W zależności od tego, w jaki sposób aplikacja Webex Teams łączy się z zastrzeżonymi urządzeniami znajdującymi się w siedzibie. W przypadku połączenia z urządzeniem stacjonarnym zawartość udostępniana między aplikacją Webex Teams a urządzeniem w pokoju lub na biurku jest zawsze szyfrowana. Nie wymuszamy jednak weryfikacji certyfikatu, gdy sesja HTTPS jest nawiązywana z urządzeniem znajdującym się w siedzibie firmy. Weryfikacja certyfikatów uniemożliwiłaby działanie urządzeń gości i byłaby skomplikowana we wdrożeniu i utrzymaniu.

W widoku klienta w witrynie https:/​/​admin.webex.com przejdź do Urządzenia > Ustawienia. W sekcji Wykrywanie urządzeń zaznacz opcję Zezwalaj aplikacji Webex Teams na łączenie się z urządzeniami zarejestrowanymi w siedzibie firmy.