Fel: ”Du har bjudit in det maximala antalet mötesdeltagare som ditt nuvarande abonnemang tillåter. Uppgradera ditt konto om du vill bjuda in fler personer.”

Fel: ”Du har bjudit in det maximala antalet mötesdeltagare som ditt nuvarande abonnemang tillåter. Uppgradera ditt konto om du vill bjuda in fler personer.”

Det går inte att lägga till fler än tre mötesdeltagare i ett Webex-möte.

Det går inte att vara värd för möten med fler än tre deltagare med min betalda Webex Meetings-prenumeration.

 

Den här artikeln skrevs ursprungligen på engelska och har maskinöversatts. Ingen garanti av något slag, varken uttrycklig eller underförstådd, görs avseende riktigheten, korrektheten eller tillförlitligheten hos de maskinöversättningar som görs från engelska till något annat språk. Cisco ansvarar inte för inkorrekt information, fel eller skador till följd av felaktig översättning av innehållet eller användning av informationen.

Följande fel visas när en värd lägger till mer än tre deltagare i ett Webex Meeting:

Bild tillagd av användare

Lösning:
åtgärda problemet genom att ta bort ditt gratiskonto. Gå till avsnittet ”Ta bort en kundorganisation i Cisco Webex Control Hub” om du behöver hjälp

Var den här artikeln användbar?