Prilagodite postavke za obaveštenja vaše slušalice

Možete da prilagodite zvučna obaveštenja koja želite da čujete na slušalicama sa mikrofonom.
1

U Cisco Headsets aplikaciji, izaberite slušalicu i pritisnite Postavke > Zvučna obaveštenja.

2

Izaberite postavke za obaveštenja koje želite da promenite. Vaše promene se čuvaju automatski.