Gebruikers aan een groep toevoegen in de Webex-cloudaudioportal

1

Meld u aan bij de WebEx-CCA Portal en ga vervolgens naar groepen en gebruikers.

2

Selecteer de groep waaraan u een gebruiker wilt toevoegen en selecteer bestaande gebruikers zoeken.

3

Zoek naar de gebruiker, schakel het selectie vakje naast de naam in en kies toevoegen aan groep.

Zoeken naar gebruikers in de WebEx cloudaudio-Portal

1

Meld u aan bij de WebEx-CCA Portal en ga vervolgens naar groepen en gebruikers.

2

Selecteer Bestaande gebruikers zoeken.

3

Voer het e-mail adres van de gebruiker in en selecteer zoeken.

Gebruikers maken en beleid toewijzen in de WebEx-cloudaudio Portal

1

Meld u aan bij de WebEx-CCA Portal, ga naar groepen en gebruikersen selecteer gebruiker maken.

2

Voer de gegevens van de gebruiker in, kies een beleid in de vervolgkeuzelijst en selecteer Opslaan.

Gebruikers uit een groep in de WebEx cloudaudio-Portal verwijderen

1

Meld u aan bij de Webex CCA Portal, ga naar Groepen en gebruikers en selecteer vervolgens de groep waaruit u iemand wilt verwijderen.

2

Zoek de gebruiker en selecteer gebruiker uit groep verwijderen in de vervolg keuzelijst.

Gebruikers bewerken in de WebEx cloudaudio-Portal

1

Meld u aan bij de Webex CCA Portal, ga naar Groepen en gebruikers en selecteer vervolgens de groep waaruit u iemand wilt verwijderen.

2

Zoek de gebruiker en selecteer gebruiker bewerken in de vervolg keuzelijst.

3

Breng de nodige wijzigingen aan en selecteer Opslaan.