התאם אישית את התראות האוזניות שלך

באפשרותך להתאים אישית את הודעות השמע שברצונך לשמוע באוזניות.
1

באפליקציית Cisco Headsets, בחר את האוזניות שלך ולחץ על הגדרות > הודעה נשמעת.

2

בחר את הגדרת ההתראה שברצונך לשנות. השינויים שלך נשמרים באופן אוטומטי.