Aby uzyskać więcej informacji na temat interfejsu API XML 41, zobacz Omówienie aktualizacji interfejsu API spotkań cisco Webex (API 41)

Ten artykuł zawiera aktualizacje i zmiany dla miesięcznych wydań sp interfejsu API XML.

Aby uzyskać więcej informacji na temat interfejsu API XML 40, zobacz Omówienie aktualizacji interfejsu API spotkań Cisco Webex (API 40).

Aby uzyskać aktualizacje dla interfejsu API XML 11 SP9 i wcześniejszych, przejdź do cisco DevNet.

Aktualizacje interfejsu API XML 39.11.0

Kliknij tutaj, aby pobrać schemat interfejsu API XML 39.11.

LstSummaryUser może wysyłać zapytania do kont użytkowników przez ostatni zmodyfikowany czas

Modernizujemy LstSummaryUser Interfejs API, aby umożliwić użytkownikom wykonywanie zapytań o konta użytkowników na podstawie czasu, w której zostały ostatnio zmodyfikowane. Trzy nowe elementy, modifiedDateStart, modifiedDateEnd i lastModifiedTime, zostały dodane do interfejsu API.


Maksymalny zakres czasu dla tej kwerendy wynosi 90 dni. Jeśli wsadujesz zakres czasu, który wynosi więcej niż 90 dni, pojawi się błąd: 999999 Maksymalny zakres dat wynosi 90 dni dla zmodyfikowanej kwerendy daty.

Interfejsy API, których dotyczy problem:

 • LstSummaryUser

LastSummaryUser Przykład żądania:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<message xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2009/05/service">
<header>
  <securityContext>
    <siteName>Site_Name</siteName>
    <webExID>SiteAdmin</webExID>
    <password>Password</password>
    <partnerID>webexpartner</partnerID>
  </securityContext>
</header>
<body>
    <bodyContent xsi:type="java:com.webex.service.binding.user.LstsummaryUser">
        <dataScope>
            <modifiedDateStart>10/01/2019 09:24:54</modifiedDateStart>
            <modifiedDateEnd>11/30/2019 09:24:54</modifiedDateEnd>
            <timeZoneID>4</timeZoneID>
        </dataScope>
    </bodyContent>
</body>
</message>

LstSummaryUser Przykład odpowiedzi:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:use="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/user">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>SUCCESS</serv:result>
            <serv:gsbStatus>PRIMARY</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xsi:type="use:lstsummaryUserResponse" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
            <use:user>
                <use:userID>**5124***</use:userID>
                <use:webExId>***MR***</use:webExId>
                <use:firstName>***MR***</use:firstName>
                <use:lastName>***est***</use:lastName>
                <use:email>***est***@qa.webex.com</use:email>
                <use:userRoleType>HOST</use:userRoleType>
                <use:registrationDate>06/19/2016 22:13:06</use:registrationDate>
                <use:active>DEACTIVATED</use:active>
                <use:timeZoneID>4</use:timeZoneID>
                <use:meetingTypes>
                    <use:meetingType>3</use:meetingType>
                    <use:meetingType>9</use:meetingType>
                    <use:meetingType>10</use:meetingType>
                    <use:meetingType>11</use:meetingType>
                    <use:meetingType>13</use:meetingType>
                    <use:meetingType>14</use:meetingType>
                    <use:meetingType>102</use:meetingType>
                </use:meetingTypes>
                <use:lastLoginTime>10/19/2019 23:13:14</use:lastLoginTime>
                <use:lastModifiedTime>11/11/2019 19:11:11</use:lastModifiedTime>
            </use:user>

Aktualizacje interfejsu API XML 39.10.0

Kliknij tutaj, aby pobrać schemat interfejsu API XML 39.10.

GetSessionInfo i GetUserCard zwraca kod CAPTCHA podczas korzystania z dostępu anonimowego

Jako aktualizacja zabezpieczeń ulepszyliśmy GetSessionInfo i GetUserCard Interfejsy API z ochroną odpowiedzi kodu CAPTCHA. Jeśli aplikacje wywołać interfejsy API przy użyciu dostępu anonimowego, zwiększyć aplikację do obsługi wprowadzania kodu CAPTCHA.

Interfejsy API, których dotyczy problem:

 • GetSessionInfo

 • GetUserCard

Aktualizacje zabezpieczeń i odpowiedzi CAPTCHA:

GetSessionInfo Odpowiedź bez CAPTCHA Przykład:

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:ep="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/ep" xmlns:meet="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/meeting">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>FAILURE</serv:result>
            <serv:reason>Corresponding Meeting not found</serv:reason>
            <serv:gsbStatus>PRIMARY</serv:gsbStatus>
            <serv:exceptionID>060001</serv:exceptionID>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent/>
    </serv:body>
</serv:message>

GetSessionInfo Odpowiedź za pomocą przykładu CAPTCHA:

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:ep="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/ep" xmlns:meet="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/meeting">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>FAILURE</serv:result>
            <serv:reason>Corresponding Meeting not found</serv:reason>
            <serv:gsbStatus>PRIMARY</serv:gsbStatus>
            <serv:exceptionID>060001</serv:exceptionID>
            <serv:CAPTCHAID>SDDHEEfgkerwAAAI****qHS****Nfx_d34znF8RdVHzrsMIYFeuArjD96Q2:234322374320JGUBE349924</serv:CAPTCHAID>
           <serv:CAPTCHAImage>
                iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAHgAAAAyCAMAAACgee/qAAADAFBMVEUAAAAAADMAAGYAAJkAAMwAAP8AMwAAMzMAM2YA
                ...........
                maorF0PESWQ15APDKJ74YLs/hlGmaRGeJuRxvyyg8smcK3veB/v5sueF/pxD8H4J/A0HPu+ZUFb7SAAAAAElFTkSuQmCC
            </serv:CAPTCHAImage>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent/>
    </serv:body>
</serv:message>

Jeśli otrzymasz odpowiedź CAPTCHA i nadal wywołujesz interfejs API, dołącz do żądania interfejsu API captchaid i captchaword:

<serv:message xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service">
<header>
<securityContext>
    <siteName>sqdemo6</siteName>
    <CAPTCHAID>SDDHEEfgkerwAAAI****qHS****Nfx_d34znF8RdVHzrsMIYFeuArjD96Q2:234322374320JGUBE349924</CAPTCHAID>
    <CAPTCHAWord>pyjihk</CAPTCHAWord>
</securityContext>
</header>
<body>
    <bodyContent xsi:type="java:com.webex.service.binding.ep.GetSessionInfo">
        <sessionKey>715801743</sessionKey>
    </bodyContent>
</body>
</serv:message>

GetSessionInfo Odpowiedź na niepoprawne CAPTCHAID i CAPTCHAWord Przykład:

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:ep="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/ep" xmlns:meet="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/meeting">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>FAILURE</serv:result>
            <serv:reason>CAPTCHA ID and word are invalid or missing</serv:reason>
            <serv:gsbStatus>PRIMARY</serv:gsbStatus>
            <serv:exceptionID>030113</serv:exceptionID>
            <serv:CAPTCHAID>SDDHEEfgkerwAAAI****qHS****Nfx_d34znF8RdVHzrsMIYFeuArjD96Q2:234322374320JGUBE349924</serv:CAPTCHAID>
           <serv:CAPTCHAImage>
                iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAHgAAAAyCAMAAACgee/qAAADAFBMVEUAAAAAADMAAGYAAJkAAMwAAP8AMwAAMzMAM2YA
                ...........
                maorF0PESWQ15APDKJ74YLs/hlGmaRGeJuRxvyyg8smcK3veB/v5sueF/pxD8H4J/A0HPu+ZUFb7SAAAAAElFTkSuQmCC
            </serv:CAPTCHAImage>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent/>
    </serv:body>
</serv:message>

LstSummaryUser obsługa zwracania adresów URL pokoi osobistych

Dodaliśmy nowy element odpowiedzi, personalMeetingRoomURL, do LstSummaryUser Api.

LstSummaryUser Przykład odpowiedzi:

Aktualizacje interfejsu API XML 39.9.0

Kliknij tutaj, aby pobrać schemat interfejsu API XML 39.9.

Obsługa krótkich adresów URL SIP dla osobistych sal konferencyjnych (PMR)

Obsługa krótkiego formatu adresów URL SIP dla pmr GetSessionInfo, GetMeeting, GetUser i GetMe Apis. Nowy element odpowiedzi o nazwie displayMeetingUrl został dodany do GetUser i GetMe interfejsów API i jest już obecny w GetSessionInfo i GetMeeting. displayMeetingUrl zwraca adres URL PMR użytkownika.

Interfejsy API, których dotyczy problem:

 • GetSessionInfo

 • GetMeeting

 • GetUser

 • GetMe

GetUser Przykład odpowiedzi:

GetMe Przykład odpowiedzi:

GetSessionInfo zwraca niezbędne elementy dostępu anonimowego

Jako wymóg bezpieczeństwa, tylko niezbędne elementy mogą być teraz zwracane przez GetSessionInfo dostępu anonimowego.

GetSessionInfo Przykład odpowiedzi:

<serv:bodyContent xsi:type="ep:getSessionInfoResponse" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <ep:status>NOT_INPROGRESS</ep:status>
    <ep:sessionkey>715952675</ep:sessionkey>
    <ep:accessControl>
        <ep:listStatus>PUBLIC</ep:listStatus>
        <ep:registration>false</ep:registration>
        <ep:passwordReq>true</ep:passwordReq>
        <ep:registrationURL>https://sqdemo6.dmz.webex.com/ec3300/eventcenter/enroll/register.do?loadFlag=1&amp;reqFlag=1&amp;confId=123203663769372547&amp;siteurl=sqdemo6</ep:registrationURL>
        <ep:registrationURLForMobile>https://sqdemo6.dmz.webex.com/ec3300/eventcenter/enroll/mobileRegister.do?formId=0&amp;formType=0&amp;loadFlag=1&amp;from=mobileClient&amp;siteurl=sqdemo6&amp;confId=123203663769372547</ep:registrationURLForMobile>
    </ep:accessControl>
    <ep:metaData>
        <ep:confName>Anony_Meeting_Retuning</ep:confName>
        <ep:serviceType>MeetingCenter</ep:serviceType>
    </ep:metaData>
    <ep:schedule>
        <ep:startDate>03/29/2019 11:55:00</ep:startDate>
        <ep:duration>60</ep:duration>
        <ep:timeZone>GMT-07:00, Pacific (San Francisco)</ep:timeZone>
        <ep:timeZoneID>4</ep:timeZoneID>
    </ep:schedule>
    <ep:attendeeOptions>
        <ep:joinRequiresAccount>false</ep:joinRequiresAccount>
    </ep:attendeeOptions>
    <ep:isAllowJBH>true</ep:isAllowJBH>
    <ep:isCETMeeting>true</ep:isCETMeeting>
    <ep:isPersonalMeetingRoom>false</ep:isPersonalMeetingRoom>
    <ep:meetingLink>https://sqdemo6.dmz.webex.com/sqdemo6/e.php?MTID=m2399b241f12722ca325388495e845103</ep:meetingLink>
    <ep:sipURL>715952675@sqdemo6.dmz.webex.com</ep:sipURL>
    <ep:displayMeetingUrl>715952675@sqdemo6.dmz.webex.com</ep:displayMeetingUrl>
</serv:bodyContent>

Interfejsy API, których dotyczy problem:

 • GetSessionInfo

Planowanie zmian w zachowaniach spotkań i zdarzeń

Domyślnie wszystkie zaplanowane spotkania są spotkaniami z obsługą urządzeń wideo. Jednak po zaplanowaniu spotkania, ale wybierzesz opcję Brak lub Inne dla dźwięku spotkania, spotkanie zostanie zaplanowane jako spotkanie webex z włączoną funkcją urządzenia bez wideo.

Interfejsy API, których dotyczy problem:

 • CreateMeeting

 • SetMeeting

 • CreateEvent

 • SetEvent

Aktualizacje interfejsu API XML 39.8.0

Kliknij tutaj, aby pobrać schemat interfejsu API XML 39.8.

LsttrainingattendeeHistory teraz zwraca uwagę uczestnika spotkania

Nowy element odpowiedzi, attentionToDurationPercentage, został dodany do LsttrainingattendeeHistory Api. LsttrainingattendeeHistory zwraca szczegóły uważności uczestnika spotkania. Element jest zwracany w tym formacie:

<history:attentionToDurationPercentage>100</history:AttentionToDurationPercentage>

Interfejsy API, których dotyczy problem:

 • LsttrainingattendeeHistory

  • attentionToDurationPercentage

  • attentionToAttendancePercentage

LsttrainingattendeeHistory Przykład odpowiedzi:

<history:endTime>04/17/2019 23:37:07</history:endTime>
<history:duration>6</history:duration>
    <history:attentionToDurationPercentage>100</history:AttentionToDurationPercentage>
    <history:attentionToAttendancePercentage>100</history:AttentionToAttendancePercentage>
<history:registered>N</history:registered>
<history:invited>N</history:invited>

GetSite teraz zwraca liczbę licencji

Nowe elementy odpowiedzi zostały dostarczone w celu zwrócenia różnych zliczeń licencji w GetSite Api.

Interfejsy API, których dotyczy problem:

 • GetSite

  • EEActiveUserCount

  • activeCETHost

  • MCActiveUserCount

  • ECActiveUserCount

  • TCActiveUserCount

  • SCActiveUserCount

GetSiteFT i SetSiteFT Redesign

ten GetSiteFT i SetSiteFT Interfejsy API zostały przeprojektowane, aby umożliwić dynamiczne przełączanie funkcji.

Interfejsy API, których dotyczy problem:

 • GetSiteFT

 • SetSiteFT

GetSite Przykład żądania:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<serv:message
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service"
   xsi:schemaLocation="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service
   http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/service.xsd">
    <header>
        <securityContext>
            <siteName>{siteName}</siteName>
            <accessToken>{This is machine account access token}</accessToken>
        </securityContext>
    </header>
    <bodyContent xsi:type="java:com.webex.service.binding.site.GetSiteFT">
        <featureToggles>
            <name>SupportCrossLaunch</name>
            <name>RemoveCMRLicenseSA</name>
        </featureToggles>
    </bodyContent>
</body>
</serv:message>

GetSite Przykład odpowiedzi:

<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:ns1="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/site" xmlns:event="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/event">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>SUCCESS</serv:result>
            <serv:gsbStatus>PRIMARY</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="ns1:getSiteFTResponse">
            <ns1:featureToggles>
                <ns1:featureToggle>
                    <ns1:name>SupportCrossLaunch</ns1:name>
                    <ns1:value>false</ns1:value>
                </ns1:featureToggle>
                <ns1:featureToggle>
                    <ns1:name>RemoveCMRLicenseSA</ns1:name>
                    <ns1:value>false</ns1:value>
                </ns1:featureToggle>
            </ns1:featureToggles>
        </serv:bodyContent>
    </serv:body>
</serv:message>

SetSite Przykład żądania:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<serv:message
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service"
   xsi:schemaLocation="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service
   http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/service.xsd">
    <header>
        <securityContext>
            <siteName>{siteName}</siteName>
            <accessToken>{This is machine account access token}</accessToken>
        </securityContext>
    </header>
    <body>
        <bodyContent xsi:type="java:com.webex.service.binding.site.SetSiteFT">
            <featureToggles>
                <featureToggle>
                    <name>SupportCrossLaunch</name>
                    <value>false</value>
                </featureToggle>
                <featureToggle>
                    <name>SupportPeopleInsight</name>
                    <value>true</value>
                </featureToggle>
            </featureToggles>
        </bodyContent>
    </body>
</serv:message>

SetSiteFT Przykład resonse:

<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:ns1="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/site" xmlns:event="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/event">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>SUCCESS</serv:result>
            <serv:gsbStatus>PRIMARY</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="ns1:setSiteFTResponse"/>
    </serv:body>
</serv:message>

Długość opisu spotkania ograniczona do 2500 znaków

Następujące interfejsy API mają teraz długość zawartości elementu opisu spotkania ograniczoną do 2500 znaków:

Interfejsy API, których dotyczy problem:

 • CreateEvent

 • SetEvent

 • CreateTrainingSession

 • SetTrainingSession

Ma to zapobiec niemożna przetworzyć żądania przez program Cisco Webex. Jeśli opis spotkania jest dłuższy niż 2500 znaków, zwracany jest komunikat o błędzie.

Aktualizacje interfejsu API XML 39.5.0

Nowy element videoMeshInterclusters dodane do SetSite schematy GetSite

Nowy element, videoMeshInterclusters, został dodany do SetSite pierwiastek. videoMeshInterclusters zawiera również trzy elementy dla dzieci videoMeshHomeCluster1, videoMeshHomeCluster2 i videoMeshHomeCluster3.

Interfejsy API, których dotyczy problem:

 • SetSite

  • videoMeshInterclusters

   • videoMeshHomeCluster1

   • videoMeshHomeCluster2

   • videoMeshHomeCluster3

 • GetSite

  • videoMeshInterclusters

   • videoMeshHomeCluster1

   • videoMeshHomeCluster2

   • videoMeshHomeCluster3

SetSite Poproś o aktualizacje:

GetSite Aktualizacje odpowiedzi:

Aktualizacje interfejsu API XML 39.3.0

Krótki adres URL SIP w interfejsie API XML, nowy element displayMeetingUrl

Kliknij tutaj, aby pobrać schemat interfejsu API XML 39.3.

Obecnie podczas dołączania do spotkania Webex aplikacja lub urządzenie musi dostarczać informacje o witrynie, co czasami utrudnia dołączanie do spotkań. Jest to szczególnie ważne podczas wybierania numeru z urządzenia SIP, ponieważ użytkownik musi wpisać meeting_number@sitename.webex.com.

Aby ułatwić dołączanie do spotkań, usunęliśmy wymóg wprowadzenia nazwy witryny ze spotkania SIP URI: meeting_number@webex.com. Aby zachować zgodność wsteczną, stary format działa na sipURL i nowy format jest dołączany do nowego elementu displayMeetingUrl.

Interfejsy API, których dotyczy problem:

 • GetMeeting

  • displayMeetingUrl

 • GetEvent

  • displayMeetingUrl

 • GetSessionInfo

  • displayMeetingUrl

GetMeeting Przykład odpowiedzi:

    <meet:isCETMeeting>true</meet:isCETMeeting>
    <meet:meetingLink>https://sqdemo.dmz.webex.com/sqdemo/j.php?MTID=m0cdefe09626ba0bec956cdf9088bff55</meet:meetingLink>
    <meet:sipURL>712296997@sqdemo.dmz.webex.com</meet:sipURL>
    <meet:displayMeetingUrl>712296997@dmz.webex.com</meet:displayMeetingUrl>
</serv:bodyContent>

GetEvent Przykład odpowiedzi:

    <event:hostType>1001001</event:hostType>
    <event:isCETMeeting>true</event:isCETMeeting>
    <event:sipURL>713847821@sqdemo.dmz.webex.com</event:sipURL>
    <event:displayMeetingUrl>713847821@dmz.webex.com</event:displayMeetingUrl>
</serv:bodyContent>

GetSessionInfo Przykład odpowiedzi:

    <ep:isCETMeeting>true</ep:isCETMeeting>
    <ep:isNextUpcomingInstance>true</ep:isNextUpcomingInstance>
    <ep:meetingLink>https://sqdemo.dmz.webex.com/sqdemo/j.php?MTID=ee7d38639d0b4a9ed2eb8802cfa2810dd</ep:meetingLink>
    <ep:sipURL>713847821@sqdemo.dmz.webex.com</ep:sipURL>
    <ep:displayMeetingUrl>713847821@dmz.webex.com</ep:displayMeetingUrl>
</serv:bodyContent>

Przykład wiadomości e-mail:

Długość opisu jest teraz ograniczona do 1024 znaków

Następujące interfejsy API mają teraz długość zawartości elementu opisu ograniczoną do 1024 znaków:

Interfejsy API, których dotyczyproblem:

 • CreateTrainingSession

 • SetTrainingSession

 • CreateEvent

 • SetEvent

Ta zmiana ma uniemożliwić cisco Webex nie może przetworzyć żądania. Jeśli opis jest dłuższy niż 1024 znaków, zwracany jest komunikat o błędzie: "060067 Niezgodny z prawem opis danych wejściowych. Opis nie może przekroczyć maksymalnej długości wyświetlania 1024."

Przykład odpowiedzi dla opisu Długość większa niż 1024 znaki:

<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:sess="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/session" xmlns:train="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/trainingsession" xmlns:qti="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/trainingsessionqti" xmlns:qtiasi="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/trainingsessionqtiasi">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>FAILURE</serv:result>
            <serv:reason>
Illegal input description. The description can't exceed the maximum display characters's length 1024
            </serv:reason>
            <serv:gsbStatus>PRIMARY</serv:gsbStatus>
            <serv:exceptionID>060067</serv:exceptionID>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent/>
    </serv:body>
</serv:message>

GetSessionInfo teraz zwraca tylko podstawowe informacje dla pokoi osobistych, gdy istnieje anonimowy użytkownik korzystający z interfejsu API

Aby zapewnić większe bezpieczeństwo, zmniejszamy ilość informacji zwracanych przez GetSessionInfo gdy istnieje anonimowy uczestnik użytkownika przy użyciu interfejsu API. W tej aktualizacji zmniejszymy następujące elementy w odpowiedzi interfejsu API:

Interfejsy API, których dotyczy problem:

 • GetSessionInfo

  • <ep:accessControl>

 • <ep:sessionPassword>

  • <ep:telephony>

  • <ep:isAlternateHost>…</ep:isAlternateHost>

  • <ep:isCreator>…</ep:isCreator>

  • <ep:hostKey>…</ep:hostKey>

  • <ep:supportE2E>…</ep:supportE2E>

Porównania odpowiedzi:

<serv:bodyContent xsi:type="ep:getSessionInfoResponse" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <ep:status>NOT_INPROGRESS</ep:status>
    <ep:isLocked>false</ep:isLocked>
    <ep:sessionkey>712419789</ep:sessionkey>
    <ep:confID>120396209273701973</ep:confID>
    <ep:accessControl>
        <ep:sessionPassword></ep:sessionPassword>   <!--Removed-->
        <ep:listStatus>UNLISTED</ep:listStatus>
        <ep:registration>false</ep:registration>
        <ep:passwordReq>false</ep:passwordReq>
        <ep:isEnforceAudioPassword>false</ep:isEnforceAudioPassword>
        <ep:isEnforceAudioLogin>false</ep:isEnforceAudioLogin>
    </ep:accessControl>
    <ep:metaData>
        <ep:confName>Simon Test's Personal Room</ep:confName>
        <ep:sessionType>3</ep:sessionType>
        <ep:serviceType>MeetingCenter</ep:serviceType>
        <ep:isRecurring>false</ep:isRecurring>
        <ep:agendaFormat>TEXT</ep:agendaFormat>
        <ep:descriptionFormat>TEXT</ep:descriptionFormat>
        <ep:isException>false</ep:isException>
        <ep:seriesMeetingKey>0</ep:seriesMeetingKey>
        <ep:hasException>false</ep:hasException>
    </ep:metaData>
    <ep:telephony>    <!--Removed-->
        <ep:telephonySupport>CALLBACK</ep:telephonySupport> <!--Removed-->
        <ep:globalCallInNumbersURL>https://sqdemo6.dmz.webex.com/sqdemo6/globalcallin.php?serviceType=MC&amp;ED=0</ep:globalCallInNumbersURL>   <!--Removed-->
        <ep:tollFreeRestrictionsURL>https://www.webex.com/pdf/tollfree_restrictions.pdf</ep:tollFreeRestrictionsURL>    <!--Removed-->
        <ep:dialInSequences>AutoDialInSequence:[AccessNumber],,*00*[AccessCode]#,,,[AttendeeID]#|SilentDialInSequence:[AccessNumber],,*01*[AccessCode]#[AttendeeID]#*01*|AutoLGDialInSequence:[AccessNumber],,*00*[AccessCode]#,,,[ProfileID]#,,,[PIN]#|SilentLGDialInSequence:[AccessNumber],,*01*[AccessCode]#[ProfileID]#[PIN]#*01*|AutoLGPWDialInSequence:[AccessNumber],,*00*[AccessCode]#,,,[ProfileID]#,,,[PIN]#,,,[Password]#|SilentLGPWDialInSequence:[AccessNumber],,*01*[AccessCode]#[ProfileID]#[PIN]#[Password]#*01*</ep:dialInSequences>  <!--Removed-->
        <ep:callInNum>    <!--Removed-->
            <serv:tollNum>14085452910</serv:tollNum>    <!--Removed-->
            <serv:globalNum>  <!--Removed-->
                <serv:countryAlias>14085452912</serv:countryAlias>  <!--Removed-->
                <serv:phoneNumber>14085452912</serv:phoneNumber>    <!--Removed-->
                <serv:tollFree>false</serv:tollFree>    <!--Removed-->
                <serv:default>false</serv:default>  <!--Removed-->
            </serv:globalNum> <!--Removed-->
        </ep:callInNum>   <!--Removed-->
        <ep:labels>   <!--Removed-->
            <ep:tollFreeCallInLabel>Call-in toll-free number (US/Canada)</ep:tollFreeCallInLabel>   <!--Removed-->
            <ep:tollCallInLabel>14085452910</ep:tollCallInLabel>    <!--Removed-->
        </ep:labels>  <!--Removed-->
        <ep:isMPAudio>false</ep:isMPAudio>  <!--Removed-->
        <ep:voip>true</ep:voip> <!--Removed-->
        <ep:enableTSP>false</ep:enableTSP>  <!--Removed-->
    </ep:telephony>   <!--Removed-->
    <ep:host>
        <ep:firstName>Simon</ep:firstName>
        <ep:lastName>Test</ep:lastName>
        <ep:email>simon0@qa.webex.com</ep:email>
        <ep:webExId>Simon</ep:webExId>
        <ep:allowAnyoneHostMeeting>false</ep:allowAnyoneHostMeeting>
    </ep:host>
    <ep:schedule>
        <ep:startDate>12/31/2068 13:00:00</ep:startDate>
        <ep:duration>720</ep:duration>
        <ep:timeZone>GMT-08:00, Pacific (San Francisco)</ep:timeZone>
        <ep:timeZoneID>4</ep:timeZoneID>
        <ep:openTimeInSec>0</ep:openTimeInSec>
    </ep:schedule>
    <ep:attendeeOptions>
        <ep:joinRequiresAccount>false</ep:joinRequiresAccount>
    </ep:attendeeOptions>
    <ep:isAudioOnly>false</ep:isAudioOnly>
    <ep:telePresence>false</ep:telePresence>
    <ep:isAlternateHost>false</ep:isAlternateHost>  <!--Removed-->
    <ep:isCreator>true</ep:isCreator>   <!--Removed-->
    <ep:hostKey>954462</ep:hostKey> <!--Removed-->
    <ep:supportE2E>false</ep:supportE2E>    <!--Removed-->
    <ep:isAllowJBH>false</ep:isAllowJBH>
    <ep:isCETMeeting>true</ep:isCETMeeting>
    <ep:isPersonalMeetingRoom>true</ep:isPersonalMeetingRoom>
    <ep:isNextUpcomingInstance>true</ep:isNextUpcomingInstance>
    <ep:meetingLink>https://sqdemo6.dmz.webex.com/sqdemo6/j.php?MTID=m424620ac1c117e156d97665b455192ed</ep:meetingLink>
    <ep:sipURL>simon0@sqdemo6.dmz.webex.com</ep:sipURL>
    <ep:displayMeetingUrl>simon0@sqdemo6.dmz.webex.com</ep:displayMeetingUrl>
    <ep:isAutoRecord>false</ep:isAutoRecord>
</serv:bodyContent>

Aktualizacje interfejsu API XML 39.2.0

Nowy element lastLoginTime zwrócony w LstSummaryUser odpowiedź

Nowy element odpowiedzi, lastLoginTime, został dodany do LstSummaryUser Api. lastLoginTime zwraca ostatni czas logowania dla każdego użytkownika. Element jest zwracany w tym formacie:

<lastLoginTime>04/12/2018 22:40:01**</lastLoginTime>

Interfejsy API, których dotyczy problem:

 • LstSummaryUser

  • lastLoginTime

LstSummaryUser Przykład odpowiedzi:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:use="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/user">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>SUCCESS</serv:result>
            <serv:gsbStatus>PRIMARY</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xsi:type="use:lstsummaryUserResponse" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
            <use:user>
                <use:userID>3469487</use:userID>
                <use:objectGUID>a14e3312-e1d1-4e41-82b9-6ddac80c9f9a</use:objectGUID>
                <use:webExId>sangeetha.swaminathan@gmail.com</use:webExId>
                <use:firstName>Sangee</use:firstName>
                <use:lastName>Gmail</use:lastName>
                <use:email>sangeetha.swaminathan@gmail.com</use:email>
                <use:userRoleType>HOST</use:userRoleType>
                <use:registrationDate>12/11/2018 14:41:27</use:registrationDate>
                <use:active>DEACTIVATED</use:active>
                <use:timeZoneID>4</use:timeZoneID>
                <use:lastLoginTime>04/12/2018 22:40:01</use:lastLoginTime>
            </use:user>
            <use:matchingRecords>
                <serv:total>1</serv:total>
                <serv:returned>1</serv:returned>
                <serv:startFrom>1</serv:startFrom>
            </use:matchingRecords>
        </serv:bodyContent>
    </serv:body>
</serv:message>

Aktualizacje interfejsu API XML 39.1.0

Kliknij tutaj, aby pobrać schemat interfejsu API XML 39.1.0.

Nowy element apiVer dodane do GetAPIVersion Api

Nowy element odpowiedzi, apiVer, został dodany do GetAPIVersion Api. Dzięki tej aktualizacji konwencja nazewnictwa wersji interfejsu API XML zmienia się, aby dopasować ujednolicony numer wersji do innych obszarów produktu Cisco Webex. apiVer zwraca informacje o nowej wersji, takie jak 39.1.0 dla aktualizacji ze stycznia 2019 r.

Interfejsy API, których dotyczy problem:

 • GetAPIVersion

  • apiVer

Element apiVersion zostanie wycofana w dniu 1 maja 2019 r., a element release zostanie przypisana nowa wartość interfejsu API XML w dniu 1 maja 2019 r.

GetAPIVersion Przykład odpowiedzi:

<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:ep="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/ep" xmlns:meet="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/meeting">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>SUCCESS</serv:result>
            <serv:gsbStatus>PRIMARY</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="ep:getAPIVersionResponse">
            <ep:apiVersion>WebEx XML API V11.0.0</ep:apiVersion>
            <ep:release>SP22</ep:release>
            <ep:apiVer>39.1.0</ep:apiVer>
        </serv:bodyContent>
    </serv:body>
</serv:message>

Parametry HQ i HD usunięte z interfejsu API XML

Właściwości wideo HQ i HD są teraz określane na poziomie lokacji, zamiast być określane na poziomie użytkownika. Dwie opcje dla tych parametrów są ignorowane podczas wysyłania żądań z następujących interfejsów API:

 • CreateMeeting

 • SetMeeting

 • CreateTrainingSession

 • SetTrainingSession

ten GetMeeting i GetTrainingSession Interfejsy API nadal zwracają dwie opcje (decyduje na poziomie witryny i poziomu użytkownika), aby uniknąć złamania istniejącego kodu.

Nowy element uploadLogFileUrl dodane do metadanych witryny zwróconych do aplikacji klasycznej

Nowy element uploadLogFileUrl została dodana do odpowiedzi zwróconej do aplikacji komputerowej, gdy wywołuje getSite interfejsu API na serwerze interfejsu API XML. Aplikacja komputerowa może przesłać plik dziennika do uploadLogFileUrl.

Interfejsy API, których dotyczy problem:

 • GetSite

  • uploadLogFileUrl

GetSite Przykład odpowiedzi:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:ns1="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/site" xmlns:event="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/event">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>SUCCESS</serv:result>
            <serv:gsbStatus>PRIMARY</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xsi:type="ns1:getSiteResponse" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
            <ns1:siteInstance>
                <ns1:metaData>
                    <ns1:isEnterprise>true</ns1:isEnterprise>
                    <ns1:serviceType>Meeting Center</ns1:serviceType>
                    <ns1:serviceType>Event Center</ns1:serviceType>
                    <ns1:serviceType>Training Center</ns1:serviceType>
                    <ns1:serviceType>Support Center</ns1:serviceType>
                    <ns1:meetingTypes>
                        <ns1:meetingTypeID>9</ns1:meetingTypeID>
                        <ns1:meetingTypeName>ONS</ns1:meetingTypeName>
                        <ns1:hideInScheduler>false</ns1:hideInScheduler>
                    </ns1:meetingTypes>
                    <ns1:meetingTypes>
                        <ns1:meetingTypeID>11</ns1:meetingTypeID>
                        <ns1:meetingTypeName>TRS</ns1:meetingTypeName>
                        <ns1:hideInScheduler>false</ns1:hideInScheduler>
                    </ns1:meetingTypes>
                    <ns1:meetingTypes>
                        <ns1:meetingTypeID>13</ns1:meetingTypeID>
                        <ns1:meetingTypeName>SC3</ns1:meetingTypeName>
                        <ns1:hideInScheduler>false</ns1:hideInScheduler>
                    </ns1:meetingTypes>
                    <ns1:meetingTypes>
                        <ns1:meetingTypeID>16</ns1:meetingTypeID>
                        <ns1:meetingTypeName>AUO</ns1:meetingTypeName>
                        <ns1:hideInScheduler>false</ns1:hideInScheduler>
                    </ns1:meetingTypes>
                    <ns1:meetingTypes>
                        <ns1:meetingTypeID>214</ns1:meetingTypeID>
                        <ns1:meetingTypeName>PRO</ns1:meetingTypeName>
                        <ns1:hideInScheduler>false</ns1:hideInScheduler>
                    </ns1:meetingTypes>
                    <ns1:siteName>sqdemo28</ns1:siteName>
                    <ns1:brandName>sqdemo28</ns1:brandName>
                    <ns1:brandName>sqdemo28-de</ns1:brandName>
                    <ns1:brandName>sqdemo28-en</ns1:brandName>
                    <ns1:brandName>sqdemo28-fr</ns1:brandName>
                    <ns1:region>France</ns1:region>
                    <ns1:currency>French Francs</ns1:currency>
                    <ns1:timeZoneID>4</ns1:timeZoneID>
                    <ns1:timeZone>GMT-08:00, Pacific (San Jose)</ns1:timeZone>
                    <ns1:parterID>7Dsupoc6DOfzpgcNViYvUA</ns1:parterID>
                    <ns1:webDomain>sqwd</ns1:webDomain>
                    <ns1:meetingDomain>sqmd</ns1:meetingDomain>
                    <ns1:telephonyDomain>sqtd</ns1:telephonyDomain>
                    <ns1:pageVersion>T33L</ns1:pageVersion>
                    <ns1:clientVersion>T33L</ns1:clientVersion>
                    <ns1:pageLanguage>FRENCH</ns1:pageLanguage>
                    <ns1:activateStatus>true</ns1:activateStatus>
                    <ns1:webPageType>J2EE</ns1:webPageType>
                    <ns1:iCalendar>true</ns1:iCalendar>
                    <ns1:myWebExDefaultPage>My Meetings</ns1:myWebExDefaultPage>
                    <ns1:componentVersion>cmp3300</ns1:componentVersion>
                    <ns1:accountNumLimit>999999</ns1:accountNumLimit>
                    <ns1:activeUserCount>40</ns1:activeUserCount>
                    <ns1:displayMeetingActualTime>false</ns1:displayMeetingActualTime>
                    <ns1:displayOffset>true</ns1:displayOffset>
                    <ns1:supportWebEx11>false</ns1:supportWebEx11>
                </ns1:metaData>
                <ns1:ucf>
                    <ns1:ucfConfiguration>UCF 2.1</ns1:ucfConfiguration>
                </ns1:ucf>
                <ns1:clientPlatforms>
                    <ns1:msWindows>true</ns1:msWindows>
                    <ns1:macOS9>true</ns1:macOS9>
                    <ns1:macOSX>true</ns1:macOSX>
                    <ns1:sunSolaris>true</ns1:sunSolaris>
                    <ns1:linux>true</ns1:linux>
                    <ns1:hpUnix>false</ns1:hpUnix>
                    <ns1:java>true</ns1:java>
                    <ns1:palm>false</ns1:palm>
                </ns1:clientPlatforms>
                <ns1:resourceRestrictions>
                    <ns1:isLicenseManager>true</ns1:isLicenseManager>
                    <ns1:concurrentLicense>0</ns1:concurrentLicense>
                    <ns1:fileFolderCapacity>1000</ns1:fileFolderCapacity>
                    <ns1:maxConcurrentEvents>0</ns1:maxConcurrentEvents>
                    <ns1:archiveStorageLimit>0</ns1:archiveStorageLimit>
                </ns1:resourceRestrictions>
                <ns1:supportAPI>
                    <ns1:autoLogin>true</ns1:autoLogin>
                    <ns1:aspAndPHPAPI>true</ns1:aspAndPHPAPI>
                    <ns1:backwardAPI>false</ns1:backwardAPI>
                    <ns1:xmlAPI>true</ns1:xmlAPI>
                    <ns1:cAPI>false</ns1:cAPI>
                    <ns1:scorm>true</ns1:scorm>
                </ns1:supportAPI>
                <ns1:myWebExConfig>
                    <ns1:myContacts>true</ns1:myContacts>
                    <ns1:myProfile>true</ns1:myProfile>
                    <ns1:myMeetings>true</ns1:myMeetings>
                    <ns1:trainingRecordings>true</ns1:trainingRecordings>
                    <ns1:folders>false</ns1:folders>
                    <ns1:eventDocument>true</ns1:eventDocument>
                    <ns1:myReport>false</ns1:myReport>
                    <ns1:myComputer>false</ns1:myComputer>
                    <ns1:personalMeetingPage>false</ns1:personalMeetingPage>
                    <ns1:myFilesStorage>1000</ns1:myFilesStorage>
                    <ns1:myComputerNumbers>0</ns1:myComputerNumbers>
                    <ns1:enableMyWebExPro>true</ns1:enableMyWebExPro>
                    <ns1:myWebExProMaxHosts>999999</ns1:myWebExProMaxHosts>
                    <ns1:restrictAccessAnyApps>false</ns1:restrictAccessAnyApps>
                    <ns1:restrictAccessAnyAppsNum>0</ns1:restrictAccessAnyAppsNum>
                    <ns1:addlAccessAnyComputersLimit>STRICT</ns1:addlAccessAnyComputersLimit>
                    <ns1:addlAccessAnyComputers>0</ns1:addlAccessAnyComputers>
                    <ns1:addlStorageLimit>STRICT</ns1:addlStorageLimit>
                    <ns1:addlStorage>0</ns1:addlStorage>
                    <ns1:myContactsPro>true</ns1:myContactsPro>
                    <ns1:myProfilePro>true</ns1:myProfilePro>
                    <ns1:myMeetingsPro>true</ns1:myMeetingsPro>
                    <ns1:trainingRecordingsPro>true</ns1:trainingRecordingsPro>
                    <ns1:foldersPro>false</ns1:foldersPro>
                    <ns1:eventDocumentPro>true</ns1:eventDocumentPro>
                    <ns1:myReportPro>true</ns1:myReportPro>
                    <ns1:myComputerPro>false</ns1:myComputerPro>
                    <ns1:personalMeetingPagePro>true</ns1:personalMeetingPagePro>
                    <ns1:myFilesStoragePro>1000</ns1:myFilesStoragePro>
                    <ns1:myComputerNumbersPro>0</ns1:myComputerNumbersPro>
                    <ns1:PMRheaderBranding>false</ns1:PMRheaderBranding>
                </ns1:myWebExConfig>
                <ns1:telephonyConfig>
                    <ns1:isTSPUsingTelephonyAPI>false</ns1:isTSPUsingTelephonyAPI>
                    <ns1:serviceName>Personal Conference No.</ns1:serviceName>
                    <ns1:participantAccessCodeLabel>Attendee access code</ns1:participantAccessCodeLabel>
                    <ns1:subscriberAccessCodeLabel>Host access code</ns1:subscriberAccessCodeLabel>
                    <ns1:attendeeIDLabel>Attendee ID</ns1:attendeeIDLabel>
                    <ns1:internetPhone>true</ns1:internetPhone>
                    <ns1:supportCallInTypeTeleconf>true</ns1:supportCallInTypeTeleconf>
                    <ns1:callInTeleconferencing>true</ns1:callInTeleconferencing>
                    <ns1:tollFreeCallinTeleconferencing>true</ns1:tollFreeCallinTeleconferencing>
                    <ns1:intlCallInTeleconferencing>true</ns1:intlCallInTeleconferencing>
                    <ns1:callBackTeleconferencing>true</ns1:callBackTeleconferencing>
                    <ns1:callInNumber>1</ns1:callInNumber>
                    <ns1:defaultTeleServerSubject>0.0.0.0</ns1:defaultTeleServerSubject>
                    <ns1:subscribeName>QA</ns1:subscribeName>
                    <ns1:subscribePassword>pass</ns1:subscribePassword>
                    <ns1:defaultPhoneLines>10</ns1:defaultPhoneLines>
                    <ns1:defaultSpeakingLines>10</ns1:defaultSpeakingLines>
                    <ns1:majorCountryCode>1</ns1:majorCountryCode>
                    <ns1:majorAreaCode>408</ns1:majorAreaCode>
                    <ns1:publicName>Call-in User</ns1:publicName>
                    <ns1:hybridTeleconference>true</ns1:hybridTeleconference>
                    <ns1:instantHelp>false</ns1:instantHelp>
                    <ns1:customerManage>false</ns1:customerManage>
                    <ns1:maxCallersNumber>500</ns1:maxCallersNumber>
                    <ns1:isSpecified>false</ns1:isSpecified>
                    <ns1:isContinue>false</ns1:isContinue>
                    <ns1:intlCallBackTeleconferencing>true</ns1:intlCallBackTeleconferencing>
                    <ns1:personalTeleconf>
                        <ns1:primaryLargeServer>
                            <serv:tollNum>14085452910</serv:tollNum>
                            <serv:globalNum>
                                <serv:countryAlias>14085452912</serv:countryAlias>
                                <serv:phoneNumber>14085452912</serv:phoneNumber>
                                <serv:tollFree>false</serv:tollFree>
                                <serv:default>false</serv:default>
                            </serv:globalNum>
                            <serv:enableServer>true</serv:enableServer>
                            <serv:tollLabel>14085452910</serv:tollLabel>
                            <serv:tollFreeLabel>Call-in toll-free number (US/Canada)</serv:tollFreeLabel>
                        </ns1:primaryLargeServer>
                        <ns1:backup1LargeServer>
                            <serv:enableServer>false</serv:enableServer>
                            <serv:tollLabel>Call-in toll number (US/Canada)</serv:tollLabel>
                            <serv:tollFreeLabel>Call-in toll-free number (US/Canada)</serv:tollFreeLabel>
                        </ns1:backup1LargeServer>
                        <ns1:backup2LargeServer>
                            <serv:enableServer>false</serv:enableServer>
                            <serv:tollLabel>Backup call-in toll number (US/Canada)</serv:tollLabel>
                            <serv:tollFreeLabel>Backup call-in toll-free number (US/Canada)</serv:tollFreeLabel>
                        </ns1:backup2LargeServer>
                        <ns1:primarySmallServer>
                            <serv:enableServer>false</serv:enableServer>
                            <serv:tollLabel>Call-in toll number (US/Canada)</serv:tollLabel>
                            <serv:tollFreeLabel>Call-in toll-free number (US/Canada)</serv:tollFreeLabel>
                        </ns1:primarySmallServer>
                        <ns1:backup1SmallServer>
                            <serv:enableServer>false</serv:enableServer>
                            <serv:tollLabel>Call-in toll number (US/Canada)</serv:tollLabel>
                            <serv:tollFreeLabel>Call-in toll-free number (US/Canada)</serv:tollFreeLabel>
                        </ns1:backup1SmallServer>
                        <ns1:backup2SmallServer>
                            <serv:enableServer>false</serv:enableServer>
                            <serv:tollLabel>Backup call-in toll number (US/Canada)</serv:tollLabel>
                            <serv:tollFreeLabel>Backup call-in toll-free number (US/Canada)</serv:tollFreeLabel>
                        </ns1:backup2SmallServer>
                        <ns1:joinBeforeHost>false</ns1:joinBeforeHost>
                    </ns1:personalTeleconf>
                    <ns1:multiMediaPlatform>true</ns1:multiMediaPlatform>
                    <ns1:multiMediaHostName>msa1mcccl01.dmz.webex.com</ns1:multiMediaHostName>
                    <ns1:broadcastAudioStream>true</ns1:broadcastAudioStream>
                    <ns1:tspAdaptorSettings>
                        <ns1:primaryLarge>
                            <ns1:enableAdaptor>false</ns1:enableAdaptor>
                            <ns1:serverIP></ns1:serverIP>
                            <ns1:mpAudio>
                                <ns1:label>Call-in number</ns1:label>
                            </ns1:mpAudio>
                            <ns1:mpAudio>
                                <ns1:label>Call-in toll-free number</ns1:label>
                            </ns1:mpAudio>
                        </ns1:primaryLarge>
                        <ns1:backup1Large>
                            <ns1:enableAdaptor>false</ns1:enableAdaptor>
                            <ns1:serverIP></ns1:serverIP>
                            <ns1:mpAudio>
                                <ns1:label>Call-in number</ns1:label>
                            </ns1:mpAudio>
                            <ns1:mpAudio>
                                <ns1:label>Call-in toll-free number</ns1:label>
                            </ns1:mpAudio>
                        </ns1:backup1Large>
                        <ns1:backup2Large>
                            <ns1:enableAdaptor>false</ns1:enableAdaptor>
                            <ns1:serverIP></ns1:serverIP>
                            <ns1:mpAudio>
                                <ns1:label>Call-in number</ns1:label>
                            </ns1:mpAudio>
                            <ns1:mpAudio>
                                <ns1:label>Call-in toll-free number</ns1:label>
                            </ns1:mpAudio>
                        </ns1:backup2Large>
                    </ns1:tspAdaptorSettings>
                    <ns1:meetingPlace>
                        <ns1:persistentTSP>false</ns1:persistentTSP>
                        <ns1:mpAudioConferencing>WithoutIntegration</ns1:mpAudioConferencing>
                    </ns1:meetingPlace>
                    <ns1:supportOtherTypeTeleconf>false</ns1:supportOtherTypeTeleconf>
                    <ns1:otherTeleServiceName>Other teleconference service</ns1:otherTeleServiceName>
                    <ns1:supportAdapterlessTSP>false</ns1:supportAdapterlessTSP>
                    <ns1:displayAttendeeID>false</ns1:displayAttendeeID>
                    <ns1:provisionTeleAccount>true</ns1:provisionTeleAccount>
                    <ns1:choosePCN>false</ns1:choosePCN>
                    <ns1:audioOnly>true</ns1:audioOnly>
                    <ns1:configTollAndTollFreeNum>false</ns1:configTollAndTollFreeNum>
                    <ns1:configPrimaryTS>false</ns1:configPrimaryTS>
                    <ns1:teleCLIAuthEnabled>false</ns1:teleCLIAuthEnabled>
                    <ns1:teleCLIPINEnabled>false</ns1:teleCLIPINEnabled>
                </ns1:telephonyConfig>
                <ns1:commerceAndReporting>
                    <ns1:trackingCode>false</ns1:trackingCode>
                    <ns1:siteAdminReport>true</ns1:siteAdminReport>
                    <ns1:subScriptionService>false</ns1:subScriptionService>
                    <ns1:isECommmerce>false</ns1:isECommmerce>
                    <ns1:customereCommerce>false</ns1:customereCommerce>
                    <ns1:isLocalTax>false</ns1:isLocalTax>
                    <ns1:localTaxName>VAT</ns1:localTaxName>
                    <ns1:localTaxtRate>0.0</ns1:localTaxtRate>
                    <ns1:holReport>1</ns1:holReport>
                </ns1:commerceAndReporting>
                <ns1:tools>
                    <ns1:businessDirectory>false</ns1:businessDirectory>
                    <ns1:officeCalendar>false</ns1:officeCalendar>
                    <ns1:meetingCalendar>true</ns1:meetingCalendar>
                    <ns1:displayOnCallAssistLink>false</ns1:displayOnCallAssistLink>
                    <ns1:displayProfileLink>true</ns1:displayProfileLink>
                    <ns1:recordingAndPlayback>true</ns1:recordingAndPlayback>
                    <ns1:recordingEditor>true</ns1:recordingEditor>
                    <ns1:publishRecordings>true</ns1:publishRecordings>
                    <ns1:instantMeeting>true</ns1:instantMeeting>
                    <ns1:emails>false</ns1:emails>
                    <ns1:outlookIntegration>true</ns1:outlookIntegration>
                    <ns1:wirelessAccess>false</ns1:wirelessAccess>
                    <ns1:allowPublicAccess>true</ns1:allowPublicAccess>
                    <ns1:ssl>true</ns1:ssl>
                    <ns1:handsOnLab>true</ns1:handsOnLab>
                    <ns1:holMaxLabs>999999</ns1:holMaxLabs>
                    <ns1:holMaxComputers>999999</ns1:holMaxComputers>
                    <ns1:userLockDown>false</ns1:userLockDown>
                    <ns1:meetingAssist>false</ns1:meetingAssist>
                    <ns1:sms>false</ns1:sms>
                    <ns1:encryption>NONE</ns1:encryption>
                    <ns1:internalMeeting>false</ns1:internalMeeting>
                    <ns1:enableTP>false</ns1:enableTP>
                    <ns1:enableTPplus>false</ns1:enableTPplus>
                    <ns1:uploadLogFileUrl>https://sqwd.webex.com/logadmin/spr.do?SiteUrl=sqdemo28&amp;LanguageId=1</ns1:uploadLogFileUrl>
                </ns1:tools>
                <ns1:custCommunications>
                    <ns1:displayType>
                        <ns1:prodSvcAnnounce>false</ns1:prodSvcAnnounce>
                        <ns1:trainingInfo>false</ns1:trainingInfo>
                        <ns1:eNewsletters>false</ns1:eNewsletters>
                        <ns1:promotionsOffers>false</ns1:promotionsOffers>
                        <ns1:pressReleases>false</ns1:pressReleases>
                    </ns1:displayType>
                    <ns1:displayMethod>
                        <ns1:email>false</ns1:email>
                        <ns1:fax>false</ns1:fax>
                        <ns1:phone>false</ns1:phone>
                        <ns1:mail>false</ns1:mail>
                    </ns1:displayMethod>
                </ns1:custCommunications>
                <ns1:trackingCodes/>
                <ns1:supportedServices>
                    <ns1:meetingCenter>
                        <ns1:enabled>true</ns1:enabled>
                        <ns1:pageVersion>mc3300</ns1:pageVersion>
                        <ns1:clientVersion>T33L</ns1:clientVersion>
                    </ns1:meetingCenter>
                    <ns1:trainingCenter>
                        <ns1:enabled>true</ns1:enabled>
                        <ns1:pageVersion>tc3300</ns1:pageVersion>
                        <ns1:clientVersion>T33L</ns1:clientVersion>
                    </ns1:trainingCenter>
                    <ns1:supportCenter>
                        <ns1:enabled>true</ns1:enabled>
                        <ns1:pageVersion>sc3300</ns1:pageVersion>
                        <ns1:clientVersion>T33L</ns1:clientVersion>
                        <ns1:webACD>true</ns1:webACD>
                    </ns1:supportCenter>
                    <ns1:eventCenter>
                        <ns1:enabled>true</ns1:enabled>
                        <ns1:pageVersion>ec3300</ns1:pageVersion>
                        <ns1:clientVersion>T33L</ns1:clientVersion>
                        <ns1:marketingAddOn>false</ns1:marketingAddOn>
                        <ns1:optimizeAttendeeBandwidthUsage>false</ns1:optimizeAttendeeBandwidthUsage>
                    </ns1:eventCenter>
                    <ns1:salesCenter>
                        <ns1:enabled>false</ns1:enabled>
                    </ns1:salesCenter>
                </ns1:supportedServices>
                <ns1:securityOptions>
                    <ns1:passwordExpires>false</ns1:passwordExpires>
                    <ns1:passwordLifetime>0</ns1:passwordLifetime>
                    <ns1:ECMeetingsUnlisted>false</ns1:ECMeetingsUnlisted>
                    <ns1:TCMeetingsUnlisted>false</ns1:TCMeetingsUnlisted>
                    <ns1:allMeetingsUnlisted>true</ns1:allMeetingsUnlisted>
                    <ns1:allMeetingsPassword>true</ns1:allMeetingsPassword>
                    <ns1:joinBeforeHost>false</ns1:joinBeforeHost>
                    <ns1:audioBeforeHost>false</ns1:audioBeforeHost>
                    <ns1:audioBeforeHostEC>false</ns1:audioBeforeHostEC>
                    <ns1:audioBeforeHostTC>false</ns1:audioBeforeHostTC>
                    <ns1:changePersonalURL>true</ns1:changePersonalURL>
                    <ns1:changeUserName>false</ns1:changeUserName>
                    <ns1:meetings>
                        <ns1:strictPasswords>true</ns1:strictPasswords>
                    </ns1:meetings>
                    <ns1:strictUserPassword>true</ns1:strictUserPassword>
                    <ns1:accountNotify>false</ns1:accountNotify>
                    <ns1:requireLoginBeforeSiteAccess>false</ns1:requireLoginBeforeSiteAccess>
                    <ns1:changePWDWhenAutoLogin>false</ns1:changePWDWhenAutoLogin>
                    <ns1:enforceBaseline>true</ns1:enforceBaseline>
                    <ns1:passwordChangeIntervalOpt>false</ns1:passwordChangeIntervalOpt>
                    <ns1:passwordChangeInterval>24</ns1:passwordChangeInterval>
                    <ns1:firstAttendeeAsPresenter>false</ns1:firstAttendeeAsPresenter>
                    <ns1:isEnableUUIDLink>true</ns1:isEnableUUIDLink>
                    <ns1:isEnableUUIDLinkForSAC>true</ns1:isEnableUUIDLinkForSAC>
                    <ns1:enforceRecordingPwdForMC>true</ns1:enforceRecordingPwdForMC>
                    <ns1:enforceRecordingPwdForEC>false</ns1:enforceRecordingPwdForEC>
                    <ns1:enforceRecordingPwdForTC>false</ns1:enforceRecordingPwdForTC>
                    <ns1:enforceRecordingPwdForMisc>true</ns1:enforceRecordingPwdForMisc>
                </ns1:securityOptions>
                <ns1:defaults>
                    <ns1:emailReminders>true</ns1:emailReminders>
                    <ns1:entryExitTone>BEEP</ns1:entryExitTone>
                    <ns1:voip>true</ns1:voip>
                    <ns1:teleconference>
                        <ns1:telephonySupport>CALLBACK</ns1:telephonySupport>
                        <ns1:tollFree>true</ns1:tollFree>
                        <ns1:intlLocalCallIn>true</ns1:intlLocalCallIn>
                    </ns1:teleconference>
                    <ns1:joinTeleconfNotPress1>false</ns1:joinTeleconfNotPress1>
                    <ns1:updateTSPAccount>false</ns1:updateTSPAccount>
                </ns1:defaults>
                <ns1:scheduleMeetingOptions>
                    <ns1:scheduleOnBehalf>true</ns1:scheduleOnBehalf>
                    <ns1:saveSessionTemplate>true</ns1:saveSessionTemplate>
                </ns1:scheduleMeetingOptions>
                <ns1:navBarTop>
                    <ns1:button>
                        <ns1:order>1</ns1:order>
                        <ns1:serviceName>Welcome</ns1:serviceName>
                    </ns1:button>
                    <ns1:button>
                        <ns1:order>2</ns1:order>
                        <ns1:enabled>true</ns1:enabled>
                        <ns1:serviceName>Meeting Center</ns1:serviceName>
                    </ns1:button>
                    <ns1:button>
                        <ns1:order>3</ns1:order>
                        <ns1:enabled>true</ns1:enabled>
                        <ns1:serviceName>Event Center</ns1:serviceName>
                    </ns1:button>
                    <ns1:button>
                        <ns1:order>4</ns1:order>
                        <ns1:enabled>true</ns1:enabled>
                        <ns1:serviceName>Support Center</ns1:serviceName>
                    </ns1:button>
                    <ns1:button>
                        <ns1:order>5</ns1:order>
                        <ns1:enabled>true</ns1:enabled>
                        <ns1:serviceName>Training Center</ns1:serviceName>
                    </ns1:button>
                    <ns1:button>
                        <ns1:order>6</ns1:order>
                        <ns1:serviceName>Site Administration</ns1:serviceName>
                    </ns1:button>
                    <ns1:button>
                        <ns1:order>7</ns1:order>
                        <ns1:enabled>false</ns1:enabled>
                        <ns1:serviceName>Sales Center</ns1:serviceName>
                    </ns1:button>
                    <ns1:displayDisabledService>true</ns1:displayDisabledService>
                </ns1:navBarTop>
                <ns1:navMyWebEx>
                    <ns1:customLinks>
                        <ns1:customLink>
                            <ns1:target>NEW</ns1:target>
                        </ns1:customLink>
                        <ns1:customLink>
                            <ns1:target>NEW</ns1:target>
                        </ns1:customLink>
                        <ns1:customLink>
                            <ns1:target>NEW</ns1:target>
                        </ns1:customLink>
                    </ns1:customLinks>
                    <ns1:partnerLinks>
                        <ns1:partnerLink>
                            <ns1:target>NEW</ns1:target>
                        </ns1:partnerLink>
                        <ns1:partnerLink>
                            <ns1:target>NEW</ns1:target>
                        </ns1:partnerLink>
                        <ns1:partnerLink>
                            <ns1:target>NEW</ns1:target>
                        </ns1:partnerLink>
                    </ns1:partnerLinks>
                    <ns1:partnerIntegration>true</ns1:partnerIntegration>
                    <ns1:support>
                        <ns1:target>NEW</ns1:target>
                    </ns1:support>
                    <ns1:training>
                        <ns1:target>NEW</ns1:target>
                    </ns1:training>
                </ns1:navMyWebEx>
                <ns1:navAllServices>
                    <ns1:customLinks>
                        <ns1:customLink>
                            <ns1:target>NEW</ns1:target>
                        </ns1:customLink>
                        <ns1:customLink>
                            <ns1:target>NEW</ns1:target>
                        </ns1:customLink>
                        <ns1:customLink>
                            <ns1:target>NEW</ns1:target>
                        </ns1:customLink>
                    </ns1:customLinks>
                    <ns1:support>
                        <ns1:name>Support</ns1:name>
                        <ns1:target>NEW</ns1:target>
                    </ns1:support>
                    <ns1:training>
                        <ns1:name>Training</ns1:name>
                        <ns1:target>NEW</ns1:target>
                    </ns1:training>
                    <ns1:supportMenu>
                        <ns1:userGuides>
                            <ns1:target>NEW</ns1:target>
                        </ns1:userGuides>
                        <ns1:downloads>
                            <ns1:target>NEW</ns1:target>
                        </ns1:downloads>
                        <ns1:training>
                            <ns1:target>NEW</ns1:target>
                        </ns1:training>
                        <ns1:contactUs>
                            <ns1:target>NEW</ns1:target>
                        </ns1:contactUs>
                        <ns1:supportMyResources>true</ns1:supportMyResources>
                    </ns1:supportMenu>
                </ns1:navAllServices>
                <ns1:passwordCriteria>
                    <ns1:mixedCase>false</ns1:mixedCase>
                    <ns1:minLength>4</ns1:minLength>
                    <ns1:minAlpha>0</ns1:minAlpha>
                    <ns1:minNumeric>0</ns1:minNumeric>
                    <ns1:minSpecial>0</ns1:minSpecial>
                    <ns1:disallowWebTextSessions>true</ns1:disallowWebTextSessions>
                    <ns1:disallowWebTextAccounts>true</ns1:disallowWebTextAccounts>
                    <ns1:disallowList>true</ns1:disallowList>
                    <ns1:disallowValue>password</ns1:disallowValue>
                    <ns1:disallowValue>passwd</ns1:disallowValue>
                    <ns1:disallowValue>pass</ns1:disallowValue>
                </ns1:passwordCriteria>
                <ns1:recordingPasswordCriteria>
                    <ns1:mixedCase>true</ns1:mixedCase>
                    <ns1:minLength>8</ns1:minLength>
                    <ns1:minAlpha>2</ns1:minAlpha>
                    <ns1:minNumeric>1</ns1:minNumeric>
                    <ns1:minSpecial>0</ns1:minSpecial>
                    <ns1:disallowWebTextSessions>false</ns1:disallowWebTextSessions>
                    <ns1:disallowList>false</ns1:disallowList>
                    <ns1:disallowValue>password</ns1:disallowValue>
                    <ns1:disallowValue>passwd</ns1:disallowValue>
                    <ns1:disallowValue>pass</ns1:disallowValue>
                </ns1:recordingPasswordCriteria>
                <ns1:accountPasswordCriteria>
                    <ns1:mixedCase>false</ns1:mixedCase>
                    <ns1:minLength>0</ns1:minLength>
                    <ns1:minNumeric>0</ns1:minNumeric>
                    <ns1:minAlpha>0</ns1:minAlpha>
                    <ns1:minSpecial>0</ns1:minSpecial>
                    <ns1:disallow3XRepeatedChar>false</ns1:disallow3XRepeatedChar>
                    <ns1:disallowWebTextAccounts>true</ns1:disallowWebTextAccounts>
                    <ns1:disallowList>true</ns1:disallowList>
                    <ns1:disallowValue>password</ns1:disallowValue>
                    <ns1:disallowValue>passwd</ns1:disallowValue>
                    <ns1:disallowValue>pass</ns1:disallowValue>
                    <ns1:disallowValue>webex</ns1:disallowValue>
                    <ns1:disallowValue>cisco</ns1:disallowValue>
                    <ns1:disallowValue>xebew</ns1:disallowValue>
                    <ns1:disallowValue>ocsic</ns1:disallowValue>
                </ns1:accountPasswordCriteria>
                <ns1:productivityTools>
                    <ns1:enable>true</ns1:enable>
                    <ns1:installOpts>
                        <ns1:autoUpdate>true</ns1:autoUpdate>
                    </ns1:installOpts>
                    <ns1:integrations>
                        <ns1:outlook>true</ns1:outlook>
                        <ns1:outlookForMac>true</ns1:outlookForMac>
                        <ns1:lotusNotes>true</ns1:lotusNotes>
                        <ns1:oneClick>true</ns1:oneClick>
                        <ns1:showSysTrayIcon>true</ns1:showSysTrayIcon>
                        <ns1:office>true</ns1:office>
                        <ns1:excel>true</ns1:excel>
                        <ns1:powerPoint>true</ns1:powerPoint>
                        <ns1:word>true</ns1:word>
                        <ns1:IE>true</ns1:IE>
                        <ns1:firefox>false</ns1:firefox>
                        <ns1:explorerRightClick>false</ns1:explorerRightClick>
                        <ns1:instantMessenger>true</ns1:instantMessenger>
                        <ns1:aolMessenger>false</ns1:aolMessenger>
                        <ns1:googleTalk>false</ns1:googleTalk>
                        <ns1:lotusSametime>true</ns1:lotusSametime>
                        <ns1:skype>true</ns1:skype>
                        <ns1:windowsMessenger>true</ns1:windowsMessenger>
                        <ns1:yahooMessenger>false</ns1:yahooMessenger>
                        <ns1:ciscoIPPhone>false</ns1:ciscoIPPhone>
                        <ns1:pcNow>false</ns1:pcNow>
                        <ns1:iGoogle>false</ns1:iGoogle>
                        <ns1:iPhoneDusting>true</ns1:iPhoneDusting>
                    </ns1:integrations>
                    <ns1:oneClick>
                        <ns1:allowJoinUnlistMeeting>true</ns1:allowJoinUnlistMeeting>
                        <ns1:requireApproveJoin>false</ns1:requireApproveJoin>
                    </ns1:oneClick>
                    <ns1:templates>
                        <ns1:useTemplate>false</ns1:useTemplate>
                    </ns1:templates>
                    <ns1:lockDownPT>
                        <ns1:lockDown>false</ns1:lockDown>
                    </ns1:lockDownPT>
                    <ns1:imSettings>
                        <ns1:attendeeInviteOther>true</ns1:attendeeInviteOther>
                    </ns1:imSettings>
                </ns1:productivityTools>
                <ns1:meetingPlace/>
                <ns1:salesCenter>
                    <ns1:allowJoinWithoutLogin>false</ns1:allowJoinWithoutLogin>
                </ns1:salesCenter>
                <ns1:connectIntegration>
                    <ns1:integratedWebEx11>false</ns1:integratedWebEx11>
                </ns1:connectIntegration>
                <ns1:video>
                    <ns1:HQvideo>true</ns1:HQvideo>
                    <ns1:maxBandwidth>MEDIUM</ns1:maxBandwidth>
                    <ns1:HDvideo>true</ns1:HDvideo>
                </ns1:video>
                <ns1:siteCommonOptions>
                    <ns1:SupportCustomDialRestriction>false</ns1:SupportCustomDialRestriction>
                    <ns1:SupportTelePresence>false</ns1:SupportTelePresence>
                    <ns1:SupportTelePresencePlus>false</ns1:SupportTelePresencePlus>
                    <ns1:EnableCloudTelepresence>true</ns1:EnableCloudTelepresence>
                    <ns1:EnableCMRForAllUsers>true</ns1:EnableCMRForAllUsers>
                    <ns1:enablePersonalMeetingRoom>true</ns1:enablePersonalMeetingRoom>
                    <ns1:SupportAlternateHost>true</ns1:SupportAlternateHost>
                    <ns1:SupportAnyoneHostMeetings>true</ns1:SupportAnyoneHostMeetings>
                </ns1:siteCommonOptions>
                <ns1:samlSSO>
                    <ns1:enableSSO>false</ns1:enableSSO>
                    <ns1:autoAccountCreation>false</ns1:autoAccountCreation>
                </ns1:samlSSO>
                <ns1:attendeeLimitation>
                    <ns1:maxInviteesNumberForMC>1000</ns1:maxInviteesNumberForMC>
                    <ns1:maxRegistrantsNumberForMC>1000</ns1:maxRegistrantsNumberForMC>
                    <ns1:maxInviteesNumberForTC>1000</ns1:maxInviteesNumberForTC>
                    <ns1:maxRegistrantsNumberForTC>1000</ns1:maxRegistrantsNumberForTC>
                    <ns1:maxInviteesNumberForEC>10000</ns1:maxInviteesNumberForEC>
                    <ns1:maxRegistrantsNumberForEC>10000</ns1:maxRegistrantsNumberForEC>
                </ns1:attendeeLimitation>
                <ns1:CISiteLicenseInfo>
                    <ns1:accountNumberLimitForCMRHost>200</ns1:accountNumberLimitForCMRHost>
                    <ns1:allowOverageForCMRHost>true</ns1:allowOverageForCMRHost>
                    <ns1:accountNumberUsedForCMRHost>40</ns1:accountNumberUsedForCMRHost>
                    <ns1:accountNumberLimitForEEHost>200</ns1:accountNumberLimitForEEHost>
                    <ns1:allowOverageForEEHost>true</ns1:allowOverageForEEHost>
                    <ns1:accountNumberUsedForEEHost>40</ns1:accountNumberUsedForEEHost>
                    <ns1:attendeeCapacityForMC>200</ns1:attendeeCapacityForMC>
                    <ns1:attendeeCapacityForTC>200</ns1:attendeeCapacityForTC>
                    <ns1:attendeeCapacityForEC>200</ns1:attendeeCapacityForEC>
                    <ns1:attendeeCapacityForSC>200</ns1:attendeeCapacityForSC>
                </ns1:CISiteLicenseInfo>
            </ns1:siteInstance>
        </serv:bodyContent>
    </serv:body>
</serv:message>

Aktualizacje interfejsu API XML 11.0.0 z dodatku SP22

Ograniczenie rozmiaru pliku dla UploadPMRImage

Podczas przesyłania awatarów za pomocą interfejsu API UploadPMRImage nowe ograniczenie ogranicza rozmiar pliku do 5 MB. Próby przekazania plików większych niż to będą teraz otrzymywać komunikat o błędzie: " 010100 Size of the image being uploaded is too big. Try an image smaller than 5MB in size."

Aktualizacje interfejsu API XML 11.0.0 z dodatku SP21

Kliknij tutaj, aby pobrać schemat interfejsu API XML 11.0 SP21.

Nowy element autoRecord dodane do CreateMeeting, SetMeeting, GetMeeting i LstMeeting

Nowy element o nazwie autoRecord został dodany do CreateMeeting, SetMeeting, GetMeeting i LstMeeting Apis. autoRecord umożliwia użytkownikom automatyczne rejestrowanie spotkań Webex bezpośrednio z harmonogramu spotkań. Zapewnia to szczegółowość na poziomie spotkania, gdzie poprzednia metoda automatycznego rejestrowania spotkań może być dostępna globalnie tylko na poziomie lokacji.


ten autoRecord element ma zastosowanie tylko do spotkań Webex. Nie ma zastosowania do wydarzeń Webex ani webex training.

Interfejsy API, których dotyczy problem:

 • CreateMeeting

  • autoRecord

 • SetMeeting

  • autoRecord

 • GetMeeting

  • autoRecord

 • LstMeeting

  • autoRecord

CreateMeeting Aktualizacje:

autoRecord Ustawianie

Zachowanie, gdy automatycznie nagrywanie wszystkich sesji przy użyciu nagrywania opartego na sieci jest wyłączone w administracji witryny

True

Automatyczne rozpoczęcie nagrywania po rozpoczęciu spotkania

False(Domyślnie) lub brak elementu

Nie rozpoczyna się automatycznie podczas rozpoczynania spotkania


Jeśli opcja Automatycznie rejestruje wszystkie sesje przy użyciu nagrywania opartego na sieci, element jest ignorowany, a nagrywanie rozpoczyna się automatycznie po rozpoczęciu spotkania.

SetMeeting Aktualizacje:

autoRecord Ustawianie

Zachowanie, gdy automatycznie nagrywanie wszystkich sesji przy użyciu nagrywania opartego na sieci jest wyłączone w administracji witryny

True

Automatyczne rozpoczęcie nagrywania po rozpoczęciu spotkania

False(Domyślnie) lub brak elementu

Nie rozpoczyna się automatycznie podczas rozpoczynania spotkania


Jeśli opcja Automatycznie rejestruje wszystkie sesje przy użyciu nagrywania opartego na sieci, element jest ignorowany, a nagrywanie rozpoczyna się automatycznie po rozpoczęciu spotkania.

GetMeeting Aktualizacje:

autoRecord Ustawianie

Zachowanie, gdy automatycznie nagrywanie wszystkich sesji przy użyciu nagrywania opartego na sieci jest wyłączone w administracji witryny

True

Automatyczne rozpoczęcie nagrywania po rozpoczęciu spotkania

False

Nie rozpoczyna się automatycznie podczas rozpoczynania spotkania


Jeśli opcja Automatycznie rejestruje wszystkie sesje przy użyciu nagrywania opartego na sieci, element jest ignorowany, a nagrywanie rozpoczyna się automatycznie po rozpoczęciu spotkania.

GetMeeting Przykład odpowiedzi:

LstMeeting Aktualizacje:

autoRecord Ustawianie

Zachowanie, gdy automatycznie nagrywanie wszystkich sesji przy użyciu nagrywania opartego na sieci jest wyłączone w administracji witryny

True

Automatyczne rozpoczęcie nagrywania po rozpoczęciu spotkania

False

Nie rozpoczyna się automatycznie podczas rozpoczynania spotkania


Jeśli opcja Automatycznie rejestruje wszystkie sesje przy użyciu nagrywania opartego na sieci, element jest ignorowany, a nagrywanie rozpoczyna się automatycznie po rozpoczęciu spotkania.

LstMeeting Przykład odpowiedzi:

Nowy element isAutoRecord dodane do GetSessionInfo Api

Wraz ze zmianami wprowadzonymi do powyższych interfejsów API, nowy element, isAutoRecord, został dodany do GetSessionInfo Api. Ten element może służyć do wskazania, czy nagrywanie automatycznie rozpoczyna się po rozpoczęciu spotkania.

Interfejsy API, których dotyczy problem:

 • GetSessionInfo

  • isAutoRecord

GetSessionInfo Aktualizacje:

isAutoRecord Ustawianie

Zachowanie, gdy automatycznie nagrywanie wszystkich sesji przy użyciu nagrywania opartego na sieci jest wyłączone w administracji witryny

True

Automatyczne rozpoczęcie nagrywania po rozpoczęciu spotkania

False

Nie rozpoczyna się automatycznie podczas rozpoczynania spotkania


Jeśli opcja Automatycznie rejestruje wszystkie sesje przy użyciu nagrywania opartego na sieci, element jest ignorowany, a nagrywanie rozpoczyna się automatycznie po rozpoczęciu spotkania.

GetSessionInfo Przykład odpowiedzi:

Aktualizacje interfejsu API XML 11.0.0 SP20

Kliknij tutaj, aby pobrać schemat interfejsu API XML 11.0 SP20.

Nowy element returnShareToMeRecording dodane do LstRecording Żądanie interfejsu API


Ta zmiana została wcześniej ogłoszona w interfejsie API XML 11.0 SP17, ale jest stosowana do tej aktualizacji.

Nowy element, returnShareToMeRecording, został dodany do LstRecording Api. returnShareToMeRecording jest wartością logiczną we wniosku o LstRecording.

Ten nowy element został dodany do obsługi znajdowania uczestników lub nagrań zaproszonych. returnShareToMeRecording jest flagą, która pozwala LstRecording Interfejs API wie, że musi zwracać nagrania uczestników lub zaproszonych osób.

Kiedy returnShareToMeRecording jest ustawiona na True, LstRecording zwraca użytkownika nagrywającego jako właściciela, a także zwraca użytkownika nagrywającego jako uczestnika lub zaproszonego przez właściciela.


Jeśli flagi automatycznego udostępniania i udostępniania ręcznego są OFF, LstRecording zwraca użytkownika tylko jako właściciela nagrań.

Kiedy returnShareToMeRecording jest ustawiona na False lub ten element nie jest uwzględniony w żądaniu, LstRecording zgodnie z tą samą logiką, co poprzednio: zwraca użytkownika nagrań jako właściciela.

Interfejsy API, których dotyczy problem:

 • LstRecording

  • returnShareToMeRecording

LstRecording Aktualizacje:

Element shareToMe dodane do LstRecording Odpowiedź interfejsu API


Ta zmiana została wcześniej ogłoszona w interfejsie API XML 11.0 SP17, ale jest stosowana do tej aktualizacji.

Nowy element, shareToMe, został dodany do LstRecording Api. shareToMe jest wartością logiczną w odpowiedzi na LstRecording.

Ten nowy element został dodany do obsługi znajdowania uczestników lub nagrań zaproszonych. shareToMe jest flagą, aby zdefiniować, czy użytkownik jest właścicielem lub uczestnikiem bieżącego nagrywania.

Kiedy shareToMe jest True, użytkownik nie jest właścicielem bieżącego nagrania. Użytkownik może być uczestnikiem lub nagranie jest udostępniane przez właściciela.

Kiedy shareToMe jest False lub ten element nie jest w odpowiedzi, LstRecording zgodnie z tą samą logiką, co poprzednio: użytkownik jest właścicielem bieżącego nagrania.

Interfejsy API, których dotyczy problem:

 • LstRecording

  • shareToMe

LstRecording Aktualizacje:

returnShareToMeRecording i shareToMe Przykłady żądań:

<bodyContent xsi:type=”java.com.webex.service.binding..ep.LstRecording”>
<hostWebExID>auto243</hostWebExID>
<createTimeScope>
<createTimeStart>08/15/2018 8:0:0</createTimeStart>
<createTimeEnd>09/05/2018 7:59:59</createTimeEnd>
<timeZoneID>20</timeZoneID>
</createTimeScope>
<serviceTypes>
<serviceType>MeetingCenter</serviceType>
<serviceType>EventCenter</serviceType>
<serviceType>TrainingCenter</serviceType>
</serviceTypes>
<returnShareToMeRecording>true</returnShareToMeRecording>
</bodyContent>

returnShareToMeRecording i shareToMe Przykłady odpowiedzi:

Nowe elementy dodane do GetEvent Api

Do GetEvent Api:

 • isCETMeeting: wartość logiczna Prawda/Fałsz wskazująca, czy zdarzenie Webex obsługuje platformę Webex Video 2 (CMR 4.0)

 • sipURL: adres URL używany do dołączania do spotkania Webex Video z systemu wideokonferencji lub aplikacji

 • standaloneDialingIPAddress: adres IP, za pomocą którego można wybrać się na spotkanie Webex Video z systemu wideokonferencji lub aplikacji

 • panelistNumericPassword: hasło do dołączenia do spotkania Webex Video z systemu wideokonferencji lub aplikacji

Jeśli witryna obsługuje webex wideo, host ma uprawnienia wideo Webex Events, a zdarzenie obsługuje platformę Webex Video 2 (CMR 4.0),GetEvent zwraca te elementy. inaczej GetEvent nie zwraca ich.

Interfejsy API, których dotyczy problem:

 • GetEvent

  • isCETMeeting

  • sipURL

  • standaloneDialingIPAddress

  • panelistNumericPassword

Nowy element panelistNumericPassword dodane do GetSessionInfo Api

GetSessionInfo ma nowy element, panelistNumericPassword, który zawiera hasło do dołączenia do spotkania Webex Video z systemu wideokonferencji lub aplikacji.

Jeśli witryna obsługuje webex wideo, host ma uprawnienia wideo Webex Events, a zdarzenie obsługuje platformę Webex Video 2 (CMR 4.0),GetSessionInfo zwraca te cztery elementy:

 • isCETMeeting: wartość logiczna Prawda/Fałsz wskazująca, czy zdarzenie Webex obsługuje platformę Webex Video 2 (CMR 4.0)

 • sipURL: adres URL używany do dołączania do spotkania Webex Video z systemu wideokonferencji lub aplikacji

 • standaloneDialingIPAddress: adres IP, za pomocą którego można wybrać się na spotkanie Webex Video z systemu wideokonferencji lub aplikacji

 • panelistNumericPassword: hasło do dołączenia do spotkania Webex Video z systemu wideokonferencji lub aplikacji


W przypadku spotkań Webex elementy te istniały już w GetSessionInfo:

 • isCETMeeting

 • sipURL

 • standaloneDialingIPAddress

Interfejsy API, których dotyczy problem:

 • GetSessionInfo

  • panelistNumericPassword

Zmiany schematu wprowadzone do GetEvent i GetSessionInfo

GetEvent Aktualizacje:

GetSessionInfo Aktualizacje:

Aktualizacje interfejsu API XML 11.0.0 z sp18

Kliknij tutaj, aby pobrać schemat interfejsu API XML 11.0 SP18.

Nowy element EnableCloudTelepresence dodane do getSite Api

Nowy element, EnableCloudTelepresence został dodany do getSite Api.

Gdy opcja EnableCETForAllUsers jest włączona, Webex sprawdza, czy użytkownik obsługuje webex wideo (CMR). Teraz zwraca również nowy element EnableCloudTelepresence w getSite Api.

Interfejsy API, których dotyczy problem:

 • getSite

 • EnableCloudTelepresence

getSite Przykładowa odpowiedź:

Aktualizacje interfejsu API XML 11.0.0 z sp17

Nowy element returnShareToMeRecording dodane do LstRecording Żądanie interfejsu API

Nowy element, returnShareToMeRecording, został dodany do LstRecording Api. returnShareToMeRecording jest wartością logiczną we wniosku o LstRecording.

Ten nowy element został dodany do obsługi ciągnięcia uczestników lub zaproszonych nagrań. returnShareToMeRecording jest flagą, która pozwala LstRecording Interfejs API wie, że musi zwracać nagrania uczestników lub zaproszonych osób.

Kiedy returnShareToMeRecording jest ustawiona na True, LstRecording zwraca użytkownika nagrań jako właściciela, a także zwraca użytkownika nagrań jako uczestnika lub zaproszonego przez właściciela.


Jeśli flagi automatycznego udostępniania i udostępniania ręcznego są wyłączone, LstRecording zwraca tylko użytkownika jako właściciela nagrań.

Kiedy returnShareToMeRecording jest ustawiona na False lub ten element nie jest uwzględniony w żądaniu, LstRecording zgodnie z tą samą logiką, co poprzednio: zwraca użytkownika nagrań jako właściciela.

Interfejsy API, których dotyczy problem:

 • LstRecording

 • returnShareToMeRecording

LstRecording Aktualizacje:

Nowy element shareToMe dodane do LstRecording Odpowiedź interfejsu API

Nowy element, shareToMe, został dodany do LstRecording Api. shareToMe jest wartością logiczną w odpowiedzi na LstRecording.

Ten nowy element został dodany do obsługi ciągnięcia uczestników lub zaproszonych nagrań. shareToMe jest flagą, aby zdefiniować, czy użytkownik jest właścicielem, lub uczestnika lub zaproszonego do bieżącego nagrywania.

Kiedy shareToMe jest True, użytkownik nie jest właścicielem bieżącego nagrania. Użytkownik może być uczestnikiem lub zaproszonym lub nagranie jest udostępniane przez właściciela.

Kiedy shareToMe jest False lub ten element nie jest w odpowiedzi, LstRecording zgodnie z tą samą logiką, co poprzednio: użytkownik jest właścicielem bieżącego nagrania.

Interfejsy API, których dotyczyproblem:

 • LstRecording

 • shareToMe

LstRecording Aktualizacje:

Nowe elementy dla pojemności uczestnika dodane do interfejsu API getSite Odpowiedź

Do getSite API, aby wskazać pojemność uczestnika dla następujących usług Webex:

attendeeCapacityForMC- Spotkania Webex

attendeeCapacityForEC – Wydarzenia Webex

attendeeCapacityForTC – Szkolenia Webex

attendeeCapacityForSC – Wsparcie Webex

Te zwrócone wartości wskazują maksymalną liczbę uczestników spotkania, wydarzenia lub sesji. Są dziećmi CISiteLicenseInfo elementem w odpowiedzi.

Interfejsy API, których dotyczy problem:

 • getSite

 • attendeeCapacityForMC

 • attendeeCapacityForEC

 • attendeeCapacityForTC

 • attendeeCapacityForSC

getSite Przykład odpowiedzi:

<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:ns1="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/site" xmlns:event="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/event">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>SUCCESS</serv:result>
            <serv:gsbStatus>PRIMARY</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="ns1:getSiteResponse">
            <ns1:siteInstance>
...
...
                <ns1:CISiteLicenseInfo>
                    <ns1:accountNumberLimitForMC>999</ns1:accountNumberLimitForMC>
                    <ns1:allowOverageForMC>false</ns1:allowOverageForMC>
                    <ns1:accountNumberUsedForMC>43</ns1:accountNumberUsedForMC>
                    <ns1:accountNumberLimitForTC>999</ns1:accountNumberLimitForTC>
                    <ns1:allowOverageForTC>false</ns1:allowOverageForTC>
                    <ns1:accountNumberUsedForTC>44</ns1:accountNumberUsedForTC>
                    <ns1:accountNumberLimitForEC>999</ns1:accountNumberLimitForEC>
                    <ns1:allowOverageForEC>false</ns1:allowOverageForEC>
                    <ns1:accountNumberUsedForEC>22</ns1:accountNumberUsedForEC>
                    <ns1:accountNumberLimitForSC>999999</ns1:accountNumberLimitForSC>
                    <ns1:allowOverageForSC>false</ns1:allowOverageForSC>
                    <ns1:accountNumberUsedForSC>13</ns1:accountNumberUsedForSC>
                    <ns1:accountNumberLimitForCMRHost>999999</ns1:accountNumberLimitForCMRHost>
                    <ns1:allowOverageForCMRHost>false</ns1:allowOverageForCMRHost>
                    <ns1:accountNumberUsedForCMRHost>4</ns1:accountNumberUsedForCMRHost>
                    <ns1:attendeeCapacityForMC>1000</ns1:attendeeCapacityForMC>
                    <ns1:attendeeCapacityForTC>1000</ns1:attendeeCapacityForTC>
                    <ns1:attendeeCapacityForEC>3000</ns1:attendeeCapacityForEC>
                    <ns1:attendeeCapacityForSC>500</ns1:attendeeCapacityForSC>
                </ns1:CISiteLicenseInfo>
            </ns1:siteInstance>
        </serv:bodyContent>
    </serv:body>
</serv:message>

Aktualizacje interfejsu API XML 11.0.0 z sp16

Nowy interfejs API hostStreamURL dodane do lstRecordingResponse

Element hostStreamURL został dodany do LstRecording odpowiedzi w ramach szczegółów nagrywania. hostStreamURL zwraca adres URL hosta, który ma być używany do wyświetlania nagrania bez konieczności wcześniejszego logowania. Ten adres URL jest ważny przez 30 minut po jego wygenerowaniu.

Interfejsy API, których dotyczy problem:

 • hostStreamURL

hostStreamURL Przykład odpowiedzi:

<xsd:complexType name="recordingType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="recordingID" type="xsd:int"/>
<xsd:element name="hostWebExID" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="name" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="description" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="createTime" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="timeZoneID" type="xsd:int"/>
<xsd:element name="size" type="xsd:float"/>
<xsd:element name="streamURL" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="hostStreamURL" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="fileURL" type="xsd:string"/>

GetSite Interfejs API wykorzystuje nowe modelowanie bazy WebDB do zwracania danych

Na życzenie klienta interfejs API GetSite teraz pobiera dokładniejszą licencję hosta, dane raportowania użycia i inne dane przy użyciu nowego modelowania bazy WebDB dla witryn ci.

Interfejsy API, których dotyczy problem:

 • GetSite

GetSite Przykład odpowiedzi:

<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:ns1="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/site" xmlns:event="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/event">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>SUCCESS</serv:result>
            <serv:gsbStatus>PRIMARY</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="ns1:getSiteResponse">
            <ns1:siteInstance>
...
...
                <ns1:CISiteLicenseInfo>
                    <ns1:accountNumberLimitForMC>999</ns1:accountNumberLimitForMC>
                    <ns1:allowOverageForMC>false</ns1:allowOverageForMC>
                    <ns1:accountNumberUsedForMC>43</ns1:accountNumberUsedForMC>
                    <ns1:accountNumberLimitForTC>999</ns1:accountNumberLimitForTC>
                    <ns1:allowOverageForTC>false</ns1:allowOverageForTC>
                    <ns1:accountNumberUsedForTC>44</ns1:accountNumberUsedForTC>
                    <ns1:accountNumberLimitForEC>999</ns1:accountNumberLimitForEC>
                    <ns1:allowOverageForEC>false</ns1:allowOverageForEC>
                    <ns1:accountNumberUsedForEC>22</ns1:accountNumberUsedForEC>
                    <ns1:accountNumberLimitForSC>999999</ns1:accountNumberLimitForSC>
                    <ns1:allowOverageForSC>false</ns1:allowOverageForSC>
                    <ns1:accountNumberUsedForSC>13</ns1:accountNumberUsedForSC>
                    <ns1:accountNumberLimitForCMRHost>999999</ns1:accountNumberLimitForCMRHost>
                    <ns1:allowOverageForCMRHost>false</ns1:allowOverageForCMRHost>
                    <ns1:accountNumberUsedForCMRHost>4</ns1:accountNumberUsedForCMRHost>
                </ns1:CISiteLicenseInfo>
            </ns1:siteInstance>
        </serv:bodyContent>
    </serv:body>
</serv:message>

GetSite Przykład odpowiedzi dla witryn EE:

<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:ns1="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/site" xmlns:event="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/event">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>SUCCESS</serv:result>
            <serv:gsbStatus>PRIMARY</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="ns1:getSiteResponse">
            <ns1:siteInstance>
...
...
                <ns1:CISiteLicenseInfo>
                    <ns1:accountNumberLimitForCMRHost>80</ns1:accountNumberLimitForCMRHost>
                    <ns1:allowOverageForCMRHost>true</ns1:allowOverageForCMRHost>
                    <ns1:accountNumberUsedForCMRHost>99</ns1:accountNumberUsedForCMRHost>
                    <ns1:accountNumberLimitForEEHost>999999</ns1:accountNumberLimitForEEHost>
                    <ns1:allowOverageForEEHost>false</ns1:allowOverageForEEHost>
                    <ns1:accountNumberUsedForEEHost>368</ns1:accountNumberUsedForEEHost>
                </ns1:CISiteLicenseInfo>
            </ns1:siteInstance>
        </serv:bodyContent>
    </serv:body>
</serv:message>

Aktualizacje interfejsu API XML 11.0.0 z sp15

Zwraca łącze spotkania Webex za pomocą interfejsu API GetSessionsInfo

Schemat dla GetSessionInfo INTERFEJS API ma nową wartość zwracaną, meetingLink. Za pomocą łącza do spotkania można rozpocząć spotkanie Webex jako gospodarz lub dołączyć do spotkania Webex jako uczestnik.

Interfejsy API, których dotyczy problem:

 • GetSessionInfo

 • meetingLink

GetSessionInfo Przykład odpowiedzi:

    <ep:meetingLink>https://hmwds6.qa.webex.com/hmwds6/j.php?MTID=m265e64705c6660d4132c2d4f19aed7e7</ep:meetingLink>
</serv:bodyContent>

Nowy warunek wykonywania zapytań przez RecordingID na LstRecording Api

Teraz możesz użyć LstRecording do wykonywania zapytań o nagrania za pomocą recordingID. Istnieją dwa rodzaje identyfikatorów nagrywania:

 • Identyfikatory nagrywania spotkań Webex, wydarzeń Webex i szkoleń Webex

 • Identyfikatory nagrywania NBR dla różnych nagrań

W przypadku serviceType element w żądaniu XML, a następnie LstRecording zwraca tylko nagrywanie usługi (spotkania Webex, wydarzenia Webex i szkolenie Webex).

Jeśli nie ma serviceType element w żądaniu XML, a następnie LstRecording zwraca tylko nagranie NBR.

Interfejsy API, których dotyczy problem:

 • LstRecording

 • RecordingID

LstRecording Przykłady odpowiedzi:

Przykład żądania identyfikatora zapisu usługi:

<bodyContent xsi:type="java:com.webex.service.binding.ep.LstRecording">
    <serviceTypes>
        <serviceType>MeetingCenter</serviceType>
        <serviceType>EventCenter</serviceType>
        <serviceType>TrainingCenter</serviceType>
    </serviceTypes>
    <recordingID>974164492</recordingID>
    <order>
         <orderBy>CREATETIME</orderBy>
         <orderAD>DESC</orderAD>
         <orderBy>HOSTID</orderBy>
         <orderAD>ASC</orderAD>
         <orderBy>RECORDNAME</orderBy>
         <orderAD>ASC</orderAD>
    </order>
</bodyContent>

Poproś o przykład dla identyfikatora nagrywania NBR:

<bodyContent xsi:type="java:com.webex.service.binding.ep.LstRecording">
    <recordingID>974154032</recordingID>
    <order>
         <orderBy>CREATETIME</orderBy>
         <orderAD>DESC</orderAD>
         <orderBy>HOSTID</orderBy>
         <orderAD>ASC</orderAD>
         <orderBy>RECORDNAME</orderBy>
         <orderAD>ASC</orderAD>
    </order>
</bodyContent>

Aktualizacje interfejsu API XML 11.0.0 z sp14

Raporty podsumowania wstępnego użycia dla Centrum spotkań

Dodano dwa nowe interfejsy API dla raportów wstępnych Centrum spotkań, LstmeetingusagePreliminaryHistory i LstmeetingattendeePreliminaryHistory. Będą one miały takie samo zachowanie jak LsteventsessionPreliminaryHistory i LsteventattendeePreliminaryHistory w sprawozdaniu końcowym.

Interfejsy API, których dotyczy problem:

 • LstmeetingusagePreliminaryHistory

 • LstmeetingattendeePreliminaryHistory

LstmeetingusagePreliminaryHistory Przykład żądania:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<serv:message
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service"
   xsi:schemaLocation="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service
   http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/service.xsd">
    <header>
        <securityContext>
            <webExID>testuser</webExID>
            <password>****</password>
            <siteName>testsite</siteName>
        </securityContext>
    </header>
    <body>
        <bodyContent xsi:type="java:com.webex.service.binding.history.LstmeetingusagePreliminaryHistory">
            <startTimeScope>
                <sessionStartTimeStart>4/23/2018 00:00:00</sessionStartTimeStart>
                <sessionStartTimeEnd>4/24/2018 11:59:59</sessionStartTimeEnd>
            </startTimeScope>
            <listControl>
                <startFrom>1</startFrom>
                <maximumNum>10</maximumNum>
                <listMethod>AND</listMethod>
            </listControl>
            <order>
                <orderBy>STARTTIME</orderBy>
                <orderAD>ASC</orderAD>
                <orderBy>CONFNAME</orderBy>
                <orderAD>ASC</orderAD>
                <orderBy>CONFID</orderBy>
                <orderAD>ASC</orderAD>
            </order>
        </bodyContent>
    </body>
</serv:message>

LstmeetingusagePreliminaryHistory Przykład odpowiedzi:

<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:history="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/history">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>SUCCESS</serv:result>
            <serv:gsbStatus>PRIMARY</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="history:lstmeetingusagePreliminaryHistoryResponse">
            <history:meetingUsagePreliminaryHistory>
                <history:confID>93115261364733685</history:confID>
                <history:sessionKey>800150023</history:sessionKey>
                <history:confName>200804231215</history:confName>
                <history:openTime>04/23/2018 19:16:34</history:openTime>
                <history:timeZoneID>4</history:timeZoneID>
                <history:meetingType>PRO</history:meetingType>
                <history:timeZoneWithDST>San Francisco (Pacific Daylight Time, GMT-07:00)</history:timeZoneWithDST>
                <history:trackingCode>
                    <com:trackingCode1>mytrackingcode1</com:trackingCode1>
                    <com:trackingCode2>mytrackingcode2</com:trackingCode2>
                </history:trackingCode>
                <history:registered>1</history:registered>
                <history:invited>1</history:invited>
                <history:attended>3</history:attended>
            </history:meetingUsagePreliminaryHistory>
            <history:matchingRecords>
                <serv:total>1</serv:total>
                <serv:returned>1</serv:returned>
                <serv:startFrom>1</serv:startFrom>
            </history:matchingRecords>
        </serv:bodyContent>
    </serv:body>
</serv:message>

LstmeetingattendeePreliminaryHistory Przykład żądania:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<serv:message
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service"
   xsi:schemaLocation="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service
   http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/service.xsd">
    <header>
        <securityContext>
            <webExID>testuser</webExID>
            <password>****</password>
            <siteName>testsite</siteName>
        </securityContext>
    </header>
    <body>
        <bodyContent xsi:type="java:com.webex.service.binding.history.LstmeetingattendeePreliminaryHistory">
            <startTimeScope>
                <sessionStartTimeStart>4/23/2018 00:00:00</sessionStartTimeStart>
                <sessionStartTimeEnd>4/24/2018 11:59:59</sessionStartTimeEnd>
            </startTimeScope>
            <listControl>
                <startFrom>1</startFrom>
                <maximumNum>10</maximumNum>
                <listMethod>AND</listMethod>
            </listControl>
            <order>
                <orderBy>STARTTIME</orderBy>
                <orderAD>ASC</orderAD>
                <orderBy>CONFID</orderBy>
                <orderAD>ASC</orderAD>
            </order>
        </bodyContent>
    </body>
</serv:message>

LstmeetingattendeePreliminaryHistory Przykład odpowiedzi:

<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:history="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/history">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>SUCCESS</serv:result>
            <serv:gsbStatus>PRIMARY</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="history:lstmeetingattendeePreliminaryHistoryResponse">
            <history:meetingAttendeePreliminaryHistory>
                <history:meetingKey>800150023</history:meetingKey>
                <history:confName>200804231215</history:confName>
                <history:company>XYZ</history:company>
                <history:title>DJ</history:title>
                <history:phoneNumber>1,222,654-3210,,,,</history:phoneNumber>
                <history:address1>1 Any Street</history:address1>
                <history:address2>xyz</history:address2>
                <history:city>SanJose</history:city>
                <history:state>CA</history:state>
                <history:country>USA</history:country>
                <history:zipCode>95111</history:zipCode>
                <history:name>user test2</history:name>
                <history:email>ut2@qa.webex.com</history:email>
                <history:joinTime>04/23/2018 19:13:06</history:joinTime>
                <history:participantType>ATTENDEE</history:participantType>
                <history:confID>93115261364733685</history:confID>
            </history:meetingAttendeePreliminaryHistory>
            <history:meetingAttendeePreliminaryHistory>
                <history:meetingKey>800150023</history:meetingKey>
                <history:confName>200804231215</history:confName>
                <history:name>zzz zzzz</history:name>
                <history:email>z6@webex.com</history:email>
                <history:joinTime>04/23/2018 19:14:10</history:joinTime>
                <history:participantType>ATTENDEE</history:participantType>
                <history:confID>93115261364733685</history:confID>
            </history:meetingAttendeePreliminaryHistory>
            <history:meetingAttendeePreliminaryHistory>
                <history:meetingKey>800150023</history:meetingKey>
                <history:confName>200804231215</history:confName>
                <history:name>test host</history:name>
                <history:email>testuser@webex.com</history:email>
                <history:joinTime>04/23/2018 19:12:42</history:joinTime>
                <history:participantType>ATTENDEE</history:participantType>
                <history:confID>93115261364733685</history:confID>
            </history:meetingAttendeePreliminaryHistory>
            <history:matchingRecords>
                <serv:total>3</serv:total>
                <serv:returned>3</serv:returned>
                <serv:startFrom>1</serv:startFrom>
            </history:matchingRecords>
        </serv:bodyContent>
    </serv:body>
</serv:message>

Zwracany adres URL SIP i adres URL Skype z GLA GetsessionInfo Api

Dwa nowe elementy, <sipURL> i <skypeURL>, zostały dołączone do odpowiedzi podczas dzwonienia do GLA GetSessionInfo Api. Te elementy są podstawowe elementy, które mogą być zwracane dla dostępu anonimowego.

 • <sipURL> może służyć do dołączania do spotkań z TelePresence lub innego urządzenia wideo Cisco. W ten sposób tylko spotkania przy użyciu platformy wideo Cisco w wersji 1.0 lub 2.0 powinny <sipURL> pierwiastek.

 • <skypeURL> można używać do dołączania do spotkań z aplikacji Microsoft Skype, bez żadnych ograniczeń i warunków, dzięki czemu można je zwrócić dla każdego połączenia.

Interfejsy API, których dotyczy problem:

 • GetSessionInfo

Przykład odpowiedzi:

Zwracanie adresu URL SIP i łącza spotkania z GetMeeting Api

Trzy nowe elementy, <isCETMeeting>, <meetingLink> i <sipURL>, zostały dołączone do odpowiedzi podczas GetMeeting Api.

 • <isCETMeeting> zwraca, czy spotkanie korzysta z platformy wideo Cisco (obsługuje TelePresence i wideo).

 • <meetingLink> może służyć do łączenia się ze spotkaniami.

 • <sipURL> może służyć do dołączania do spotkań z TelePresence lub innego urządzenia wideo Cisco. W ten sposób tylko spotkania przy użyciu platformy wideo Cisco w wersji 1.0 lub 2.0 GetMeeting zwraca element.

Interfejsy API, których dotyczy problem:

 • GetMeeting

GetMeeting Przykład odpowiedzi:

Aktualizacje interfejsu API XML 11.0.0 z sp13

Ogłoszenie o umorzenie <siteID> elementu w elementów nadrzędnych <securityContext>

Cisco planuje przestarzałe <siteID> element w chowcie nadrzędnym <securityContext> element, i zastąpić go <siteName>. Ze względu na dużą liczbę <siteID> elementy często zmieniane podczas migracji lokacji, organizacje ponoszą wysokie koszty konserwacji, aby nadal używać tego elementu. Jest to powiadomienie z dwuletnim wyprzedzeniem.

 • Dla istniejących klientów WebEx wpływ nastąpi 1 maja 2020 r.

 • Nowi klienci muszą <siteName> element począwszy od 1 maja 2018 r.

 • Klienci integrują się z CI, Spark lub systemem Atlas, muszą <siteName> element począwszy od 1 maja 2018 r.

Interfejsy API, których dotyczy problem:

 • <siteName>

 • <securityContext>

Walidacja danych <tollCallInData> i <tollFreeCallInData> pierwiastki

Od 1 czerwca 2018 r. <tollCallInData> i <tollFreeCallInData> Interfejsy API zostaną zweryfikowane. Ma to wpływ na <CreateUser> i <SetUser> Apis.

Lokacje, które używają nie prawidłowych ciągów lub nieprawidłowo sformatowanych ciągów w swoich wywołaniach w danych, muszą poprawić ciągi, aby te elementy przeszły sprawdzanie poprawności danych.

Poniżej znajdują się przykłady CreateUser i SetUser, tollCallInData i tollFreeCallInData w prawidłowym formacie:

<tspAccount>
    <tspAccount>
        <tollFreeCallInNumber>86,123,4567000</tollFreeCallInNumber>
        <tollFreeCallInData>1,86</tollFreeCallInData>
        <accountIndex>1</accountIndex>
        <tollCallInNumber>86,123,4567890</tollCallInNumber>
        <tollCallInData>0,86</tollCallInData>
        <subscriberAccessCode>12341234</subscriberAccessCode>
        <participantAccessCode>12341234</participantAccessCode>
        <createOnBridge>false</createOnBridge>
        <defaultFlag>false</defaultFlag>
    </tspAccount>
</tspAccount>
...

Aktualizacje interfejsu API XML 11.0.0 z sp12

Dwa nowe interfejsy API SetContact i DelContacts

Schemat interfejsu API XML wcześniej miał tylko dwa interfejsy API CreateContacts i LstContacts, który nie zapewniał pełnego zarządzania kontaktami użytkowników. Aby zapewnić lepszą funkcjonalność zarządzania kontaktem użytkownika za pomocą interfejsu API XML, dodaliśmy te dwa nowe interfejsy API, SetContact i DelContacts.

Api

Uwagi

SetContact

Wywołanie tego interfejsu API, aby zmodyfikować informacje kontaktowe, takie jak adres e-mail, nazwa, tytuł i język.

Wyjątki:

 • Jeśli kontakt nie zostanie znaleziony przez contactEmail 140004 "Nie znaleziono kontaktu" jest zwracany

 • Jeśli witryna Webex nie obsługuje danego języka, zwracany jest wyjątek 030060 "Nie prawidłowy język"

 • Jeśli nowy adres e-mail, który użytkownik chce zmienić, jest duplikatem z innym kontaktem na liście Moje kontakty, zostanie zwrócony wyjątek 140001 "E-mail jest używany przez inny kontakt"

DelContacts

Wywołanie tego interfejsu API, aby usunąć jeden lub więcej kontaktów z listy Moje kontakty na podstawie podanych wiadomości e-mail.

contactID jest zwracany, jeśli dany adres e-mail znajduje się na liście Moje kontakty i ignoruje daną wiadomość e-mail, jeśli nie znajduje się na liście Moje kontakty.

Jeśli wszystkie podane wiadomości e-mail nie znajdują się na liście Moje kontakty, zostanie zwrócony wyjątek 00015 (Przepraszamy, nie znaleziono rekordu).

Interfejsy API, których dotyczy problem:

 • SetContact

 • DelContacts

SetContact Przykład żądania:

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<serv:message  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service">
<header>
    <securityContext>
      <siteName>SiteName</siteName>
      <webExID>UserID</webExID>
       <password>UserPWD</password>
    </securityContext>
</header>
<body>
<bodyContent xsi:type="java:com.webex.service.binding.ep.SetContact">
            <contactEmail>Contact Email adress</contactEmail>
           <contact>
                <name>New Contact Name</name>
                <email>New Contact Email Address</email>
                <title>New Title</title>
                <company>New Company</company>
                <notes>New Notes</notes>
                <url>New Link</url>
                <phones>
                    <phone>1,,408######,,,,</phone>
                    <mobilePhone>1,,408######,,,,</mobilePhone>
                    <fax>1,,408######,,,,</fax>
                </phones>
                <address>
                    <address1>New Address 1</address1>
                    <address2>New Address 2</address2>
                    <city>New City</city>
                    <state>New State</state>
                    <zipCode>New ZipCode</zipCode>
                    <country>New Company</country>
                </address>
                <language>New Language</language>
            </contact>
</bodyContent>
</body>
</serv:message>

SetContact Przykład odpowiedzi:

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:ep="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/ep" xmlns:meet="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/meeting">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>SUCCESS</serv:result>
            <serv:gsbStatus>PRIMARY</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xsi:type="ep:setContactResponse" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"/>
    </serv:body>
</serv:message>

DelContacts Przykład żądania:

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<serv:message  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service">
<header>
    <securityContext>
      <siteName>SiteName</siteName>
      <webExID>UserID</webExID>
       <password>UserPWD</password>
    </securityContext>
</header>
<body>
<bodyContent xsi:type="java:com.webex.service.binding.ep.DelContacts">
        <contactEmail>contact1@qa.webex.com</contactEmail>
        <contactEmail>contact2@qa.webex.com</contactEmail>
</bodyContent>
</body>
</serv:message>

DelContacts Przykłady odpowiedzi:


W tym przykładzie dwa istniejące kontakty zostaną usunięte z listy Moje kontakty.

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:ep="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/ep" xmlns:meet="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/meeting">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>SUCCESS</serv:result>
            <serv:gsbStatus>PRIMARY</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xsi:type="ep:delContactsResponse" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
            <ep:contactID>31830997</ep:contactID>
            <ep:contactID>31831002</ep:contactID>
        </serv:bodyContent>
    </serv:body>
</serv:message>


W tym przykładzie wiadomości e-mail nie znajdują się na liście Moje kontakty.

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:ep="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/ep" xmlns:meet="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/meeting">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>FAILURE</serv:result>
            <serv:reason>Sorry, no record found</serv:reason>
            <serv:gsbStatus>PRIMARY</serv:gsbStatus>
            <serv:exceptionID>000015</serv:exceptionID>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent/>
    </serv:body>
</serv:message>

Aktualizacje interfejsu API XML 11.0.0 z sp11

Nowy interfejs API LstTrainingPollResultsHistory

ten LstTrainingPollResultsHistory Interfejs API został pierwotnie zaimplementowany w interfejsie API adresu URL. Według żądania klienta jest teraz zaimplementowana w interfejsie API XML.

Wyniki sondowania listy są zwracane przez wprowadzenie centrum szkoleniowego sessionKey. Interfejs API może zostać poproszony przez właściciela sesji Centrum szkoleniowego lub administratora witryny.


Ustawienie Rozszerzone sondowanie TC musi być włączone przed zapisaniem wyników ankiety szkoleniowej w umiaźni WebEx DB:

Interfejsy API, których dotyczy problem:

 • LstTrainingPollResultsHistory

LstTrainingPollResultHistory Przykład żądania:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<serv:message
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service"
   xsi:schemaLocation="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service
   http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/service.xsd">
    <header>
        <securityContext>
            <!-- <returnAdditionalInfo>true</returnAdditionalInfo> -->
            <webExID>ut2</webExID>
            <password>xxxxxxx</password>
            <siteName>testsite1</siteName>
        </securityContext>
    </header>
    <body>
        <bodyContent
xsi:type="java:com.webex.service.binding.history.LstTrainingPollResultsHistory"
            xmlns:meet="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/history">
            <listControl>
                <startFrom>1</startFrom>
                <maximumNum>10</maximumNum>
            </listControl>
            <confID>81722715648558691</confID>
        </bodyContent>
    </body>
</serv:message>


Żądanie jest tylko dla interfejsu API T32/XML 11.0.0.

LstTrainingPollResultHistory Przykład odpowiedzi:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:history="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/history">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>SUCCESS</serv:result>
            <serv:gsbStatus>PRIMARY</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xsi:type="history:lstTrainingPollResultsHistoryResponse" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
            <history:matchingRecords>
                <serv:total>2</serv:total>
                <serv:returned>2</serv:returned>
                <serv:startFrom>1</serv:startFrom>
            </history:matchingRecords>
            <history:sessionInfo>
                <history:sessionKey>81901776767288734</history:sessionKey>
                <history:confName>TC poll test 20171220 1635</history:confName>
                <history:host>John Doe</history:host>
            </history:sessionInfo>
            <history:polls>
                <history:poll>
                    <history:pollDesc>Test</history:pollDesc>
                    <history:timeLimit>300</history:timeLimit>
                    <history:startTime>12/20/2017 16:54:48</history:startTime>
                    <history:endTime>12/20/2017 16:58:07</history:endTime>
                    <history:numAttendees>3</history:numAttendees>
                    <history:questions>
                        <history:question>
                            <history:questionSequence>1</history:questionSequence>
                            <history:questionDesc>test question 1 (multi-choice/single-answer)</history:questionDesc>
                            <history:questionType>1</history:questionType>
                            <history:answerChoices>
                                <history:answerChoice>test answer 4</history:answerChoice>
                                <history:answerChoice>test answer 3</history:answerChoice>
                                <history:answerChoice correct="true">test answer 2</history:answerChoice>
                                <history:answerChoice>test answer 1</history:answerChoice>
                            </history:answerChoices>
                            <history:attendees>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465742</history:username>
                                    <history:fullName>test</history:fullName>
                                    <history:email>test@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>test answer 2</history:pollResponse>
                                    <history:isCorrect>true</history:isCorrect>
                                </history:attendee>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465747</history:username>
                                    <history:fullName>test2</history:fullName>
                                    <history:email>test2@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>test answer 1</history:pollResponse>
                                    <history:isCorrect>false</history:isCorrect>
                                </history:attendee>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465752</history:username>
                                    <history:fullName>test3</history:fullName>
                                    <history:email>test3@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>No Answer</history:pollResponse>
                                    <history:isCorrect>false</history:isCorrect>
                                </history:attendee>
                            </history:attendees>
                        </history:question>
                        <history:question>
                            <history:questionSequence>2</history:questionSequence>
                            <history:questionDesc>test question 2 (multi-choiec.multi-answer)</history:questionDesc>
                            <history:questionType>2</history:questionType>
                            <history:answerChoices>
                                <history:answerChoice>test answer D</history:answerChoice>
                                <history:answerChoice>test answer C</history:answerChoice>
                                <history:answerChoice correct="true">test answer B</history:answerChoice>
                                <history:answerChoice correct="true">test answer A</history:answerChoice>
                            </history:answerChoices>
                            <history:attendees>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465742</history:username>
                                    <history:fullName>test</history:fullName>
                                    <history:email>test@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>test answer B,test answer A</history:pollResponse>
                                    <history:isCorrect>true</history:isCorrect>
                                </history:attendee>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465747</history:username>
                                    <history:fullName>test2</history:fullName>
                                    <history:email>test2@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>test answer D,test answer C,test answer B,test answer A</history:pollResponse>
                                    <history:isCorrect>false</history:isCorrect>
                                </history:attendee>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465752</history:username>
                                    <history:fullName>test3</history:fullName>
                                    <history:email>test3@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>No Answer</history:pollResponse>
                                    <history:isCorrect>false</history:isCorrect>
                                </history:attendee>
                            </history:attendees>
                        </history:question>
                        <history:question>
                            <history:questionSequence>3</history:questionSequence>
                            <history:questionDesc>test question 2 (short answer)</history:questionDesc>
                            <history:questionType>3</history:questionType>
                            <history:attendees>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465742</history:username>
                                    <history:fullName>test</history:fullName>
                                    <history:email>test@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>ans1</history:pollResponse>
                                </history:attendee>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465747</history:username>
                                    <history:fullName>test2</history:fullName>
                                    <history:email>test2@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>ans2</history:pollResponse>
                                </history:attendee>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465752</history:username>
                                    <history:fullName>test3</history:fullName>
                                    <history:email>test3@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>No Answer</history:pollResponse>
                                </history:attendee>
                            </history:attendees>
                        </history:question>
                    </history:questions>
                </history:poll>
                <history:poll>
                    <history:pollDesc>Survey</history:pollDesc>
                    <history:timeLimit>300</history:timeLimit>
                    <history:startTime>12/20/2017 16:58:57</history:startTime>
                    <history:endTime>12/20/2017 17:02:39</history:endTime>
                    <history:numAttendees>3</history:numAttendees>
                    <history:questions>
                        <history:question>
                            <history:questionSequence>1</history:questionSequence>
                            <history:questionDesc>survey question 1 (multi-choiec/sinngle-answer)</history:questionDesc>
                            <history:questionType>1</history:questionType>
                            <history:answerChoices>
                                <history:answerChoice>survey answer 3</history:answerChoice>
                                <history:answerChoice>survey answer 2</history:answerChoice>
                                <history:answerChoice>survey answer 1</history:answerChoice>
                            </history:answerChoices>
                            <history:attendees>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465757</history:username>
                                    <history:fullName>test</history:fullName>
                                    <history:email>test@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>survey answer 3</history:pollResponse>
                                </history:attendee>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465762</history:username>
                                    <history:fullName>test2</history:fullName>
                                    <history:email>test2@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>survey answer 2</history:pollResponse>
                                </history:attendee>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465767</history:username>
                                    <history:fullName>test3</history:fullName>
                                    <history:email>test3@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>No Answer</history:pollResponse>
                                </history:attendee>
                            </history:attendees>
                        </history:question>
                        <history:question>
                            <history:questionSequence>2</history:questionSequence>
                            <history:questionDesc>survey question 2 (multi-choiec/multi-answer)</history:questionDesc>
                            <history:questionType>2</history:questionType>
                            <history:answerChoices>
                                <history:answerChoice>survey answer D</history:answerChoice>
                                <history:answerChoice>survey answer C</history:answerChoice>
                                <history:answerChoice>survey answer B</history:answerChoice>
                                <history:answerChoice>survey answer A</history:answerChoice>
                            </history:answerChoices>
                            <history:attendees>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465757</history:username>
                                    <history:fullName>test</history:fullName>
                                    <history:email>test@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>survey answer D,survey answer C</history:pollResponse>
                                </history:attendee>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465762</history:username>
                                    <history:fullName>test2</history:fullName>
                                    <history:email>test2@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>survey answer C,survey answer B</history:pollResponse>
                                </history:attendee>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465767</history:username>
                                    <history:fullName>test3</history:fullName>
                                    <history:email>test3@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>No Answer</history:pollResponse>
                                </history:attendee>
                            </history:attendees>
                        </history:question>
                        <history:question>
                            <history:questionSequence>3</history:questionSequence>
                            <history:questionDesc>survey question 3 (short answer)</history:questionDesc>
                            <history:questionType>3</history:questionType>
                            <history:attendees>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465757</history:username>
                                    <history:fullName>test</history:fullName>
                                    <history:email>test@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>AAA</history:pollResponse>
                                </history:attendee>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465762</history:username>
                                    <history:fullName>test2</history:fullName>
                                    <history:email>test2@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>BBB</history:pollResponse>
                                </history:attendee>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465767</history:username>
                                    <history:fullName>test3</history:fullName>
                                    <history:email>test3@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>No Answer</history:pollResponse>
                                </history:attendee>
                            </history:attendees>
                        </history:question>
                    </history:questions>
                </history:poll>
            </history:polls>
        </serv:bodyContent>
    </serv:body>
</serv:message>

Odpowiedź jest inna, jeśli spotkanie nie zostanie znalezione, nie należy do użytkownika, który o nią prosi lub jeśli użytkownik żądający go nie jest również administratorem witryny.

Przykład odpowiedzi:

<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:history="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/history">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>FAILURE</serv:result>
            <serv:reason>Sorry, no record found</serv:reason>
            <serv:gsbStatus>PRIMARY</serv:gsbStatus>
            <serv:exceptionID>000015</serv:exceptionID>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent/>
    </serv:body>
</serv:message>

Nowe attendeeSendVideo w interfejsach API CreateTrainingSession, SetTrainingSession i GetTrainingSession

Ponieważ opcje dostępne podczas planowania sesji Centrum szkoleniowego obejmują wyślijwideo, interfejs API XMLattendeeSendVideo opcję tworzenia, utrzymywania i ustawiania interfejsów API dla sesji Centrum szkoleniowego.

Interfejsy API, których dotyczy problem:

 • CreateTrainingSession

 • SetTrainingSession

 • GetTrainingSession

Projekt

Opcja została zapisana w tabeli DB WbxMMConfParam/paramvalue jako paramname = 'optionSupportSendVideo'

CreateTrainingSession Poproś o aktualizacje:

SetTrainingSession Poproś o aktualizacje:


Żądanie jest tylko dla T32/XML API11.0.0.

GetTrainingSession Aktualizacje odpowiedzi:

Zmień ConfName maksymalny limit rozmiaru do 128 znaków wyświetlania

Ciąg nazwy konferencji ConfName jest teraz ograniczona do maksymalnie 128 znaków wyświetlanych. Ta zmiana jest zgodna z ograniczeniem strony głównej J2EE. Jeśli żądanie INTERFEJSU API zawiera ConfName która jest pusta lub przekracza długość znaku wyświetlania 128, wyświetlany jest następujący komunikat o błędzie:

"060065 Nazwa konferencji nielegalnego wprowadzania. Nazwa konferencji nie może być pusta lub przekraczać maksymalną długość znaku wyświetlania 128."

Interfejsy API, których dotyczy problem:

 • ConfName

Zmieniono komunikat o wyjątku w interfejsie API LstRecording

Komunikat o wyjątku zgłoszony, gdy zakres czasu kwerendy przekracza maksymalny limit interfejsu API LstRecording została zmieniona. Domyślnie kwerendy obsługują 4 tygodnie nagrań. Żądania z więcej niż czterech tygodni otrzymują następujący komunikat o błędzie:

"999999 Przekroczono maksymalny zakres czasu wykonywania zapytań 28 dni".

Interfejsy API, których dotyczy problem:

 • LstRecording

Aktualizacje interfejsu API XML 11.0.0 z sp10

Aktualizacja interfejsu API XML 11.0 z sp10 nie ma żadnych zmian schematu.