Virtualni pomoćniciStvorite virtualnog asistenta koji će pružati automatizirane odgovore na zahtjeve za chatom korisnika ili eskalirati zahtjeve korisnika za stručnjake za predmete koji rade u Cisco Webex Teams.

Virtualni pomoćnik kupca

Virtualni pomoćnik klijenta pruža automatizirane odgovore na zahtjeve za čavrljanje s klijentima. Da biste stvorili, konfigurirali i počeli koristiti virtualnog pomoćnika klijenta:

  1. Stvorite agenta dialogflowa.

  2. Koristite namjere agenta Dialogflowa da biste mapirali zahtjeve kupaca na automatizirane odgovore.

  3. Stvorite novog virtualnog pomoćnika klijenta u Cisco Webex kontrolnom središtu i dodajte mu token za klijentski pristup agenta Dialogflowa. Dodatne informacije potražite u članku Stvaranje virtualnog pomoćnika klijenta.

  4. Dodajte virtualnog pomoćnika klijenta u predložak cisco spark care chata ili Cisco Spark Care Chat +Callback Template da biste počeli koristiti virtualnog pomoćnika. Dodatne informacije potražite u članku Stvaranje predloška čavrljanja ili Stvaranje predloška za povratni razgovor i povratni poziv.

Ako virtualni pomoćnik klijenta ne može razriješiti zahtjev klijenta, virtualni pomoćnik eskalira zahtjev agentu.

Kliknite ikonu upitnika na kartici Virtualni pomoćnik klijenta da biste vidjeli nazive predložaka koji koriste tog virtualnog pomoćnika klijenta.

Je li taj članak bio koristan?