Tilpasse varsler for headsettet

Du kan tilpasse hvilke lydvarsler du vil høre i headsettet.
1

I appen for Cisco-headset velger du headsettet og trykker på Innstillinger > Lydvarsel.

2

Velg varselinnstillingen du vil endre. Endringene dine lagres automatisk.