Observera att det är mindre säkert att ansluta Webex-appen till lokala registrerade enheter jämfört med att ansluta till enheter som är registrerade i Webex-molnet. När du ansluter till en lokal enhet skyddas alltid informationen som utbyts mellan Webex-appen och enheten med kryptering. Vi kräver dock inte certifikatverifiering när vi upprättar en HTTPS-session med en lokal enhet. Framtvingande av certifikatverifiering skulle orsaka kompatibilitetsproblem med gästenheter och skapa en komplex och utmanande distributions- och underhållsprocess.

1

Från kundvyn i https:/​/​admin.webex.com går du till Enheter och klickar på Inställningar.

2

Bredvid Enhetsidentifiering väljer du Tillåt att Webex-appen ansluter till lokala registrerade enheter .