Anpassa headsetmeddelanden

Du kan anpassa vilka ljudmeddelanden du vill höra i ditt headset.
1

I appen Cisco Headsets väljer du ditt headset och trycker på Inställningar > Hörbart meddelande.

2

Välj den meddelandeinställning som du vill ändra. Ändringarna sparas automatiskt.