Všimněte si, že připojení aplikace Webex k místním registrovaným zařízením je méně bezpečné ve srovnání s připojením k zařízením registrovaným v cloudu Webex. Když se připojíte k místnímu zařízení, informace vyměňované mezi aplikací Webex a zařízením jsou vždy chráněny šifrováním. Při navazování relace HTTPS s místním zařízením ale nevyžadujeme ověření certifikátu. Vynucení ověření certifikátu by způsobilo problémy s kompatibilitou se zařízeními hosta a vytvořilo by složitý a náročný proces nasazení a údržby.

1

V zobrazení zákazníka na stránce https://admin.webex.com přejděte k možnosti Zařízení a klikněte na Nastavení.

2

Vedle možnosti Device Discovery vyberte možnost Povolit aplikaci Webex připojení k místním registrovaným zařízením .