Podržavamo samo najnoviju verziju aplikacijeWebex, a ako nailazite na probleme, provjerite jeste li nadogradili na najnoviju verziju prije nego što se obratite službi za podršku.

Najnovije informacije o izdanju potražite u bilješkama o izdanju.

Ažuriranja možete provjeriti sami, umjesto da čekate sljedeće zakazano ažuriranje.

1

Kliknite Pomoć , a zatim Provjeri ima li ažuriranja.


 

Možete kliknuti i svoju profilnu sliku, odabrati Pomoć > O > Provjeri ima li ažuriranja.

2

Kada ažuriranje postane dostupno, kliknite Dohvati ažuriranje da biste preuzeli ažuriranje.

Kada ažuriranje bude spremno, odaberite:

  • Ponovo pokrenite odmah– da biste instalirali novu verziju.

  • Učinit ću to kasnije– da bih kasnije instalirao ažuriranje.

    Na navigacijskoj ploči vidjet ćete ikonu osvježavanja i ažuriranje spremno na izborniku Pomoć kako biste znali da vas čeka ažuriranje.

Ako ažuriranje nije dostupno, pojavit će se skočna poruka koja će vas obavijestiti da ste ažurni i koju verziju koristite.


 

Kada niste provjerili ima li ažuriranja, ali vidite ikonu osvježavanja, čeka vas zakazano ažuriranje.

Ako upotrebljavate stariju verziju aplikacije, primit ćete upit za nadogradnju.

Ako nemate postavljen iPhone ili iPad za automatsko preuzimanje aplikacija (Postavke > automatska preuzimanja> aplikacije), morat ćete provjeriti u app storeu najnoviju verziju.

U trgovini App Store dodirnite Ažuriranja. Ako ne postoji mogućnost Ažuriranja, aplikacija se ažurira.

1

U trgoviniPlay dodirnite , a zatim Moje aplikacije.

2

Pronađite aplikaciju Webex, a zatim dodirnite Ažuriraj.

  • Ako ne postoji mogućnost Ažuriranja, aplikacija se ažurira.

  • Ako se prikaže zaslon Otvori aplikaciju, vratite se na popis ažuriranja i ponovno dodirnite Ažuriraj.

Kada se prijavite, koristite najnoviju verziju aplikacijeWebex.

Ako ste neko vrijeme imali otvoren web-prikaz web-aplikacije Webex App , osvježite karticu preglednika da biste ažurirali prikaz.