Existují rozdíly v tom, jak se aplikace Webex Teams připojuje k zařízením registrovaným v cloudu a místním zařízením. Při připojování k místnímu zařízení je obsah, který je sdílen mezi aplikací Webex Teams a místností nebo stolním zařízením, vždy šifrován. Nevynucujeme však ověření certifikátu, když je relace HTTPS navázána s místním zařízením. Ověření certifikátů by zabránilo všem zařízením hosta v práci a bylo by složité je nasadit a udržovat.

Ze zobrazení zákazníka v https:/ / admin.webex.com přejděte na Zařízení a klikněte na Nastavení . V části Zjišťování zařízení vyberte Povolit aplikaci Webex Teams připojení k místním registrovaným zařízením .