Gebruikers aan een groep toevoegen in de Webex-cloudaudioportal

1

Meld u aan bij de Webex CCA-portal en ga vervolgens naar Groepen en gebruikers .

2

Selecteer de groep waaraan u een gebruiker wilt toevoegen en selecteer Zoeken in bestaande gebruikers .

3

Zoek de gebruiker, schakel het selectievakje naast de naam in en kies Toevoegen aan groep .

Zoeken naar gebruikers in de Webex-cloud Connected Audio Portal

1

Meld u aan bij de Webex CCA-portal en ga vervolgens naar Groepen en gebruikers .

2

Selecteer Bestaande gebruikers zoeken.

3

Voer het e-mailadres van de gebruiker in en selecteer Zoeken .

Gebruikers maken en beleidsregels toewijzen in de Webex-cloud Connected Audio Portal

1

Meld u aan bij de Webex CCA-portal, ga naar Groepen en gebruikers en selecteer Gebruiker maken .

2

Voer de gegevens van de gebruiker in, kies een beleid in de vervolgkeuzelijst en selecteer Opslaan.

Gebruikers verwijderen uit een groep in de Webex-cloud Connected Audio Portal

1

Meld u aan bij de Webex CCA Portal, ga naar Groepen en gebruikers en selecteer vervolgens de groep waaruit u iemand wilt verwijderen.

2

Zoek de gebruiker en selecteer Gebruiker uit groep verwijderen uit de vervolgkeuzelijst.

Gebruikers bewerken in de Webex-cloud Connected Audio Portal

1

Meld u aan bij de Webex CCA Portal, ga naar Groepen en gebruikers en selecteer vervolgens de groep waaruit u iemand wilt verwijderen.

2

Zoek de gebruiker en selecteer Gebruiker bewerken uit de vervolgkeuzelijst.

3

Breng de nodige bewerkingen aan en selecteer Opslaan .