Dodajte korisnike u grupu na Oblak usluge Webex Connected Audio Portal

1

Prijavite se na Webex CCA portal, a zatim idite na Grupe i korisnici .

2

Odaberite grupu u koju želite dodati korisnika i odaberite Pretražite postojeće korisnike .

3

Potražite korisnika, označite potvrdni okvir pored njegovog imena i odaberite Dodaj u grupu .

Potražite korisnike na Oblak usluge Webex Connected Audio Portalu

1

Prijavite se na Webex CCA portal, a zatim idite na Grupe i korisnici .

2

Odaberite Pretražite postojeće korisnike .

3

Unesite adresa e-pošte korisnika i odaberite Traži .

Stvorite korisnike i dodijelite pravila na Oblak usluge Webex Connected Audio Portal

1

Prijavite se na Webex CCA portal, idite na Grupe i korisnici i odaberite Kreiraj korisnika .

2

Unesite podatke o korisniku, odaberite pravilo s padajući popis i odaberite Spremi .

Uklonite korisnike iz grupe na Oblak usluge Webex Connected Audio Portal

1

Prijavite se na Webex CCA portal, idite na Grupe i korisnici , a zatim odaberite grupu iz koje želite nekoga ukloniti.

2

Pronađite korisnika i odaberite Ukloni korisnika iz grupe s padajući popis.

Uredite korisnike na Oblak usluge Webex Connected Audio Portal

1

Prijavite se na Webex CCA portal, idite na Grupe i korisnici , a zatim odaberite grupu iz koje želite nekoga ukloniti.

2

Pronađite korisnika i odaberite Uredi korisnika s padajući popis.

3

Napravite potrebne izmjene i odaberite Spremi .