Błąd: "Zaprosiłeś maksymalną liczbę uczestników, na którą pozwala Twój obecny plan. Jeśli chcesz zaprosić więcej, uaktualnij swoje konto".

Błąd: "Zaprosiłeś maksymalną liczbę uczestników, na którą pozwala Twój obecny plan. Jeśli chcesz zaprosić więcej, uaktualnij swoje konto".

Nie można dodać więcej niż trzech uczestników do spotkania Webex.

Nie można organizować spotkań z więcej niż trzema uczestnikami przy użyciu mojej płatnej subskrypcji Webex Meetings.

 

Następujący błąd pojawia się, gdy gospodarz dodaje więcej niż 3 uczestników w spotkaniu Webex:

Obraz dodany przez użytkownika

Rozwiązanie:
Aby rozwiązać ten problem, usuń bezpłatne konto. Aby uzyskać pomoc, zobacz: Usuwanie organizacji klienta w Cisco Webex Control Hub

Czy ten artykuł był pomocny?