Virtuella kund assistenter integreras med Dialogflow för att tillhandahålla förbättrade självbetjänings funktioner för kunder. Använd Dialogflow för att skapa en användar upplevelse i konversationen som backas upp av natur behandling och maskin utbildning.

Virtuell kundassistent

Virtuella kund assistenter ger automatiska svar på kundernas Chat-förfrågningar. Så här gör du för att skapa, konfigurera och börja använda en virtuell kundassistent:

  1. Skapa en Dialogflow-agent.

  2. Skapa en konversations upplevelse i Dialogflow genom att använda avsikter för att mappa kund förfrågningar till automatiserade svar.

  3. Skapa en ny virtuell kund assistent i Cisco Webex Control Hub och integrera den med din Dialogflow- agent. Mer information finns i Skapa en virtuell kundassistent.

  4. Konfigurera chatt-eskalering för din Dialogflow- agent. För mer information, se chatt för virtuell kund assistent.

  5. Lägg till den virtuella kundassistenten i en chattmall för Cisco Spark-kundtjänst eller en chatt för Cisco Spark-kundtjänst + återuppringningsmall för att börja använda assistenten. Mer information finns under Skapa en chattmall och Skapa en mall för chatt + återuppringning.

Klicka på frågeteckenikonen på den virtuella kundassistentens kort för att visa namnen på de mallar som använder den assistenten.

Relaterade ämnen

Skapa en virtuell kundassistent

Redigera en virtuell kundassistent

Ta bort en virtuell kundassistent

Virtuell kundassistent med Dialogflow-integrering

Skapa en chattmall

Skapa en mall för chatt + återuppringning