שים לב כי חיבור יישום Webex למכשירים רשומים מקומיים הוא פחות מאובטח לעומת חיבור למכשירים הרשומים בענן הWebex. כאשר אתה מתחבר להתקן מקומי, המידע המוחלף בין יישום Webex להתקן מוגן תמיד באמצעות הצפנה. עם זאת, אנו לא מחייבים אימות אישור בעת יצירת הפעלת HTTPS עם התקן מקומי. אכיפת אימות אישור תגרום לבעיות תאימות עם התקני האורחים וליצור תהליך פריסה ותחזוקה מורכבים ומאתגרים.

1

מהתצוגה ' לקוח ' ב-https:/​/​admin.webex.com , עבור אל התקנים ולחץ על ' הגדרות ' .

2

לצד גילוי ההתקנים, בחר באפשרות אפשר ליישום Webex להתחבר למכשירים רשומים מקומיים.