Imajte na kraju da je povezivanje aplikacije Webex sa lokalnim registrovanim uređajima manje bezbedno u poređenju sa povezivanjem sa uređajima registrovanim na Webex oblaku. Kada se povežete sa lokalnim uređajem, informacije koje se razmenjuju između aplikacije Webex i uređaja uvek su zaštićene šifrovanjem. Međutim, ne zahtevamo proveru certifikata prilikom uspostavljanja HTTPS sesije sa lokalnim uređajem. Primena provere certifikata izazvala bi probleme sa kompatibilnošću sa gostujućim uređajima i stvorila složen i izazovan proces raspoređivanja i održavanja.

1

Iz prikaza klijenta u okviru https:/​/​admin.webex.com na uređajima i izaberite stavku Postavke .

2

Pored opcije "Otkrivanje uređaja ", izaberite opciju Dozvoli aplikaciji Webex da se poveže sa lokalnim registrovanim uređajima .