Има разлики в начина, по който приложението Webex Teams се свързва с устройства, регистрирани в облака и на място. При свързване с устройство на място съдържанието, което се споделя между приложението Webex Teams и помещението или бюрото, винаги е шифровано. Ние обаче не налагаме проверка на сертификата, когато се установи HTTPS сесия с устройство на място. Проверката на сертификатите би попречила на всякакви устройства за гости, работещи и би била сложна за разполагане и поддръжка.

От изгледа на клиента в https:/ / admin.webex.com , отидете на Устройства и щракнете върху Настройки . Под Откриване на устройство изберете Разрешаване на приложението Webex Teams да се свърже с устройства, регистрирани на място .