Existují rozdíly ve způsobu připojení aplikace Webex Teams k zařízením registrovaným v cloudu a k místním zařízením. Při připojení k místnímu zařízení je obsah sdílený mezi aplikací Webex Teams a zařízením Room nebo Desk vždy šifrovaný. Při navazování relace HTTPS s místním zařízením však ověření certifikátu nevyžadujeme. Ověřování certifikátů by znemožnilo fungování hostovaných zařízení a bylo by složité na nasazení i údržbu.

V zobrazení zákazníka na stránce https://admin.webex.com přejděte k možnosti Zařízení a klikněte na Nastavení. V části Zjišťování zařízení vyberte možnost Povolit aplikaci Webex Teams připojit se k místním registrovaným zařízením.