הוסף משתמשים לקבוצה בפורטל ענן Webex Connected Audio

1

היכנס לפורטל Webex CCA ולאחר מכן עבור אל קבוצות ומשתמשים .

2

בחר את הקבוצה שאליה תרצה להוסיף משתמש ובחר חפש משתמשים קיימים .

3

חפש את המשתמש, סמן את תיבת סימון שליד שמו ובחר הוסף לקבוצה .

חפש משתמשים בפורטל ענן Webex Connected Audio

1

היכנס לפורטל Webex CCA ולאחר מכן עבור אל קבוצות ומשתמשים .

2

בחר חפש משתמשים קיימים .

3

הזן את "כתובת דוא""ל" של המשתמש ובחר חפש .

צור משתמשים והקצה מדיניות בפורטל ה- ענן Webex Connected Audio

1

היכנס לפורטל Webex CCA, עבור אל קבוצות ומשתמשים , ובחר צור משתמש .

2

הזן את פרטי המשתמש, בחר מדיניות מהרשימה רשימה נפתחת ובחר שמור .

הסר משתמשים מקבוצה בפורטל ענן Webex Connected Audio

1

היכנס לפורטל Webex CCA, עבור אל קבוצות ומשתמשים , ולאחר מכן בחר את הקבוצה שממנה ברצונך להסיר מישהו.

2

מצא את המשתמש ובחר הסר משתמש מהקבוצה מהרשימה רשימה נפתחת.

ערוך משתמשים בפורטל ענן Webex Connected Audio

1

היכנס לפורטל Webex CCA, עבור אל קבוצות ומשתמשים , ולאחר מכן בחר את הקבוצה שממנה ברצונך להסיר מישהו.

2

מצא את המשתמש ובחר ערוך משתמש מהרשימה רשימה נפתחת.

3

בצע את העריכות הנדרשות ובחר שמור .