Přidání uživatelů do skupiny na zvukovém portálu Webex Cloud Connected

1

Přihlaste se k portálu Webex CCA a přejděte na Skupiny a uživatelé .

2

Vyberte skupinu, do které chcete přidat uživatele, a vyberte možnost Hledání stávajících uživatelů .

3

Vyhledejte uživatele, zaškrtávací políčko vedle jeho jména a vyberte Přidat do skupiny .

Vyhledejte uživatele na zvukovém portálu Webex Cloud Connected

1

Přihlaste se k portálu Webex CCA a přejděte na Skupiny a uživatelé .

2

Vyberte možnost Hledání stávajících uživatelů .

3

Zadejte e-mailová adresa uživatele a vyberte možnost Hledat .

Vytvářejte uživatele a přiřazujte zásady na zvukovém portálu Webex Cloud Connected Audio Portal

1

Přihlaste se k portálu Webex CCA, přejděte na Skupiny a uživatelé a vyberte možnost Vytvořit uživatele .

2

Zadejte informace o uživateli, z rozevírací seznam vyberte zásadu a vyberte možnost Uložit .

Odebrání uživatelů ze skupiny na zvukovém portálu Webex Cloud Connected Audio Portal

1

Přihlaste se k portálu Webex CCA, přejděte na Skupiny a uživatelé a pak vyberte skupinu, ze které chcete někoho odebrat.

2

Najděte uživatele a vyberte možnost Odebrat uživatele ze skupiny z rozevírací seznam.

Upravte uživatele ve zvukovém portálu Webex Cloud Connected

1

Přihlaste se k portálu Webex CCA, přejděte na Skupiny a uživatelé a pak vyberte skupinu, ze které chcete někoho odebrat.

2

Najděte uživatele a vyberte možnost Upravit uživatele z rozevírací seznam.

3

Proveďte potřebné úpravy a vyberte možnost Uložit .