Добавете потребители към група в свързания с облак аудиопортал Webex

1

Влезте в портала на Webex CCA и след това отидете на Групи и потребители.

2

Изберете групата, към която искате да добавите потребител, и изберете Търсене на съществуващи потребители.

3

Потърсете потребителя, поставете отметка в квадратчето до името му и изберете Добавяне към група.

Търсене на потребители в свързания с облак аудио портал Webex

1

Влезте в портала на Webex CCA и след това отидете на Групи и потребители.

2

Изберете Търсене на съществуващи потребители.

3

Въведете имейл адреса на потребителя и изберете Търсене.

Създавайте потребители и присвоявайте правила в аудиопортала Webex, свързан с облак

1

Влезте в портала на Webex CCA, отидете на Групи и потребители и изберете Създаване на потребител.

2

Въведете информацията за потребителя, изберете политика от падащия списък и изберете Запазване.

Премахване на потребители от група в свързания с облак аудиопортал Webex

1

Влезте в портала на Webex CCA, отидете на Групи и потребители и след това изберете групата, от която искате да премахнете някого.

2

Намерете потребителя и изберете Премахване на потребител от група от падащия списък.

Редактиране на потребители в свързания с облак аудио портал Webex

1

Влезте в портала на Webex CCA, отидете на Групи и потребители и след това изберете групата, от която искате да премахнете някого.

2

Намерете потребителя и изберете Редактиране на потребител от падащия списък.

3

Направете необходимите редакции и изберете Запазване.