Merk at det er mindre sikkert å koble Webex-appen til lokale registrerte enheter sammenlignet med å koble til enheter registrert på Webex-skyen. Når du kobler til en lokal enhet, er informasjonen som utveksles mellom Webex-appen og enheten alltid beskyttet med kryptering. Vi krever imidlertid ikke sertifikatverifisering når vi etablerer en HTTPS-økt med en lokal enhet. Å håndheve sertifikatverifisering vil føre til kompatibilitetsproblemer med gjesteenheter og skape en kompleks og utfordrende distribusjons- og vedlikeholdsprosess.

1

Fra kundevisningen i https:/​/​admin.webex.com , gå til Enheter og klikk på Innstillinger .

2

Ved siden av Device Discovery velger du Tillat Webex-appen å koble til lokale registrerte enheter .