למידע נוסף על XML API 41, עיין בסקירת עדכוני API של פגישות Cisco Webex (API 41)

מאמר זה מכיל עדכונים ושינויים עבור מהדורות ה - SP החודשיות של XML API.

למידע נוסף על XML API 40, עיין בסקירת העדכונים של Cisco Webex Meetings API (API 40).

לקבלת עדכונים עבור XML API 11 SP9 וקודם לכן, עבור אל Cisco DevNet.

XML API 39.11.0 עדכונים

לחץ כאן כדי להוריד את סכימת XML API 39.11.

LstSummaryUser יכול לבצע שאילתה של חשבונות משתמש עד הפעם האחרונה שבה שונה

אנחנו משדרגים את LstSummaryUser API כדי לאפשר למשתמשים לבצע שאילתות לחשבונות משתמשים בהתבסס על הזמן שבו הם שונו לאחרונה. שלושה יסודות חדשים. modifiedDateStart, modifiedDateEnd, וגם lastModifiedTime, נוספו ל - API.


טווח הזמן המרבי עבור שאילתה זו הוא 90 יום. אם מזינים טווח זמן של יותר מ -90 יום, מופיעה שגיאה: 999999 טווח תאריכים מקסימלי הוא 90 יום עבור שאילתת תאריך שונה.

ממשקי API מושפעים:

 • LstSummaryUser

LastSummaryUser דוגמה לבקשה:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<message xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2009/05/service">
<header>
  <securityContext>
    <siteName>Site_Name</siteName>
    <webExID>SiteAdmin</webExID>
    <password>Password</password>
    <partnerID>webexpartner</partnerID>
  </securityContext>
</header>
<body>
    <bodyContent xsi:type="java:com.webex.service.binding.user.LstsummaryUser">
        <dataScope>
            <modifiedDateStart>10/01/2019 09:24:54</modifiedDateStart>
            <modifiedDateEnd>11/30/2019 09:24:54</modifiedDateEnd>
            <timeZoneID>4</timeZoneID>
        </dataScope>
    </bodyContent>
</body>
</message>

LstSummaryUser דוגמה לתגובה:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:use="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/user">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>SUCCESS</serv:result>
            <serv:gsbStatus>PRIMARY</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xsi:type="use:lstsummaryUserResponse" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
            <use:user>
                <use:userID>**5124***</use:userID>
                <use:webExId>***MR***</use:webExId>
                <use:firstName>***MR***</use:firstName>
                <use:lastName>***est***</use:lastName>
                <use:email>***est***@qa.webex.com</use:email>
                <use:userRoleType>HOST</use:userRoleType>
                <use:registrationDate>06/19/2016 22:13:06</use:registrationDate>
                <use:active>DEACTIVATED</use:active>
                <use:timeZoneID>4</use:timeZoneID>
                <use:meetingTypes>
                    <use:meetingType>3</use:meetingType>
                    <use:meetingType>9</use:meetingType>
                    <use:meetingType>10</use:meetingType>
                    <use:meetingType>11</use:meetingType>
                    <use:meetingType>13</use:meetingType>
                    <use:meetingType>14</use:meetingType>
                    <use:meetingType>102</use:meetingType>
                </use:meetingTypes>
                <use:lastLoginTime>10/19/2019 23:13:14</use:lastLoginTime>
                <use:lastModifiedTime>11/11/2019 19:11:11</use:lastModifiedTime>
            </use:user>

XML API 39.10.0 עדכונים

לחץ כאן כדי להוריד את סכימת XML API 39.10.

GetSessionInfo ו- GetUserCard מחזיר קוד CAPTCHA בעת שימוש בגישה אנונימית

כעדכון אבטחה, שיפרנו את GetSessionInfo ו- GetUserCard ממשקי API עם הגנה מפני קוד CAPTCHA. אם היישומים שלך מתקשרים לממשקי ה - API באמצעות גישה אנונימית, שפר את היישום שלך כדי לתמוך בקלט קוד CAPTCHA.

ממשקי API מושפעים:

 • GetSessionInfo

 • GetUserCard

עדכוני אבטחה ותגובה של CAPTCHA:

GetSessionInfo תגובה ללא CAPCHA דוגמה:

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:ep="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/ep" xmlns:meet="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/meeting">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>FAILURE</serv:result>
            <serv:reason>Corresponding Meeting not found</serv:reason>
            <serv:gsbStatus>PRIMARY</serv:gsbStatus>
            <serv:exceptionID>060001</serv:exceptionID>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent/>
    </serv:body>
</serv:message>

GetSessionInfo תגובה באמצעות CAPCHA דוגמה:

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:ep="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/ep" xmlns:meet="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/meeting">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>FAILURE</serv:result>
            <serv:reason>Corresponding Meeting not found</serv:reason>
            <serv:gsbStatus>PRIMARY</serv:gsbStatus>
            <serv:exceptionID>060001</serv:exceptionID>
            <serv:CAPTCHAID>SDDHEEfgkerwAAAI****qHS****Nfx_d34znF8RdVHzrsMIYFeuArjD96Q2:234322374320JGUBE349924</serv:CAPTCHAID>
           <serv:CAPTCHAImage>
                iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAHgAAAAyCAMAAACgee/qAAADAFBMVEUAAAAAADMAAGYAAJkAAMwAAP8AMwAAMzMAM2YA
                ...........
                maorF0PESWQ15APDKJ74YLs/hlGmaRGeJuRxvyyg8smcK3veB/v5sueF/pxD8H4J/A0HPu+ZUFb7SAAAAAElFTkSuQmCC
            </serv:CAPTCHAImage>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent/>
    </serv:body>
</serv:message>

אם תקבל תגובת CAPTCHA ותמשיך להתקשר ל - API, כלול את ה - CAPTCHAID וה - CAPTCHAWord בבקשת ה - API שלך:

<serv:message xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service">
<header>
<securityContext>
    <siteName>sqdemo6</siteName>
    <CAPTCHAID>SDDHEEfgkerwAAAI****qHS****Nfx_d34znF8RdVHzrsMIYFeuArjD96Q2:234322374320JGUBE349924</CAPTCHAID>
    <CAPTCHAWord>pyjihk</CAPTCHAWord>
</securityContext>
</header>
<body>
    <bodyContent xsi:type="java:com.webex.service.binding.ep.GetSessionInfo">
        <sessionKey>715801743</sessionKey>
    </bodyContent>
</body>
</serv:message>

GetSessionInfo תגובה לדוגמה שגויה של CAPTCHAID ו - CAPTCHAWord:

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:ep="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/ep" xmlns:meet="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/meeting">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>FAILURE</serv:result>
            <serv:reason>CAPTCHA ID and word are invalid or missing</serv:reason>
            <serv:gsbStatus>PRIMARY</serv:gsbStatus>
            <serv:exceptionID>030113</serv:exceptionID>
            <serv:CAPTCHAID>SDDHEEfgkerwAAAI****qHS****Nfx_d34znF8RdVHzrsMIYFeuArjD96Q2:234322374320JGUBE349924</serv:CAPTCHAID>
           <serv:CAPTCHAImage>
                iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAHgAAAAyCAMAAACgee/qAAADAFBMVEUAAAAAADMAAGYAAJkAAMwAAP8AMwAAMzMAM2YA
                ...........
                maorF0PESWQ15APDKJ74YLs/hlGmaRGeJuRxvyyg8smcK3veB/v5sueF/pxD8H4J/A0HPu+ZUFb7SAAAAAElFTkSuQmCC
            </serv:CAPTCHAImage>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent/>
    </serv:body>
</serv:message>

LstSummaryUser תמיכה בהחזרת כתובות אתרים של חדרים אישיים

הוספנו אלמנט תגובה חדש, personalMeetingRoomURL, אל LstSummaryUser API.

LstSummaryUser דוגמה לתגובה:

XML API 39.9.0 עדכונים

לחץ כאן כדי להוריד את סכימת XML API 39.9.

תמיכה בכתובות URL SIP קצרות לחדרי ישיבות אישיים (PMR)

תמיכה בפורמט הקצר SIP URL עבור PMRs משפיע על GetSessionInfo, GetMeeting, GetUser, וגם GetMe ממשקי API. רכיב תגובה חדש בשם displayMeetingUrl נוסף ל - GetUser ו- GetMe ממשקי API, וכבר קיים ב - GetSessionInfo ו- GetMeeting. displayMeetingUrl מחזיר את כתובת ה - URL של PMR של המשתמש.

ממשקי API מושפעים:

 • GetSessionInfo

 • GetMeeting

 • GetUser

 • GetMe

GetUser דוגמה לתגובה:

GetMe דוגמה לתגובה:

GetSessionInfo מחזירה אלמנטים הכרחיים לגישה אנונימית

כדרישת אבטחה, כעת ניתן להחזיר רק אלמנטים הכרחיים על ידי GetSessionInfo לגישה אנונימית.

GetSessionInfo דוגמה לתגובה:

<serv:bodyContent xsi:type="ep:getSessionInfoResponse" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <ep:status>NOT_INPROGRESS</ep:status>
    <ep:sessionkey>715952675</ep:sessionkey>
    <ep:accessControl>
        <ep:listStatus>PUBLIC</ep:listStatus>
        <ep:registration>false</ep:registration>
        <ep:passwordReq>true</ep:passwordReq>
        <ep:registrationURL>https://sqdemo6.dmz.webex.com/ec3300/eventcenter/enroll/register.do?loadFlag=1&amp;reqFlag=1&amp;confId=123203663769372547&amp;siteurl=sqdemo6</ep:registrationURL>
        <ep:registrationURLForMobile>https://sqdemo6.dmz.webex.com/ec3300/eventcenter/enroll/mobileRegister.do?formId=0&amp;formType=0&amp;loadFlag=1&amp;from=mobileClient&amp;siteurl=sqdemo6&amp;confId=123203663769372547</ep:registrationURLForMobile>
    </ep:accessControl>
    <ep:metaData>
        <ep:confName>Anony_Meeting_Retuning</ep:confName>
        <ep:serviceType>MeetingCenter</ep:serviceType>
    </ep:metaData>
    <ep:schedule>
        <ep:startDate>03/29/2019 11:55:00</ep:startDate>
        <ep:duration>60</ep:duration>
        <ep:timeZone>GMT-07:00, Pacific (San Francisco)</ep:timeZone>
        <ep:timeZoneID>4</ep:timeZoneID>
    </ep:schedule>
    <ep:attendeeOptions>
        <ep:joinRequiresAccount>false</ep:joinRequiresAccount>
    </ep:attendeeOptions>
    <ep:isAllowJBH>true</ep:isAllowJBH>
    <ep:isCETMeeting>true</ep:isCETMeeting>
    <ep:isPersonalMeetingRoom>false</ep:isPersonalMeetingRoom>
    <ep:meetingLink>https://sqdemo6.dmz.webex.com/sqdemo6/e.php?MTID=m2399b241f12722ca325388495e845103</ep:meetingLink>
    <ep:sipURL>715952675@sqdemo6.dmz.webex.com</ep:sipURL>
    <ep:displayMeetingUrl>715952675@sqdemo6.dmz.webex.com</ep:displayMeetingUrl>
</serv:bodyContent>

ממשקי API מושפעים:

 • GetSessionInfo

קביעת פגישות ואירועים לשינוי התנהגות

כברירת מחדל, כל הפגישות המתוזמנות הן פגישות המופעלות באמצעות מכשיר וידאו. עם זאת, כאשר אתה קובע פגישה אך בוחר 'לא' או 'אחרים' עבור האודיו של הפגישה שלך, הפגישה תיקבע כישיבת Webex שאינה מופעלת על ידי מכשיר וידאו.

ממשקי API מושפעים:

 • CreateMeeting

 • SetMeeting

 • CreateEvent

 • SetEvent

XML API 39.8.0 עדכונים

לחץ כאן כדי להוריד את סכימת XML API 39.8.

LsttrainingattendeeHistory כעת חוזר המשתתף לפגישה עם קשב.

אלמנט תגובה חדש, attentionToDurationPercentage, נוסף ל - LsttrainingattendeeHistory API. LsttrainingattendeeHistory הוא חוזר לפרטי הקשב של משתתף בפגישה. האלמנט מוחזר בפורמט זה:

<history:attentionToDurationPercentage>100</history:AttentionToDurationPercentage>

ממשקי API מושפעים:

 • LsttrainingattendeeHistory

  • attentionToDurationPercentage

  • attentionToAttendancePercentage

LsttrainingattendeeHistory דוגמה לתגובה:

<history:endTime>04/17/2019 23:37:07</history:endTime>
<history:duration>6</history:duration>
    <history:attentionToDurationPercentage>100</history:AttentionToDurationPercentage>
    <history:attentionToAttendancePercentage>100</history:AttentionToAttendancePercentage>
<history:registered>N</history:registered>
<history:invited>N</history:invited>

GetSite כעת מספר הרישיונות חוזר

רכיבי תגובה חדשים סופקו להחזרת ספירות רישיונות שונות ב GetSite API.

ממשקי API מושפעים:

 • GetSite

  • EEActiveUserCount

  • activeCETHost

  • MCActiveUserCount

  • ECActiveUserCount

  • TCActiveUserCount

  • SCActiveUserCount

GetSiteFT ו- SetSiteFT עיצוב מחדש

הפגישה ב- GetSiteFT ו- SetSiteFT ממשקי API עוצבו מחדש כדי לאפשר החלפות תכונות דינמיות.

ממשקי API מושפעים:

 • GetSiteFT

 • SetSiteFT

GetSite דוגמה לבקשה:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<serv:message
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service"
   xsi:schemaLocation="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service
   http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/service.xsd">
    <header>
        <securityContext>
            <siteName>{siteName}</siteName>
            <accessToken>{This is machine account access token}</accessToken>
        </securityContext>
    </header>
    <bodyContent xsi:type="java:com.webex.service.binding.site.GetSiteFT">
        <featureToggles>
            <name>SupportCrossLaunch</name>
            <name>RemoveCMRLicenseSA</name>
        </featureToggles>
    </bodyContent>
</body>
</serv:message>

GetSite דוגמה לתגובה:

<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:ns1="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/site" xmlns:event="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/event">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>SUCCESS</serv:result>
            <serv:gsbStatus>PRIMARY</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="ns1:getSiteFTResponse">
            <ns1:featureToggles>
                <ns1:featureToggle>
                    <ns1:name>SupportCrossLaunch</ns1:name>
                    <ns1:value>false</ns1:value>
                </ns1:featureToggle>
                <ns1:featureToggle>
                    <ns1:name>RemoveCMRLicenseSA</ns1:name>
                    <ns1:value>false</ns1:value>
                </ns1:featureToggle>
            </ns1:featureToggles>
        </serv:bodyContent>
    </serv:body>
</serv:message>

SetSite דוגמה לבקשה:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<serv:message
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service"
   xsi:schemaLocation="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service
   http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/service.xsd">
    <header>
        <securityContext>
            <siteName>{siteName}</siteName>
            <accessToken>{This is machine account access token}</accessToken>
        </securityContext>
    </header>
    <body>
        <bodyContent xsi:type="java:com.webex.service.binding.site.SetSiteFT">
            <featureToggles>
                <featureToggle>
                    <name>SupportCrossLaunch</name>
                    <value>false</value>
                </featureToggle>
                <featureToggle>
                    <name>SupportPeopleInsight</name>
                    <value>true</value>
                </featureToggle>
            </featureToggles>
        </bodyContent>
    </body>
</serv:message>

SetSiteFT דוגמה לתגובות:

<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:ns1="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/site" xmlns:event="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/event">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>SUCCESS</serv:result>
            <serv:gsbStatus>PRIMARY</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="ns1:setSiteFTResponse"/>
    </serv:body>
</serv:message>

אורך תיאור הפגישה מוגבל כעת ל -2500 תווים

ממשקי ה - API הבאים הגבילו כעת את אורך התוכן של אלמנט תיאור הפגישה ל -2500 תווים:

ממשקי API מושפעים:

 • CreateEvent

 • SetEvent

 • CreateTrainingSession

 • SetTrainingSession

זאת כדי למנוע מסיסקו וובקס את האפשרות לעבד את הבקשה. אם תיאור הפגישה ארוך מ -2500 תווים, הודעת שגיאה מוחזרת.

XML API 39.5.0 עדכונים

רכיב חדש videoMeshInterclusters נוספו ל - SetSite וסכימות GetSite

אלמנט חדש, videoMeshInterclusters, נוסף ל - SetSite אלמנט נוסף. videoMeshInterclusters הוא מכיל גם שלושה אלמנטים לילדים: videoMeshHomeCluster1, videoMeshHomeCluster2, וגם videoMeshHomeCluster3.

ממשקי API מושפעים:

 • SetSite

  • videoMeshInterclusters

   • videoMeshHomeCluster1

   • videoMeshHomeCluster2

   • videoMeshHomeCluster3

 • GetSite

  • videoMeshInterclusters

   • videoMeshHomeCluster1

   • videoMeshHomeCluster2

   • videoMeshHomeCluster3

SetSite בקש עדכונים:

GetSite עדכוני תגובה:

XML API 39.3.0 עדכונים

כתובת SIP קצרה ב - XML API, רכיב חדש displayMeetingUrl

לחץ כאן כדי להוריד את סכימת XML API 39.3.

נכון לעכשיו, בעת ההצטרפות לפגישת Webex, האפליקציה או המכשיר חייבים לספק פרטי אתר, מה שמקשה על ההצטרפות לפגישות לפעמים. הדבר נכון במיוחד בעת חיוג ממכשיר SIP, מכיוון שהמשתמש חייב להקליד את meeting_number@sitename.webex.com.

כדי להקל על ההצטרפות לפגישות, הסרנו את הדרישה להזין את שם האתר מתוך URI SIP של הפגישה: meeting_number@webex.com. כדי לשמור על תאימות לאחור, הפורמט הישן עובד ב - sipURL והפורמט החדש מצורף לאלמנט החדש displayMeetingUrl.

ממשקי API מושפעים:

 • GetMeeting

  • displayMeetingUrl

 • GetEvent

  • displayMeetingUrl

 • GetSessionInfo

  • displayMeetingUrl

GetMeeting דוגמה לתגובה:

    <meet:isCETMeeting>true</meet:isCETMeeting>
    <meet:meetingLink>https://sqdemo.dmz.webex.com/sqdemo/j.php?MTID=m0cdefe09626ba0bec956cdf9088bff55</meet:meetingLink>
    <meet:sipURL>712296997@sqdemo.dmz.webex.com</meet:sipURL>
    <meet:displayMeetingUrl>712296997@dmz.webex.com</meet:displayMeetingUrl>
</serv:bodyContent>

GetEvent דוגמה לתגובה:

    <event:hostType>1001001</event:hostType>
    <event:isCETMeeting>true</event:isCETMeeting>
    <event:sipURL>713847821@sqdemo.dmz.webex.com</event:sipURL>
    <event:displayMeetingUrl>713847821@dmz.webex.com</event:displayMeetingUrl>
</serv:bodyContent>

GetSessionInfo דוגמה לתגובה:

    <ep:isCETMeeting>true</ep:isCETMeeting>
    <ep:isNextUpcomingInstance>true</ep:isNextUpcomingInstance>
    <ep:meetingLink>https://sqdemo.dmz.webex.com/sqdemo/j.php?MTID=ee7d38639d0b4a9ed2eb8802cfa2810dd</ep:meetingLink>
    <ep:sipURL>713847821@sqdemo.dmz.webex.com</ep:sipURL>
    <ep:displayMeetingUrl>713847821@dmz.webex.com</ep:displayMeetingUrl>
</serv:bodyContent>

דוגמה לדוא"ל:

אורך התיאור מוגבל כעת ל -1024 תווים

לממשקי ה - API הבאים הוגבל אורך התוכן של אלמנט התיאור ל -1024 תווים:

ממשקי API מושפעים:

 • CreateTrainingSession

 • SetTrainingSession

 • CreateEvent

 • SetEvent

שינוי זה נועד למנוע מסיסקו וובקס את האפשרות לעבד את הבקשה. אם התיאור ארוך מ -1024 תווים, הודעת שגיאה מוחזרת: "060067 תיאור קלט לא חוקי. התיאור לא יכול לחרוג מאורך התצוגה המקסימלי של תווים 1024 ."

דוגמה לתגובה לתיאור באורך גדול מ -1024 תווים:

<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:sess="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/session" xmlns:train="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/trainingsession" xmlns:qti="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/trainingsessionqti" xmlns:qtiasi="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/trainingsessionqtiasi">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>FAILURE</serv:result>
            <serv:reason>
Illegal input description. The description can't exceed the maximum display characters's length 1024
            </serv:reason>
            <serv:gsbStatus>PRIMARY</serv:gsbStatus>
            <serv:exceptionID>060067</serv:exceptionID>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent/>
    </serv:body>
</serv:message>

GetSessionInfo כעת מחזיר מידע בסיסי עבור חדרים אישיים רק כאשר יש משתמש אנונימי המשתמש ב - API

כדי להבטיח אבטחה גבוהה יותר, אנו מקטינים את כמות המידע המוחזר על ידי GetSessionInfo כאשר יש משתמש משתתף אנונימי שמשתמש ב - API. בעדכון זה נפחית את האלמנטים הבאים בתגובת ה - API:

ממשקי API מושפעים:

 • GetSessionInfo

  • <ep:accessControl>

 • <ep:sessionPassword>

  • <ep:telephony>

  • <ep:isAlternateHost>…</ep:isAlternateHost>

  • <ep:isCreator>…</ep:isCreator>

  • <ep:hostKey>…</ep:hostKey>

  • <ep:supportE2E>…</ep:supportE2E>

השוואות תגובה:

<serv:bodyContent xsi:type="ep:getSessionInfoResponse" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <ep:status>NOT_INPROGRESS</ep:status>
    <ep:isLocked>false</ep:isLocked>
    <ep:sessionkey>712419789</ep:sessionkey>
    <ep:confID>120396209273701973</ep:confID>
    <ep:accessControl>
        <ep:sessionPassword></ep:sessionPassword>   <!--Removed-->
        <ep:listStatus>UNLISTED</ep:listStatus>
        <ep:registration>false</ep:registration>
        <ep:passwordReq>false</ep:passwordReq>
        <ep:isEnforceAudioPassword>false</ep:isEnforceAudioPassword>
        <ep:isEnforceAudioLogin>false</ep:isEnforceAudioLogin>
    </ep:accessControl>
    <ep:metaData>
        <ep:confName>Simon Test's Personal Room</ep:confName>
        <ep:sessionType>3</ep:sessionType>
        <ep:serviceType>MeetingCenter</ep:serviceType>
        <ep:isRecurring>false</ep:isRecurring>
        <ep:agendaFormat>TEXT</ep:agendaFormat>
        <ep:descriptionFormat>TEXT</ep:descriptionFormat>
        <ep:isException>false</ep:isException>
        <ep:seriesMeetingKey>0</ep:seriesMeetingKey>
        <ep:hasException>false</ep:hasException>
    </ep:metaData>
    <ep:telephony>    <!--Removed-->
        <ep:telephonySupport>CALLBACK</ep:telephonySupport> <!--Removed-->
        <ep:globalCallInNumbersURL>https://sqdemo6.dmz.webex.com/sqdemo6/globalcallin.php?serviceType=MC&amp;ED=0</ep:globalCallInNumbersURL>   <!--Removed-->
        <ep:tollFreeRestrictionsURL>https://www.webex.com/pdf/tollfree_restrictions.pdf</ep:tollFreeRestrictionsURL>    <!--Removed-->
        <ep:dialInSequences>AutoDialInSequence:[AccessNumber],,*00*[AccessCode]#,,,[AttendeeID]#|SilentDialInSequence:[AccessNumber],,*01*[AccessCode]#[AttendeeID]#*01*|AutoLGDialInSequence:[AccessNumber],,*00*[AccessCode]#,,,[ProfileID]#,,,[PIN]#|SilentLGDialInSequence:[AccessNumber],,*01*[AccessCode]#[ProfileID]#[PIN]#*01*|AutoLGPWDialInSequence:[AccessNumber],,*00*[AccessCode]#,,,[ProfileID]#,,,[PIN]#,,,[Password]#|SilentLGPWDialInSequence:[AccessNumber],,*01*[AccessCode]#[ProfileID]#[PIN]#[Password]#*01*</ep:dialInSequences>  <!--Removed-->
        <ep:callInNum>    <!--Removed-->
            <serv:tollNum>14085452910</serv:tollNum>    <!--Removed-->
            <serv:globalNum>  <!--Removed-->
                <serv:countryAlias>14085452912</serv:countryAlias>  <!--Removed-->
                <serv:phoneNumber>14085452912</serv:phoneNumber>    <!--Removed-->
                <serv:tollFree>false</serv:tollFree>    <!--Removed-->
                <serv:default>false</serv:default>  <!--Removed-->
            </serv:globalNum> <!--Removed-->
        </ep:callInNum>   <!--Removed-->
        <ep:labels>   <!--Removed-->
            <ep:tollFreeCallInLabel>Call-in toll-free number (US/Canada)</ep:tollFreeCallInLabel>   <!--Removed-->
            <ep:tollCallInLabel>14085452910</ep:tollCallInLabel>    <!--Removed-->
        </ep:labels>  <!--Removed-->
        <ep:isMPAudio>false</ep:isMPAudio>  <!--Removed-->
        <ep:voip>true</ep:voip> <!--Removed-->
        <ep:enableTSP>false</ep:enableTSP>  <!--Removed-->
    </ep:telephony>   <!--Removed-->
    <ep:host>
        <ep:firstName>Simon</ep:firstName>
        <ep:lastName>Test</ep:lastName>
        <ep:email>simon0@qa.webex.com</ep:email>
        <ep:webExId>Simon</ep:webExId>
        <ep:allowAnyoneHostMeeting>false</ep:allowAnyoneHostMeeting>
    </ep:host>
    <ep:schedule>
        <ep:startDate>12/31/2068 13:00:00</ep:startDate>
        <ep:duration>720</ep:duration>
        <ep:timeZone>GMT-08:00, Pacific (San Francisco)</ep:timeZone>
        <ep:timeZoneID>4</ep:timeZoneID>
        <ep:openTimeInSec>0</ep:openTimeInSec>
    </ep:schedule>
    <ep:attendeeOptions>
        <ep:joinRequiresAccount>false</ep:joinRequiresAccount>
    </ep:attendeeOptions>
    <ep:isAudioOnly>false</ep:isAudioOnly>
    <ep:telePresence>false</ep:telePresence>
    <ep:isAlternateHost>false</ep:isAlternateHost>  <!--Removed-->
    <ep:isCreator>true</ep:isCreator>   <!--Removed-->
    <ep:hostKey>954462</ep:hostKey> <!--Removed-->
    <ep:supportE2E>false</ep:supportE2E>    <!--Removed-->
    <ep:isAllowJBH>false</ep:isAllowJBH>
    <ep:isCETMeeting>true</ep:isCETMeeting>
    <ep:isPersonalMeetingRoom>true</ep:isPersonalMeetingRoom>
    <ep:isNextUpcomingInstance>true</ep:isNextUpcomingInstance>
    <ep:meetingLink>https://sqdemo6.dmz.webex.com/sqdemo6/j.php?MTID=m424620ac1c117e156d97665b455192ed</ep:meetingLink>
    <ep:sipURL>simon0@sqdemo6.dmz.webex.com</ep:sipURL>
    <ep:displayMeetingUrl>simon0@sqdemo6.dmz.webex.com</ep:displayMeetingUrl>
    <ep:isAutoRecord>false</ep:isAutoRecord>
</serv:bodyContent>

XML API 39.2.0 עדכונים

רכיב חדש lastLoginTime שבתי ב. LstSummaryUser מענה

אלמנט תגובה חדש, lastLoginTime, נוסף ל - LstSummaryUser API. lastLoginTime מחזיר את זמן ההתחברות האחרון עבור כל משתמש. האלמנט מוחזר בפורמט זה:

<lastLoginTime>04/12/2018 22:40:01**</lastLoginTime>

ממשקי API מושפעים:

 • LstSummaryUser

  • lastLoginTime

LstSummaryUser דוגמה לתגובה:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:use="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/user">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>SUCCESS</serv:result>
            <serv:gsbStatus>PRIMARY</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xsi:type="use:lstsummaryUserResponse" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
            <use:user>
                <use:userID>3469487</use:userID>
                <use:objectGUID>a14e3312-e1d1-4e41-82b9-6ddac80c9f9a</use:objectGUID>
                <use:webExId>sangeetha.swaminathan@gmail.com</use:webExId>
                <use:firstName>Sangee</use:firstName>
                <use:lastName>Gmail</use:lastName>
                <use:email>sangeetha.swaminathan@gmail.com</use:email>
                <use:userRoleType>HOST</use:userRoleType>
                <use:registrationDate>12/11/2018 14:41:27</use:registrationDate>
                <use:active>DEACTIVATED</use:active>
                <use:timeZoneID>4</use:timeZoneID>
                <use:lastLoginTime>04/12/2018 22:40:01</use:lastLoginTime>
            </use:user>
            <use:matchingRecords>
                <serv:total>1</serv:total>
                <serv:returned>1</serv:returned>
                <serv:startFrom>1</serv:startFrom>
            </use:matchingRecords>
        </serv:bodyContent>
    </serv:body>
</serv:message>

XML API 39.1.0 עדכונים

לחץ כאן כדי להוריד את סכימת XML API 39.1.0.

רכיב חדש apiVer נוסף ל - GetAPIVersion API

אלמנט תגובה חדש, apiVer, נוסף ל - GetAPIVersion API. עם עדכון זה, אמנת שמות גרסאות ה - XML של API משתנה כדי להתאים מספר גרסה מאוחד עם אזורי מוצר אחרים של סיסקו וובקס. apiVer מחזיר את פרטי הגירסה החדשה, כגון 39.1.0 לעדכון ינואר 2019.

ממשקי API מושפעים:

 • GetAPIVersion

  • apiVer

האלמנט apiVersion ייגרע ‎ ‎ ביום ‎ 1 ‎ במאי ‎ 2019 ‎ והאלמנט release יוקצה ערך XML API חדש ב -1 במאי 2019.

GetAPIVersion דוגמה לתגובה:

<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:ep="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/ep" xmlns:meet="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/meeting">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>SUCCESS</serv:result>
            <serv:gsbStatus>PRIMARY</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="ep:getAPIVersionResponse">
            <ep:apiVersion>WebEx XML API V11.0.0</ep:apiVersion>
            <ep:release>SP22</ep:release>
            <ep:apiVer>39.1.0</ep:apiVer>
        </serv:bodyContent>
    </serv:body>
</serv:message>

פרמטרים HQ ו - HD הוסרו מ - XML API

מאפייני הווידאו HQ ו - HD נקבעים כעת ברמת האתר, במקום להיקבע ברמת המשתמש. מתעלמים משתי האפשרויות של פרמטרים אלה בעת שליחת בקשות מממשקי ה - API הבאים:

 • CreateMeeting

 • SetMeeting

 • CreateTrainingSession

 • SetTrainingSession

הפגישה ב- GetMeeting ו- GetTrainingSession ממשקי API עדיין מחזירים את שתי האפשרויות (לפי רמת האתר ורמת המשתמש) כדי להימנע משבירת הקוד הקיים.

רכיב חדש uploadLogFileUrl נוסף למטא נתונים של האתר שהוחזרו לאפליקציית שולחן העבודה

אלמנט חדש uploadLogFileUrl נוסף לתגובה שהוחזרה לאפליקציית שולחן העבודה כאשר היא מתקשרת אל getSite API בשרת XML API. יישום שולחן העבודה יכול להעלות את קובץ היומן אל uploadLogFileUrl.

ממשקי API מושפעים:

 • GetSite

  • uploadLogFileUrl

GetSite דוגמה לתגובה:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:ns1="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/site" xmlns:event="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/event">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>SUCCESS</serv:result>
            <serv:gsbStatus>PRIMARY</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xsi:type="ns1:getSiteResponse" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
            <ns1:siteInstance>
                <ns1:metaData>
                    <ns1:isEnterprise>true</ns1:isEnterprise>
                    <ns1:serviceType>Meeting Center</ns1:serviceType>
                    <ns1:serviceType>Event Center</ns1:serviceType>
                    <ns1:serviceType>Training Center</ns1:serviceType>
                    <ns1:serviceType>Support Center</ns1:serviceType>
                    <ns1:meetingTypes>
                        <ns1:meetingTypeID>9</ns1:meetingTypeID>
                        <ns1:meetingTypeName>ONS</ns1:meetingTypeName>
                        <ns1:hideInScheduler>false</ns1:hideInScheduler>
                    </ns1:meetingTypes>
                    <ns1:meetingTypes>
                        <ns1:meetingTypeID>11</ns1:meetingTypeID>
                        <ns1:meetingTypeName>TRS</ns1:meetingTypeName>
                        <ns1:hideInScheduler>false</ns1:hideInScheduler>
                    </ns1:meetingTypes>
                    <ns1:meetingTypes>
                        <ns1:meetingTypeID>13</ns1:meetingTypeID>
                        <ns1:meetingTypeName>SC3</ns1:meetingTypeName>
                        <ns1:hideInScheduler>false</ns1:hideInScheduler>
                    </ns1:meetingTypes>
                    <ns1:meetingTypes>
                        <ns1:meetingTypeID>16</ns1:meetingTypeID>
                        <ns1:meetingTypeName>AUO</ns1:meetingTypeName>
                        <ns1:hideInScheduler>false</ns1:hideInScheduler>
                    </ns1:meetingTypes>
                    <ns1:meetingTypes>
                        <ns1:meetingTypeID>214</ns1:meetingTypeID>
                        <ns1:meetingTypeName>PRO</ns1:meetingTypeName>
                        <ns1:hideInScheduler>false</ns1:hideInScheduler>
                    </ns1:meetingTypes>
                    <ns1:siteName>sqdemo28</ns1:siteName>
                    <ns1:brandName>sqdemo28</ns1:brandName>
                    <ns1:brandName>sqdemo28-de</ns1:brandName>
                    <ns1:brandName>sqdemo28-en</ns1:brandName>
                    <ns1:brandName>sqdemo28-fr</ns1:brandName>
                    <ns1:region>France</ns1:region>
                    <ns1:currency>French Francs</ns1:currency>
                    <ns1:timeZoneID>4</ns1:timeZoneID>
                    <ns1:timeZone>GMT-08:00, Pacific (San Jose)</ns1:timeZone>
                    <ns1:parterID>7Dsupoc6DOfzpgcNViYvUA</ns1:parterID>
                    <ns1:webDomain>sqwd</ns1:webDomain>
                    <ns1:meetingDomain>sqmd</ns1:meetingDomain>
                    <ns1:telephonyDomain>sqtd</ns1:telephonyDomain>
                    <ns1:pageVersion>T33L</ns1:pageVersion>
                    <ns1:clientVersion>T33L</ns1:clientVersion>
                    <ns1:pageLanguage>FRENCH</ns1:pageLanguage>
                    <ns1:activateStatus>true</ns1:activateStatus>
                    <ns1:webPageType>J2EE</ns1:webPageType>
                    <ns1:iCalendar>true</ns1:iCalendar>
                    <ns1:myWebExDefaultPage>My Meetings</ns1:myWebExDefaultPage>
                    <ns1:componentVersion>cmp3300</ns1:componentVersion>
                    <ns1:accountNumLimit>999999</ns1:accountNumLimit>
                    <ns1:activeUserCount>40</ns1:activeUserCount>
                    <ns1:displayMeetingActualTime>false</ns1:displayMeetingActualTime>
                    <ns1:displayOffset>true</ns1:displayOffset>
                    <ns1:supportWebEx11>false</ns1:supportWebEx11>
                </ns1:metaData>
                <ns1:ucf>
                    <ns1:ucfConfiguration>UCF 2.1</ns1:ucfConfiguration>
                </ns1:ucf>
                <ns1:clientPlatforms>
                    <ns1:msWindows>true</ns1:msWindows>
                    <ns1:macOS9>true</ns1:macOS9>
                    <ns1:macOSX>true</ns1:macOSX>
                    <ns1:sunSolaris>true</ns1:sunSolaris>
                    <ns1:linux>true</ns1:linux>
                    <ns1:hpUnix>false</ns1:hpUnix>
                    <ns1:java>true</ns1:java>
                    <ns1:palm>false</ns1:palm>
                </ns1:clientPlatforms>
                <ns1:resourceRestrictions>
                    <ns1:isLicenseManager>true</ns1:isLicenseManager>
                    <ns1:concurrentLicense>0</ns1:concurrentLicense>
                    <ns1:fileFolderCapacity>1000</ns1:fileFolderCapacity>
                    <ns1:maxConcurrentEvents>0</ns1:maxConcurrentEvents>
                    <ns1:archiveStorageLimit>0</ns1:archiveStorageLimit>
                </ns1:resourceRestrictions>
                <ns1:supportAPI>
                    <ns1:autoLogin>true</ns1:autoLogin>
                    <ns1:aspAndPHPAPI>true</ns1:aspAndPHPAPI>
                    <ns1:backwardAPI>false</ns1:backwardAPI>
                    <ns1:xmlAPI>true</ns1:xmlAPI>
                    <ns1:cAPI>false</ns1:cAPI>
                    <ns1:scorm>true</ns1:scorm>
                </ns1:supportAPI>
                <ns1:myWebExConfig>
                    <ns1:myContacts>true</ns1:myContacts>
                    <ns1:myProfile>true</ns1:myProfile>
                    <ns1:myMeetings>true</ns1:myMeetings>
                    <ns1:trainingRecordings>true</ns1:trainingRecordings>
                    <ns1:folders>false</ns1:folders>
                    <ns1:eventDocument>true</ns1:eventDocument>
                    <ns1:myReport>false</ns1:myReport>
                    <ns1:myComputer>false</ns1:myComputer>
                    <ns1:personalMeetingPage>false</ns1:personalMeetingPage>
                    <ns1:myFilesStorage>1000</ns1:myFilesStorage>
                    <ns1:myComputerNumbers>0</ns1:myComputerNumbers>
                    <ns1:enableMyWebExPro>true</ns1:enableMyWebExPro>
                    <ns1:myWebExProMaxHosts>999999</ns1:myWebExProMaxHosts>
                    <ns1:restrictAccessAnyApps>false</ns1:restrictAccessAnyApps>
                    <ns1:restrictAccessAnyAppsNum>0</ns1:restrictAccessAnyAppsNum>
                    <ns1:addlAccessAnyComputersLimit>STRICT</ns1:addlAccessAnyComputersLimit>
                    <ns1:addlAccessAnyComputers>0</ns1:addlAccessAnyComputers>
                    <ns1:addlStorageLimit>STRICT</ns1:addlStorageLimit>
                    <ns1:addlStorage>0</ns1:addlStorage>
                    <ns1:myContactsPro>true</ns1:myContactsPro>
                    <ns1:myProfilePro>true</ns1:myProfilePro>
                    <ns1:myMeetingsPro>true</ns1:myMeetingsPro>
                    <ns1:trainingRecordingsPro>true</ns1:trainingRecordingsPro>
                    <ns1:foldersPro>false</ns1:foldersPro>
                    <ns1:eventDocumentPro>true</ns1:eventDocumentPro>
                    <ns1:myReportPro>true</ns1:myReportPro>
                    <ns1:myComputerPro>false</ns1:myComputerPro>
                    <ns1:personalMeetingPagePro>true</ns1:personalMeetingPagePro>
                    <ns1:myFilesStoragePro>1000</ns1:myFilesStoragePro>
                    <ns1:myComputerNumbersPro>0</ns1:myComputerNumbersPro>
                    <ns1:PMRheaderBranding>false</ns1:PMRheaderBranding>
                </ns1:myWebExConfig>
                <ns1:telephonyConfig>
                    <ns1:isTSPUsingTelephonyAPI>false</ns1:isTSPUsingTelephonyAPI>
                    <ns1:serviceName>Personal Conference No.</ns1:serviceName>
                    <ns1:participantAccessCodeLabel>Attendee access code</ns1:participantAccessCodeLabel>
                    <ns1:subscriberAccessCodeLabel>Host access code</ns1:subscriberAccessCodeLabel>
                    <ns1:attendeeIDLabel>Attendee ID</ns1:attendeeIDLabel>
                    <ns1:internetPhone>true</ns1:internetPhone>
                    <ns1:supportCallInTypeTeleconf>true</ns1:supportCallInTypeTeleconf>
                    <ns1:callInTeleconferencing>true</ns1:callInTeleconferencing>
                    <ns1:tollFreeCallinTeleconferencing>true</ns1:tollFreeCallinTeleconferencing>
                    <ns1:intlCallInTeleconferencing>true</ns1:intlCallInTeleconferencing>
                    <ns1:callBackTeleconferencing>true</ns1:callBackTeleconferencing>
                    <ns1:callInNumber>1</ns1:callInNumber>
                    <ns1:defaultTeleServerSubject>0.0.0.0</ns1:defaultTeleServerSubject>
                    <ns1:subscribeName>QA</ns1:subscribeName>
                    <ns1:subscribePassword>pass</ns1:subscribePassword>
                    <ns1:defaultPhoneLines>10</ns1:defaultPhoneLines>
                    <ns1:defaultSpeakingLines>10</ns1:defaultSpeakingLines>
                    <ns1:majorCountryCode>1</ns1:majorCountryCode>
                    <ns1:majorAreaCode>408</ns1:majorAreaCode>
                    <ns1:publicName>Call-in User</ns1:publicName>
                    <ns1:hybridTeleconference>true</ns1:hybridTeleconference>
                    <ns1:instantHelp>false</ns1:instantHelp>
                    <ns1:customerManage>false</ns1:customerManage>
                    <ns1:maxCallersNumber>500</ns1:maxCallersNumber>
                    <ns1:isSpecified>false</ns1:isSpecified>
                    <ns1:isContinue>false</ns1:isContinue>
                    <ns1:intlCallBackTeleconferencing>true</ns1:intlCallBackTeleconferencing>
                    <ns1:personalTeleconf>
                        <ns1:primaryLargeServer>
                            <serv:tollNum>14085452910</serv:tollNum>
                            <serv:globalNum>
                                <serv:countryAlias>14085452912</serv:countryAlias>
                                <serv:phoneNumber>14085452912</serv:phoneNumber>
                                <serv:tollFree>false</serv:tollFree>
                                <serv:default>false</serv:default>
                            </serv:globalNum>
                            <serv:enableServer>true</serv:enableServer>
                            <serv:tollLabel>14085452910</serv:tollLabel>
                            <serv:tollFreeLabel>Call-in toll-free number (US/Canada)</serv:tollFreeLabel>
                        </ns1:primaryLargeServer>
                        <ns1:backup1LargeServer>
                            <serv:enableServer>false</serv:enableServer>
                            <serv:tollLabel>Call-in toll number (US/Canada)</serv:tollLabel>
                            <serv:tollFreeLabel>Call-in toll-free number (US/Canada)</serv:tollFreeLabel>
                        </ns1:backup1LargeServer>
                        <ns1:backup2LargeServer>
                            <serv:enableServer>false</serv:enableServer>
                            <serv:tollLabel>Backup call-in toll number (US/Canada)</serv:tollLabel>
                            <serv:tollFreeLabel>Backup call-in toll-free number (US/Canada)</serv:tollFreeLabel>
                        </ns1:backup2LargeServer>
                        <ns1:primarySmallServer>
                            <serv:enableServer>false</serv:enableServer>
                            <serv:tollLabel>Call-in toll number (US/Canada)</serv:tollLabel>
                            <serv:tollFreeLabel>Call-in toll-free number (US/Canada)</serv:tollFreeLabel>
                        </ns1:primarySmallServer>
                        <ns1:backup1SmallServer>
                            <serv:enableServer>false</serv:enableServer>
                            <serv:tollLabel>Call-in toll number (US/Canada)</serv:tollLabel>
                            <serv:tollFreeLabel>Call-in toll-free number (US/Canada)</serv:tollFreeLabel>
                        </ns1:backup1SmallServer>
                        <ns1:backup2SmallServer>
                            <serv:enableServer>false</serv:enableServer>
                            <serv:tollLabel>Backup call-in toll number (US/Canada)</serv:tollLabel>
                            <serv:tollFreeLabel>Backup call-in toll-free number (US/Canada)</serv:tollFreeLabel>
                        </ns1:backup2SmallServer>
                        <ns1:joinBeforeHost>false</ns1:joinBeforeHost>
                    </ns1:personalTeleconf>
                    <ns1:multiMediaPlatform>true</ns1:multiMediaPlatform>
                    <ns1:multiMediaHostName>msa1mcccl01.dmz.webex.com</ns1:multiMediaHostName>
                    <ns1:broadcastAudioStream>true</ns1:broadcastAudioStream>
                    <ns1:tspAdaptorSettings>
                        <ns1:primaryLarge>
                            <ns1:enableAdaptor>false</ns1:enableAdaptor>
                            <ns1:serverIP></ns1:serverIP>
                            <ns1:mpAudio>
                                <ns1:label>Call-in number</ns1:label>
                            </ns1:mpAudio>
                            <ns1:mpAudio>
                                <ns1:label>Call-in toll-free number</ns1:label>
                            </ns1:mpAudio>
                        </ns1:primaryLarge>
                        <ns1:backup1Large>
                            <ns1:enableAdaptor>false</ns1:enableAdaptor>
                            <ns1:serverIP></ns1:serverIP>
                            <ns1:mpAudio>
                                <ns1:label>Call-in number</ns1:label>
                            </ns1:mpAudio>
                            <ns1:mpAudio>
                                <ns1:label>Call-in toll-free number</ns1:label>
                            </ns1:mpAudio>
                        </ns1:backup1Large>
                        <ns1:backup2Large>
                            <ns1:enableAdaptor>false</ns1:enableAdaptor>
                            <ns1:serverIP></ns1:serverIP>
                            <ns1:mpAudio>
                                <ns1:label>Call-in number</ns1:label>
                            </ns1:mpAudio>
                            <ns1:mpAudio>
                                <ns1:label>Call-in toll-free number</ns1:label>
                            </ns1:mpAudio>
                        </ns1:backup2Large>
                    </ns1:tspAdaptorSettings>
                    <ns1:meetingPlace>
                        <ns1:persistentTSP>false</ns1:persistentTSP>
                        <ns1:mpAudioConferencing>WithoutIntegration</ns1:mpAudioConferencing>
                    </ns1:meetingPlace>
                    <ns1:supportOtherTypeTeleconf>false</ns1:supportOtherTypeTeleconf>
                    <ns1:otherTeleServiceName>Other teleconference service</ns1:otherTeleServiceName>
                    <ns1:supportAdapterlessTSP>false</ns1:supportAdapterlessTSP>
                    <ns1:displayAttendeeID>false</ns1:displayAttendeeID>
                    <ns1:provisionTeleAccount>true</ns1:provisionTeleAccount>
                    <ns1:choosePCN>false</ns1:choosePCN>
                    <ns1:audioOnly>true</ns1:audioOnly>
                    <ns1:configTollAndTollFreeNum>false</ns1:configTollAndTollFreeNum>
                    <ns1:configPrimaryTS>false</ns1:configPrimaryTS>
                    <ns1:teleCLIAuthEnabled>false</ns1:teleCLIAuthEnabled>
                    <ns1:teleCLIPINEnabled>false</ns1:teleCLIPINEnabled>
                </ns1:telephonyConfig>
                <ns1:commerceAndReporting>
                    <ns1:trackingCode>false</ns1:trackingCode>
                    <ns1:siteAdminReport>true</ns1:siteAdminReport>
                    <ns1:subScriptionService>false</ns1:subScriptionService>
                    <ns1:isECommmerce>false</ns1:isECommmerce>
                    <ns1:customereCommerce>false</ns1:customereCommerce>
                    <ns1:isLocalTax>false</ns1:isLocalTax>
                    <ns1:localTaxName>VAT</ns1:localTaxName>
                    <ns1:localTaxtRate>0.0</ns1:localTaxtRate>
                    <ns1:holReport>1</ns1:holReport>
                </ns1:commerceAndReporting>
                <ns1:tools>
                    <ns1:businessDirectory>false</ns1:businessDirectory>
                    <ns1:officeCalendar>false</ns1:officeCalendar>
                    <ns1:meetingCalendar>true</ns1:meetingCalendar>
                    <ns1:displayOnCallAssistLink>false</ns1:displayOnCallAssistLink>
                    <ns1:displayProfileLink>true</ns1:displayProfileLink>
                    <ns1:recordingAndPlayback>true</ns1:recordingAndPlayback>
                    <ns1:recordingEditor>true</ns1:recordingEditor>
                    <ns1:publishRecordings>true</ns1:publishRecordings>
                    <ns1:instantMeeting>true</ns1:instantMeeting>
                    <ns1:emails>false</ns1:emails>
                    <ns1:outlookIntegration>true</ns1:outlookIntegration>
                    <ns1:wirelessAccess>false</ns1:wirelessAccess>
                    <ns1:allowPublicAccess>true</ns1:allowPublicAccess>
                    <ns1:ssl>true</ns1:ssl>
                    <ns1:handsOnLab>true</ns1:handsOnLab>
                    <ns1:holMaxLabs>999999</ns1:holMaxLabs>
                    <ns1:holMaxComputers>999999</ns1:holMaxComputers>
                    <ns1:userLockDown>false</ns1:userLockDown>
                    <ns1:meetingAssist>false</ns1:meetingAssist>
                    <ns1:sms>false</ns1:sms>
                    <ns1:encryption>NONE</ns1:encryption>
                    <ns1:internalMeeting>false</ns1:internalMeeting>
                    <ns1:enableTP>false</ns1:enableTP>
                    <ns1:enableTPplus>false</ns1:enableTPplus>
                    <ns1:uploadLogFileUrl>https://sqwd.webex.com/logadmin/spr.do?SiteUrl=sqdemo28&amp;LanguageId=1</ns1:uploadLogFileUrl>
                </ns1:tools>
                <ns1:custCommunications>
                    <ns1:displayType>
                        <ns1:prodSvcAnnounce>false</ns1:prodSvcAnnounce>
                        <ns1:trainingInfo>false</ns1:trainingInfo>
                        <ns1:eNewsletters>false</ns1:eNewsletters>
                        <ns1:promotionsOffers>false</ns1:promotionsOffers>
                        <ns1:pressReleases>false</ns1:pressReleases>
                    </ns1:displayType>
                    <ns1:displayMethod>
                        <ns1:email>false</ns1:email>
                        <ns1:fax>false</ns1:fax>
                        <ns1:phone>false</ns1:phone>
                        <ns1:mail>false</ns1:mail>
                    </ns1:displayMethod>
                </ns1:custCommunications>
                <ns1:trackingCodes/>
                <ns1:supportedServices>
                    <ns1:meetingCenter>
                        <ns1:enabled>true</ns1:enabled>
                        <ns1:pageVersion>mc3300</ns1:pageVersion>
                        <ns1:clientVersion>T33L</ns1:clientVersion>
                    </ns1:meetingCenter>
                    <ns1:trainingCenter>
                        <ns1:enabled>true</ns1:enabled>
                        <ns1:pageVersion>tc3300</ns1:pageVersion>
                        <ns1:clientVersion>T33L</ns1:clientVersion>
                    </ns1:trainingCenter>
                    <ns1:supportCenter>
                        <ns1:enabled>true</ns1:enabled>
                        <ns1:pageVersion>sc3300</ns1:pageVersion>
                        <ns1:clientVersion>T33L</ns1:clientVersion>
                        <ns1:webACD>true</ns1:webACD>
                    </ns1:supportCenter>
                    <ns1:eventCenter>
                        <ns1:enabled>true</ns1:enabled>
                        <ns1:pageVersion>ec3300</ns1:pageVersion>
                        <ns1:clientVersion>T33L</ns1:clientVersion>
                        <ns1:marketingAddOn>false</ns1:marketingAddOn>
                        <ns1:optimizeAttendeeBandwidthUsage>false</ns1:optimizeAttendeeBandwidthUsage>
                    </ns1:eventCenter>
                    <ns1:salesCenter>
                        <ns1:enabled>false</ns1:enabled>
                    </ns1:salesCenter>
                </ns1:supportedServices>
                <ns1:securityOptions>
                    <ns1:passwordExpires>false</ns1:passwordExpires>
                    <ns1:passwordLifetime>0</ns1:passwordLifetime>
                    <ns1:ECMeetingsUnlisted>false</ns1:ECMeetingsUnlisted>
                    <ns1:TCMeetingsUnlisted>false</ns1:TCMeetingsUnlisted>
                    <ns1:allMeetingsUnlisted>true</ns1:allMeetingsUnlisted>
                    <ns1:allMeetingsPassword>true</ns1:allMeetingsPassword>
                    <ns1:joinBeforeHost>false</ns1:joinBeforeHost>
                    <ns1:audioBeforeHost>false</ns1:audioBeforeHost>
                    <ns1:audioBeforeHostEC>false</ns1:audioBeforeHostEC>
                    <ns1:audioBeforeHostTC>false</ns1:audioBeforeHostTC>
                    <ns1:changePersonalURL>true</ns1:changePersonalURL>
                    <ns1:changeUserName>false</ns1:changeUserName>
                    <ns1:meetings>
                        <ns1:strictPasswords>true</ns1:strictPasswords>
                    </ns1:meetings>
                    <ns1:strictUserPassword>true</ns1:strictUserPassword>
                    <ns1:accountNotify>false</ns1:accountNotify>
                    <ns1:requireLoginBeforeSiteAccess>false</ns1:requireLoginBeforeSiteAccess>
                    <ns1:changePWDWhenAutoLogin>false</ns1:changePWDWhenAutoLogin>
                    <ns1:enforceBaseline>true</ns1:enforceBaseline>
                    <ns1:passwordChangeIntervalOpt>false</ns1:passwordChangeIntervalOpt>
                    <ns1:passwordChangeInterval>24</ns1:passwordChangeInterval>
                    <ns1:firstAttendeeAsPresenter>false</ns1:firstAttendeeAsPresenter>
                    <ns1:isEnableUUIDLink>true</ns1:isEnableUUIDLink>
                    <ns1:isEnableUUIDLinkForSAC>true</ns1:isEnableUUIDLinkForSAC>
                    <ns1:enforceRecordingPwdForMC>true</ns1:enforceRecordingPwdForMC>
                    <ns1:enforceRecordingPwdForEC>false</ns1:enforceRecordingPwdForEC>
                    <ns1:enforceRecordingPwdForTC>false</ns1:enforceRecordingPwdForTC>
                    <ns1:enforceRecordingPwdForMisc>true</ns1:enforceRecordingPwdForMisc>
                </ns1:securityOptions>
                <ns1:defaults>
                    <ns1:emailReminders>true</ns1:emailReminders>
                    <ns1:entryExitTone>BEEP</ns1:entryExitTone>
                    <ns1:voip>true</ns1:voip>
                    <ns1:teleconference>
                        <ns1:telephonySupport>CALLBACK</ns1:telephonySupport>
                        <ns1:tollFree>true</ns1:tollFree>
                        <ns1:intlLocalCallIn>true</ns1:intlLocalCallIn>
                    </ns1:teleconference>
                    <ns1:joinTeleconfNotPress1>false</ns1:joinTeleconfNotPress1>
                    <ns1:updateTSPAccount>false</ns1:updateTSPAccount>
                </ns1:defaults>
                <ns1:scheduleMeetingOptions>
                    <ns1:scheduleOnBehalf>true</ns1:scheduleOnBehalf>
                    <ns1:saveSessionTemplate>true</ns1:saveSessionTemplate>
                </ns1:scheduleMeetingOptions>
                <ns1:navBarTop>
                    <ns1:button>
                        <ns1:order>1</ns1:order>
                        <ns1:serviceName>Welcome</ns1:serviceName>
                    </ns1:button>
                    <ns1:button>
                        <ns1:order>2</ns1:order>
                        <ns1:enabled>true</ns1:enabled>
                        <ns1:serviceName>Meeting Center</ns1:serviceName>
                    </ns1:button>
                    <ns1:button>
                        <ns1:order>3</ns1:order>
                        <ns1:enabled>true</ns1:enabled>
                        <ns1:serviceName>Event Center</ns1:serviceName>
                    </ns1:button>
                    <ns1:button>
                        <ns1:order>4</ns1:order>
                        <ns1:enabled>true</ns1:enabled>
                        <ns1:serviceName>Support Center</ns1:serviceName>
                    </ns1:button>
                    <ns1:button>
                        <ns1:order>5</ns1:order>
                        <ns1:enabled>true</ns1:enabled>
                        <ns1:serviceName>Training Center</ns1:serviceName>
                    </ns1:button>
                    <ns1:button>
                        <ns1:order>6</ns1:order>
                        <ns1:serviceName>Site Administration</ns1:serviceName>
                    </ns1:button>
                    <ns1:button>
                        <ns1:order>7</ns1:order>
                        <ns1:enabled>false</ns1:enabled>
                        <ns1:serviceName>Sales Center</ns1:serviceName>
                    </ns1:button>
                    <ns1:displayDisabledService>true</ns1:displayDisabledService>
                </ns1:navBarTop>
                <ns1:navMyWebEx>
                    <ns1:customLinks>
                        <ns1:customLink>
                            <ns1:target>NEW</ns1:target>
                        </ns1:customLink>
                        <ns1:customLink>
                            <ns1:target>NEW</ns1:target>
                        </ns1:customLink>
                        <ns1:customLink>
                            <ns1:target>NEW</ns1:target>
                        </ns1:customLink>
                    </ns1:customLinks>
                    <ns1:partnerLinks>
                        <ns1:partnerLink>
                            <ns1:target>NEW</ns1:target>
                        </ns1:partnerLink>
                        <ns1:partnerLink>
                            <ns1:target>NEW</ns1:target>
                        </ns1:partnerLink>
                        <ns1:partnerLink>
                            <ns1:target>NEW</ns1:target>
                        </ns1:partnerLink>
                    </ns1:partnerLinks>
                    <ns1:partnerIntegration>true</ns1:partnerIntegration>
                    <ns1:support>
                        <ns1:target>NEW</ns1:target>
                    </ns1:support>
                    <ns1:training>
                        <ns1:target>NEW</ns1:target>
                    </ns1:training>
                </ns1:navMyWebEx>
                <ns1:navAllServices>
                    <ns1:customLinks>
                        <ns1:customLink>
                            <ns1:target>NEW</ns1:target>
                        </ns1:customLink>
                        <ns1:customLink>
                            <ns1:target>NEW</ns1:target>
                        </ns1:customLink>
                        <ns1:customLink>
                            <ns1:target>NEW</ns1:target>
                        </ns1:customLink>
                    </ns1:customLinks>
                    <ns1:support>
                        <ns1:name>Support</ns1:name>
                        <ns1:target>NEW</ns1:target>
                    </ns1:support>
                    <ns1:training>
                        <ns1:name>Training</ns1:name>
                        <ns1:target>NEW</ns1:target>
                    </ns1:training>
                    <ns1:supportMenu>
                        <ns1:userGuides>
                            <ns1:target>NEW</ns1:target>
                        </ns1:userGuides>
                        <ns1:downloads>
                            <ns1:target>NEW</ns1:target>
                        </ns1:downloads>
                        <ns1:training>
                            <ns1:target>NEW</ns1:target>
                        </ns1:training>
                        <ns1:contactUs>
                            <ns1:target>NEW</ns1:target>
                        </ns1:contactUs>
                        <ns1:supportMyResources>true</ns1:supportMyResources>
                    </ns1:supportMenu>
                </ns1:navAllServices>
                <ns1:passwordCriteria>
                    <ns1:mixedCase>false</ns1:mixedCase>
                    <ns1:minLength>4</ns1:minLength>
                    <ns1:minAlpha>0</ns1:minAlpha>
                    <ns1:minNumeric>0</ns1:minNumeric>
                    <ns1:minSpecial>0</ns1:minSpecial>
                    <ns1:disallowWebTextSessions>true</ns1:disallowWebTextSessions>
                    <ns1:disallowWebTextAccounts>true</ns1:disallowWebTextAccounts>
                    <ns1:disallowList>true</ns1:disallowList>
                    <ns1:disallowValue>password</ns1:disallowValue>
                    <ns1:disallowValue>passwd</ns1:disallowValue>
                    <ns1:disallowValue>pass</ns1:disallowValue>
                </ns1:passwordCriteria>
                <ns1:recordingPasswordCriteria>
                    <ns1:mixedCase>true</ns1:mixedCase>
                    <ns1:minLength>8</ns1:minLength>
                    <ns1:minAlpha>2</ns1:minAlpha>
                    <ns1:minNumeric>1</ns1:minNumeric>
                    <ns1:minSpecial>0</ns1:minSpecial>
                    <ns1:disallowWebTextSessions>false</ns1:disallowWebTextSessions>
                    <ns1:disallowList>false</ns1:disallowList>
                    <ns1:disallowValue>password</ns1:disallowValue>
                    <ns1:disallowValue>passwd</ns1:disallowValue>
                    <ns1:disallowValue>pass</ns1:disallowValue>
                </ns1:recordingPasswordCriteria>
                <ns1:accountPasswordCriteria>
                    <ns1:mixedCase>false</ns1:mixedCase>
                    <ns1:minLength>0</ns1:minLength>
                    <ns1:minNumeric>0</ns1:minNumeric>
                    <ns1:minAlpha>0</ns1:minAlpha>
                    <ns1:minSpecial>0</ns1:minSpecial>
                    <ns1:disallow3XRepeatedChar>false</ns1:disallow3XRepeatedChar>
                    <ns1:disallowWebTextAccounts>true</ns1:disallowWebTextAccounts>
                    <ns1:disallowList>true</ns1:disallowList>
                    <ns1:disallowValue>password</ns1:disallowValue>
                    <ns1:disallowValue>passwd</ns1:disallowValue>
                    <ns1:disallowValue>pass</ns1:disallowValue>
                    <ns1:disallowValue>webex</ns1:disallowValue>
                    <ns1:disallowValue>cisco</ns1:disallowValue>
                    <ns1:disallowValue>xebew</ns1:disallowValue>
                    <ns1:disallowValue>ocsic</ns1:disallowValue>
                </ns1:accountPasswordCriteria>
                <ns1:productivityTools>
                    <ns1:enable>true</ns1:enable>
                    <ns1:installOpts>
                        <ns1:autoUpdate>true</ns1:autoUpdate>
                    </ns1:installOpts>
                    <ns1:integrations>
                        <ns1:outlook>true</ns1:outlook>
                        <ns1:outlookForMac>true</ns1:outlookForMac>
                        <ns1:lotusNotes>true</ns1:lotusNotes>
                        <ns1:oneClick>true</ns1:oneClick>
                        <ns1:showSysTrayIcon>true</ns1:showSysTrayIcon>
                        <ns1:office>true</ns1:office>
                        <ns1:excel>true</ns1:excel>
                        <ns1:powerPoint>true</ns1:powerPoint>
                        <ns1:word>true</ns1:word>
                        <ns1:IE>true</ns1:IE>
                        <ns1:firefox>false</ns1:firefox>
                        <ns1:explorerRightClick>false</ns1:explorerRightClick>
                        <ns1:instantMessenger>true</ns1:instantMessenger>
                        <ns1:aolMessenger>false</ns1:aolMessenger>
                        <ns1:googleTalk>false</ns1:googleTalk>
                        <ns1:lotusSametime>true</ns1:lotusSametime>
                        <ns1:skype>true</ns1:skype>
                        <ns1:windowsMessenger>true</ns1:windowsMessenger>
                        <ns1:yahooMessenger>false</ns1:yahooMessenger>
                        <ns1:ciscoIPPhone>false</ns1:ciscoIPPhone>
                        <ns1:pcNow>false</ns1:pcNow>
                        <ns1:iGoogle>false</ns1:iGoogle>
                        <ns1:iPhoneDusting>true</ns1:iPhoneDusting>
                    </ns1:integrations>
                    <ns1:oneClick>
                        <ns1:allowJoinUnlistMeeting>true</ns1:allowJoinUnlistMeeting>
                        <ns1:requireApproveJoin>false</ns1:requireApproveJoin>
                    </ns1:oneClick>
                    <ns1:templates>
                        <ns1:useTemplate>false</ns1:useTemplate>
                    </ns1:templates>
                    <ns1:lockDownPT>
                        <ns1:lockDown>false</ns1:lockDown>
                    </ns1:lockDownPT>
                    <ns1:imSettings>
                        <ns1:attendeeInviteOther>true</ns1:attendeeInviteOther>
                    </ns1:imSettings>
                </ns1:productivityTools>
                <ns1:meetingPlace/>
                <ns1:salesCenter>
                    <ns1:allowJoinWithoutLogin>false</ns1:allowJoinWithoutLogin>
                </ns1:salesCenter>
                <ns1:connectIntegration>
                    <ns1:integratedWebEx11>false</ns1:integratedWebEx11>
                </ns1:connectIntegration>
                <ns1:video>
                    <ns1:HQvideo>true</ns1:HQvideo>
                    <ns1:maxBandwidth>MEDIUM</ns1:maxBandwidth>
                    <ns1:HDvideo>true</ns1:HDvideo>
                </ns1:video>
                <ns1:siteCommonOptions>
                    <ns1:SupportCustomDialRestriction>false</ns1:SupportCustomDialRestriction>
                    <ns1:SupportTelePresence>false</ns1:SupportTelePresence>
                    <ns1:SupportTelePresencePlus>false</ns1:SupportTelePresencePlus>
                    <ns1:EnableCloudTelepresence>true</ns1:EnableCloudTelepresence>
                    <ns1:EnableCMRForAllUsers>true</ns1:EnableCMRForAllUsers>
                    <ns1:enablePersonalMeetingRoom>true</ns1:enablePersonalMeetingRoom>
                    <ns1:SupportAlternateHost>true</ns1:SupportAlternateHost>
                    <ns1:SupportAnyoneHostMeetings>true</ns1:SupportAnyoneHostMeetings>
                </ns1:siteCommonOptions>
                <ns1:samlSSO>
                    <ns1:enableSSO>false</ns1:enableSSO>
                    <ns1:autoAccountCreation>false</ns1:autoAccountCreation>
                </ns1:samlSSO>
                <ns1:attendeeLimitation>
                    <ns1:maxInviteesNumberForMC>1000</ns1:maxInviteesNumberForMC>
                    <ns1:maxRegistrantsNumberForMC>1000</ns1:maxRegistrantsNumberForMC>
                    <ns1:maxInviteesNumberForTC>1000</ns1:maxInviteesNumberForTC>
                    <ns1:maxRegistrantsNumberForTC>1000</ns1:maxRegistrantsNumberForTC>
                    <ns1:maxInviteesNumberForEC>10000</ns1:maxInviteesNumberForEC>
                    <ns1:maxRegistrantsNumberForEC>10000</ns1:maxRegistrantsNumberForEC>
                </ns1:attendeeLimitation>
                <ns1:CISiteLicenseInfo>
                    <ns1:accountNumberLimitForCMRHost>200</ns1:accountNumberLimitForCMRHost>
                    <ns1:allowOverageForCMRHost>true</ns1:allowOverageForCMRHost>
                    <ns1:accountNumberUsedForCMRHost>40</ns1:accountNumberUsedForCMRHost>
                    <ns1:accountNumberLimitForEEHost>200</ns1:accountNumberLimitForEEHost>
                    <ns1:allowOverageForEEHost>true</ns1:allowOverageForEEHost>
                    <ns1:accountNumberUsedForEEHost>40</ns1:accountNumberUsedForEEHost>
                    <ns1:attendeeCapacityForMC>200</ns1:attendeeCapacityForMC>
                    <ns1:attendeeCapacityForTC>200</ns1:attendeeCapacityForTC>
                    <ns1:attendeeCapacityForEC>200</ns1:attendeeCapacityForEC>
                    <ns1:attendeeCapacityForSC>200</ns1:attendeeCapacityForSC>
                </ns1:CISiteLicenseInfo>
            </ns1:siteInstance>
        </serv:bodyContent>
    </serv:body>
</serv:message>

XML API 11.0.0 SP22 עדכונים

הגבלת גודל קובץ עבור UploadPMRImage

בעת העלאת אווטארים באמצעות ממשק ה - API UploadPMRImage עם זאת, מגבלה חדשה מגבילה את גודל הקובץ ל -5 MB. ניסיונות להעלות קבצים גדולים מזה יקבלו כעת הודעת שגיאה: " 010100 Size of the image being uploaded is too big. Try an image smaller than 5MB in size."

XML API 11.0.0 SP21 עדכונים

לחץ כאן כדי להוריד את סכימת XML API 11.0 SP21.

רכיב חדש autoRecord נוסף ל - CreateMeeting, SetMeeting, GetMeeting, וגם LstMeeting

רכיב חדש, בשם autoRecord נוסף ל - CreateMeeting, SetMeeting, GetMeeting, וגם LstMeeting ממשקי API. autoRecord מאפשר למשתמשים להקליט באופן אוטומטי פגישות Webex ישירות ממתזמן הפגישות. שיטה זו מספקת גרגיריות ברמת המפגש, שבה ניתן לגשת לשיטה הקודמת כדי להקליט פגישות באופן אוטומטי רק ברמה הגלובלית של האתר.


הפגישה ב- autoRecord אלמנט זה תקף רק למפגשי Webex. הוא לא חל על אירועי Webex או על אימון Webex.

ממשקי API מושפעים:

 • CreateMeeting

  • autoRecord

 • SetMeeting

  • autoRecord

 • GetMeeting

  • autoRecord

 • LstMeeting

  • autoRecord

CreateMeeting עדכונים:

autoRecord הגדרה

התנהגות בעת הקלטה אוטומטית של כל המפגשים באמצעות הקלטה מבוססת רשת מושבתת במנהל האתר

True

התחל הקלטה באופן אוטומטי כאשר הפגישה מתחילה

False(ברירת מחדל) או ללא רכיב

לא מתחיל להקליט באופן אוטומטי כשהפגישה מתחילה


אם הקלטה אוטומטית של כל ההפעלות באמצעות הקלטה מבוססת רשת מופעלת, מתעלמים מהרכיב וההקלטה מתחילה באופן אוטומטי כשהפגישה מתחילה.

SetMeeting עדכונים:

autoRecord הגדרה

התנהגות בעת הקלטה אוטומטית של כל המפגשים באמצעות הקלטה מבוססת רשת מושבתת במנהל האתר

True

התחל הקלטה באופן אוטומטי כאשר הפגישה מתחילה

False(ברירת מחדל) או ללא רכיב

לא מתחיל להקליט באופן אוטומטי כשהפגישה מתחילה


אם הקלטה אוטומטית של כל ההפעלות באמצעות הקלטה מבוססת רשת מופעלת, מתעלמים מהרכיב וההקלטה מתחילה באופן אוטומטי כשהפגישה מתחילה.

GetMeeting עדכונים:

autoRecord הגדרה

התנהגות בעת הקלטה אוטומטית של כל המפגשים באמצעות הקלטה מבוססת רשת מושבתת במנהל האתר

True

התחל הקלטה באופן אוטומטי כאשר הפגישה מתחילה

False

לא מתחיל להקליט באופן אוטומטי כשהפגישה מתחילה


אם הקלטה אוטומטית של כל ההפעלות באמצעות הקלטה מבוססת רשת מופעלת, מתעלמים מהרכיב וההקלטה מתחילה באופן אוטומטי כשהפגישה מתחילה.

GetMeeting דוגמה לתגובה:

LstMeeting עדכונים:

autoRecord הגדרה

התנהגות בעת הקלטה אוטומטית של כל המפגשים באמצעות הקלטה מבוססת רשת מושבתת במנהל האתר

True

התחל הקלטה באופן אוטומטי כאשר הפגישה מתחילה

False

לא מתחיל להקליט באופן אוטומטי כשהפגישה מתחילה


אם הקלטה אוטומטית של כל ההפעלות באמצעות הקלטה מבוססת רשת מופעלת, מתעלמים מהרכיב וההקלטה מתחילה באופן אוטומטי כשהפגישה מתחילה.

LstMeeting דוגמה לתגובה:

רכיב חדש isAutoRecord נוסף ל - GetSessionInfo API

יחד עם השינויים שבוצעו בממשקי ה - API הנ"ל, רכיב חדש, isAutoRecord, נוסף ל - GetSessionInfo API. ניתן להשתמש ברכיב זה כדי לציין אם ההקלטה מתחילה באופן אוטומטי כאשר מתחילה פגישה.

ממשקי API מושפעים:

 • GetSessionInfo

  • isAutoRecord

GetSessionInfo עדכונים:

isAutoRecord הגדרה

התנהגות בעת הקלטה אוטומטית של כל המפגשים באמצעות הקלטה מבוססת רשת מושבתת במנהל האתר

True

התחל הקלטה באופן אוטומטי כאשר הפגישה מתחילה

False

לא מתחיל להקליט באופן אוטומטי כשהפגישה מתחילה


אם הקלטה אוטומטית של כל ההפעלות באמצעות הקלטה מבוססת רשת מופעלת, מתעלמים מהרכיב וההקלטה מתחילה באופן אוטומטי כשהפגישה מתחילה.

GetSessionInfo דוגמה לתגובה:

עדכוני XML API 11.0.0 SP20

לחץ כאן כדי להוריד את סכימת XML API 11.0 SP20.

רכיב חדש returnShareToMeRecording נוסף ל - LstRecording בקשת API


שינוי זה הוכרז בעבר ב - XML API 11.0 SP17, אך מוחל על עדכון זה.

אלמנט חדש, returnShareToMeRecording, נוסף ל - LstRecording API. returnShareToMeRecording הוא בוליאני בבקשת LstRecording.

רכיב חדש זה נוסף לתמיכה במציאת הקלטות של משתתפים או מוזמנים. returnShareToMeRecording הוא דגל שיש לתת לו את LstRecording API יודע שהוא חייב להחזיר הקלטות של משתתפים או מוזמנים.

מתי returnShareToMeRecording מוגדר כ - True, LstRecording מחזיר את משתמש ההקלטה כבעלים, וגם מחזיר את משתמש ההקלטה כמשתתף או מוזמן ששותף על ידי הבעלים.


אם דגלי שיתוף אוטומטי ושיתוף ידני הם שניהם OFF, LstRecording מחזיר את המשתמש רק כבעלים של ההקלטות.

מתי returnShareToMeRecording מוגדר כ - False, או שרכיב זה אינו כלול בבקשה, LstRecording לפי אותו היגיון כמו קודם: הוא מחזיר את משתמש ההקלטות כבעלים.

ממשקי API מושפעים:

 • LstRecording

  • returnShareToMeRecording

LstRecording עדכונים:

רכיב shareToMe נוסף ל - LstRecording תגובת API


שינוי זה הוכרז בעבר ב - XML API 11.0 SP17, אך מוחל על עדכון זה.

אלמנט חדש, shareToMe, נוסף ל - LstRecording API. shareToMe הוא בוליאני בתגובה עבור LstRecording.

רכיב חדש זה נוסף לתמיכה במציאת הקלטות של משתתפים או מוזמנים. shareToMe הוא דגל כדי להגדיר אם המשתמש הוא הבעלים של או משתתף עבור ההקלטה הנוכחית.

מתי shareToMe הוא True עם זאת, המשתמש אינו הבעלים של ההקלטה הנוכחית. המשתמש עשוי להיות משתתף, או שהבעלים משתף את ההקלטה.

מתי shareToMe הוא False, או שהאלמנט הזה לא נמצא בתגובה, LstRecording לפי אותו היגיון כמו קודם: המשתמש הוא הבעלים של ההקלטה הנוכחית.

ממשקי API מושפעים:

 • LstRecording

  • shareToMe

LstRecording עדכונים:

returnShareToMeRecording ו- shareToMe דוגמאות לבקשה:

<bodyContent xsi:type=”java.com.webex.service.binding..ep.LstRecording”>
<hostWebExID>auto243</hostWebExID>
<createTimeScope>
<createTimeStart>08/15/2018 8:0:0</createTimeStart>
<createTimeEnd>09/05/2018 7:59:59</createTimeEnd>
<timeZoneID>20</timeZoneID>
</createTimeScope>
<serviceTypes>
<serviceType>MeetingCenter</serviceType>
<serviceType>EventCenter</serviceType>
<serviceType>TrainingCenter</serviceType>
</serviceTypes>
<returnShareToMeRecording>true</returnShareToMeRecording>
</bodyContent>

returnShareToMeRecording ו- shareToMe דוגמאות לתגובה:

רכיבים חדשים נוספו אל GetEvent API

ארבעה אלמנטים חדשים נוספו ל - GetEvent API:

 • isCETMeeting: אמת בוליאנית/שקר המציין אם אירוע Webex תומך בפלטפורמת Webex Video 2 (CMR 4.0)

 • sipURL: כתובת ה - URL המשמשת להצטרפות לישיבת Webex Video ממערכת ועידת וידאו או יישום

 • standaloneDialingIPAddress: כתובת ה - IP שניתן להשתמש בה כדי לחייג לישיבת Webex Video ממערכת ועידת וידאו או יישום

 • panelistNumericPassword: הסיסמה להצטרפות לישיבת Webex Video ממערכת ועידת וידאו או יישום

אם האתר תומך ב - Webex Video, המארח מחזיק בהרשאות של Webex Events Video, והאירוע תומך ב - Webex Video platform 2 (CMR 4.0), GetEvent מחזיר את היסודות הללו. אחרת, GetEvent הוא לא מחזיר אותם.

ממשקי API מושפעים:

 • GetEvent

  • isCETMeeting

  • sipURL

  • standaloneDialingIPAddress

  • panelistNumericPassword

רכיב חדש panelistNumericPassword נוסף ל - GetSessionInfo API

GetSessionInfo יש אלמנט חדש, panelistNumericPassword, המכיל את הסיסמה להצטרפות לישיבת Webex Video ממערכת ועידת וידאו או יישום.

אם האתר תומך ב - Webex Video, המארח מחזיק בהרשאות של Webex Events Video, והאירוע תומך ב - Webex Video platform 2 (CMR 4.0), GetSessionInfo הוא מחזיר את ארבעת היסודות הללו:

 • isCETMeeting: אמת בוליאנית/שקר המציין אם אירוע Webex תומך בפלטפורמת Webex Video 2 (CMR 4.0)

 • sipURL: כתובת ה - URL המשמשת להצטרפות לישיבת Webex Video ממערכת ועידת וידאו או יישום

 • standaloneDialingIPAddress: כתובת ה - IP שניתן להשתמש בה כדי לחייג לישיבת Webex Video ממערכת ועידת וידאו או יישום

 • panelistNumericPassword: הסיסמה להצטרפות לישיבת Webex Video ממערכת ועידת וידאו או יישום


עבור פגישות Webex, אלמנטים אלה כבר היו קיימים ב GetSessionInfo:

 • isCETMeeting

 • sipURL

 • standaloneDialingIPAddress

ממשקי API מושפעים:

 • GetSessionInfo

  • panelistNumericPassword

שינויים בסכמה שבוצעו ב - GetEvent ו- GetSessionInfo

GetEvent עדכונים:

GetSessionInfo עדכונים:

עדכוני XML API 11.0.0 SP18

לחץ כאן כדי להוריד את סכימת XML API 11.0 SP18.

רכיב חדש EnableCloudTelepresence נוסף ל - getSite API

אלמנט חדש, EnableCloudTelepresence נוסף ל - getSite API.

כאשר האופציה EnableCETForAllUsers מופעל, Webex בודק אם המשתמש תומך בווידאו של Webex (CMR). כעת הוא גם מחזיר אלמנט חדש EnableCloudTelepresence ב getSite API.

ממשקי API מושפעים:

 • getSite

 • EnableCloudTelepresence

getSite תגובה לדוגמה:

עדכוני XML API 11.0.0 SP17

רכיב חדש returnShareToMeRecording נוסף ל - LstRecording בקשת API

אלמנט חדש, returnShareToMeRecording, נוסף ל - LstRecording API. returnShareToMeRecording הוא בוליאני בבקשת LstRecording.

רכיב חדש זה נוסף לתמיכה במשיכת הקלטות של משתתפים או מוזמנים. returnShareToMeRecording הוא דגל שיש לתת לו את LstRecording API יודע שהוא חייב להחזיר הקלטות של משתתפים או מוזמנים.

מתי returnShareToMeRecording מוגדר כ - True, LstRecording הוא מחזיר את ההקלטות כבעלים של המשתמש, וגם מחזיר את ההקלטות כמשתמש משתתף או מוזמן ששותף על ידי הבעלים.


אם דגלי שיתוף אוטומטי ושיתוף ידני מושבתים, LstRecording מחזיר רק את המשתמש כבעלים של ההקלטות.

מתי returnShareToMeRecording מוגדר כ - False, או שרכיב זה אינו כלול בבקשה, LstRecording לפי אותו היגיון כמו קודם: הוא מחזיר את משתמש ההקלטות כבעלים.

ממשקי API מושפעים:

 • LstRecording

 • returnShareToMeRecording

LstRecording עדכונים:

רכיב חדש shareToMe נוסף ל - LstRecording תגובת API

אלמנט חדש, shareToMe, נוסף ל - LstRecording API. shareToMe הוא בוליאני בתגובה עבור LstRecording.

רכיב חדש זה נוסף לתמיכה במשיכת הקלטות של משתתפים או מוזמנים. shareToMe הוא דגל כדי להגדיר אם המשתמש הוא הבעלים, או המשתתף או המוזמן להקלטה הנוכחית.

מתי shareToMe הוא True עם זאת, המשתמש אינו הבעלים של ההקלטה הנוכחית. המשתמש עשוי להיות משתתף או מוזמן, או שהבעלים משתף את ההקלטה.

מתי shareToMe הוא False, או שהאלמנט הזה לא נמצא בתגובה, LstRecording לפי אותו היגיון כמו קודם: המשתמש הוא הבעלים של ההקלטה הנוכחית.

ממשקי API מושפעים:

 • LstRecording

 • shareToMe

LstRecording עדכונים:

רכיבים חדשים לקיבולת המשתתפים נוספו ל - API getSite תגובה

ארבעה אלמנטים חדשים נוספו ל - getSite API כדי לציין את קיבולת המשתתפים עבור שירותי Webex הבאים:

attendeeCapacityForMC- פגישות Webex

attendeeCapacityForEC – אירועי Webex

attendeeCapacityForTC – אימון Webex

attendeeCapacityForSC – תמיכת Webex

ערכים מוחזרים אלה מציינים את המספר המרבי של המשתתפים בישיבה, באירוע או במפגש. הם ילדיו של ה. CISiteLicenseInfo אלמנט נוסף בתגובה.

ממשקי API מושפעים:

 • getSite

 • attendeeCapacityForMC

 • attendeeCapacityForEC

 • attendeeCapacityForTC

 • attendeeCapacityForSC

getSite דוגמה לתגובה:

<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:ns1="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/site" xmlns:event="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/event">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>SUCCESS</serv:result>
            <serv:gsbStatus>PRIMARY</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="ns1:getSiteResponse">
            <ns1:siteInstance>
...
...
                <ns1:CISiteLicenseInfo>
                    <ns1:accountNumberLimitForMC>999</ns1:accountNumberLimitForMC>
                    <ns1:allowOverageForMC>false</ns1:allowOverageForMC>
                    <ns1:accountNumberUsedForMC>43</ns1:accountNumberUsedForMC>
                    <ns1:accountNumberLimitForTC>999</ns1:accountNumberLimitForTC>
                    <ns1:allowOverageForTC>false</ns1:allowOverageForTC>
                    <ns1:accountNumberUsedForTC>44</ns1:accountNumberUsedForTC>
                    <ns1:accountNumberLimitForEC>999</ns1:accountNumberLimitForEC>
                    <ns1:allowOverageForEC>false</ns1:allowOverageForEC>
                    <ns1:accountNumberUsedForEC>22</ns1:accountNumberUsedForEC>
                    <ns1:accountNumberLimitForSC>999999</ns1:accountNumberLimitForSC>
                    <ns1:allowOverageForSC>false</ns1:allowOverageForSC>
                    <ns1:accountNumberUsedForSC>13</ns1:accountNumberUsedForSC>
                    <ns1:accountNumberLimitForCMRHost>999999</ns1:accountNumberLimitForCMRHost>
                    <ns1:allowOverageForCMRHost>false</ns1:allowOverageForCMRHost>
                    <ns1:accountNumberUsedForCMRHost>4</ns1:accountNumberUsedForCMRHost>
                    <ns1:attendeeCapacityForMC>1000</ns1:attendeeCapacityForMC>
                    <ns1:attendeeCapacityForTC>1000</ns1:attendeeCapacityForTC>
                    <ns1:attendeeCapacityForEC>3000</ns1:attendeeCapacityForEC>
                    <ns1:attendeeCapacityForSC>500</ns1:attendeeCapacityForSC>
                </ns1:CISiteLicenseInfo>
            </ns1:siteInstance>
        </serv:bodyContent>
    </serv:body>
</serv:message>

עדכוני XML API 11.0.0 SP16

API חדש hostStreamURL נוסף ל - lstRecordingResponse

האלמנט hostStreamURL נוסף ל - LstRecording תגובה במסגרת פרטי ההקלטה. hostStreamURL מחזיר כתובת URL לשימוש המארח כדי להציג את ההקלטה מבלי להיכנס תחילה. כתובת אתר זו תקפה למשך 30 דקות לאחר שנוצרה.

ממשקי API מושפעים:

 • hostStreamURL

hostStreamURL דוגמה לתגובה:

<xsd:complexType name="recordingType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="recordingID" type="xsd:int"/>
<xsd:element name="hostWebExID" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="name" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="description" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="createTime" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="timeZoneID" type="xsd:int"/>
<xsd:element name="size" type="xsd:float"/>
<xsd:element name="streamURL" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="hostStreamURL" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="fileURL" type="xsd:string"/>

GetSite API משתמש במידול WebDB חדש כדי להחזיר נתונים

לפי בקשת הלקוח, ה - API GetSite כעת הוא מאחזר נתוני רישיון מארח מדויקים יותר, נתוני דיווח על שימוש ונתונים אחרים באמצעות מודל WebDB החדש לאתרי CI.

ממשקי API מושפעים:

 • GetSite

GetSite דוגמה לתגובה:

<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:ns1="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/site" xmlns:event="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/event">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>SUCCESS</serv:result>
            <serv:gsbStatus>PRIMARY</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="ns1:getSiteResponse">
            <ns1:siteInstance>
...
...
                <ns1:CISiteLicenseInfo>
                    <ns1:accountNumberLimitForMC>999</ns1:accountNumberLimitForMC>
                    <ns1:allowOverageForMC>false</ns1:allowOverageForMC>
                    <ns1:accountNumberUsedForMC>43</ns1:accountNumberUsedForMC>
                    <ns1:accountNumberLimitForTC>999</ns1:accountNumberLimitForTC>
                    <ns1:allowOverageForTC>false</ns1:allowOverageForTC>
                    <ns1:accountNumberUsedForTC>44</ns1:accountNumberUsedForTC>
                    <ns1:accountNumberLimitForEC>999</ns1:accountNumberLimitForEC>
                    <ns1:allowOverageForEC>false</ns1:allowOverageForEC>
                    <ns1:accountNumberUsedForEC>22</ns1:accountNumberUsedForEC>
                    <ns1:accountNumberLimitForSC>999999</ns1:accountNumberLimitForSC>
                    <ns1:allowOverageForSC>false</ns1:allowOverageForSC>
                    <ns1:accountNumberUsedForSC>13</ns1:accountNumberUsedForSC>
                    <ns1:accountNumberLimitForCMRHost>999999</ns1:accountNumberLimitForCMRHost>
                    <ns1:allowOverageForCMRHost>false</ns1:allowOverageForCMRHost>
                    <ns1:accountNumberUsedForCMRHost>4</ns1:accountNumberUsedForCMRHost>
                </ns1:CISiteLicenseInfo>
            </ns1:siteInstance>
        </serv:bodyContent>
    </serv:body>
</serv:message>

GetSite דוגמה לתגובה עבור אתרי EE:

<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:ns1="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/site" xmlns:event="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/event">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>SUCCESS</serv:result>
            <serv:gsbStatus>PRIMARY</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="ns1:getSiteResponse">
            <ns1:siteInstance>
...
...
                <ns1:CISiteLicenseInfo>
                    <ns1:accountNumberLimitForCMRHost>80</ns1:accountNumberLimitForCMRHost>
                    <ns1:allowOverageForCMRHost>true</ns1:allowOverageForCMRHost>
                    <ns1:accountNumberUsedForCMRHost>99</ns1:accountNumberUsedForCMRHost>
                    <ns1:accountNumberLimitForEEHost>999999</ns1:accountNumberLimitForEEHost>
                    <ns1:allowOverageForEEHost>false</ns1:allowOverageForEEHost>
                    <ns1:accountNumberUsedForEEHost>368</ns1:accountNumberUsedForEEHost>
                </ns1:CISiteLicenseInfo>
            </ns1:siteInstance>
        </serv:bodyContent>
    </serv:body>
</serv:message>

XML API 11.0.0 SP15 עדכונים

החזר פגישות Webex באמצעות ממשק API של GetSessionsInfo

הסכימה עבור GetSessionInfo ל - API יש ערך החזרה חדש, meetingLink. אפשר להשתמש בקישור פגישה כדי להתחיל פגישה של Webex כמארח או על ידי הצטרפות לפגישה של Webex כמשתתפים.

ממשקי API מושפעים:

 • GetSessionInfo

 • meetingLink

GetSessionInfo דוגמה לתגובה:

    <ep:meetingLink>https://hmwds6.qa.webex.com/hmwds6/j.php?MTID=m265e64705c6660d4132c2d4f19aed7e7</ep:meetingLink>
</serv:bodyContent>

תנאי חדש לשאילתה על ידי RecordingID פועל LstRecording API

עכשיו אתה יכול להשתמש LstRecording לשאילתה של הקלטות באמצעות recordingID. ישנם שני סוגים של מזהי הקלטה:

 • מזהי הקלטה עבור פגישות Webex, אירועי Webex ואימוני Webex

 • מזהי הקלטה של NBR להקלטות שונות

אם יש serviceType רכיב בבקשת ה - XML, ולאחר מכן LstRecording הוא מחזיר שירות הקלטה (Webex Meetings, Webex Events ו - Webex Training בלבד).

אם אין serviceType רכיב בבקשת ה - XML, ולאחר מכן LstRecording הוא מחזיר NBR Recording בלבד.

ממשקי API מושפעים:

 • LstRecording

 • RecordingID

LstRecording דוגמאות לתגובה:

דוגמה לבקשה למזהה רישום שירות:

<bodyContent xsi:type="java:com.webex.service.binding.ep.LstRecording">
    <serviceTypes>
        <serviceType>MeetingCenter</serviceType>
        <serviceType>EventCenter</serviceType>
        <serviceType>TrainingCenter</serviceType>
    </serviceTypes>
    <recordingID>974164492</recordingID>
    <order>
         <orderBy>CREATETIME</orderBy>
         <orderAD>DESC</orderAD>
         <orderBy>HOSTID</orderBy>
         <orderAD>ASC</orderAD>
         <orderBy>RECORDNAME</orderBy>
         <orderAD>ASC</orderAD>
    </order>
</bodyContent>

דוגמה לבקשת מזהה הקלטה של NBR:

<bodyContent xsi:type="java:com.webex.service.binding.ep.LstRecording">
    <recordingID>974154032</recordingID>
    <order>
         <orderBy>CREATETIME</orderBy>
         <orderAD>DESC</orderAD>
         <orderBy>HOSTID</orderBy>
         <orderAD>ASC</orderAD>
         <orderBy>RECORDNAME</orderBy>
         <orderAD>ASC</orderAD>
    </order>
</bodyContent>

XML API 11.0.0 SP14 עדכונים

דוחות סיכום שימוש מקדימים עבור מרכז ישיבות

שני ממשקי API חדשים נוספו עבור דוחות ראשוניים של מרכז הפגישות, LstmeetingusagePreliminaryHistory ו- LstmeetingattendeePreliminaryHistory. לאלה תהיה אותה התנהגות כמו LsteventsessionPreliminaryHistory ו- LsteventattendeePreliminaryHistory בדו"ח הסופי.

ממשקי API מושפעים:

 • LstmeetingusagePreliminaryHistory

 • LstmeetingattendeePreliminaryHistory

LstmeetingusagePreliminaryHistory דוגמה לבקשה:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<serv:message
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service"
   xsi:schemaLocation="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service
   http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/service.xsd">
    <header>
        <securityContext>
            <webExID>testuser</webExID>
            <password>****</password>
            <siteName>testsite</siteName>
        </securityContext>
    </header>
    <body>
        <bodyContent xsi:type="java:com.webex.service.binding.history.LstmeetingusagePreliminaryHistory">
            <startTimeScope>
                <sessionStartTimeStart>4/23/2018 00:00:00</sessionStartTimeStart>
                <sessionStartTimeEnd>4/24/2018 11:59:59</sessionStartTimeEnd>
            </startTimeScope>
            <listControl>
                <startFrom>1</startFrom>
                <maximumNum>10</maximumNum>
                <listMethod>AND</listMethod>
            </listControl>
            <order>
                <orderBy>STARTTIME</orderBy>
                <orderAD>ASC</orderAD>
                <orderBy>CONFNAME</orderBy>
                <orderAD>ASC</orderAD>
                <orderBy>CONFID</orderBy>
                <orderAD>ASC</orderAD>
            </order>
        </bodyContent>
    </body>
</serv:message>

LstmeetingusagePreliminaryHistory דוגמה לתגובה:

<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:history="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/history">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>SUCCESS</serv:result>
            <serv:gsbStatus>PRIMARY</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="history:lstmeetingusagePreliminaryHistoryResponse">
            <history:meetingUsagePreliminaryHistory>
                <history:confID>93115261364733685</history:confID>
                <history:sessionKey>800150023</history:sessionKey>
                <history:confName>200804231215</history:confName>
                <history:openTime>04/23/2018 19:16:34</history:openTime>
                <history:timeZoneID>4</history:timeZoneID>
                <history:meetingType>PRO</history:meetingType>
                <history:timeZoneWithDST>San Francisco (Pacific Daylight Time, GMT-07:00)</history:timeZoneWithDST>
                <history:trackingCode>
                    <com:trackingCode1>mytrackingcode1</com:trackingCode1>
                    <com:trackingCode2>mytrackingcode2</com:trackingCode2>
                </history:trackingCode>
                <history:registered>1</history:registered>
                <history:invited>1</history:invited>
                <history:attended>3</history:attended>
            </history:meetingUsagePreliminaryHistory>
            <history:matchingRecords>
                <serv:total>1</serv:total>
                <serv:returned>1</serv:returned>
                <serv:startFrom>1</serv:startFrom>
            </history:matchingRecords>
        </serv:bodyContent>
    </serv:body>
</serv:message>

LstmeetingattendeePreliminaryHistory דוגמה לבקשה:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<serv:message
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service"
   xsi:schemaLocation="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service
   http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/service.xsd">
    <header>
        <securityContext>
            <webExID>testuser</webExID>
            <password>****</password>
            <siteName>testsite</siteName>
        </securityContext>
    </header>
    <body>
        <bodyContent xsi:type="java:com.webex.service.binding.history.LstmeetingattendeePreliminaryHistory">
            <startTimeScope>
                <sessionStartTimeStart>4/23/2018 00:00:00</sessionStartTimeStart>
                <sessionStartTimeEnd>4/24/2018 11:59:59</sessionStartTimeEnd>
            </startTimeScope>
            <listControl>
                <startFrom>1</startFrom>
                <maximumNum>10</maximumNum>
                <listMethod>AND</listMethod>
            </listControl>
            <order>
                <orderBy>STARTTIME</orderBy>
                <orderAD>ASC</orderAD>
                <orderBy>CONFID</orderBy>
                <orderAD>ASC</orderAD>
            </order>
        </bodyContent>
    </body>
</serv:message>

LstmeetingattendeePreliminaryHistory דוגמה לתגובה:

<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:history="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/history">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>SUCCESS</serv:result>
            <serv:gsbStatus>PRIMARY</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="history:lstmeetingattendeePreliminaryHistoryResponse">
            <history:meetingAttendeePreliminaryHistory>
                <history:meetingKey>800150023</history:meetingKey>
                <history:confName>200804231215</history:confName>
                <history:company>XYZ</history:company>
                <history:title>DJ</history:title>
                <history:phoneNumber>1,222,654-3210,,,,</history:phoneNumber>
                <history:address1>1 Any Street</history:address1>
                <history:address2>xyz</history:address2>
                <history:city>SanJose</history:city>
                <history:state>CA</history:state>
                <history:country>USA</history:country>
                <history:zipCode>95111</history:zipCode>
                <history:name>user test2</history:name>
                <history:email>ut2@qa.webex.com</history:email>
                <history:joinTime>04/23/2018 19:13:06</history:joinTime>
                <history:participantType>ATTENDEE</history:participantType>
                <history:confID>93115261364733685</history:confID>
            </history:meetingAttendeePreliminaryHistory>
            <history:meetingAttendeePreliminaryHistory>
                <history:meetingKey>800150023</history:meetingKey>
                <history:confName>200804231215</history:confName>
                <history:name>zzz zzzz</history:name>
                <history:email>z6@webex.com</history:email>
                <history:joinTime>04/23/2018 19:14:10</history:joinTime>
                <history:participantType>ATTENDEE</history:participantType>
                <history:confID>93115261364733685</history:confID>
            </history:meetingAttendeePreliminaryHistory>
            <history:meetingAttendeePreliminaryHistory>
                <history:meetingKey>800150023</history:meetingKey>
                <history:confName>200804231215</history:confName>
                <history:name>test host</history:name>
                <history:email>testuser@webex.com</history:email>
                <history:joinTime>04/23/2018 19:12:42</history:joinTime>
                <history:participantType>ATTENDEE</history:participantType>
                <history:confID>93115261364733685</history:confID>
            </history:meetingAttendeePreliminaryHistory>
            <history:matchingRecords>
                <serv:total>3</serv:total>
                <serv:returned>3</serv:returned>
                <serv:startFrom>1</serv:startFrom>
            </history:matchingRecords>
        </serv:bodyContent>
    </serv:body>
</serv:message>

החזרת כתובת ה - URL של SIP וכתובת ה - URL של Skype מ - GLA GetsessionInfo API

שני יסודות חדשים. <sipURL> ו- <skypeURL> לפיכך, צורפו לתגובה בעת התקשרות ל - GLA. GetSessionInfo API. אלמנטים אלה הם אלמנטים בסיסיים אשר ניתן להחזיר לגישה אנונימית.

 • <sipURL> ניתן להשתמש בו כדי להצטרף לפגישות ממכשיר וידאו של TelePresence או של סיסקו. כך, רק פגישות באמצעות פלטפורמת הווידאו של סיסקו בגרסאות 1.0 או 2.0 אמורות להחזיר את ה - GetSessionInfo. <sipURL> אלמנט נוסף.

 • <skypeURL> ניתן להשתמש בו כדי להצטרף לפגישות מיישום סקייפ של Microsoft, ללא מגבלות או תנאים כלשהם, כך שניתן יהיה להחזיר אותו עבור כל שיחה.

ממשקי API מושפעים:

 • GetSessionInfo

דוגמה לתגובה:

מחזיר את כתובת ה - URL של SIP ואת קישור הפגישה מ - GetMeeting API

שלושה יסודות חדשים. <isCETMeeting>, <meetingLink>, וגם <sipURL> לפיכך, צורפו לתגובה בעת ההתקשרות GetMeeting API.

 • <isCETMeeting> מחזיר האם הפגישה מתבצעת באמצעות פלטפורמת וידאו של סיסקו (תומכת ב - TelePresence וב - Video).

 • <meetingLink> ניתן להשתמש בו כדי להתחבר למפגשים.

 • <sipURL> ניתן להשתמש בו כדי להצטרף לפגישות ממכשיר וידאו של TelePresence או של סיסקו. בדרך זו, רק פגישות המשתמשות בפלטפורמת הווידאו של סיסקו בגרסאות 1.0 או 2.0 צריכות GetMeeting להחזיר את האלמנט.

ממשקי API מושפעים:

 • GetMeeting

GetMeeting דוגמה לתגובה:

עדכוני XML API 11.0.0 SP13

הודעה על ירידת ערך <siteID> האלמנט בהורה <securityContext>

סיסקו מתכננת להפחית את ערך החברה. <siteID> רכיב בהורה <securityContext> אלמנט, והחלף אותו באלמנט <siteName>. בשל מספר רב של <siteID> לעתים קרובות אלמנטים משתנים במהלך נדידות אתרים, ארגונים גובים עלויות תחזוקה גבוהות כדי להמשיך להשתמש באלמנט זה. זוהי הודעה שנתיים מראש.

 • עבור לקוחות WebEx קיימים ההשפעה תתרחש ב -1 במאי 2020.

 • לקוחות חדשים חייבים להשתמש ב <siteName> אלמנט זה מתחיל ב -1 במאי 2018.

 • לקוחות המבצעים אינטגרציות עם CI, Spark או מערכת Atlas, חייבים להשתמש ב <siteName> אלמנט זה מתחיל ב -1 במאי 2018.

ממשקי API מושפעים:

 • <siteName>

 • <securityContext>

אימות נתונים של <tollCallInData> ו- <tollFreeCallInData> אלמנטים

החל מ -1 ביוני 2018, שתי הקבוצות משתפות פעולה. <tollCallInData> ו- <tollFreeCallInData> ממשקי API יקבלו אימות נתונים. זה משפיע על <CreateUser> ו- <SetUser> ממשקי API.

אתרים שמשתמשים במחרוזות שאינן תקפות או מחרוזות עם תבנית לא תקינה בקריאה שלהם בנתונים חייבים לתקן את המחרוזות כדי שאלמנטים אלה יעברו אימות נתונים.

להלן דוגמאות לכך: CreateUser ו- SetUser, tollCallInData ו- tollFreeCallInData בפורמט הנכון:

<tspAccount>
    <tspAccount>
        <tollFreeCallInNumber>86,123,4567000</tollFreeCallInNumber>
        <tollFreeCallInData>1,86</tollFreeCallInData>
        <accountIndex>1</accountIndex>
        <tollCallInNumber>86,123,4567890</tollCallInNumber>
        <tollCallInData>0,86</tollCallInData>
        <subscriberAccessCode>12341234</subscriberAccessCode>
        <participantAccessCode>12341234</participantAccessCode>
        <createOnBridge>false</createOnBridge>
        <defaultFlag>false</defaultFlag>
    </tspAccount>
</tspAccount>
...

עדכוני XML API 11.0.0 SP12

שני ממשקי API חדשים SetContact ו- DelContacts

סכימת ה - API של XML כללה בעבר רק את שני ממשקי ה - API CreateContacts ו- LstContacts, אשר לא סיפק ניהול מלא של אנשי הקשר של המשתמש. על מנת לספק פונקציונליות טובה יותר לניהול איש קשר משתמש באמצעות ממשק ה - API של XML, הוספנו שני ממשקי API חדשים אלה, SetContact ו- DelContacts.

API

הערות

SetContact

התקשר ל - API זה כדי לשנות פרטי קשר כגון דוא"ל, שם, כותרת ושפה.

חריגים:

 • אם איש הקשר לא נמצא על ידי contactEmail רכיב, החריג 140004 "איש קשר לא נמצא" מוחזר

 • אם אתר Webex אינו תומך בשפה נתונה, החריג 030060 "שפה לא חוקית" מוחזר

 • אם כתובת הדוא"ל החדשה שהמשתמש רוצה לשנות אליה היא כפילות עם איש קשר אחר ברשימת אנשי הקשר שלי, החריג 140001 "דוא"ל משמש איש קשר אחר" מוחזר

DelContacts

התקשר ל - API זה כדי למחוק איש קשר אחד או יותר מרשימת אנשי הקשר שלי בהתבסס על הודעות דוא"ל שניתנו.

contactID מוחזר אם ניתן למצוא את הדוא"ל הנתון מתוך הרשימה 'אנשי הקשר שלי ', ומתעלם מהדוא"ל הנתון אם הוא לא נמצא ברשימה' אנשי הקשר שלי '.

אם כל הודעות הדוא"ל הנתונות לא נמצאות ברשימת אנשי הקשר שלי, החריג 00015 (מצטערים, לא נמצאו רשומות) מוחזר.

ממשקי API מושפעים:

 • SetContact

 • DelContacts

SetContact דוגמה לבקשה:

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<serv:message  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service">
<header>
    <securityContext>
      <siteName>SiteName</siteName>
      <webExID>UserID</webExID>
       <password>UserPWD</password>
    </securityContext>
</header>
<body>
<bodyContent xsi:type="java:com.webex.service.binding.ep.SetContact">
            <contactEmail>Contact Email adress</contactEmail>
           <contact>
                <name>New Contact Name</name>
                <email>New Contact Email Address</email>
                <title>New Title</title>
                <company>New Company</company>
                <notes>New Notes</notes>
                <url>New Link</url>
                <phones>
                    <phone>1,,408######,,,,</phone>
                    <mobilePhone>1,,408######,,,,</mobilePhone>
                    <fax>1,,408######,,,,</fax>
                </phones>
                <address>
                    <address1>New Address 1</address1>
                    <address2>New Address 2</address2>
                    <city>New City</city>
                    <state>New State</state>
                    <zipCode>New ZipCode</zipCode>
                    <country>New Company</country>
                </address>
                <language>New Language</language>
            </contact>
</bodyContent>
</body>
</serv:message>

SetContact דוגמה לתגובה:

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:ep="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/ep" xmlns:meet="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/meeting">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>SUCCESS</serv:result>
            <serv:gsbStatus>PRIMARY</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xsi:type="ep:setContactResponse" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"/>
    </serv:body>
</serv:message>

DelContacts דוגמה לבקשה:

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<serv:message  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service">
<header>
    <securityContext>
      <siteName>SiteName</siteName>
      <webExID>UserID</webExID>
       <password>UserPWD</password>
    </securityContext>
</header>
<body>
<bodyContent xsi:type="java:com.webex.service.binding.ep.DelContacts">
        <contactEmail>contact1@qa.webex.com</contactEmail>
        <contactEmail>contact2@qa.webex.com</contactEmail>
</bodyContent>
</body>
</serv:message>

DelContacts דוגמאות לתגובה:


בדוגמה זו, שני אנשי קשר קיימים נמחקים מרשימת אנשי הקשר שלי.

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:ep="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/ep" xmlns:meet="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/meeting">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>SUCCESS</serv:result>
            <serv:gsbStatus>PRIMARY</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xsi:type="ep:delContactsResponse" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
            <ep:contactID>31830997</ep:contactID>
            <ep:contactID>31831002</ep:contactID>
        </serv:bodyContent>
    </serv:body>
</serv:message>


בדוגמה זו, הודעות הדוא"ל אינן ברשימה 'אנשי הקשר שלי '.

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:ep="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/ep" xmlns:meet="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/meeting">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>FAILURE</serv:result>
            <serv:reason>Sorry, no record found</serv:reason>
            <serv:gsbStatus>PRIMARY</serv:gsbStatus>
            <serv:exceptionID>000015</serv:exceptionID>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent/>
    </serv:body>
</serv:message>

עדכוני XML API 11.0.0 SP11

API חדש LstTrainingPollResultsHistory

הפגישה ב- LstTrainingPollResultsHistory API יושם במקור ב - URL API. לפי בקשת הלקוח, הוא מיושם כעת ב - API של XML.

תוצאות הסקרים של הרשימה מוחזרות על ידי הזנת מרכז הדרכה sessionKey. ניתן לבקש את ה - API על ידי הבעלים של מרכז ההדרכה או על ידי מנהל אתר.


יש להפעיל את הגדרת הסקרים המשופרים של TC לפני אחסון תוצאות סקר ההדרכה ב - WebEx DB:

ממשקי API מושפעים:

 • LstTrainingPollResultsHistory

LstTrainingPollResultHistory דוגמה לבקשה:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<serv:message
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service"
   xsi:schemaLocation="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service
   http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/service.xsd">
    <header>
        <securityContext>
            <!-- <returnAdditionalInfo>true</returnAdditionalInfo> -->
            <webExID>ut2</webExID>
            <password>xxxxxxx</password>
            <siteName>testsite1</siteName>
        </securityContext>
    </header>
    <body>
        <bodyContent
xsi:type="java:com.webex.service.binding.history.LstTrainingPollResultsHistory"
            xmlns:meet="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/history">
            <listControl>
                <startFrom>1</startFrom>
                <maximumNum>10</maximumNum>
            </listControl>
            <confID>81722715648558691</confID>
        </bodyContent>
    </body>
</serv:message>


הבקשה מיועדת רק ל - T32/XML API 11.0.0.

LstTrainingPollResultHistory דוגמה לתגובה:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:history="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/history">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>SUCCESS</serv:result>
            <serv:gsbStatus>PRIMARY</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xsi:type="history:lstTrainingPollResultsHistoryResponse" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
            <history:matchingRecords>
                <serv:total>2</serv:total>
                <serv:returned>2</serv:returned>
                <serv:startFrom>1</serv:startFrom>
            </history:matchingRecords>
            <history:sessionInfo>
                <history:sessionKey>81901776767288734</history:sessionKey>
                <history:confName>TC poll test 20171220 1635</history:confName>
                <history:host>John Doe</history:host>
            </history:sessionInfo>
            <history:polls>
                <history:poll>
                    <history:pollDesc>Test</history:pollDesc>
                    <history:timeLimit>300</history:timeLimit>
                    <history:startTime>12/20/2017 16:54:48</history:startTime>
                    <history:endTime>12/20/2017 16:58:07</history:endTime>
                    <history:numAttendees>3</history:numAttendees>
                    <history:questions>
                        <history:question>
                            <history:questionSequence>1</history:questionSequence>
                            <history:questionDesc>test question 1 (multi-choice/single-answer)</history:questionDesc>
                            <history:questionType>1</history:questionType>
                            <history:answerChoices>
                                <history:answerChoice>test answer 4</history:answerChoice>
                                <history:answerChoice>test answer 3</history:answerChoice>
                                <history:answerChoice correct="true">test answer 2</history:answerChoice>
                                <history:answerChoice>test answer 1</history:answerChoice>
                            </history:answerChoices>
                            <history:attendees>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465742</history:username>
                                    <history:fullName>test</history:fullName>
                                    <history:email>test@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>test answer 2</history:pollResponse>
                                    <history:isCorrect>true</history:isCorrect>
                                </history:attendee>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465747</history:username>
                                    <history:fullName>test2</history:fullName>
                                    <history:email>test2@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>test answer 1</history:pollResponse>
                                    <history:isCorrect>false</history:isCorrect>
                                </history:attendee>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465752</history:username>
                                    <history:fullName>test3</history:fullName>
                                    <history:email>test3@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>No Answer</history:pollResponse>
                                    <history:isCorrect>false</history:isCorrect>
                                </history:attendee>
                            </history:attendees>
                        </history:question>
                        <history:question>
                            <history:questionSequence>2</history:questionSequence>
                            <history:questionDesc>test question 2 (multi-choiec.multi-answer)</history:questionDesc>
                            <history:questionType>2</history:questionType>
                            <history:answerChoices>
                                <history:answerChoice>test answer D</history:answerChoice>
                                <history:answerChoice>test answer C</history:answerChoice>
                                <history:answerChoice correct="true">test answer B</history:answerChoice>
                                <history:answerChoice correct="true">test answer A</history:answerChoice>
                            </history:answerChoices>
                            <history:attendees>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465742</history:username>
                                    <history:fullName>test</history:fullName>
                                    <history:email>test@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>test answer B,test answer A</history:pollResponse>
                                    <history:isCorrect>true</history:isCorrect>
                                </history:attendee>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465747</history:username>
                                    <history:fullName>test2</history:fullName>
                                    <history:email>test2@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>test answer D,test answer C,test answer B,test answer A</history:pollResponse>
                                    <history:isCorrect>false</history:isCorrect>
                                </history:attendee>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465752</history:username>
                                    <history:fullName>test3</history:fullName>
                                    <history:email>test3@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>No Answer</history:pollResponse>
                                    <history:isCorrect>false</history:isCorrect>
                                </history:attendee>
                            </history:attendees>
                        </history:question>
                        <history:question>
                            <history:questionSequence>3</history:questionSequence>
                            <history:questionDesc>test question 2 (short answer)</history:questionDesc>
                            <history:questionType>3</history:questionType>
                            <history:attendees>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465742</history:username>
                                    <history:fullName>test</history:fullName>
                                    <history:email>test@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>ans1</history:pollResponse>
                                </history:attendee>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465747</history:username>
                                    <history:fullName>test2</history:fullName>
                                    <history:email>test2@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>ans2</history:pollResponse>
                                </history:attendee>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465752</history:username>
                                    <history:fullName>test3</history:fullName>
                                    <history:email>test3@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>No Answer</history:pollResponse>
                                </history:attendee>
                            </history:attendees>
                        </history:question>
                    </history:questions>
                </history:poll>
                <history:poll>
                    <history:pollDesc>Survey</history:pollDesc>
                    <history:timeLimit>300</history:timeLimit>
                    <history:startTime>12/20/2017 16:58:57</history:startTime>
                    <history:endTime>12/20/2017 17:02:39</history:endTime>
                    <history:numAttendees>3</history:numAttendees>
                    <history:questions>
                        <history:question>
                            <history:questionSequence>1</history:questionSequence>
                            <history:questionDesc>survey question 1 (multi-choiec/sinngle-answer)</history:questionDesc>
                            <history:questionType>1</history:questionType>
                            <history:answerChoices>
                                <history:answerChoice>survey answer 3</history:answerChoice>
                                <history:answerChoice>survey answer 2</history:answerChoice>
                                <history:answerChoice>survey answer 1</history:answerChoice>
                            </history:answerChoices>
                            <history:attendees>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465757</history:username>
                                    <history:fullName>test</history:fullName>
                                    <history:email>test@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>survey answer 3</history:pollResponse>
                                </history:attendee>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465762</history:username>
                                    <history:fullName>test2</history:fullName>
                                    <history:email>test2@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>survey answer 2</history:pollResponse>
                                </history:attendee>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465767</history:username>
                                    <history:fullName>test3</history:fullName>
                                    <history:email>test3@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>No Answer</history:pollResponse>
                                </history:attendee>
                            </history:attendees>
                        </history:question>
                        <history:question>
                            <history:questionSequence>2</history:questionSequence>
                            <history:questionDesc>survey question 2 (multi-choiec/multi-answer)</history:questionDesc>
                            <history:questionType>2</history:questionType>
                            <history:answerChoices>
                                <history:answerChoice>survey answer D</history:answerChoice>
                                <history:answerChoice>survey answer C</history:answerChoice>
                                <history:answerChoice>survey answer B</history:answerChoice>
                                <history:answerChoice>survey answer A</history:answerChoice>
                            </history:answerChoices>
                            <history:attendees>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465757</history:username>
                                    <history:fullName>test</history:fullName>
                                    <history:email>test@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>survey answer D,survey answer C</history:pollResponse>
                                </history:attendee>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465762</history:username>
                                    <history:fullName>test2</history:fullName>
                                    <history:email>test2@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>survey answer C,survey answer B</history:pollResponse>
                                </history:attendee>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465767</history:username>
                                    <history:fullName>test3</history:fullName>
                                    <history:email>test3@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>No Answer</history:pollResponse>
                                </history:attendee>
                            </history:attendees>
                        </history:question>
                        <history:question>
                            <history:questionSequence>3</history:questionSequence>
                            <history:questionDesc>survey question 3 (short answer)</history:questionDesc>
                            <history:questionType>3</history:questionType>
                            <history:attendees>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465757</history:username>
                                    <history:fullName>test</history:fullName>
                                    <history:email>test@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>AAA</history:pollResponse>
                                </history:attendee>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465762</history:username>
                                    <history:fullName>test2</history:fullName>
                                    <history:email>test2@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>BBB</history:pollResponse>
                                </history:attendee>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465767</history:username>
                                    <history:fullName>test3</history:fullName>
                                    <history:email>test3@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>No Answer</history:pollResponse>
                                </history:attendee>
                            </history:attendees>
                        </history:question>
                    </history:questions>
                </history:poll>
            </history:polls>
        </serv:bodyContent>
    </serv:body>
</serv:message>

התגובה שונה אם הפגישה לא נמצאה, לא שייכת למשתמש שמבקש אותה או אם המשתמש שמבקש אותה אינו גם מנהל אתר.

דוגמה לתגובה:

<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:history="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/history">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>FAILURE</serv:result>
            <serv:reason>Sorry, no record found</serv:reason>
            <serv:gsbStatus>PRIMARY</serv:gsbStatus>
            <serv:exceptionID>000015</serv:exceptionID>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent/>
    </serv:body>
</serv:message>

חדש attendeeSendVideo אפשרות בממשקי API CreateTrainingSession, SetTrainingSession, וגם GetTrainingSession

מכיוון שהאפשרויות הזמינות בעת תזמון מפגש במרכז ההדרכה כוללות שליחת וידאו, ממשק ה - API של ה - XML הוסיף כעת את attendeeSendVideo אפשרות ליצור, לקבל ולהגדיר ממשקי API למפגשים במרכז ההדרכה.

ממשקי API מושפעים:

 • CreateTrainingSession

 • SetTrainingSession

 • GetTrainingSession

עיצוב

האפשרות אוחסנה בטבלת DB WbxMMConfParam/paramvalue as paramname =" optionSupportSendVideo "

CreateTrainingSession בקש עדכונים:

SetTrainingSession בקש עדכונים:


הבקשה היא עבור T32/XML API11.0.0 בלבד.

GetTrainingSession עדכוני תגובה:

שנה ConfName הגבלת גודל מקסימלי ל -128 תווים לתצוגה

שם הכנס STRING ConfName כעת הוא מוגבל ל -128 תווים לתצוגה לכל היותר. שינוי זה מתיישר עם מגבלת דף הבית של J2EE. אם בקשת API כוללת ConfName אם הוא ריק או חורג מאורך תו תצוגה 128, מוצגת הודעת השגיאה הבאה:

"060065 שם כנס קלט לא חוקי. שם הכנס לא יכול להיות ריק או לחרוג מאורך תו התצוגה המקסימלי 128 ."

ממשקי API מושפעים:

 • ConfName

הודעת חריגה השתנתה ב - API LstRecording

הודעת החריגה נזרקת כאשר טווח זמן השאילתה חורג מהמגבלה המרבית על ה - API LstRecording זה השתנה. כברירת מחדל, שאילתות תומכות בארבעה שבועות של הקלטות. בקשות של יותר מארבעה שבועות מקבלות את הודעת השגיאה הבאה:

"999999 חרג מהיקף זמן שאילתה מקסימלי של 28 ימים ".

ממשקי API מושפעים:

 • LstRecording

עדכוני XML API 11.0.0 SP10

עדכון XML API 11.0 SP10 אינו כולל שינויים בסכימה.