Dostosowanie powiadomień zestawu słuchawkowego

Można dostosować powiadomienia dźwiękowe, które mają być słyszane w zestawie słuchawkowym.
1

W aplikacji Cisco Headsets wybierz swój zestaw słuchawkowy i naciśnij kolejno opcje Ustawienia > Powiadomienia dźwiękowe.

2

Wybierz ustawienie powiadomienia, które chcesz zmienić. Zmiany zostaną zapisane automatycznie.