Има разлики в начина, по който приложението Webex Teams се свързва с регистрирани в облак и локални устройства. Когато се свързвате с локално устройство, съдържанието, което се споделя между приложението Webex Teams и устройството в стаята или бюрото, винаги е криптирано. Въпреки това, ние не налагаме проверка на сертификата, когато се установи HTTPS сесия с локално устройство. Проверката на сертификати би попречила да работят всички гост устройства и би било сложно за внедряване и поддръжка.

От изглед на клиента в https:// / admin.webex.com, отидете на Устройства и щракнете Настройки. Под Откриване на устройство, изберете Разрешете на приложението Webex Teams да се свързва с регистрирани на място устройства.