Dodavanje korisnika u grupu na portalu Webex Cloud povezani audio

1

Prijavite se na Webex CCA portal, a zatim idite na "Grupe i korisnici".

2

Izaberite grupu u koju želite da dodate korisnika i izaberite Pretraži postojeće korisnike.

3

Pretražite korisnika, izaberite polje za potvrdu pored imena i odaberite opciju Dodaj u grupu.

Pretraži korisnike na portalu Webex Cloud povezani audio portal

1

Prijavite se na Webex CCA portal, a zatim idite na "Grupe i korisnici".

2

Izaberite Pretraži postojeće korisnike.

3

Unesite korisnički e-adresa i izaberite Pretraži.

Kreiranje korisnika i dodeljivanje politika na portalu Webex Cloud povezani audio portal

1

Prijavite se na Webex CCA portal, idite na "Grupe i korisnici" i izaberite stavku Kreiraj korisnika.

2

Unesite informacije korisnika, odaberite politiku iz padajuća lista i izaberite Sačuvaj.

Uklanjanje korisnika iz grupe na portalu Webex Cloud povezani audio

1

Prijavite se na Webex CCA portal, idite na "Grupe i korisnici", a zatim izaberite grupu iz koje želite da uklonite nekoga.

2

Pronađite korisnika i izaberite Ukloni korisnika iz grupe iz padajuća lista.

Uredi korisnike na Webex Cloud povezanom audio portalu

1

Prijavite se na Webex CCA portal, idite na "Grupe i korisnici", a zatim izaberite grupu iz koje želite da uklonite nekoga.

2

Pronađite korisnika i izaberite Uredi korisnika iz padajuća lista.

3

Uredite neophodna uređivanja i izaberite Sačuvaj.