Det er forskjeller på hvordan Webex Teams-appen kobles til skyregistrerte og lokale enheter. Når du kobler til en lokal enhet, krypteres alltid innholdet som deles mellom Webex Teams-appen og rommet eller bordenheten. Vi fremtvinger imidlertid ikke sertifikatbekreftelse når en HTTPS-økt opprettes med en lokal enhet. Verifisering av sertifikater forhindrer at gjesteenheter fungerer, og vil være vanskelige å distribuere og vedlikeholde.

Gå til Enheter i kundevisningen i https:/ / admin.webex.com , og klikk Innstillinger . Under Enhetsgjenkjenning velger du Tillat Webex Teams-appen å koble til lokale registrerte enheter .