Det er forskjeller i hvordan Webex Teams-appen kobles til skyregistrerte og lokale enheter. Når du kobler til en lokal enhet, er innholdet som deles mellom Webex Teams-appen og rommet eller skrivebordsenheten alltid kryptert. Vi påtvinger imidlertid ikke sertifikatverifisering når en HTTPS-økt er etablert med en lokal enhet. Å verifisere sertifikater vil forhindre at gjesteenheter fungerer og vil være komplisert å distribuere og vedlikeholde.

Fra kundevisningen inn https:// admin.webex.com, gå til Enheter og klikk Innstillinger. Under Enhetsoppdagelse, plukke ut Tillat Webex Teams-appen å koble til lokale registrerte enheter.