Vi støtter bare den nyeste versjonen av Webex App, og hvis du opplever problemer, må du sørge for at du har oppgradert til den nyeste versjonen før du kontakter kundestøtte.

Hvis du vil ha den nyeste utgivelsesinformasjonen, kan du se Produktmerknader.

Du kan se etter oppdateringer selv i stedet for å vente på neste planlagte oppdatering.

1

Klikk Hjelp, og klikk deretter Se etter oppdateringer.


 

Du kan også klikke profilbildet ditt , velge Hjelp > Om > Se etter oppdateringer.

2

Når en oppdatering er tilgjengelig, klikker du Hent oppdatering for å laste ned oppdateringen.

Når oppdateringen er klar, velger du:

  • Start på nytt nåfor å installere den nye versjonen.

  • Jeg gjør det senerefor å installere oppdateringen senere.

    Oppdateringsikonet vises i navigasjonspanelet og Oppdater klarHjelp-menyen for å fortelle deg at du har en oppdatering som venter.

Hvis ingen oppdatering er tilgjengelig, vises en popup-melding der du vet at du er oppdatert og hvilken versjon du bruker.


 

Når du ikke har sett etter en oppdatering, men ser oppdateringsikonet, har du en planlagt oppdatering som venter på deg.

Hvis du bruker en eldre versjon av appen, blir du bedt om å oppgradere.

Hvis du ikke har konfigurert iPhone eller iPad til å laste ned appene dine automatisk (Innstillinger > Automatiske nedlastinger> Apper), må du sjekke App Store for den nyeste versjonen.

Trykk på Oppdateringer i App Store. Hvis det ikke finnes noe oppdateringsalternativ, oppdateres appen.

1

Trykk i Play-butikken, og trykk deretter Mine apper.

2

Finn Webex-appen , og trykk Oppdater .

  • Hvis det ikke finnes noe oppdateringsalternativ, oppdateres appen.

  • Hvis skjermbildet Åpne app vises, går du tilbake til oppdateringslisten og trykker oppdater på nytt.

Når du logger på, bruker du Webex Appsnyeste versjon.

Hvis du har hatt Webex App-nettvisningen åpen en stund, oppdaterer du nettleserfanen for å oppdatere visningen.