Er bestaan verschillen in hoe de Webex Teams-toepassing verbinding maakt met cloud-geregistreerde apparaten en apparaten op kantoor. Wanneer u verbinding maakt met een apparaat op locatie, wordt de inhoud die wordt gedeeld tussen de Webex Teams-toepassing en het ruimte- of bureauapparaat altijd gecodeerd. Certificaatverificatie wordt echter niet afgedwongen wanneer een HTTPS-sessie tot stand wordt gebracht met een apparaat op kantoor. Het verifiëren van certificatien voorkomt dat gastapparaten werken en is moeilijk te implementeren en te onderhouden.

In de klantweergave in https:/​/​admin.webex.com, gaat u naar Apparaten en Instellingen. Selecteer onder Zoeken apparaten, Toestaan dat de Webex Teams-toepassing verbinding maakt met geregistreerde apparaten op kantoor.