Lägg till användare till en grupp i WebEx Cloud Connected Audio Portal

1

Logga in på Webex CCA Portal och gå sedan till Grupper och användare .

2

Välj den grupp som du vill lägga till en användare i och välj sedan Sök efter befintliga användare .

3

Sök efter användaren, markera kryssrutan bredvid användarens namn och välj Lägg till i grupp .

Sök efter användare i Webex Cloud Connected-ljudportal

1

Logga in på Webex CCA Portal och gå sedan till Grupper och användare .

2

Välj Sök befintliga användare.

3

Ange användarens e- e-postadress och välj Sök .

Skapa användare och tilldela policyer i Webex Cloud Connected Audio Portal

1

Logga in på Webex CCA Portal, gå till Grupper och användare och välj Skapa användare .

2

Ange användarens uppgifter, välj en policy från rullgardinsmenyn och välj Spara.

Ta bort användare från en grupp i Webex Cloud Connected Audio Portal

1

Logga in på Webex CCA Portal och gå till Användare och grupper och välj sedan den grupp som du vill ta bort någon från.

2

Leta upp användaren och välj Ta bort användare från grupp från listruta.

Redigera användare i Webex Cloud Connected-ljudportal

1

Logga in på Webex CCA Portal och gå till Användare och grupper och välj sedan den grupp som du vill ta bort någon från.

2

Leta upp användaren och välj Redigera användare från listruta.

3

Gör nödvändiga ändringar och välj Spara .