Lägg till användare till en grupp i WebEx Cloud Connected Audio Portal

1

Logga in på Webex CCA Portal och gå sedan till Grupper och användare.

2

Välj den grupp som du vill lägga till en användare i och välj Sök befintliga användare.

3

Sök efter användaren, markera kryssrutan bredvid deras namn och välj Lägg till i grupp.

Sök efter användare i Webex molnanslutet ljud portal

1

Logga in på Webex CCA Portal och gå sedan till Grupper och användare.

2

Välj Sök befintliga användare.

3

Ange användarens e-postadress och välj Sök.

Skapa användare och tilldela policyer i Webex molnanslutet ljud portalen

1

Logga in på Webex CCA Portal gå till Grupper och användare och välj Skapa användare.

2

Ange användarens uppgifter, välj en policy från rullgardinsmenyn och välj Spara.

Ta bort användare från en grupp i Webex molnanslutet ljud Portal

1

Logga in på Webex CCA Portal och gå till Användare och grupper och välj sedan den grupp som du vill ta bort någon från.

2

Hitta användaren och välj Ta bort användare från gruppen från listruta.

Redigera användare i Webex molnanslutet ljud portalen

1

Logga in på Webex CCA Portal och gå till Användare och grupper och välj sedan den grupp som du vill ta bort någon från.

2

Hitta användaren och välj Redigera användare på listruta.

3

Gör de nödvändiga ändringarna och välj Spara.