxxxx Specialtjänster I Mobilnummer
994 070xxxxxxx Specialtjänster I Mobilnummer
994 077xxxxxxx Specialtjänster I Mobilnummer
994 124802280 Specialtjänster II Underordnad hjälplinje
994 125949924 Specialtjänster II AIDS-center
994 506802280 Specialtjänster II Underordnad hjälplinje
994 104 Specialtjänster II Gas
994 106 Specialtjänster II Exakt tid
994 107 Specialtjänster II Int telefon Comm
994 114 Specialtjänster II Säkerhetscenter för ledningen
994 115 Specialtjänster II Central med omvering
994 119 Specialtjänster II Hänvisningstjänst för Baku
994 122 Specialtjänster II Central omr?tt kontor
994 140 Specialtjänster II Delstatscomm om att Azer inte är försent
994 141 Specialtjänster II Transport Intel Control Center
994 142 Specialtjänster II Här finns en arbetsgrupp
994 146 Specialtjänster II Undervisningssytende
994 147 Specialtjänster II Dås det gäller culture och på vilket sätt det går att
994 148 Specialtjänster II Delstatlig servive av registrering och realty
994 152 Specialtjänster II Här finns information om interna system
994 156 Specialtjänster II W?kroservice
994 190 Specialtjänster II Status av social protection
994 192 Specialtjänster II Statussäkerhetstjänst
994 193 Specialtjänster II Tillståndskommando för egenskapskommunikation
994 195 Specialtjänster II Skattetjänst
994 199 Specialtjänster II Tjänst som tjänst är för tjänsten som tjänst
994 903 Specialtjänster II Här finns information om kollegor inom branschbranschen
994 919 Specialtjänster II Tjänst
994 012xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
994 018xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
994 020xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
994 021xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
994 022xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
994 023xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
994 024xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
994 025xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
994 026xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
994 036xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
994 088xxx Avgiftsfritt Avgiftsfritt
994 088xxxxxxx Avgiftsfritt Avgiftsfritt

Nödnummer

Tabell 22. Azerbadjans nödnummer

Landskod

Sifferkarta

Samtalstyp

994 102 Brådskande
994 103 Brådskande
994 112 Brådskande
994 113 Brådskande
994 124931371 Brådskande

Nummerplansdesign

När du skapar en nummerplan måste du undvika överlappning mellan den interna nummerplan och de nationella nummerplan:s siffermappar (i tabellen över utgående samtalsplan nedan).


 
Webex Calling prioriterar dirigering av interna uppringningsplaner över omdirigering av nationella nummerplan.

Vi rekommenderar starkt att du använder en siffra för utgående samtal för att dirigera samtal till PSTN.

Behörigheter för utgående samtal

Behörigheter för utgående samtal ger dig kontroll över om du ska tillåta eller blockera användare som försöker ringa särskilda samtalstyper.

Behörighet för utgående samtal är landsspecifik. De baseras på det nationella nummerplan på användarens hemwebbplats.

Du kan blockera icke-nödsamtal med utgående samtalsbehörigheter.

Du kan inte blockera nödsamtal med utgående samtalsbehörigheter.

Om "anvisade nummer"

Det finns vissa angivna nummer som du inte kan använda i en intern (anknytning) nummerplan:

 • Alla typer av nödsamtal är avsedda nummer.
 • Det kan finnas andra samtalstyper som är avsedda nummer.
 • Angivna nummer dirigeras alltid till PSTN.

Utsedda nummer

Tabell 23. Bahrain-utsedda nummer
LandskodSifferkartaSamtalstypBeskrivning
973 112 Brådskande Internationellt nödnummer
973 199 Brådskande Trafikköer
973 990 Brådskande Ett kontor
973 992 Brådskande Kriminell belastning (CID)
973 994 Brådskande Elfenbenskusten (CGD)
973 997 Brådskande Brandskyddade
973 998 Brådskande Ambulans
973 999 Brådskande Nationellt nödsamtalscenter

Plan för utgående samtal

Tabell 24. Bahrains uppringningsplan för utgående samtal

Landskod

Sifferkarta

Samtalstyp

Beskrivning

973 00xxxxx. Internationell Internationella destinationer
973 133xxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
973 1600xxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
973 1601xxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
973 1602xxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
973 1603xxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
973 1606xxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
973 1607xxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
973 161xxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
973 165xxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
973 166xxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
973 17xxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
973 320xxxxx Specialtjänster I Mobil
973 321xxxxx Specialtjänster I Mobil
973 322xxxxx Specialtjänster I Mobil
973 323xxxxx Specialtjänster I Mobil
973 33xxxxxx Specialtjänster I Mobil
973 34xxxxxx Specialtjänster I Mobil
973 36xxxxxx Specialtjänster I Mobil
973 37xxxxxx Specialtjänster I Mobil
973 380xxxxx Specialtjänster I Mobil
973 381xxxxx Specialtjänster I Mobil
973 382xxxxx Specialtjänster I Mobil
973 383xxxxx Specialtjänster I Mobil
973 384xxxxx Specialtjänster I Mobil
973 387xxxxx Specialtjänster I Mobil
973 388xxxxx Specialtjänster I Mobil
973 389xxxxx Specialtjänster I Mobil
973 39xxxxxx Specialtjänster I Mobil
973 650xxxxx Avgiftsbelagt Universellt åtgärdat
973 660xxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
973 6677xxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
973 6678xxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
973 6679xxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
973 6966xxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
973 6969xxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
973 6996xxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
973 6999xxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
973 770xxxxx Avgiftsbelagt Universellt åtgärdat
973 8000xxxx Specialtjänster II Speciella tjänster
973 8002xxxx Specialtjänster II Speciella tjänster
973 8003xxxx Specialtjänster II Speciella tjänster
973 80040xxx Specialtjänster II Speciella tjänster
973 80008001 Avgiftsfritt Kostnadsfria telefontjänster
973 8008xxxx Specialtjänster II Speciella tjänster
973 80112xxx Specialtjänster II Speciella tjänster
973 804xxxxx Specialtjänster II Speciella tjänster
973 8088xxxx Specialtjänster II Speciella tjänster
973 8448xxxx Specialtjänster II Speciella tjänster
973 8778xxxx Specialtjänster II Speciella tjänster
973 9000xxxx Premiumtjänster II Premiumtjänster
973 9001xxxx Premiumtjänster II Premiumtjänster
973 9009xxxx Premiumtjänster II Premiumtjänster
973 9505xxxx Premiumtjänster II Premiumtjänster
973 9515xxxx Premiumtjänster II Premiumtjänster
973 00973133xxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
973 009731600xxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
973 009731601xxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
973 009731602xxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
973 009731603xxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
973 009731606xxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
973 009731607xxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
973 00973161xxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
973 00973165xxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
973 00973166xxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
973 0097317xxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
973 00973320xxxxx Specialtjänster I Mobil
973 00973321xxxxx Specialtjänster I Mobil
973 00973322xxxxx Specialtjänster I Mobil
973 00973323xxxxx Specialtjänster I Mobil
973 0097333xxxxxx Specialtjänster I Mobil
973 0097334xxxxxx Specialtjänster I Mobil
973 0097336xxxxxx Specialtjänster I Mobil
973 0097337xxxxxx Specialtjänster I Mobil
973 00973380xxxxx Specialtjänster I Mobil
973 00973381xxxxx Specialtjänster I Mobil
973 00973382xxxxx Specialtjänster I Mobil
973 00973383xxxxx Specialtjänster I Mobil
973 00973384xxxxx Specialtjänster I Mobil
973 00973387xxxxx Specialtjänster I Mobil
973 00973388xxxxx Specialtjänster I Mobil
973 00973389xxxxx Specialtjänster I Mobil
973 0097339xxxxxx Specialtjänster I Mobil
973 00973650xxxxx Avgiftsbelagt Universellt åtgärdat
973 00973660xxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
973 009736677xxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
973 009736678xxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
973 009736679xxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
973 009736966xxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
973 009736969xxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
973 009736996xxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
973 009736999xxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
973 00973770xxxxx Avgiftsbelagt Universellt åtgärdat
973 0097380008001 Avgiftsfritt Kostnadsfria telefontjänster
973 009739000xxxx Premiumtjänster II Premiumtjänster
973 009739001xxxx Premiumtjänster II Premiumtjänster
973 009739009xxxx Premiumtjänster II Premiumtjänster
973 009739505xxxx Premiumtjänster II Premiumtjänster
973 009739515xxxx Premiumtjänster II Premiumtjänster

Plan för utgående samtal

Tabell 25. Utgående samtalsplan i Hong Kong

Landskod

Sifferkarta

Samtalstyp

Beskrivning

852 1081 Avgiftsbelagd katalogassistans Engelska katalogtjänst
852 1083 Avgiftsbelagd katalogassistans Kantonesiska katalogtjänsten
852 1088 Avgiftsbelagd katalogassistans Mandarin, katalogtjänst
852 001xxxxx. Internationell Internationella destinationer
852 001xxxxx. Internationell Internationella destinationer
852 10x Med hjälp av telefonist Operatörsassistans- nationell/hotline
852 10xx Med hjälp av telefonist Operatörsassistans- nationell/hotline
852 10xxx Med hjälp av telefonist Operatörsassistans- nationell/hotline
852 10xxxx Med hjälp av telefonist Operatörsassistans- nationell/hotline
852 10xxxxx Med hjälp av telefonist Operatörsassistans- nationell/hotline
852 186111 Med hjälp av telefonist Gov WIFI Helpdesk
852 186131 Med hjälp av telefonist Hotline säkerhetsbyrå
852 186186 Med hjälp av telefonist Hotline anti-antivirus enquiry-tjänst
852 1868 Med hjälp av telefonist Hotline– avdelning
852 1801x Premiumtjänster I Betalning via telefonservrar
852 1803x Premiumtjänster I Betalning via telefonservrar
852 18060x Premiumtjänster I Betalning via telefonservrar
852 1808x Premiumtjänster I Internationell samtalssökning
852 1808xx Premiumtjänster I Internationell samtalssökning
852 1808xxx Premiumtjänster I Internationell samtalssökning
852 18713 Premiumtjänster I Macau-telefontelefon (Telebet)
852 18713x Premiumtjänster I Macau-telefontelefon (Telebet)
852 18713xx Premiumtjänster I Macau-telefontelefon (Telebet)
852 18721 Premiumtjänster I Radiostation
852 18721x Premiumtjänster I Radiostation
852 18721xx Premiumtjänster I Radiostation
852 18722 Premiumtjänster I Radiostation
852 18722x Premiumtjänster I Radiostation
852 18722xx Premiumtjänster I Radiostation
852 18723 Premiumtjänster I Radiostation
852 18723x Premiumtjänster I Radiostation
852 18723xx Premiumtjänster I Radiostation
852 18728 Premiumtjänster I Radiostation
852 18728x Premiumtjänster I Radiostation
852 18728xx Premiumtjänster I Radiostation
852 18729 Premiumtjänster I Radiostation
852 18729x Premiumtjänster I Radiostation
852 18729xx Premiumtjänster I Radiostation
852 1881 Premiumtjänster I Hong Kong Jocky Club Club (Telebet)
852 1881x Premiumtjänster I Hong Kong Jocky Club Club (Telebet)
852 1881xx Premiumtjänster I Hong Kong Jocky Club Club (Telebet)
852 1881xxx Premiumtjänster I Hong Kong Jocky Club Club (Telebet)
852 1882 Premiumtjänster I Hong Kong Jocky Club Club (Telebet)
852 1882x Premiumtjänster I Hong Kong Jocky Club Club (Telebet)
852 1882xx Premiumtjänster I Hong Kong Jocky Club Club (Telebet)
852 1882xxx Premiumtjänster I Hong Kong Jocky Club Club (Telebet)
852 1883 Premiumtjänster I Hong Kong Jocky Club Club (Telebet)
852 1883x Premiumtjänster I Hong Kong Jocky Club Club (Telebet)
852 1883xx Premiumtjänster I Hong Kong Jocky Club Club (Telebet)
852 1883xxx Premiumtjänster I Hong Kong Jocky Club Club (Telebet)
852 1884 Premiumtjänster I Hong Kong Jocky Club Club (Telebet)
852 1884x Premiumtjänster I Hong Kong Jocky Club Club (Telebet)
852 1884xx Premiumtjänster I Hong Kong Jocky Club Club (Telebet)
852 1884xxx Premiumtjänster I Hong Kong Jocky Club Club (Telebet)
852 1885 Premiumtjänster I Hong Kong Jocky Club Club (Telebet)
852 1885x Premiumtjänster I Hong Kong Jocky Club Club (Telebet)
852 1885xx Premiumtjänster I Hong Kong Jocky Club Club (Telebet)
852 1885xxx Premiumtjänster I Hong Kong Jocky Club Club (Telebet)
852 1886 Premiumtjänster I Hong Kong Jocky Club Club (Telebet)
852 1886x Premiumtjänster I Hong Kong Jocky Club Club (Telebet)
852 1886xx Premiumtjänster I Hong Kong Jocky Club Club (Telebet)
852 1886xxx Premiumtjänster I Hong Kong Jocky Club Club (Telebet)
852 1887 Premiumtjänster I Hong Kong Jocky Club Club (Telebet)
852 1887x Premiumtjänster I Hong Kong Jocky Club Club (Telebet)
852 1887xx Premiumtjänster I Hong Kong Jocky Club Club (Telebet)
852 1887xxx Premiumtjänster I Hong Kong Jocky Club Club (Telebet)
852 1888 Premiumtjänster I Hong Kong Jocky Club Club (Telebet)
852 1888x Premiumtjänster I Hong Kong Jocky Club Club (Telebet)
852 1888xx Premiumtjänster I Hong Kong Jocky Club Club (Telebet)
852 18848xx Premiumtjänster I Hong Kong Jocky Club Club (Telebet)
852 1889 Premiumtjänster I Hong Kong Jocky Club Club (Telebet)
852 1889x Premiumtjänster I Hong Kong Jocky Club Club (Telebet)
852 1889xx Premiumtjänster I Hong Kong Jocky Club Club (Telebet)
852 1889xxx Premiumtjänster I Hong Kong Jocky Club Club (Telebet)
852 3000xxx Premiumtjänster I 7 siffriga åtkomstkoder
852 810xxxxx Premiumtjänster I Nummertjänst
852 812xxxxx Premiumtjänster I Nummertjänst
852 813xxxxx Premiumtjänster I Nummertjänst
852 814xxxxx Premiumtjänster I Nummertjänst
852 815xxxxx Premiumtjänster I Nummertjänst
852 816xxxxx Premiumtjänster I Nummertjänst
852 817xxxxx Premiumtjänster I Nummertjänst
852 8190xxxx Premiumtjänster I Nummertjänst
852 819xxxxx Premiumtjänster I Nummertjänst
852 822xxxxx Premiumtjänster I Nummertjänst
852 823xxxxx Premiumtjänster I Nummertjänst
852 826xxxxx Premiumtjänster I Nummertjänst
852 8274xxxx Premiumtjänster I Nummertjänst
852 830xxxxx Premiumtjänster I Nummertjänst
852 8320xxxx Premiumtjänster I Nummertjänst
852 8329xxxx Premiumtjänster I Nummertjänst
852 8330xxxx Premiumtjänster I Nummertjänst
852 8331xxxx Premiumtjänster I Nummertjänst
852 8332xxxx Premiumtjänster I Nummertjänst
852 834xxxxx Premiumtjänster I Nummertjänst
852 8370xxxx Premiumtjänster I Nummertjänst
852 200 Premiumtjänster II Åtkomstkoder för telefonkort
852 207 Premiumtjänster II Åtkomstkoder för telefonkort
852 208 Premiumtjänster II Åtkomstkoder för telefonkort
852 209 Premiumtjänster II Åtkomstkoder för telefonkort
852 280880xx Premiumtjänster II Åtkomstkoder för telefonkort
852 4xxxxxxx Specialtjänster I Mobil
852 51xxxxxx Specialtjänster I Mobil
852 52xxxxxx Specialtjänster I Mobil
852 53xxxxxx Specialtjänster I Mobil
852 54xxxxxx Specialtjänster I Mobil
852 55xxxxxx Specialtjänster I Mobil
852 56xxxxxx Specialtjänster I Mobil
852 57xxxxxx Specialtjänster I Mobil
852 59xxxxxx Specialtjänster I Mobil
852 6xxxxxxx Specialtjänster I Mobil
852 7xxxxxxx Specialtjänster I Mobil
852 8180xxxx Specialtjänster I Mobil
852 8182xxxx Specialtjänster I Mobil
852 8183xxxx Specialtjänster I Mobil
852 8184xxxx Specialtjänster I Mobil
852 8185xxxx Specialtjänster I Mobil
852 8186xxxx Specialtjänster I Mobil
852 8187xxxx Specialtjänster I Mobil
852 8188xxxx Specialtjänster I Mobil
852 8189xxxx Specialtjänster I Mobil
852 824xxxxx Specialtjänster I Mobil
852 825xxxxx Specialtjänster I Mobil
852 8275xxxx Specialtjänster I Mobil
852 829xxxxx Specialtjänster I Mobil
852 831xxxxx Specialtjänster I Mobil
852 8321xxxx Specialtjänster I Mobil
852 8322xxxx Specialtjänster I Mobil
852 8323xxxx Specialtjänster I Mobil
852 8324xxxx Specialtjänster I Mobil
852 8325xxxx Specialtjänster I Mobil
852 8326xxxx Specialtjänster I Mobil
852 8327xxxx Specialtjänster I Mobil
852 8328xxxx Specialtjänster I Mobil
852 835xxxxx Specialtjänster I Mobil
852 836xxxxx Specialtjänster I Mobil
852 8371xxxx Specialtjänster I Mobil
852 8372xxxx Specialtjänster I Mobil
852 8373xxxx Specialtjänster I Mobil
852 8374xxxx Specialtjänster I Mobil
852 8375xxxx Specialtjänster I Mobil
852 8376xxxx Specialtjänster I Mobil
852 8377xxxx Specialtjänster I Mobil
852 8378xxxx Specialtjänster I Mobil
852 8379xxxx Specialtjänster I Mobil
852 8381xxxx Specialtjänster I Mobil
852 8382xxxx Specialtjänster I Mobil
852 8384xxxx Specialtjänster I Mobil
852 8385xxxx Specialtjänster I Mobil
852 8386xxxx Specialtjänster I Mobil
852 8387xxxx Specialtjänster I Mobil
852 8388xxxx Specialtjänster I Mobil
852 8389xxxx Specialtjänster I Mobil
852 839xxxxx Specialtjänster I Mobil
852 840xxxxx Specialtjänster I Mobil
852 841xxxxx Specialtjänster I Mobil
852 842xxxxx Specialtjänster I Mobil
852 843xxxxx Specialtjänster I Mobil
852 844xxxxx Specialtjänster I Mobil
852 845xxxxx Specialtjänster I Mobil
852 846xxxxx Specialtjänster I Mobil
852 847xxxxx Specialtjänster I Mobil
852 8483xxxx Specialtjänster I Mobil
852 8485xxxx Specialtjänster I Mobil
852 85xxxxxx Specialtjänster I Mobil
852 86xxxxxx Specialtjänster I Mobil
852 87xxxxxx Specialtjänster I Mobil
852 89xxxxxx Specialtjänster I Mobil
852 901xxxxx Specialtjänster I Mobil
852 91xxxxxx Specialtjänster I Mobil
852 92xxxxxx Specialtjänster I Mobil
852 93xxxxxx Specialtjänster I Mobil
852 94xxxxxx Specialtjänster I Mobil
852 95xxxxxx Specialtjänster I Mobil
852 96xxxxxx Specialtjänster I Mobil
852 97xxxxxx Specialtjänster I Mobil
852 98xxxxxx Specialtjänster I Mobil
852 109 Specialtjänster II Telefonreparation
852 12x Specialtjänster II Hjälp med hjälp av Hotline-telefonist
852 12xx Specialtjänster II Hjälp med hjälp av Hotline-telefonist
852 12xxx Specialtjänster II Hjälp med hjälp av Hotline-telefonist
852 12xxxx Specialtjänster II Hjälp med hjälp av Hotline-telefonist
852 12xxxxx Specialtjänster II Hjälp med hjälp av Hotline-telefonist
852 181xx Specialtjänster II Helpdesk/Hotline
852 1819 Specialtjänster II Hong Kong Etty Club
852 1819x Specialtjänster II Hong Kong Etty Club
852 1819xx Specialtjänster II Hong Kong Etty Club
852 1819xxx Specialtjänster II Hong Kong Etty Club
852 1820 Specialtjänster II Linjen för hög trafik
852 1820x Specialtjänster II Linjen för hög trafik
852 1820xx Specialtjänster II Linjen för hög trafik
852 1820xxx Specialtjänster II Linjen för hög trafik
852 18201 Specialtjänster II Linjen för hög trafik
852 18201x Specialtjänster II Linjen för hög trafik
852 18201xx Specialtjänster II Linjen för hög trafik
852 18202 Specialtjänster II Linjen för hög trafik
852 18202x Specialtjänster II Linjen för hög trafik
852 18202xx Specialtjänster II Linjen för hög trafik
852 18203 Specialtjänster II Linjen för hög trafik
852 18203x Specialtjänster II Linjen för hög trafik
852 18203xx Specialtjänster II Linjen för hög trafik
852 18204 Specialtjänster II Linjen för hög trafik
852 18204x Specialtjänster II Linjen för hög trafik
852 18204xx Specialtjänster II Linjen för hög trafik
852 18205 Specialtjänster II Snabblinjer för brand, räddningstjänster och räddningstjänst
852 18205x Specialtjänster II Snabblinjer för brand, räddningstjänster och räddningstjänst
852 18205xx Specialtjänster II Snabblinjer för brand, räddningstjänster och räddningstjänst
852 18206 Specialtjänster II Snabblinjer för brand, räddningstjänster och räddningstjänst
852 18206x Specialtjänster II Snabblinjer för brand, räddningstjänster och räddningstjänst
852 18206xx Specialtjänster II Snabblinjer för brand, räddningstjänster och räddningstjänst
852 18207 Specialtjänster II Snabblinjer för brand, räddningstjänster och räddningstjänst
852 18207x Specialtjänster II Snabblinjer för brand, räddningstjänster och räddningstjänst
852 18207xx Specialtjänster II Snabblinjer för brand, räddningstjänster och räddningstjänst
852 18208 Specialtjänster II Snabblinjer för brand, räddningstjänster och räddningstjänst
852 18208x Specialtjänster II Snabblinjer för brand, räddningstjänster och räddningstjänst
852 18208xx Specialtjänster II Snabblinjer för brand, räddningstjänster och räddningstjänst
852 18209 Specialtjänster II Snabblinjer för brand, räddningstjänster och räddningstjänst
852 18209x Specialtjänster II Snabblinjer för brand, räddningstjänster och räddningstjänst
852 18209xx Specialtjänster II Snabblinjer för brand, räddningstjänster och räddningstjänst
852 182182 Specialtjänster II Tavlan för ny utbildning för anställda
852 18222 Specialtjänster II Hotline för anti-deception ett center för misskontroll
852 1823 Specialtjänster II Hotline för myndigheter
852 1824 Specialtjänster II Linjen för hög trafik
852 1824x Specialtjänster II Linjen för hög trafik
852 1824xx Specialtjänster II Linjen för hög trafik
852 1824xxx Specialtjänster II Linjen för hög trafik
852 1825 Specialtjänster II Linjen för hög trafik
852 1825x Specialtjänster II Linjen för hög trafik
852 1825xx Specialtjänster II Linjen för hög trafik
852 1825xxx Specialtjänster II Linjen för hög trafik
852 1826 Specialtjänster II Linjen för hög trafik
852 1826x Specialtjänster II Linjen för hög trafik
852 1826xx Specialtjänster II Linjen för hög trafik
852 1826xxx Specialtjänster II Linjen för hög trafik
852 1827 Specialtjänster II Linjen för hög trafik
852 1827x Specialtjänster II Linjen för hög trafik
852 1827xx Specialtjänster II Linjen för hög trafik
852 1827xxx Specialtjänster II Linjen för hög trafik
852 18281 Specialtjänster II Community-tjänst
852 18282 Specialtjänster II Hot Line för community-tjänst/välgörenhet
852 18288 Specialtjänster II Community-tjänst
852 1829 Specialtjänster II Hjälpcentral
852 1829x Specialtjänster II Hjälpcentral
852 1829xx Specialtjänster II Hjälpcentral
852 1829xxx Specialtjänster II Hjälpcentral
852 183x Specialtjänster II Linjen för hög trafik
852 183xx Specialtjänster II Linjen för hög trafik
852 183xxx Specialtjänster II Linjen för hög trafik
852 183xxxx Specialtjänster II Linjen för hög trafik
852 184xx Specialtjänster II Hong Kong Jockey Club
852 18501 Specialtjänster II Tid/Temp Info, svenska
852 18503 Specialtjänster II Tid/Temp Info, kantonesiska
852 18508 Specialtjänster II Tid/Temp Info, mandarin
852 186x Specialtjänster II Linjen för hög trafik
852 186xx Specialtjänster II Linjen för hög trafik
852 186xxx Specialtjänster II Linjen för hög trafik
852 186xxxx Specialtjänster II Linjen för hög trafik
852 1870 Specialtjänster II Linjen för hög trafik
852 1870x Specialtjänster II Linjen för hög trafik
852 1870xx Specialtjänster II Linjen för hög trafik
852 1870xxx Specialtjänster II Linjen för hög trafik
852 18780 Specialtjänster II Välgörenhetstjänst
852 18780x Specialtjänster II Välgörenhetstjänst
852 18780xx Specialtjänster II Välgörenhetstjänst
852 18782 Specialtjänster II Välgörenhetstjänst
852 18782x Specialtjänster II Välgörenhetstjänst
852 18782xx Specialtjänster II Välgörenhetstjänst
852 18783 Specialtjänster II Välgörenhetstjänst
852 18783x Specialtjänster II Välgörenhetstjänst
852 18783xx Specialtjänster II Välgörenhetstjänst
852 18785 Specialtjänster II Välgörenhetstjänst
852 18785x Specialtjänster II Välgörenhetstjänst
852 18785xx Specialtjänster II Välgörenhetstjänst
852 18786 Specialtjänster II Välgörenhetstjänst
852 18786x Specialtjänster II Välgörenhetstjänst
852 18786xx Specialtjänster II Välgörenhetstjänst
852 18787 Specialtjänster II Välgörenhetstjänst
852 18787x Specialtjänster II Välgörenhetstjänst
852 18787xx Specialtjänster II Välgörenhetstjänst
852 18788 Specialtjänster II Välgörenhetstjänst
852 18788x Specialtjänster II Välgörenhetstjänst
852 18788xx Specialtjänster II Välgörenhetstjänst
852 18789 Specialtjänster II Välgörenhetstjänst
852 18789x Specialtjänster II Välgörenhetstjänst
852 18789xx Specialtjänster II Välgörenhetstjänst
852 18793 Specialtjänster II Välgörenhetstjänst
852 18793x Specialtjänster II Välgörenhetstjänst
852 18793xx Specialtjänster II Välgörenhetstjänst
852 1879xxx Specialtjänster II Public Service-välgörenhet
852 1880 Specialtjänster II Hong Kong Jocky Club Hotline
852 189 Specialtjänster II Katastrofsvar/katastrofåterställning
852 900xxxxxxxx Specialtjänster II Informationstjänst
852 9003x Specialtjänster II Informationstjänst
852 9003xx Specialtjänster II Informationstjänst
852 9003xxx Specialtjänster II Informationstjänst
852 9004xxxxxxx Specialtjänster II Informationstjänst
852 9003xxxx Specialtjänster II Informationstjänst
852 201xxxxx Avgiftsbelagt Fast linje
852 202xxxxx Avgiftsbelagt Fast linje
852 203xxxxx Avgiftsbelagt Fast linje
852 204xxxxx Avgiftsbelagt Fast linje
852 205xxxxx Avgiftsbelagt Fast linje
852 206xxxxx Avgiftsbelagt Fast linje
852 21xxxxxx Avgiftsbelagt Fast linje
852 22xxxxxx Avgiftsbelagt Fast linje
852 23xxxxxx Avgiftsbelagt Fast linje
852 24xxxxxx Avgiftsbelagt Fast linje
852 25xxxxxx Avgiftsbelagt Fast linje
852 26xxxxxx Avgiftsbelagt Fast linje
852 27xxxxxx Avgiftsbelagt Fast linje
852 28xxxxxx Avgiftsbelagt Fast linje
852 29xxxxxx Avgiftsbelagt Fast linje
852 31xxxxxx Avgiftsbelagt Fast linje
852 34xxxxxx Avgiftsbelagt Fast linje
852 35xxxxxx Avgiftsbelagt Fast linje
852 36xxxxxx Avgiftsbelagt Fast linje
852 370xxxxx Avgiftsbelagt Fast linje
852 371xxxxx Avgiftsbelagt Fast linje
852 372xxxxx Avgiftsbelagt Fast linje
852 374xxxxx Avgiftsbelagt Fast linje
852 375xxxxx Avgiftsbelagt Fast linje
852 376xxxxx Avgiftsbelagt Fast linje
852 377xxxxx Avgiftsbelagt Fast linje
852 378xxxxx Avgiftsbelagt Fast linje
852 379xxxxx Avgiftsbelagt Fast linje
852 384xxxxx Avgiftsbelagt Fast linje
852 385xxxxx Avgiftsbelagt Fast linje
852 386xxxxx Avgiftsbelagt Fast linje
852 387xxxxx Avgiftsbelagt Fast linje
852 389xxxxx Avgiftsbelagt Fast linje
852 39xxxxxx Avgiftsbelagt Fast linje
852 58xxxxxx Avgiftsbelagt Fast linje
852 800xxxxxx Avgiftsfritt Avgiftsfritt

Nödnummer

Tabell 26. Hong Kong nödnummer

Landskod

Sifferkarta

Samtalstyp

852 112 Brådskande
852 990 Brådskande
852 991 Brådskande
852 992 Brådskande
852 993 Brådskande
852 994 Brådskande
852 995 Brådskande
852 996 Brådskande
852 997 Brådskande
852 998 Brådskande
852 999 Brådskande

Nummerplansdesign

När du skapar en nummerplan måste du undvika överlappning mellan den interna nummerplan och de nationella nummerplan:s siffermappar (i tabellen över utgående samtalsplan nedan).


 
Webex Calling prioriterar dirigering av interna uppringningsplaner över omdirigering av nationella nummerplan.

Vi rekommenderar starkt att du använder en siffra för utgående samtal för att dirigera samtal till PSTN.

Behörigheter för utgående samtal

Behörigheter för utgående samtal ger dig kontroll över om du ska tillåta eller blockera användare som försöker ringa särskilda samtalstyper.

Behörighet för utgående samtal är landsspecifik. De baseras på det nationella nummerplan på användarens hemwebbplats.

Du kan blockera icke-nödsamtal med utgående samtalsbehörigheter.

Du kan inte blockera nödsamtal med utgående samtalsbehörigheter.

Om "anvisade nummer"

Det finns vissa angivna nummer som du inte kan använda i en intern (anknytning) nummerplan:

 • Alla typer av nödsamtal är avsedda nummer.
 • Det kan finnas andra samtalstyper som är avsedda nummer.
 • Angivna nummer dirigeras alltid till PSTN.

Utsedda nummer

Tabell 27. Indien med anvisade nummer
LandskodSifferkartaSamtalstypBeskrivning
91 100 Brådskande Nödsituation – Polis
91 101 Brådskande Nödsituation – Brand
91 102 Brådskande Nödsituation – Räddningstjänst
91 1053 Brådskande Nödsituation – Vägtrafik
91 107x Brådskande Nödinformation
91 108 Brådskande Katastrofhantering
91 1091 Brådskande Jag vill inte se det här.
91 1097 Brådskande Hjälplinje för hjälp
91 1098 Brådskande Barn i svåra situationer
91 112 Brådskande Nationellt nödläge

Plan för utgående samtal

Tabell 28. Utgående samtalsplan för Indien
LandskodSifferkartaSamtalstyp
91 Xxxxxx Lokalt
91 Xxxxxxx Lokalt
91 Xxxxxxxx Lokalt
91 Xxxxxxxxxxxx Avgiftsbelagt
91 000800100xxxx Specialtjänster II
91 00xxxxx. Internationell
91 0091802xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 0091803xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 0091804xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 0091806xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 01230xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 01231xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 01235xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 01236xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 01238xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 01239xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 01256xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 01260xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 01261xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 01264xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 01265xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 01266xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 01269xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 01270xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 01271xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 01272xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 01273xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 01277xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 01278xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 01279xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 01280xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 01283xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 01286xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 01287xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 01288xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 01289xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 01330xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 01333xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 01335xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 01337xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 01338xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 01339xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 01340xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 01347xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 01349xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 01361xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 01362xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 01365xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 01366xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 01367xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 01369xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 01380xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 0140xxxxxxxx Avgiftsbelagt
91 01xxxxxxxxx Avgiftsbelagt
91 0210xxxxxxxx Avgiftsbelagt
91 02110xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 02116xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 02131xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 02134xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 02146xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 02180xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 02190xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 02193xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 02195xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 02196xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 02197xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 02198xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 02199xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 02340xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 02348xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 02349xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 02360xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 02361xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 02368xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 02369xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 02370xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 02374xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 02376xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 02377xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 02379xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 02380xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 02386xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 0239xxxxxxxx Avgiftsbelagt
91 02434xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 02440xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 02448xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 02458xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 02464xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 02470xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 02474xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 02476xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 02479xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 02480xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 02486xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 0249xxxxxxxx Avgiftsbelagt
91 02523xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 0254xxxxxxxx Avgiftsbelagt
91 02627xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 02635xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 02636xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 02638xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 02639xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 02647xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 02671xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 02693xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 02695xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 0270xxxxxxxx Avgiftsbelagt
91 02719xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 0272xxxxxxxx Avgiftsbelagt
91 02736xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 02743xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 02745xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 02750xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 02760xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 02768xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 02776xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 02777xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 02798xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 02802xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 02805xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 02807xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 02809xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 02840xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 02879xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 02899xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 02xxxxxxxxx Avgiftsbelagt
91 0300xxxxxxxx Avgiftsbelagt
91 0302xxxxxxxx Avgiftsbelagt
91 0303xxxxxxxx Avgiftsbelagt
91 0304xxxxxxxx Avgiftsbelagt
91 0305xxxxxxxx Avgiftsbelagt
91 0306xxxxxxxx Avgiftsbelagt
91 0307xxxxxxxx Avgiftsbelagt
91 0308xxxxxxxx Avgiftsbelagt
91 0309xxxxxxxx Avgiftsbelagt
91 0310xxxxxxxx Avgiftsbelagt
91 0311xxxxxxxx Avgiftsbelagt
91 0312xxxxxxxx Avgiftsbelagt
91 0313xxxxxxxx Avgiftsbelagt
91 0314xxxxxxxx Avgiftsbelagt
91 0315xxxxxxxx Avgiftsbelagt
91 0316xxxxxxxx Avgiftsbelagt
91 03170xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 03171xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 03172xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 03173xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 03175xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 03176xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 03177xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 03178xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 03179xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 0318xxxxxxxx Avgiftsbelagt
91 03190xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 03191xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 03194xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 03195xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 03196xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 03197xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 0320xxxxxxxx Avgiftsbelagt
91 03245xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 03255xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 0327xxxxxxxx Avgiftsbelagt
91 0328xxxxxxxx Avgiftsbelagt
91 0329xxxxxxxx Avgiftsbelagt
91 0340xxxxxxxx Avgiftsbelagt
91 0344xxxxxxxx Avgiftsbelagt
91 0349xxxxxxxx Avgiftsbelagt
91 0350xxxxxxxx Avgiftsbelagt
91 0357xxxxxxxx Avgiftsbelagt
91 039xxxxxxxxx Avgiftsbelagt
91 03xxxxxxxxx Avgiftsbelagt
91 0410xxxxxxxx Avgiftsbelagt
91 04110xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 04113xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 04117xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 0412xxxxxxxx Avgiftsbelagt
91 04140xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 04141xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 04148xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 04150xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 04152xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 04154xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 04155xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 04156xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 04157xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 04158xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 04159xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 04170xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 04176xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 04178xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 04180xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 04184xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 04185xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 04186xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 04187xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 04189xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 0419xxxxxxxx Avgiftsbelagt
91 04200xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 04201xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 04203xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 04205xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 04206xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 04260xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 04263xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 04267xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 04269xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 04284xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 04289xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 04291xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 04293xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 04297xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 0430xxxxxxxx Avgiftsbelagt
91 04321xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 04325xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 04330xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 04334xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 04340xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 04345xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 04349xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 04360xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 04363xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 0438xxxxxxxx Avgiftsbelagt
91 0439xxxxxxxx Avgiftsbelagt
91 0450xxxxxxxx Avgiftsbelagt
91 0453xxxxxxxx Avgiftsbelagt
91 04547xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 04550xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 04555xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 04568xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 0458xxxxxxxx Avgiftsbelagt
91 0459xxxxxxxx Avgiftsbelagt
91 0460xxxxxxxx Avgiftsbelagt
91 04631xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 0464xxxxxxxx Avgiftsbelagt
91 04653xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 0467xxxxxxxx Avgiftsbelagt
91 04728xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 04736xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 04820xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 04823xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 04861xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 04863xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 04866xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 04867xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 04880xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 04886xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 04920xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 04925xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 04927xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 04932xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 04934xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 04937xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 04980xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 04984xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 04986xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 04995xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 04xxxxxxxxx Avgiftsbelagt
91 050xxxxxxxxx Avgiftsbelagt
91 0510xxxxxxxx Avgiftsbelagt
91 05110xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 05116xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 05117xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 05118xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 05119xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 0513xxxxxxxx Avgiftsbelagt
91 05140xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 05141xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 05145xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 05146xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 05160xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 05163xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 05166xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 05169xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 05173xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 05177xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 05179xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 05184xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 05193xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 05196xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 0520xxxxxxxx Avgiftsbelagt
91 05213xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 0523xxxxxxxx Avgiftsbelagt
91 05242xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 05245xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 05249xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 05256xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 05266xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 05272xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 05276xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 05279xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 0529xxxxxxxx Avgiftsbelagt
91 0530xxxxxxxx Avgiftsbelagt
91 05312xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 05314xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 05316xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 05318xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 05330xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 05340xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 05344xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 05360xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 05363xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 05365xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 0537xxxxxxxx Avgiftsbelagt
91 0538xxxxxxxx Avgiftsbelagt
91 0539xxxxxxxx Avgiftsbelagt
91 0540xxxxxxxx Avgiftsbelagt
91 05415xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 0543xxxxxxxx Avgiftsbelagt
91 05441xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 05448xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 05455xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 0547xxxxxxxx Avgiftsbelagt
91 05490xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 05492xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 05499xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 0550xxxxxxxx Avgiftsbelagt
91 05520xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 05526xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 0553xxxxxxxx Avgiftsbelagt
91 05549xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 0555xxxxxxxx Avgiftsbelagt
91 05560xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 05562xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 05565xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 0557xxxxxxxx Avgiftsbelagt
91 0558xxxxxxxx Avgiftsbelagt
91 0559xxxxxxxx Avgiftsbelagt
91 0560xxxxxxxx Avgiftsbelagt
91 05615xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 0563xxxxxxxx Avgiftsbelagt
91 05649xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 05665xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 05674xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 05678xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 05682xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 05684xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 05689xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 05693xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 05695xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 0570xxxxxxxx Avgiftsbelagt
91 05720xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 05725xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 05737xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 05739xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 05741xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 05743xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 05746xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 0575xxxxxxxx Avgiftsbelagt
91 0576xxxxxxxx Avgiftsbelagt
91 0577xxxxxxxx Avgiftsbelagt
91 0578xxxxxxxx Avgiftsbelagt
91 0579xxxxxxxx Avgiftsbelagt
91 0580xxxxxxxx Avgiftsbelagt
91 05826xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 05835xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 05837xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 05845xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 05856xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 05866xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 0589xxxxxxxx Avgiftsbelagt
91 0590xxxxxxxx Avgiftsbelagt
91 05920xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 0593xxxxxxxx Avgiftsbelagt
91 0597xxxxxxxx Avgiftsbelagt
91 0598xxxxxxxx Avgiftsbelagt
91 0599xxxxxxxx Avgiftsbelagt
91 05xxxxxxxxx Avgiftsbelagt
91 06000xxxxxx Specialtjänster I
91 06091xxxxxx Specialtjänster I
91 0610xxxxxxxx Avgiftsbelagt
91 06110xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 06113xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 06116xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 06117xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 06118xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 06119xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 06130xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 06131xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 06133xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 06134xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 06136xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 06137xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 0614xxxxxxxx Avgiftsbelagt
91 0616xxxxxxxx Avgiftsbelagt
91 0617xxxxxxxx Avgiftsbelagt
91 0619xxxxxxxx Avgiftsbelagt
91 06208xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 0620xxxxxxx Specialtjänster I
91 06220xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 06225xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 06230xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 06235xxxxxx Specialtjänster I
91 06236xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 06238xxxxxx Specialtjänster I
91 06239xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 06248xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 06260xxxxxx Specialtjänster I
91 06266xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 06269xxxxxx Specialtjänster I
91 06270xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 06280xxxxxx Specialtjänster I
91 06281xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 06282xxxxxx Specialtjänster I
91 06284xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 06290xxxxxx Specialtjänster I
91 06292xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 06294xxxxxx Specialtjänster I
91 06297xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 06300xxxxxx Specialtjänster I
91 06305xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 06306xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 06307xxxxxx Specialtjänster I
91 06321xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 06329xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 06333xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 06338xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 06343xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 06350xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 06351xxxxxx Specialtjänster I
91 06360xxxxxx Specialtjänster I
91 06361xxxxxx Specialtjänster I
91 06362xxxxxx Specialtjänster I
91 06363xxxxxx Specialtjänster I
91 06364xxxxxx Specialtjänster I
91 06365xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 06366xxxxxx Specialtjänster I
91 0637xxxxxxxx Avgiftsbelagt
91 06380xxxxxx Specialtjänster I
91 06381xxxxxx Specialtjänster I
91 06382xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 06389xxxxxx Specialtjänster I
91 06390xxxxxx Specialtjänster I
91 06391xxxxxx Specialtjänster I
91 06392xxxxxx Specialtjänster I
91 06393xxxxxx Specialtjänster I
91 06394xxxxxx Specialtjänster I
91 06395xxxxxx Specialtjänster I
91 06396xxxxxx Specialtjänster I
91 06397xxxxxx Specialtjänster I
91 06398xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 06400xxxxxx Specialtjänster I
91 06430xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 0644xxxxxxxx Avgiftsbelagt
91 06458xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 06460xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 06463xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 06468xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 06472xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 06474xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 0648xxxxxxxx Avgiftsbelagt
91 0649xxxxxxxx Avgiftsbelagt
91 0650xxxxxxxx Avgiftsbelagt
91 06521xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 06537xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 06552xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 06555xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 06580xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 06590xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 06592xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 06595xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 06598xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 06599xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 0660xxxxxxxx Avgiftsbelagt
91 06620xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 06623xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 06627xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 06628xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 06650xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 06656xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 0666xxxxxxxx Avgiftsbelagt
91 06674xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 06680xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 0669xxxxxxxx Avgiftsbelagt
91 0670xxxxxxxx Avgiftsbelagt
91 06720xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 06730xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 06734xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 06736xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 06751xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 06754xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 06759xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 0677xxxxxxxx Avgiftsbelagt
91 06783xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 06785xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 06787xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 06789xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 06790xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 06798xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 06812xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 06813xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 06820xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 06823xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 06851xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 0687xxxxxxxx Avgiftsbelagt
91 0688xxxxxxxx Avgiftsbelagt
91 0689xxxxxxxx Avgiftsbelagt
91 069xxxxxxxxx Avgiftsbelagt
91 06xxxxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07107xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07108xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07110xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07117xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07119xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07130xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07131xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07132xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07133xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07134xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07135xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07136xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07137xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07139xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07140xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07150xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07154xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07159xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07163xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07170xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07172xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07173xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07174xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07175xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07176xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07177xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07178xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07179xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07180xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07181xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07182xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07183xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07184xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07185xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07186xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07187xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07188xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07190xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07191xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07192xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07193xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07194xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07195xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07200xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07201xxxxxx Avgiftsbelagt
91 07202xxxxxx Avgiftsbelagt
91 07203xxxxxx Avgiftsbelagt
91 07205xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 0721xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07220xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07221xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07222xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07223xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07224xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07225xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07226xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07227xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07228xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07230xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07231xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07232xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07233xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07234xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07235xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07236xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07238xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07239xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 0724xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07251xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07252xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07253xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07258xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07260xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07261xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07263xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07264xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07265xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07266xxxxxx Avgiftsbelagt
91 07267xxxxxx Avgiftsbelagt
91 07268xxxxxx Avgiftsbelagt
91 07269xxxxxx Avgiftsbelagt
91 07270xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07271xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07274xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07279xxxxxx Avgiftsbelagt
91 07284xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07285xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07286xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07287xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07288xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07294xxxxxx Avgiftsbelagt
91 07295xxxxxx Avgiftsbelagt
91 07296xxxxxx Avgiftsbelagt
91 07297xxxxxx Avgiftsbelagt
91 07300xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07311xxxxxx Avgiftsbelagt
91 07312xxxxxx Avgiftsbelagt
91 0731xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07320xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07321xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07325xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07326xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07327xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07328xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07329xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 0733xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 0734xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07363xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07364xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07365xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07366xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07367xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07368xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07369xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07390xxxxxx Avgiftsbelagt
91 07391xxxxxx Avgiftsbelagt
91 07392xxxxxx Avgiftsbelagt
91 07393xxxxxx Avgiftsbelagt
91 07394xxxxxx Avgiftsbelagt
91 07395xxxxxx Avgiftsbelagt
91 07397xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07400xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07402xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07405xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07410xxxxxx Avgiftsbelagt
91 07412xxxxxx Avgiftsbelagt
91 07413xxxxxx Avgiftsbelagt
91 07414xxxxxx Avgiftsbelagt
91 07420xxxxxx Avgiftsbelagt
91 07421xxxxxx Avgiftsbelagt
91 07422xxxxxx Avgiftsbelagt
91 07423xxxxxx Avgiftsbelagt
91 07424xxxxxx Avgiftsbelagt
91 07425xxxxxx Avgiftsbelagt
91 07426xxxxxx Avgiftsbelagt
91 07427xxxxxx Avgiftsbelagt
91 07430xxxxxx Avgiftsbelagt
91 07431xxxxxx Avgiftsbelagt
91 07432xxxxxx Avgiftsbelagt
91 07433xxxxxx Avgiftsbelagt
91 07434xxxxxx Avgiftsbelagt
91 07435xxxxxx Avgiftsbelagt
91 07436xxxxxx Avgiftsbelagt
91 07437xxxxxx Avgiftsbelagt
91 07438xxxxxx Avgiftsbelagt
91 0744xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07451xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07452xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07453xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07454xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07455xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07456xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07457xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07458xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07459xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07460xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07461xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07462xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07464xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07465xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07466xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07467xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07468xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07469xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 0747xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07480xxxxxx Avgiftsbelagt
91 07481xxxxxx Avgiftsbelagt
91 07482xxxxxx Avgiftsbelagt
91 07484xxxxxx Avgiftsbelagt
91 07485xxxxxx Avgiftsbelagt
91 07486xxxxxx Avgiftsbelagt
91 07487xxxxxx Avgiftsbelagt
91 07492xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07495xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07496xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07497xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07500xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07504xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 0751xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07521xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07522xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07523xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07524xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07525xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07526xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07527xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07528xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07529xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07534xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07535xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07536xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07537xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07538xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07539xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 0755xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07560xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07561xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07565xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07571xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07572xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07573xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07574xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07580xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07581xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07582xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07583xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07584xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07586xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07590xxxxxx Avgiftsbelagt
91 07591xxxxxx Avgiftsbelagt
91 07592xxxxxx Avgiftsbelagt
91 07593xxxxxx Avgiftsbelagt
91 07594xxxxxx Avgiftsbelagt
91 07595xxxxxx Avgiftsbelagt
91 07596xxxxxx Avgiftsbelagt
91 07600xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07601xxxxxx Avgiftsbelagt
91 07603xxxxxx Avgiftsbelagt
91 07604xxxxxx Avgiftsbelagt
91 07605xxxxxx Avgiftsbelagt
91 07606xxxxxx Avgiftsbelagt
91 0761xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07621xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07622xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07623xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07626xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07627xxxxxx Avgiftsbelagt
91 07628xxxxxx Avgiftsbelagt
91 07629xxxxxx Avgiftsbelagt
91 07630xxxxxx Avgiftsbelagt
91 07632xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07633xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07634xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07635xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07637xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07638xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07640xxxxxx Avgiftsbelagt
91 07641xxxxxx Avgiftsbelagt
91 07642xxxxxx Avgiftsbelagt
91 07643xxxxxx Avgiftsbelagt
91 07644xxxxxx Avgiftsbelagt
91 07645xxxxxx Avgiftsbelagt
91 07646xxxxxx Avgiftsbelagt
91 07647xxxxxx Avgiftsbelagt
91 07648xxxxxx Avgiftsbelagt
91 07649xxxxxx Avgiftsbelagt
91 07650xxxxxx Avgiftsbelagt
91 07651xxxxxx Avgiftsbelagt
91 07652xxxxxx Avgiftsbelagt
91 07653xxxxxx Avgiftsbelagt
91 07655xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07656xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07657xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07660xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07661xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07662xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07663xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07664xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07671xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07672xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07673xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07674xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07675xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07680xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07681xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07682xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07683xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07684xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07685xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07686xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07688xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07689xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07690xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07691xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07692xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07693xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07694xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07695xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07700xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07704xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07705xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07706xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07707xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 0771xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07722xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07723xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07724xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07725xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07726xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07728xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07729xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07730xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07732xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07733xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07734xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07740xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07743xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07744xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07746xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07747xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07748xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07749xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07750xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07751xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07752xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07753xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07758xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07759xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07761xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07764xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07765xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07766xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07767xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07769xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07771xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07772xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07773xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07776xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07778xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07781xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07782xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07783xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07785xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07787xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07788xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07789xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07791xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07792xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07793xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07796xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07800xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07801xxxxxx Avgiftsbelagt
91 07802xxxxxx Avgiftsbelagt
91 07803xxxxxx Avgiftsbelagt
91 07804xxxxxx Avgiftsbelagt
91 07805xxxxxx Avgiftsbelagt
91 07806xxxxxx Avgiftsbelagt
91 07811xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07812xxxxxx Avgiftsbelagt
91 07815xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07816xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07818xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07819xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07820xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07821xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07822xxxxxx Avgiftsbelagt
91 07823xxxxxx Avgiftsbelagt
91 07824xxxxxx Avgiftsbelagt
91 07825xxxxxx Avgiftsbelagt
91 07826xxxxxx Avgiftsbelagt
91 07831xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07832xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07841xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07847xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07848xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07850xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07851xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07852xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07853xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07854xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07855xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07856xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07857xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07858xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07859xxxxxx Avgiftsbelagt
91 07864xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07865xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07866xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07868xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 0788xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07900xxxxxx Avgiftsbelagt
91 07909xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07931xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07962xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07992xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07996xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 07xxxxxxxxx Specialtjänster I
91 08000xxxxxx Avgiftsbelagt
91 0802xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 0803xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 0804xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 0806xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08071xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08078xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08110xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08114xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08117xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08131xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08132xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08133xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08134xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08135xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08137xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08138xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08139xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08153xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08154xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08155xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08156xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 0816xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08172xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08173xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08174xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08175xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08176xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08182xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08183xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08184xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08186xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08187xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08188xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08189xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08190xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08192xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08193xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 0820xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 0821xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 0824xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08251xxxxxx Avgiftsbelagt
91 08253xxxxxx Avgiftsbelagt
91 08254xxxxxx Avgiftsbelagt
91 08255xxxxxx Avgiftsbelagt
91 08256xxxxxx Avgiftsbelagt
91 08257xxxxxx Avgiftsbelagt
91 08258xxxxxx Avgiftsbelagt
91 08259xxxxxx Avgiftsbelagt
91 08272xxxxxx Avgiftsbelagt
91 08274xxxxxx Avgiftsbelagt
91 08276xxxxxx Avgiftsbelagt
91 08282xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08306xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 0831xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 0832xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08331xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08332xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08337xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08340xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08342xxxxxx Avgiftsbelagt
91 08343xxxxxx Avgiftsbelagt
91 08345xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08350xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08351xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08352xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08353xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08354xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08355xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08356xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 0836xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08371xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08372xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08380xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08381xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08382xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08384xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08385xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08387xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08388xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08389xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08391xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08399xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08410xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08413xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08415xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08416xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08417xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08419xxxxxx Avgiftsbelagt
91 08422xxxxxx Avgiftsbelagt
91 08424xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08429xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08437xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08440xxxxxx Avgiftsbelagt
91 08441xxxxxx Avgiftsbelagt
91 08442xxxxxx Avgiftsbelagt
91 08443xxxxxx Avgiftsbelagt
91 08444xxxxxx Avgiftsbelagt
91 08450xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08452xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08455xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08456xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08458xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08461xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08462xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08463xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08464xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08466xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08472xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08474xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08475xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08478xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08479xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08481xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08482xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08488xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08490xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08491xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08493xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08498xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08519xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08520xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08523xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08524xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08525xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08531xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08534xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08535xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08536xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08537xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08541xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08542xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08545xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08554xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08556xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08559xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08562xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08563xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08564xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08573xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08576xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08581xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08589xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08592xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08593xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08594xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08596xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08598xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 0861xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08620xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08623xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08624xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08625xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08626xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08627xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08628xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08629xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 0863xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08640xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08641xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08643xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08644xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08645xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08646xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08647xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08648xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08649xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08654xxxxxx Avgiftsbelagt
91 08656xxxxxx Avgiftsbelagt
91 08659xxxxxx Avgiftsbelagt
91 0866xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08671xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08672xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08673xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08684xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08689xxxxxx Avgiftsbelagt
91 08692xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08693xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08694xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 0870xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08710xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08717xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08718xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08719xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08720xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08721xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08723xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08725xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08727xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08729xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08730xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08731xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08732xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08733xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08734xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08735xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08736xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08737xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08738xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08739xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08740xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08751xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08753xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08761xxxxxx Avgiftsbelagt
91 0877xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 0878xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08812xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08818xxxxxx Avgiftsbelagt
91 08819xxxxxx Avgiftsbelagt
91 08820xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08821xxxxxx Avgiftsbelagt
91 08829xxxxxx Avgiftsbelagt
91 0883xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 0884xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08852xxxxxx Avgiftsbelagt
91 08854xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08856xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08857xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08864xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08865xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08868xxxxxx Avgiftsbelagt
91 08869xxxxxx Avgiftsbelagt
91 0891xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08922xxxxxx Avgiftsbelagt
91 08924xxxxxx Avgiftsbelagt
91 08931xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08932xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08934xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08935xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08936xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08937xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08941xxxxxx Avgiftsbelagt
91 08942xxxxxx Avgiftsbelagt
91 08944xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08945xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08946xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08963xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08964xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08966xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08998xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 08xxxxxxxxx Specialtjänster I
91 09xxxxxxxxx Specialtjänster I
91 1xx Specialtjänster II
91 1xxx Specialtjänster II
91 1xxxx Specialtjänster II
91 103 Specialtjänster II
91 105x Specialtjänster II
91 105xx Specialtjänster II
91 105xxx Specialtjänster II
91 106x Specialtjänster II
91 106xx Specialtjänster II
91 106xxx Specialtjänster II
91 1090 Specialtjänster II
91 1099 Specialtjänster II
91 1092x Specialtjänster II
91 1100 Specialtjänster II
91 116 Specialtjänster II
91 117 Specialtjänster II
91 118 Specialtjänster II
91 119 Specialtjänster II
91 120x Specialtjänster II
91 121x Specialtjänster II
91 122x Specialtjänster II
91 123 Specialtjänster II
91 124 Specialtjänster II
91 125x Specialtjänster II
91 125xx Specialtjänster II
91 125xxx Specialtjänster II
91 12676 Specialtjänster II
91 129x Specialtjänster II
91 129xx Specialtjänster II
91 129xxx Specialtjänster II
91 130 Specialtjänster II
91 131x Specialtjänster II
91 134xx Specialtjänster II
91 140 Specialtjänster II
91 140x Specialtjänster II
91 140xx Specialtjänster II
91 141 Specialtjänster II
91 141x Specialtjänster II
91 141xx Specialtjänster II
91 142 Specialtjänster II
91 142x Specialtjänster II
91 142xx Specialtjänster II
91 150x Specialtjänster II
91 151x Specialtjänster II
91 171xxx Specialtjänster II
91 172xxx Specialtjänster II
91 1800xxxx Avgiftsfritt
91 1800xxxxx Avgiftsfritt
91 1800xxxxxx Avgiftsfritt
91 1800xxxxxxx Avgiftsfritt
91 1800xxxxxxxx Avgiftsfritt
91 1800xxxxxxxxx Avgiftsfritt
91 1801xxxxxxx Avgiftsbelagt
91 1802xxx Specialtjänster II
91 1804xxx Specialtjänster II
91 1910 Specialtjänster II
91 1911 Specialtjänster II
91 1919 Specialtjänster II
91 197 Specialtjänster II
91 198 Specialtjänster II
91 199 Specialtjänster II
91 6xxxxxxxxx Specialtjänster I
91 7xxxxxxxxx Specialtjänster I
91 8xxxxxxxxx Specialtjänster I
91 9xxxxxxxxx Specialtjänster I

Plan för utgående samtal

Tabell 29. Israels utgående samtalsplan

Landskod

Sifferkarta

Samtalstyp

Beskrivning

972 144 Avgiftsbelagd katalogassistans Avgiftsbelagd katalogassistans
972 972144 Avgiftsbelagd katalogassistans Avgiftsbelagd katalogassistans
972 00xxxxx. Internationell Internationella destinationer
972 0190xxxxxxx Premiumtjänster I Premiumsamtal
972 00972190xxxxxxx Premiumtjänster I Premiumsamtal
972 05xxxxxxxx Specialtjänster I Mobil
972 009725xxxxxxxx Specialtjänster I Mobil
972 103 Specialtjänster II Shortcodes
972 104 Specialtjänster II Shortcodes
972 105 Specialtjänster II Shortcodes
972 106 Specialtjänster II Shortcodes
972 107 Specialtjänster II Shortcodes
972 108 Specialtjänster II Shortcodes
972 109 Specialtjänster II Shortcodes
972 110 Specialtjänster II Shortcodes
972 118 Specialtjänster II Shortcodes
972 1234 Specialtjänster II Shortcodes
972 1455 Specialtjänster II Shortcodes
972 142 Specialtjänster II Shortcodes
972 166 Specialtjänster II Shortcodes
972 171 Specialtjänster II Shortcodes
972 199 Specialtjänster II Shortcodes
972 164 Specialtjänster II Shortcodes
972 1255xxx Specialtjänster II Informationscenter
972 972103 Specialtjänster II Shortcodes
972 972104 Specialtjänster II Shortcodes
972 972105 Specialtjänster II Shortcodes
972 972106 Specialtjänster II Shortcodes
972 972107 Specialtjänster II Shortcodes
972 972108 Specialtjänster II Shortcodes
972 972109 Specialtjänster II Shortcodes
972 972110 Specialtjänster II Shortcodes
972 972118 Specialtjänster II Shortcodes
972 9721234 Specialtjänster II Shortcodes
972 9721455 Specialtjänster II Shortcodes
972 972142 Specialtjänster II Shortcodes
972 972166 Specialtjänster II Shortcodes
972 972171 Specialtjänster II Shortcodes
972 972199 Specialtjänster II Shortcodes
972 972164 Specialtjänster II Shortcodes
972 009721255xxx Specialtjänster II Informationscenter
972 02xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
972 03xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
972 04xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
972 07xxxxxxxx Avgiftsbelagt VoIP
972 08xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
972 09xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
972 009722xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
972 009723xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
972 009724xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
972 009727xxxxxxxx Avgiftsbelagt Voip
972 009728xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
972 009729xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
972 0180xxxxxxx Avgiftsfritt Kostnadsfritt samtal
972 01599xxxxxx Avgiftsfritt Kostnadsfritt samtal
972 01700xxxxxx Avgiftsfritt Kostnadsfritt samtal
972 00972180xxxxxxx Avgiftsfritt Kostnadsfritt samtal
972 009721599xxxxxx Avgiftsfritt Kostnadsfritt samtal
972 009721700xxxxxx Avgiftsfritt Kostnadsfritt samtal

Nödnummer

Tabell 30. Israels nödnummer

Landskod

Sifferkarta

Samtalstyp

972 1201 Brådskande
972 1221 Brådskande
972 100 Brådskande
972 101 Brådskande
972 102 Brådskande

Plan för utgående samtal

Tabell 31. Utgående samtalsplan för Japan

Landskod

Sifferkarta

Samtalstyp

Beskrivning

81 104 Avgiftsbelagd katalogassistans NTT-katalogförfrågningar
81 100 Med hjälp av telefonist NTT operatörshjälp
81 0180xxxxxx Premiumtjänster I Masssamtalstjänst
81 0990xxxxxx Premiumtjänster II Premiumtjänst
81 070xxxxxxxx Specialtjänster I Mobiltelefontjänst eller PHS-tjänst
81 080xxxxxxxx Specialtjänster I Mobiltelefontjänst eller PHS-tjänst
81 090xxxxxxxx Specialtjänster I Mobiltelefontjänst eller PHS-tjänst
81 0570xxxxxx Specialtjänster II Unified Number Service – NAVI-uppringning
81 00x. Specialtjänster II Åtkomstkod för operatör
81 106 Specialtjänster II Uppringningstjänst med hjälp av telefonist
81 108 Specialtjänster II Automatisk insamling av samtalstjänst
81 113 Specialtjänster II NTT tekniska fel Hotline
81 114 Specialtjänster II Automatiserad nummerkontroll av upptagen
81 115 Specialtjänster II – Tjänst
81 116 Specialtjänster II NTT kundtjänst & Allmänna frågor
81 117 Specialtjänster II Tidsrapportering
81 135 Specialtjänster II
81 136 Specialtjänster II Senaste inkommande samtalsinformation
81 144 Specialtjänster II
81 177 Specialtjänster II Rapport om rapportering
81 01xxxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer – Fasta telefonitjänster
81 010xxxxx. Internationell Internationella destinationer
81 01081135 Specialtjänster II
81 01081144 Specialtjänster II
81 01081601xxxxxx Specialtjänster I
81 01081602xxxxxx Specialtjänster I
81 01081603xxxxxx Specialtjänster I
81 01081604xxxxxx Specialtjänster I
81 01081605xxxxxx Specialtjänster I
81 01081606xxxxxx Specialtjänster I
81 01081607xxxxxx Specialtjänster I
81 01081608xxxxxx Specialtjänster I
81 01081609xxxxxx Specialtjänster I
81 02xxxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer – Fasta telefonitjänster
81 03xxxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer – Fasta telefonitjänster
81 04xxxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer – Fasta telefonitjänster
81 05xxxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer – Fasta telefonitjänster
81 06xxxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer – Fasta telefonitjänster
81 0601xxxxxx Specialtjänster I
81 0602xxxxxx Specialtjänster I
81 0603xxxxxx Specialtjänster I
81 0604xxxxxx Specialtjänster I
81 0605xxxxxx Specialtjänster I
81 0606xxxxxx Specialtjänster I
81 0607xxxxxx Specialtjänster I
81 0608xxxxxx Specialtjänster I
81 0609xxxxxx Specialtjänster I
81 07xxxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer – Fasta telefonitjänster
81 08xxxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer – Fasta telefonitjänster
81 09xxxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer – Fasta telefonitjänster
81 0120xxxxxx Avgiftsfritt Gratisnummertjänst
81 0800xxxxxxx Avgiftsfritt Gratisnummertjänst

Nödnummer

Tabell 32. Japan nödnummer

Landskod

Sifferkarta

Samtalstyp

81 110 Brådskande
81 118 Brådskande
81 119 Brådskande
81 171 Brådskande

Plan för utgående samtal

Tabell 33. Jordans utgående samtalsplan

Landskod

Sifferkarta

Samtalstyp

Beskrivning

962 1777 Specialtjänster II -
962 1214 Specialtjänster II -
962 1215 Specialtjänster II -
962 1660 Specialtjänster II -
962 111 Specialtjänster II -
962 110 Specialtjänster II -
962 190 Specialtjänster II -
962 194 Specialtjänster II -
962 195 Specialtjänster II -
962 196 Specialtjänster II -
962 199 Specialtjänster II -
962 077xxxxxxx Specialtjänster I -
962 078xxxxxxx Specialtjänster I -
962 074xxxxxxx Specialtjänster I -
962 079xxxxxxx Specialtjänster I -
962 09000xxxx Premiumtjänster II -
962 09001xxxx Premiumtjänster II -
962 09002xxxx Premiumtjänster II -
962 09004xxxx Premiumtjänster II -
962 09009xxxx Premiumtjänster II -
962 08100xxxx Premiumtjänster I -
962 08101xxxx Premiumtjänster I -
962 08102xxxx Premiumtjänster I -
962 08105xxxx Premiumtjänster I -
962 08106xxxx Premiumtjänster I -
962 08107xxxx Premiumtjänster I -
962 08108xxxx Premiumtjänster I -
962 08700xxxx Premiumtjänster I -
962 08720xxxx Premiumtjänster I -
962 08770xxxx Premiumtjänster I -
962 08777xxxx Premiumtjänster I -
962 08778xxxx Premiumtjänster I -
962 08790xxxx Premiumtjänster I -
962 08799xxxx Premiumtjänster I -
962 080xxxxxx Avgiftsfritt -
962 085xxxxxx Avgiftsfritt -
962 02xxxxxxx Avgiftsbelagt -
962 03xxxxxxx Avgiftsbelagt -
962 05xxxxxxx Avgiftsbelagt -
962 06xxxxxxx Avgiftsbelagt -
962 9621777 Specialtjänster II -
962 9621214 Specialtjänster II -
962 9621215 Specialtjänster II -
962 9621660 Specialtjänster II -
962 962111 Specialtjänster II -
962 962110 Specialtjänster II -
962 962190 Specialtjänster II -
962 962194 Specialtjänster II -
962 962195 Specialtjänster II -
962 962196 Specialtjänster II -
962 962199 Specialtjänster II -
962 0096277xxxxxxx Specialtjänster I -
962 0096278xxxxxxx Specialtjänster I -
962 0096274xxxxxxx Specialtjänster I -
962 0096279xxxxxxx Specialtjänster I -
962 009629000xxxx Premiumtjänster II -
962 009629004xxxx Premiumtjänster II -
962 009629009xxxx Premiumtjänster II -
962 009628100xxxx Premiumtjänster I -
962 009628105xxxx Premiumtjänster I -
962 009628700xxxx Premiumtjänster I -
962 009628720xxxx Premiumtjänster I -
962 009628770xxxx Premiumtjänster I -
962 009628777xxxx Premiumtjänster I -
962 009628790xxxx Premiumtjänster I -
962 009628799xxxx Premiumtjänster I -
962 0096280xxxxxx Avgiftsfritt -
962 0096285xxxxxx Avgiftsfritt -
962 009622xxxxxxx Avgiftsbelagt -
962 009623xxxxxxx Avgiftsbelagt -
962 009625xxxxxxx Avgiftsbelagt -
962 009626xxxxxxx Avgiftsbelagt -
962 00xxxxx. Internationell -

Nödnummer

Tabell 34. Nödnummer i Jordan

Landskod

Sifferkarta

Samtalstyp

962 112 Brådskande
962 911 Brådskande
962 109 Brådskande
962 192 Brådskande
962 191 Brådskande
962 197 Brådskande

Nummerplansdesign

När du skapar en nummerplan måste du undvika överlappning mellan den interna nummerplan och de nationella nummerplan:s siffermappar (i tabellen över utgående samtalsplan nedan).


 
Webex Calling prioriterar dirigering av interna uppringningsplaner över omdirigering av nationella nummerplan.

Vi rekommenderar starkt att du använder en siffra för utgående samtal för att dirigera samtal till PSTN.

Behörigheter för utgående samtal

Behörigheter för utgående samtal ger dig kontroll över om du ska tillåta eller blockera användare som försöker ringa särskilda samtalstyper.

Behörighet för utgående samtal är landsspecifik. De baseras på det nationella nummerplan på användarens hemwebbplats.

Du kan blockera icke-nödsamtal med utgående samtalsbehörigheter.

Du kan inte blockera nödsamtal med utgående samtalsbehörigheter.

Om "anvisade nummer"

Det finns vissa angivna nummer som du inte kan använda i en intern (anknytning) nummerplan:

 • Alla typer av nödsamtal är avsedda nummer.
 • Det kan finnas andra samtalstyper som är avsedda nummer.
 • Angivna nummer dirigeras alltid till PSTN.

Utsedda nummer

Tabell 35. Kuwait-utsedda nummer
LandskodSifferkartaSamtalstypBeskrivning
965 112 Brådskande Polisen, räddningstjänsten och brandtjänster
965 152 Brådskande Är brådskande och vattenbeläget

Plan för utgående samtal

Tabell 36. Kuwaits plan för utgående samtal

Landskod

Sifferkarta

Samtalstyp

Beskrivning

965 2xxxxxxx Avgiftsbelagt Fast linje
965 5xxxxxxx Specialtjänster I Mobil
965 6xxxxxxx Specialtjänster I Mobil
965 9xxxxxxx Specialtjänster I Mobil
965 41xxxxxx Specialtjänster I Mobil
965 18xxxxx Avgiftsfritt Gratis telefon
965 10x Specialtjänster II Kortkoder
965 11x Specialtjänster II Kortkoder
965 12x Specialtjänster II Kortkoder
965 13x Specialtjänster II Kortkoder
965 14x Specialtjänster II Kortkoder
965 15x Specialtjänster II Kortkoder
965 16x Specialtjänster II Kortkoder
965 17x Specialtjänster II Kortkoder
965 00xxxxx. Internationell Internationell
965 009652xxxxxxx Avgiftsbelagt Fast linje
965 009655xxxxxxx Specialtjänster I Mobil
965 009656xxxxxxx Specialtjänster I Mobil
965 009659xxxxxxx Specialtjänster I Mobil
965 0096541xxxxxx Specialtjänster I Mobil
965 0096518xxxxx Avgiftsfritt Gratis telefon
965 0096510x Specialtjänster II Kortkoder
965 0096510x Specialtjänster II Kortkoder
965 0096511x Specialtjänster II Kortkoder
965 0096512x Specialtjänster II Kortkoder
965 0096513x Specialtjänster II Kortkoder
965 0096514x Specialtjänster II Kortkoder
965 0096515x Specialtjänster II Kortkoder
965 0096516x Specialtjänster II Kortkoder

Plan för utgående samtal

Tabell 37. Macaus plan för utgående samtal

Landskod

Sifferkarta

Samtalstyp

Beskrivning

853 66xxxxxx Specialtjänster I Mobilnummer
853 282xxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
853 283xxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
853 284xxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
853 285xxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
853 287xxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
853 288xxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
853 289xxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
853 82xxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
853 83xxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
853 84xxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
853 85xxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
853 87xxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
853 88xxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
853 89xxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer

Nödnummer

Tabell 38. Macau-nödnummer

Landskod

Sifferkarta

Samtalstyp

853 110 Brådskande
853 112 Brådskande
853 999 Brådskande

Plan för utgående samtal

Tabell 39. Malaysias utgående samtalsplan

Landskod

Sifferkarta

Samtalstyp

Beskrivning

60 103 Avgiftsbelagd katalogassistans Nummerassistans för telefonlinje har åtgärdats
60 00xxxx. Internationell Internationella destinationer
60 Xxxxxx Lokalt 6 siffror lokala samtal
60 Xxxxxxx Lokalt Sjusiffriga lokala samtal
60 Xxxxxxxx Lokalt 8 siffror lokala samtal
60 101 Med hjälp av telefonist Operatörsassistans – nationell
60 108 Med hjälp av telefonist Operatörshjälp vid internationella samtal
60 104 Premiumtjänster I Tjänster som finns
60 120 Premiumtjänster I Justera samtals-IDD
60 13100 Premiumtjänster I Celcom-budget-IDD
60 13200 Premiumtjänster I Max-IDD
60 13300 Premiumtjänster I Digi IDD
60 1300xxxxxx Premiumtjänster I Telefonnummer med lokal prissats
60 1700xxxxxx Premiumtjänster I Personligt nummer
60 1900xxxxxx Premiumtjänster I Nummer för multimediatjänst
60 1600xxxxxx Premiumtjänster II Premiumnummer för telefonnummer (planerad)
60 1310 Specialtjänster I U Mobil-IDD
60 010xxxxxxx Specialtjänster I Mobilnummer
60 011xxxxxxxx Specialtjänster I Mobilnummer
60 012xxxxxxx Specialtjänster I Mobilnummer
60 013xxxxxxx Specialtjänster I Mobilnummer
60 014xxxxxxx Specialtjänster I Mobilnummer
60 015xxxxxxxx Specialtjänster I Mobilnummer
60 016xxxxxxx Specialtjänster I Mobilnummer
60 017xxxxxxx Specialtjänster I Mobilnummer
60 018xxxxxxx Specialtjänster I Mobilnummer
60 019xxxxxxx Specialtjänster I Mobilnummer
60 100 Specialtjänster II Allmänna telefontjänster
60 102 Specialtjänster II Tjänstassistans
60 1051 Specialtjänster II Tidsmeddelande
60 121 Specialtjänster II Få åtkomst till röstbrevlådan
60 02xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
60 03xxxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
60 04xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
60 05xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
60 06xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
60 07xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
60 08xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
60 09xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
60 1800xxxxxx Avgiftsfritt Avgiftsfritt

Nödnummer

Tabell 40. Malaysias nödnummer

Landskod

Sifferkarta

Samtalstyp

60 110 Brådskande
60 1066 Brådskande
60 991 Brådskande
60 994 Brådskande
60 999 Brådskande

Plan för utgående samtal

Tabell 41. Oman utgående samtalsplan

Landskod

Sifferkarta

Samtalstyp

Beskrivning

968 00xxxxx. Internationell -
968 71xxxxxx Specialtjänster I -
968 72xxxxxx Specialtjänster I -
968 78xxxxxx Specialtjänster I -
968 79xxxxxx Specialtjänster I -
968 901xxxxx Specialtjänster I -
968 902xxxxx Specialtjänster I -
968 903xxxxx Specialtjänster I -
968 904xxxxx Specialtjänster I -
968 905xxxxx Specialtjänster I -
968 906xxxxx Specialtjänster I -
968 907xxxxx Specialtjänster I -
968 908xxxxx Specialtjänster I -
968 909xxxxx Specialtjänster I -
968 91xxxxxx Specialtjänster I -
968 92xxxxxx Specialtjänster I -
968 93xxxxxx Specialtjänster I -
968 94xxxxxx Specialtjänster I -
968 95xxxxxx Specialtjänster I -
968 96xxxxxx Specialtjänster I -
968 97xxxxxx Specialtjänster I -
968 98xxxxxx Specialtjänster I -
968 99xxxxxx Specialtjänster I -
968 22xxxxxx Avgiftsbelagt -
968 23xxxxxx Avgiftsbelagt -
968 24xxxxxx Avgiftsbelagt -
968 25xxxxxx Avgiftsbelagt -
968 26xxxxxx Avgiftsbelagt -
968 800xxxxx Avgiftsfritt -
968 900xxxxx Premiumtjänster II -
968 1442 Specialtjänster II -
968 80077222 Specialtjänster II -
968 8xxxx Specialtjänster II -
968 9xxxx Specialtjänster II -
968 0096871xxxxxx Specialtjänster I -
968 0096872xxxxxx Specialtjänster I -
968 0096878xxxxxx Specialtjänster I -
968 0096879xxxxxx Specialtjänster I -
968 00968901xxxxx Specialtjänster I -
968 00968902xxxxx Specialtjänster I -
968 00968903xxxxx Specialtjänster I -
968 00968904xxxxx Specialtjänster I -
968 00968905xxxxx Specialtjänster I -
968 00968906xxxxx Specialtjänster I -
968 00968907xxxxx Specialtjänster I -
968 00968908xxxxx Specialtjänster I -
968 00968909xxxxx Specialtjänster I -
968 0096891xxxxxx Specialtjänster I -
968 0096892xxxxxx Specialtjänster I -
968 0096893xxxxxx Specialtjänster I -
968 0096894xxxxxx Specialtjänster I -
968 0096895xxxxxx Specialtjänster I -
968 0096896xxxxxx Specialtjänster I -
968 0096897xxxxxx Specialtjänster I -
968 0096898xxxxxx Specialtjänster I -
968 0096899xxxxxx Specialtjänster I -
968 0096822xxxxxx Avgiftsbelagt -
968 0096823xxxxxx Avgiftsbelagt -
968 0096824xxxxxx Avgiftsbelagt -
968 0096825xxxxxx Avgiftsbelagt -
968 0096826xxxxxx Avgiftsbelagt -
968 00968800xxxxx Avgiftsfritt -
968 00968900xxxxx Premiumtjänster II -
968 9681442 Specialtjänster II -
968 96880077222 Specialtjänster II -
968 009688xxxx Specialtjänster II -
968 009689xxxx Specialtjänster II -

Nödnummer

Tabell 42. Oman nödnummer

Landskod

Sifferkarta

Samtalstyp

968 9999 Brådskande
968 153 Brådskande
968 154 Brådskande
968 150 Brådskande

Plan för utgående samtal

Tabell 43. Pakistans uppringningsplan för utgående samtal

Landskod

Sifferkarta

Samtalstyp

Beskrivning

92 114 Specialtjänster II -
92 117 Specialtjänster II -
92 118 Specialtjänster II -
92 130 Specialtjänster II -
92 92114 Specialtjänster II -
92 92117 Specialtjänster II -
92 92118 Specialtjänster II -
92 92130 Specialtjänster II -
92 009221xxxxxxxx Avgiftsbelagt -
92 009222xxxxxxxx Avgiftsbelagt -
92 0092232xxxxxx Avgiftsbelagt -
92 0092233xxxxxx Avgiftsbelagt -
92 0092235xxxxxx Avgiftsbelagt -
92 0092238xxxxxx Avgiftsbelagt -
92 0092242xxxxxx Avgiftsbelagt -
92 0092243xxxxxx Avgiftsbelagt -
92 0092244xxxxxx Avgiftsbelagt -
92 009225xxxxxxx Avgiftsbelagt -
92 0092297xxxxxx Avgiftsbelagt -
92 0092298xxxxxx Avgiftsbelagt -
92 00923xxxxxxxxx Specialtjänster I -
92 009240xxxxxxx Avgiftsbelagt -
92 009241xxxxxxx Avgiftsbelagt -
92 009242xxxxxxx Avgiftsbelagt -
92 009244xxxxxxx Avgiftsbelagt -
92 0092453xxxxxx Avgiftsbelagt -
92 0092454xxxxxx Avgiftsbelagt -
92 0092457xxxxxx Avgiftsbelagt -
92 0092459xxxxxx Avgiftsbelagt -
92 009246xxxxxxx Avgiftsbelagt -
92 009247xxxxxxx Avgiftsbelagt -
92 009248xxxxxxx Avgiftsbelagt -
92 009249xxxxxxx Avgiftsbelagt -
92 009251xxxxxxx Avgiftsbelagt -
92 009252xxxxxxx Avgiftsbelagt -
92 009253xxxxxxx Avgiftsbelagt -
92 0092542xxxxxx Avgiftsbelagt -
92 0092543xxxxxx Avgiftsbelagt -
92 0092544xxxxxx Avgiftsbelagt -
92 0092546xxxxxx Avgiftsbelagt -
92 0092547xxxxxx Avgiftsbelagt -
92 009255xxxxxxx Avgiftsbelagt -
92 009256xxxxxxx Avgiftsbelagt -
92 009257xxxxxxx Avgiftsbelagt -
92 00925811xxxxxx Avgiftsbelagt -
92 00925812xxxxxx Avgiftsbelagt -
92 00925813xxxxxx Avgiftsbelagt -
92 00925814xxxxxx Avgiftsbelagt -
92 00925815xxxxxx Avgiftsbelagt -
92 00925816xxxxxx Avgiftsbelagt -
92 00925817xxxxxx Avgiftsbelagt -
92 00925821xxxxxx Avgiftsbelagt -
92 00925822xxxxxx Avgiftsbelagt -
92 00925823xxxxxx Avgiftsbelagt -
92 00925824xxxxxx Avgiftsbelagt -
92 00925825xxxxxx Avgiftsbelagt -
92 00925826xxxxxx Avgiftsbelagt -
92 00925827xxxxxx Avgiftsbelagt -
92 00925828xxxxxx Avgiftsbelagt -
92 0092604xxxxxx Avgiftsbelagt -
92 0092606xxxxxx Avgiftsbelagt -
92 0092608xxxxxx Avgiftsbelagt -
92 009261xxxxxxx Avgiftsbelagt -
92 009262xxxxxxx Avgiftsbelagt -
92 009263xxxxxxx Avgiftsbelagt -
92 009264xxxxxxx Avgiftsbelagt -
92 009265xxxxxxx Avgiftsbelagt -
92 009266xxxxxxx Avgiftsbelagt -
92 009267xxxxxxx Avgiftsbelagt -
92 009268xxxxxxx Avgiftsbelagt -
92 009271xxxxxxx Avgiftsbelagt -
92 0092722xxxxxx Avgiftsbelagt -
92 0092723xxxxxx Avgiftsbelagt -
92 0092726xxxxxx Avgiftsbelagt -
92 009274xxxxxxx Avgiftsbelagt -
92 0092800xxxxx Avgiftsfritt -
92 009281xxxxxxx Avgiftsbelagt -
92 0092822xxxxxx Avgiftsbelagt -
92 0092823xxxxxx Avgiftsbelagt -
92 0092824xxxxxx Avgiftsbelagt -
92 0092825xxxxxx Avgiftsbelagt -
92 0092826xxxxxx Avgiftsbelagt -
92 0092828xxxxxx Avgiftsbelagt -
92 0092829xxxxxx Avgiftsbelagt -
92 0092832xxxxxx Avgiftsbelagt -
92 0092833xxxxxx Avgiftsbelagt -
92 0092835xxxxxx Avgiftsbelagt -
92 0092837xxxxxx Avgiftsbelagt -
92 0092838xxxxxx Avgiftsbelagt -
92 0092843xxxxxx Avgiftsbelagt -
92 0092844xxxxxx Avgiftsbelagt -
92 0092847xxxxxx Avgiftsbelagt -
92 0092848xxxxxx Avgiftsbelagt -
92 0092852xxxxxx Avgiftsbelagt -
92 0092853xxxxxx Avgiftsbelagt -
92 0092855xxxxxx Avgiftsbelagt -
92 0092856xxxxxx Avgiftsbelagt -
92 009286xxxxxxx Avgiftsbelagt -
92 0092900xxxxx Premiumtjänster I -
92 009291xxxxxxx Avgiftsbelagt -
92 0092922xxxxxx Avgiftsbelagt -
92 0092923xxxxxx Avgiftsbelagt -
92 0092924xxxxxx Avgiftsbelagt -
92 0092925xxxxxx Avgiftsbelagt -
92 0092926xxxxxx Avgiftsbelagt -
92 0092927xxxxxx Avgiftsbelagt -
92 0092928xxxxxx Avgiftsbelagt -
92 0092932xxxxxx Avgiftsbelagt -
92 0092937xxxxxx Avgiftsbelagt -
92 0092938xxxxxx Avgiftsbelagt -
92 0092939xxxxxx Avgiftsbelagt -
92 0092942xxxxxx Avgiftsbelagt -
92 0092943xxxxxx Avgiftsbelagt -
92 0092944xxxxxx Avgiftsbelagt -
92 0092945xxxxxx Avgiftsbelagt -
92 0092946xxxxxx Avgiftsbelagt -
92 0092963xxxxxx Avgiftsbelagt -
92 0092965xxxxxx Avgiftsbelagt -
92 0092966xxxxxx Avgiftsbelagt -
92 0092969xxxxxx Avgiftsbelagt -
92 0092992xxxxxx Avgiftsbelagt -
92 0092995xxxxxx Avgiftsbelagt -
92 0092996xxxxxx Avgiftsbelagt -
92 0092997xxxxxx Avgiftsbelagt -
92 0092998xxxxxx Avgiftsbelagt -
92 00xxxxx. Internationell -
92 021xxxxxxxx Avgiftsbelagt -
92 022xxxxxxxx Avgiftsbelagt -
92 0232xxxxxx Avgiftsbelagt -
92 0233xxxxxx Avgiftsbelagt -
92 0235xxxxxx Avgiftsbelagt -
92 0238xxxxxx Avgiftsbelagt -
92 0242xxxxxx Avgiftsbelagt -
92 0243xxxxxx Avgiftsbelagt -
92 0244xxxxxx Avgiftsbelagt -
92 025xxxxxxx Avgiftsbelagt -
92 0297xxxxxx Avgiftsbelagt -
92 0298xxxxxx Avgiftsbelagt -
92 03xxxxxxxxx Specialtjänster I -
92 040xxxxxxx Avgiftsbelagt -
92 041xxxxxxx Avgiftsbelagt -
92 042xxxxxxx Avgiftsbelagt -
92 044xxxxxxx Avgiftsbelagt -
92 0453xxxxxx Avgiftsbelagt -
92 0454xxxxxx Avgiftsbelagt -
92 0457xxxxxx Avgiftsbelagt -
92 0459xxxxxx Avgiftsbelagt -
92 046xxxxxxx Avgiftsbelagt -
92 047xxxxxxx Avgiftsbelagt -
92 048xxxxxxx Avgiftsbelagt -
92 049xxxxxxx Avgiftsbelagt -
92 051xxxxxxx Avgiftsbelagt -
92 052xxxxxxx Avgiftsbelagt -
92 053xxxxxxx Avgiftsbelagt -
92 0542xxxxxx Avgiftsbelagt -
92 0543xxxxxx Avgiftsbelagt -
92 0544xxxxxx Avgiftsbelagt -
92 0546xxxxxx Avgiftsbelagt -
92 0547xxxxxx Avgiftsbelagt -
92 055xxxxxxx Avgiftsbelagt -
92 056xxxxxxx Avgiftsbelagt -
92 057xxxxxxx Avgiftsbelagt -
92 05811xxxxxx Avgiftsbelagt -
92 05812xxxxxx Avgiftsbelagt -
92 05813xxxxxx Avgiftsbelagt -
92 05814xxxxxx Avgiftsbelagt -
92 05815xxxxxx Avgiftsbelagt -
92 05816xxxxxx Avgiftsbelagt -
92 05817xxxxxx Avgiftsbelagt -
92 05821xxxxxx Avgiftsbelagt -
92 05822xxxxxx Avgiftsbelagt -
92 05823xxxxxx Avgiftsbelagt -
92 05824xxxxxx Avgiftsbelagt -
92 05825xxxxxx Avgiftsbelagt -
92 05826xxxxxx Avgiftsbelagt -
92 05827xxxxxx Avgiftsbelagt -
92 05828xxxxxx Avgiftsbelagt -
92 0604xxxxxx Avgiftsbelagt -
92 0606xxxxxx Avgiftsbelagt -
92 0608xxxxxx Avgiftsbelagt -
92 061xxxxxxx Avgiftsbelagt -
92 062xxxxxxx Avgiftsbelagt -
92 063xxxxxxx Avgiftsbelagt -
92 064xxxxxxx Avgiftsbelagt -
92 065xxxxxxx Avgiftsbelagt -
92 066xxxxxxx Avgiftsbelagt -
92 067xxxxxxx Avgiftsbelagt -
92 068xxxxxxx Avgiftsbelagt -
92 071xxxxxxx Avgiftsbelagt -
92 0722xxxxxx Avgiftsbelagt -
92 0723xxxxxx Avgiftsbelagt -
92 0726xxxxxx Avgiftsbelagt -
92 074xxxxxxx Avgiftsbelagt -
92 0800xxxxx Avgiftsfritt -
92 081xxxxxxx Avgiftsbelagt -
92 0822xxxxxx Avgiftsbelagt -
92 0823xxxxxx Avgiftsbelagt -
92 0824xxxxxx Avgiftsbelagt -
92 0825xxxxxx Avgiftsbelagt -
92 0826xxxxxx Avgiftsbelagt -
92 0828xxxxxx Avgiftsbelagt -
92 0829xxxxxx Avgiftsbelagt -
92 0832xxxxxx Avgiftsbelagt -
92 0833xxxxxx Avgiftsbelagt -
92 0835xxxxxx Avgiftsbelagt -
92 0837xxxxxx Avgiftsbelagt -
92 0838xxxxxx Avgiftsbelagt -
92 0843xxxxxx Avgiftsbelagt -
92 0844xxxxxx Avgiftsbelagt -
92 0847xxxxxx Avgiftsbelagt -
92 0848xxxxxx Avgiftsbelagt -
92 0852xxxxxx Avgiftsbelagt -
92 0853xxxxxx Avgiftsbelagt -
92 0855xxxxxx Avgiftsbelagt -
92 0856xxxxxx Avgiftsbelagt -
92 086xxxxxxx Avgiftsbelagt -
92 0900xxxxx Premiumtjänster I -
92 091xxxxxxx Avgiftsbelagt -
92 0922xxxxxx Avgiftsbelagt -
92 0923xxxxxx Avgiftsbelagt -
92 0924xxxxxx Avgiftsbelagt -
92 0925xxxxxx Avgiftsbelagt -
92 0926xxxxxx Avgiftsbelagt -
92 0927xxxxxx Avgiftsbelagt -
92 0928xxxxxx Avgiftsbelagt -
92 0932xxxxxx Avgiftsbelagt -
92 0937xxxxxx Avgiftsbelagt -
92 0938xxxxxx Avgiftsbelagt -
92 0939xxxxxx Avgiftsbelagt -
92 0942xxxxxx Avgiftsbelagt -
92 0943xxxxxx Avgiftsbelagt -
92 0944xxxxxx Avgiftsbelagt -
92 0945xxxxxx Avgiftsbelagt -
92 0946xxxxxx Avgiftsbelagt -
92 0963xxxxxx Avgiftsbelagt -
92 0965xxxxxx Avgiftsbelagt -
92 0966xxxxxx Avgiftsbelagt -
92 0969xxxxxx Avgiftsbelagt -
92 0992xxxxxx Avgiftsbelagt -
92 0995xxxxxx Avgiftsbelagt -
92 0996xxxxxx Avgiftsbelagt -
92 0997xxxxxx Avgiftsbelagt -
92 0998xxxxxx Avgiftsbelagt -

Nödnummer

Tabell 44. Pakistans nödnummer

Landskod

Sifferkarta

Samtalstyp

92 15 Brådskande
92 16 Brådskande
92 115 Brådskande
92 1122 Brådskande

Plan för utgående samtal

Tabell 45. Information om utgående samtalsplan

Landskod

Sifferkarta

Samtalstyp

Beskrivning

63 114 Avgiftsbelagd katalogassistans Katalogassistans
63 187 Avgiftsbelagd katalogassistans Katalogassistans
63 63112 Avgiftsbelagd katalogassistans Katalogassistans
63 63114 Avgiftsbelagd katalogassistans Katalogassistans
63 63187 Avgiftsbelagd katalogassistans Katalogassistans
63 00xxxxx. Internationell Internationell
63 Xxxxxxx Lokalt Lokalsamtal
63 Xxxxxxxx Lokalt Lokalsamtal
63 108 Med hjälp av telefonist Val av operatör
63 109 Med hjälp av telefonist Val av operatör
63 63108 Med hjälp av telefonist Val av operatör
63 63109 Med hjälp av telefonist Val av operatör
63 171 Premiumtjänster I Allmänna tjänster
63 172 Premiumtjänster I Allmänna tjänster
63 173 Premiumtjänster I Allmänna tjänster
63 63171 Premiumtjänster I Allmänna tjänster
63 63172 Premiumtjänster I Allmänna tjänster
63 63173 Premiumtjänster I Allmänna tjänster
63 09xxxxxxxxx Specialtjänster I Mobil
63 00639xxxxxxxxx Specialtjänster I Mobil
63 1342 Specialtjänster II LTFRB 2017-24-7-hotline
63 143 Specialtjänster II Röd kors hotline
63 161 Specialtjänster II Marikina Stations Det här driftcentret (NIC) har en snabblinje
63 1627 Specialtjänster II Vatten, hotline
63 16502 Specialtjänster II Avdelning för offentliga byggende och arbeten (DPWH) snabblinje
63 7890 Specialtjänster II DOTC offentligt hjälpcenter
63 631342 Specialtjänster II LTFRB 2017-24-7-hotline
63 63143 Specialtjänster II Röd kors hotline
63 63161 Specialtjänster II Marikina Stations Det här driftcentret (NIC) har en snabblinje
63 631627 Specialtjänster II Vatten, hotline
63 6316502 Specialtjänster II Avdelning för offentliga byggende och arbeten (DPWH) snabblinje
63 637890 Specialtjänster II DOTC offentligt hjälpcenter
63 02xxxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
63 032xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
63 033xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
63 034xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
63 035xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
63 036xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
63 038xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
63 042xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
63 043xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
63 044xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
63 045xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
63 046xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
63 047xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
63 048xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
63 049xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
63 052xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
63 053xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
63 054xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
63 055xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
63 056xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
63 062xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
63 063xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
63 064xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
63 065xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
63 068xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
63 072xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
63 074xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
63 075xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
63 077xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
63 078xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
63 082xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
63 083xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
63 084xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
63 085xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
63 086xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
63 087xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
63 088xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
63 0812xxxxxxx Avgiftsbelagt VoIP
63 0813xxxxxxx Avgiftsbelagt VoIP
63 00632xxxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
63 006332xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
63 006333xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
63 006334xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
63 006335xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
63 006336xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
63 006338xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
63 006342xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
63 006343xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
63 006344xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
63 006345xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
63 006346xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
63 006347xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
63 006348xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
63 006349xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
63 006352xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
63 006353xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
63 006354xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
63 006355xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
63 006356xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
63 006362xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
63 006363xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
63 006364xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
63 006365xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
63 006368xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
63 006372xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
63 006374xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
63 006375xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
63 006377xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
63 006378xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
63 006382xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
63 006383xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
63 006384xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
63 006385xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
63 006386xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
63 006387xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
63 006388xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
63 0063813xxxxxxx Avgiftsbelagt VoIP
63 0063817xxxxxxx Avgiftsbelagt VoIP

Nödnummer

Tabell 46. Företag med nödnummer

Landskod

Sifferkarta

Samtalstyp

63 116 Brådskande
63 1343 Brådskande
63 136 Brådskande
63 163 Brådskande
63 757 Brådskande
63 8888 Brådskande
63 911 Brådskande

Nummerplansdesign

När du skapar en nummerplan måste du undvika överlappning mellan den interna nummerplan och de nationella nummerplan:s siffermappar (i tabellen över utgående samtalsplan nedan).


 
Webex Calling prioriterar dirigering av interna uppringningsplaner över omdirigering av nationella nummerplan.

Vi rekommenderar starkt att du använder en siffra för utgående samtal för att dirigera samtal till PSTN.

Behörigheter för utgående samtal

Behörigheter för utgående samtal ger dig kontroll över om du ska tillåta eller blockera användare som försöker ringa särskilda samtalstyper.

Behörighet för utgående samtal är landsspecifik. De baseras på det nationella nummerplan på användarens hemwebbplats.

Du kan blockera icke-nödsamtal med utgående samtalsbehörigheter.

Du kan inte blockera nödsamtal med utgående samtalsbehörigheter.

Om "anvisade nummer"

Det finns vissa angivna nummer som du inte kan använda i en intern (anknytning) nummerplan:

 • Alla typer av nödsamtal är avsedda nummer.
 • Det kan finnas andra samtalstyper som är avsedda nummer.
 • Angivna nummer dirigeras alltid till PSTN.

Utsedda nummer

Tabell 47. Qatar-utsedda nummer
LandskodSifferkartaSamtalstypBeskrivning
974 999 Brådskande Polisen
974 991 Brådskande Att vara med och vatten det är

Plan för utgående samtal

Tabell 48. Qatars utgående samtalsplan

Landskod

Sifferkarta

Samtalstyp

Beskrivning

974 00xxxxx. Internationell Internationell
974 23xxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
974 3xxxxxxx Specialtjänster I Mobil
974 4xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
974 5xxxxxxx Specialtjänster I Mobil
974 6xxxxxxx Specialtjänster I Mobil
974 7xxxxxxx Specialtjänster I Mobil
974 800x. Avgiftsfritt Icke-geografiskt nummer – Gratistelefon
974 900xxxx Premiumtjänster I Icke-geografiskt nummer – Ljudtext
974 180 Specialtjänster II Kort kod
974 150 Specialtjänster II Kort kod
974 111 Specialtjänster II Kort kod
974 136 Specialtjänster II Kort kod
974 106 Specialtjänster II Kort kod
974 184 Specialtjänster II Kort kod
974 182 Specialtjänster II Kort kod
974 104 Specialtjänster II Kort kod
974 183 Specialtjänster II Kort kod
974 998 Specialtjänster II Kort kod
974 107 Specialtjänster II Kort kod
974 16xxx Specialtjänster II Kort kod
974 17xxx Specialtjänster II Kort kod
974 20xx Specialtjänster II Kort kod
974 19x Specialtjänster II Kort kod
974 12x Specialtjänster II Kort kod
974 11x Specialtjänster II Kort kod
974 10x Specialtjänster II Kort kod
974 13x Specialtjänster II Kort kod
974 18x Specialtjänster II Kort kod
974 0097423xxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
974 009743xxxxxxx Specialtjänster I Mobil
974 009744xxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
974 009745xxxxxxx Specialtjänster I Mobil
974 009746xxxxxxx Specialtjänster I Mobil
974 009747xxxxxxx Specialtjänster I Mobil
974 00974800x. Avgiftsfritt Icke-geografiskt nummer – Gratistelefon
974 00974900xxxx Premiumtjänster I Icke-geografiskt nummer – Ljudtext
974 974180 Specialtjänster II Kort kod
974 974150 Specialtjänster II Kort kod
974 974111 Specialtjänster II Kort kod
974 974136 Specialtjänster II Kort kod
974 974106 Specialtjänster II Kort kod
974 974184 Specialtjänster II Kort kod
974 974182 Specialtjänster II Kort kod
974 974104 Specialtjänster II Kort kod
974 974183 Specialtjänster II Kort kod
974 974998 Specialtjänster II Kort kod
974 974107 Specialtjänster II Kort kod
974 0097416xxx Specialtjänster II Kort kod
974 0097417xxx Specialtjänster II Kort kod
974 0097420xx Specialtjänster II Kort kod
974 0097419x Specialtjänster II Kort kod
974 0097412x Specialtjänster II Kort kod
974 0097411x Specialtjänster II Kort kod
974 0097410x Specialtjänster II Kort kod
974 0097413x Specialtjänster II Kort kod
974 0097418x Specialtjänster II Kort kod

Plan för utgående samtal

Tabell 49. Saudiarabiens uppringningsplan för utgående samtal

Landskod

Sifferkarta

Samtalstyp

Beskrivning

381 00xxxxx. Internationell Internationell
381 0900xxxxxx Premiumtjänster I Tjänster med premiumfrekvens
381 0901xxxxxx Premiumtjänster I Tjänster med premiumfrekvens
381 0906xxxxxx Premiumtjänster I Tjänster med premiumfrekvens
381 0909xxxxxx Premiumtjänster I Tjänster med premiumfrekvens
381 00381900xxxxxx Premiumtjänster I Tjänster med premiumfrekvens
381 00381901xxxxxx Premiumtjänster I Tjänster med premiumfrekvens
381 00381906xxxxxx Premiumtjänster I Tjänster med premiumfrekvens
381 00381909xxxxxx Premiumtjänster I Tjänster med premiumfrekvens
381 06xxxxxxxx Specialtjänster I Mobilnummer
381 003816xxxxxxxx Specialtjänster I Mobilnummer
381 116000 Specialtjänster II Underordnade underordnade uppgifter saknas
381 116111 Specialtjänster II Hjälp till barn
381 116123 Specialtjänster II Assistans
381 195 Specialtjänster II Exakt tid
381 1961 Specialtjänster II Tjänst som är beh?nde
381 19771 Specialtjänster II Telefonlinje teknisk support
381 19811 Specialtjänster II Aktiveringstjänst
381 19812 Specialtjänster II Olika information
381 19813 Specialtjänster II Informationscenter för fast telefon
381 19822 Specialtjänster II Scalcal data, almanackskalender, almanackor
381 1985 Specialtjänster II Räddningstjänst (huvudmål)
381 1987 Specialtjänster II Vägassistans (AMSS)
381 01xxxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
381 02xxxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
381 03xxxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
381 003811xxxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
381 003812xxxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
381 003813xxxxxxxx Avgiftsbelagt Geografiskt nummer
381 0800xxxxxx Avgiftsfritt Avgiftsfritt
381 00381800xxxxxx Avgiftsfritt Avgiftsfritt

Nödnummer

Tabell 50. Saudiarabiens nödnummer

Landskod

Sifferkarta

Samtalstyp

381 112 Brådskande
381 19191 Brådskande
381 192 Brådskande
381 193 Brådskande
381 194 Brådskande
381 1976 Brådskande
381 19860 Brådskande

Plan för utgående samtal

Tabell 51. Singapores utgående samtalsplan

Landskod

Sifferkarta

Samtalstyp

Beskrivning

65 000xxxxxxx. Internationell Internationella destinationer
65 001xxxx. Internationell Internationella destinationer
65 002xxxx. Internationell Internationella destinationer
65