Det finns skillnader i hur appen Webex Team ansluter till molnregistrerade och lokala enheter. När du ansluter till en lokal enhet, krypteras alltid innehållet som delas mellan appen Webex Teams och rums- eller skrivbordsenheterna. Vi tillämpar dock inte certifikatsverifiering när en HTTPS-session upprättas med en lokal enhet. Att verifiera certifikat skulle förhindra alla gästenheter som används och de är svåra att använda och underhålla.

Från kundvyn i https:/​/​admin.webex.com går du till Enheter och klickar på Inställningar. Under Enhetsidentifiering, väljer du Tillåt appen Webex Teams att ansluta till registrerade enheter på företaget.