Postoje razlike u načinu na koji se aplikacija Webex Teams povezuje sa uređajima registrovanim u oblaku i u prostorijama. Prilikom povezivanja sa uređajem u prostorijama, sadržaj koji se deli između aplikacije Webex Teams i sobe ili radnog stola je uvek šifrovan. Međutim, ne sprovodimo verifikaciju sertifikata kada se uspostavi HTTPS sesija sa uređajem u prostorijama. Verifikacija certifikata onemogućila bi rad bilo kakvih gostujućih uređaja i bila bi složena za uvođenje i održavanje.

Iz prikaza korisnika u https:/ / admin.webex.com, idite na Uređaji i kliknite na Podešavanja. U odeljku Otkrivanje uređaja izaberite Dozvoli aplikaciji Webex Teams da se poveže sa registrovanim uređajima u prostorijama.