Należy pamiętać, że łączenie aplikacji Webex z urządzeniami zarejestrowanymi lokalnie jest mniej bezpieczne w porównaniu z łączeniem się z urządzeniami zarejestrowanymi w chmurze Webex. Gdy łączysz się z urządzeniem lokalnym, informacje wymieniane między aplikacją Webex a urządzeniem są zawsze chronione szyfrowaniem. Nie wymagamy jednak weryfikacji certyfikatu podczas ustanawiania sesji HTTPS z urządzeniem lokalnym. Wymuszenie weryfikacji certyfikatu spowodowałoby problemy ze zgodnością z urządzeniami gościa oraz stworzyłoby złożony i wymagający proces wdrażania i konserwacji.

1

W widoku klienta w witrynie https:/​/​admin.webex.com przejdź do Urządzenia > Ustawienia.

2

Obok pozycji Device Discovery (Odnajdowanie urządzeń) wybierz pozycję Allow the Webex app to connect to on-premises registered devices ( Zezwalaj aplikacji na łączenie się z zarejestrowanymi urządzeniami lokalnymi).