Dodavanje korisnika u grupu na audio portalu Webex Cloud Connected

1

Prijavite se na Webex CCA portal, a zatim idite na Grupe i korisnike.

2

Odaberite grupu kojoj želite dodati korisnika i odaberite Pretraži postojeće korisnike.

3

Potražite korisnika, odaberite potvrdni okvir uz njegovo ime i odaberite Dodaj u grupu.

Potražite korisnike na audio portalu Webex Cloud Connected

1

Prijavite se na Webex CCA portal, a zatim idite na Grupe i korisnike.

2

Odaberite Pretraži postojeće korisnike.

3

Unesite korisničku adresu e-pošte i odaberite Pretraži.

Kreirajte korisnike i dodijelite pravila na audio portalu Webex Cloud Connected

1

Prijavite se na Webex CCA portal, idite na Grupe i korisnike i odaberite Kreiraj korisnika.

2

Unesite podatke o korisniku, odaberite pravila s padajućeg popisa i odaberite Spremi.

Uklonite korisnike iz grupe na audio portalu Webex Cloud Connected

1

Prijavite se na Webex CCA portal, idite na Grupe i korisnike, a zatim odaberite grupu iz koje želite ukloniti nekoga.

2

Pronađite korisnika i odaberite Ukloni korisnika iz grupe s padajućeg popisa.

Uređivanje korisnika na audio portalu Webex Cloud Connected

1

Prijavite se na Webex CCA portal, idite na Grupe i korisnike, a zatim odaberite grupu iz koje želite ukloniti nekoga.

2

Pronađite korisnika i odaberite Uredi korisnika s padajućeg popisa.

3

Napravite potrebne izmjene i odaberite Spremi.