Dodawanie użytkowników do grupy w portalu audio Webex Cloud Connected

1

Zaloguj się do portalu Webex CCA, a następnie przejdź do Grupy i użytkownicy .

2

Wybierz grupę, do której chcesz dodać użytkownika, a następnie wybierz Wyszukaj istniejących użytkowników .

3

Wyszukaj użytkownika, zaznacz pole wyboru obok jego nazwy i wybierz Dodaj do grupy .

Wyszukaj użytkowników w portalu audio Webex Cloud Connected

1

Zaloguj się do portalu Webex CCA, a następnie przejdź do Grupy i użytkownicy .

2

Wybierz Wyszukaj istniejących użytkowników .

3

Wprowadź adres e-mail użytkownika i wybierz Szukaj .

Tworzenie użytkowników i przypisywanie zasad w portalu audio Webex Cloud Connected

1

Zaloguj się do portalu Webex CCA, przejdź do Grupy i użytkownicy i wybierz Utwórz użytkownika .

2

Wprowadź informacje o użytkowniku, wybierz zasadę z listy rozwijanej, a następnie wybierz Zapisz .

Usuwanie użytkowników z grupy w portalu audio Webex Cloud Connected

1

Zaloguj się do portalu Webex CCA, przejdź do Grupy i użytkownicy , a następnie wybierz grupę, z której chcesz kogoś usunąć.

2

Znajdź użytkownika i wybierz Usuń użytkownika z grupy z listy rozwijanej.

Edytowanie użytkowników w portalu audio Webex Cloud Connected

1

Zaloguj się do portalu Webex CCA, przejdź do Grupy i użytkownicy , a następnie wybierz grupę, z której chcesz kogoś usunąć.

2

Znajdź użytkownika i wybierz Edytuj użytkownika z listy rozwijanej.

3

Wprowadź niezbędne zmiany i wybierz Zapisz .