Pogreška: "Cisco Webex sastanci neočekivano su prestali. Kôd pogreške: 6"

Pogreška: Cisco Webex sastanci neočekivano su prestali. Kôd pogreške: 6.

Aplikacija Cisco Webex Meetings za Android zamrzava se tijekom pokretanja ili prilikom pokretanja videozapisa / zvuka na sastanku.

Korisnici mogu vidjeti kod pogreške 6 kada koriste aplikaciju Cisco Webex Meetings na Android uređaju utemeljenom na Intelu.

Uzrok:

Taj će se problem pojaviti na Android uređajima intel Atom ili X86 procesora ako imaju verziju Androida nižu od izdanja 5.1. Taj je problem riješen u Verziji Androida 9.1 i novijim verzijama.

Slika dodana korisniku

Rješenje:

Nadogradnja Android OS-a na 5.1 ili noviju sliku može značajno smanjiti učestalost zamrzavanja ili rušenja uređaja.  No, to još uvijek ovisi o uređaju Original Equipment Manufacturer (OEM), koji treba primijeniti najnoviju Intel knjižnicu na slici sustava.
 

 
Je li taj članak bio koristan?