Prispôsobenie upozornení náhlavnej súpravy

Môžete si vybrať, ktoré zvukové upozornenia chcete počuť v náhlavnej súprave.
1

V aplikácii Cisco Headset vyberte náhlavnú súpravu a stlačte tlačidlo Nastavenia > Zvukové upozornenie.

2

Vyberte nastavenie upozornenia, ktoré chcete zmeniť. Zmeny sa ukladajú automaticky.