שגיאה: "הזמנתם את מספר המשתתפים המקסימלי שהתוכנית הנוכחית שלכם מאפשרת. אם ברצונך להזמין עוד, שדרג את החשבון שלך'.

שגיאה: "הזמנתם את מספר המשתתפים המקסימלי שהתוכנית הנוכחית שלכם מאפשרת. אם ברצונך להזמין עוד, שדרג את החשבון שלך'.

לא ניתן להוסיף יותר משלושה משתתפים בפגישת Webex.

לא ניתן לארח פגישות עם יותר משלושה משתתפים באמצעות המנוי שלי לפגישות Webex בתשלום.

 

השגיאה הבאה מופיעה כאשר מחשב מארח מוסיף יותר מ- 3 משתתפים בפגישת Webex:

תמונה שנוספה על-ידי המשתמש

פתרון:
כדי לפתור בעיה זו, מחק את החשבון החינמי שלך. לקבלת עזרה, ראה: מחיקת ארגון לקוחות במרכז הבקרה של Cisco Webex

האם המאמר הועיל לך?