Du kan tilpasse hvilke lydvarsler du vil høre i headsettet.

1

I Cisco Headset-appen velger du headsettet ditt og trykker Innstillinger > Hørbar varsling.

2

Velg varslingsinnstillingen du vil endre. Endringene lagres automatisk.