Dodajte korisnike u grupu na audio portalu Webex Cloud Connected

1

Prijavite se na Webex CCA portal, a zatim idite na Grupe i korisnike.

2

Izaberite grupu kojoj želite da dodate korisnika i izaberite Pretraži postojeće korisnike.

3

Potražite korisnika, izaberite polje za potvrdu pored njegovog imena i izaberite Dodaj u grupu.

Potražite korisnike na audio portalu Webex Cloud Connected

1

Prijavite se na Webex CCA portal, a zatim idite na Grupe i korisnike.

2

Izaberite Pretraga postojećih korisnika.

3

Unesite adresu e-pošte korisnika i izaberite Pretraga.

Kreiranje korisnika i dodeljivanje smernica na audio portalu povezanom sa Vebeks oblakom

1

Prijavite se na Webex CCA portal, idite na Grupe i korisnike i izaberite Napravi korisnika.

2

Unesite podatke korisnika, izaberite smernice sa padajuće liste i izaberite Sačuvaj.

Uklonite korisnike iz grupe na audio portalu Webex Cloud Connected

1

Prijavite se na Webex CCA portal, idite na Grupe i korisnike, a zatim izaberite grupu iz koje želite da uklonite nekoga.

2

Pronađite korisnika i izaberite Ukloni korisnika iz grupe sa padajuće liste.

Izmenite korisnike na audio portalu Webex Cloud Connected

1

Prijavite se na Webex CCA portal, idite na Grupe i korisnike, a zatim izaberite grupu iz koje želite da uklonite nekoga.

2

Pronađite korisnika i izaberite Izmeni korisnika sa padajuće liste.

3

Napravite potrebne izmene i izaberite Sačuvaj.